ผู้ใช้ไม่สามารถใช้งานนำเสนอ PowerPoint Lync 2010 หรือ Lync 2013 ใน Lync แบบออนไลน์

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2423938 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

ปัญหา

เมื่อคุณพยายามที่จะแบ่งปันงานนำเสนอ PowerPoint จาก Lync 2010 หรือ 2013 Lync ใน Lync แบบออนไลน์ คุณอาจพบหนึ่งของอาการต่าง ๆ ต่อไปนี้:

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
อาการสาเหตุการแก้ปัญหา
เมื่อคุณพยายามที่จะแบ่งปันงานนำเสนอ PowerPoint ผ่าน Lync 2013 คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
คุณลักษณะที่ใช้ร่วมกันบางอย่างจะไม่พร้อมใช้งานเนื่องจากปัญหาการเชื่อมต่อเซิร์ฟเวอร์
Lync 2013 ไม่สามารถติดต่อเซิร์ฟเวอร์ OfficeOnline PowerPoint ส่ง URL ถูกต้องในการเชื่อมต่อแบบออนไลน์ Lync แต่ Lync 2013 ไม่สามารถเชื่อมต่อ ซึ่งอาจเกิดจากข้อจำกัดของความละเอียดหรือไฟร์วอลล์ Domain Name System (DNS)ดู การแก้ไขปัญหาเครือข่าย
เมื่อคุณพยายามที่จะแบ่งปันงานนำเสนอ PowerPoint ผ่าน Lync 2013 คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
ขอโทษ แต่แม่ แบบงานนำเสนอ<filename>.pptx ไม่สามารถอัปโหลดได้ เรากำลังมีความยุ่งยากในการเชื่อมต่อไปยังบริการ ถ้านี้ยังคงเกิดขึ้น คุณอาจต้องการติดต่อทีมสนับสนุนของคุณได้</filename>
โดยทั่วไป มีปัญหากับบริการออนไลน์ของ Lync ถ้าเซิร์ฟเวอร์ออนไลน์ Lync ไม่สามารถเชื่อมต่อไปยังเซิร์ฟเวอร์ OfficeOnline เหล่านั้นจะไม่ส่ง URL เชื่อมต่อกับ Lync 2013ตรวจสอบการ แดชบอร์ดความสมบูรณ์ของบริการ office 365 สำหรับขัดข้อง
เมื่อคุณพยายามที่จะแบ่งปันงานนำเสนอ PowerPoint ใน Lync 2010 คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
มีปัญหาในการแปลงงานนำเสนอ PowerPoint
งานนำเสนอ PowerPoint เปิดอยู่ เสียหาย มีการป้องกันด้วยรหัสผ่าน เป็นชนิดแฟ้มที่ไม่ถูกต้อง หรือประกอบด้วยคุณลักษณะที่ไม่พร้อมใช้งานใน Lyncตรวจสอบความสมบูรณ์ของงานนำเสนอ PowerPoint.
ผู้จัดการประชุมที่อัปโหลดรูปภาพนิ่งของ PowerPoint อย่างไรก็ตาม รูปภาพนิ่ง PowerPoint จะไม่ถูกแสดงอย่างถูกต้องสื่อภายในงานนำเสนอ PowerPoint บางชนิดไม่ได้รับการสนับสนุนตรวจสอบความสมบูรณ์ของงานนำเสนอ PowerPoint.
ผู้เข้าร่วมประชุมไม่สามารถบันทึกเนื้อหาที่ใช้ร่วมกันในรูปแบบใด ๆ เช่นรูปแบบดั้งเดิมหรือรูปแบบ XML กระดาษข้อมูลจำเพาะ (XPS)มักเกิดจากปัญหาสิทธิ์กับไดเรกทอรีปลายทาง การออกใช้ใบรับรอง หรือมีปัญหากับ Microsoft XPS Document Writerตรวจสอบสิทธิ์ภายในเครื่องและการตั้งค่า.

โซลูชัน

การแก้ไขปัญหาเครือข่าย


ตรวจสอบว่า เครือข่ายมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดสำหรับการเชื่อมต่อกับ Lync แบบออนไลน์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ไปที่บทความฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้:
2409256 คุณไม่สามารถเชื่อมต่อไปยัง Lync Online หรือคุณลักษณะบางอย่างไม่ทำ งาน เนื่องจากไฟร์วอลล์ในสถานบล็อกการเชื่อมต่อ
นอกจากนี้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ช่วง IP 65.54.54.0/24 ถูกเปิดอยู่ในไฟร์วอลล์ของคุณ ช่วงนี้ครอบคลุมเซิร์ฟเวอร์ OfficeOnline งานนำเสนอ PowerPoint จะส่งกระแสข้อมูล

ตรวจสอบความสมบูรณ์ของงานนำเสนอ PowerPoint

 1. ถ้ารูปแบบสแตติกไม่ปรากฏอย่างถูกต้อง พยายามที่จะทบทวนเกิดปัญหา โดยการใช้แฟ้ม.ppt เดียวกันที่ประกอบด้วยรูป ลองแล้ว การทบทวนเกิดปัญหา โดยการใช้แฟ้ม.ppt ที่แตกต่างกันที่ประกอบด้วยรูปแบบเดียวกัน
 2. โปรดทราบว่า เนื้อหาบางอย่าง (วิดีโอ มัลติมีเดีย และอื่น ๆ) จะถูกเอาออกจากสำรับในระหว่างกระบวนการอัปโหลด
 3. ตรวจสอบว่า งานนำเสนอ PowerPoint ที่คุณต้องการอัปโหลดไม่เปิดที่ใดก็ได้อื่นบนระบบ
 4. ตรวจสอบว่า งานนำเสนอ PowerPoint ไม่ได้รับการป้องกันโดยการจัดการสิทธิ์ในข้อมูล (IRM)
 5. ตรวจสอบว่า มีไม่มีกล่องโต้ตอบเปิดอยู่ใน PowerPoint (ตัวอย่างเช่น กล่องโต้ตอบปรากฏขึ้น เมื่อคุณคลิกแฟ้มแล้ว คลิกเปิด)

ตรวจสอบสิทธิ์ภายในเครื่องและการตั้งค่า

 1. ตรวจสอบว่า คุณมีใบรับรองที่ถูกต้องในใน'ตัวจัดการใบรับรอง' เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้
  1. เปิดตัวจัดการใบรับรอง เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้คลิกเริ่มคลิกเรียกใช้ชนิด certmgr.mscแล้ว คลิกตกลง
  2. ขยายส่วนบุคคลและขยายใบรับรอง
  3. คลิกส่วนหัวของคอลัมน์ออกโดยการเรียงลำดับคอลัมน์ และจากนั้น ค้นหาใบรับรองที่ออก โดยเซิร์ฟเวอร์สื่อสาร
  4. ตรวจสอบใบรับรองมีอยู่ และไม่หมดอายุ
  5. ถ้าใบรับรองหมดอายุแล้ว ให้คลิกขวาที่ใบรับรอง ชี้ไปที่งานทั้งหมดแล้ว คลิ กลบ
  6. ลองเข้าสู่ระบบ Lync แบบออนไลน์ การกระทำนี้จะดาวน์โหลดใบรับรองใหม่ถ้าคุณเข้าสู่ระบบไม่สำเร็จ
 2. ตรวจสอบว่า คุณมีสิทธิ์ในการบันทึกไปยังเป้าหมายปลายทางของคุณ
  • ตรวจสอบว่า ผู้ใช้มีสิทธิ์ในการบันทึกเนื้อหา มีผู้นำเสนอเปิดช่องเก็บเนื้อหา (หรือสิ่งที่แนบมา ถ้าแฟ้มนั้นเป็นสิ่งที่แนบมา), คลิกลูกศรด้านขวา (หรือคลิกขวา), แล้ว คลิก ทำให้พร้อมใช้งาน. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าทำให้พร้อมใช้งานมีกำหนดบทบาทของบุคคลที่คุณกำลังพยายามบันทึกแฟ้ม
 3. ถ้าคุณบันทึกไปยังตำแหน่งที่ตั้งเครือข่าย ตรวจสอบว่า คุณมีสิทธิ์อ่าน/เขียนไปยังเครือข่ายที่ใช้ร่วมกัน
 4. ถ้าคุณไม่สามารถบันทึกเนื้อหาในรูปแบบ XPS เท่านั้น ตรวจสอบคิวงานพิมพ์ XPS เมื่อต้องการทำเช่นนี้ คลิกเริ่มคลิกเปิดอุปกรณ์และเครื่องพิมพ์Microsoft XPS Document Writer และลบงานที่ค้างอยู่ทั้งหมดที่ดูเหมือนจะติดอยู่แล้ว

ข้อมูลเพิ่มเติม

ในแฟ้มบันทึก Lync 2013 คุณสังเกตเห็นรายการที่คล้ายกับต่อไปนี้ถ้าคุณไม่สามารถเชื่อมต่อไปยังเซิร์ฟเวอร์ OfficeOnline:

<diagHeader>54018 เหตุผล = "นำทางไปยัง URL WAC ล้มเหลว"ClientType = Lyncสร้าง = 15.0.4128.1019ContentMCU = " sip:SeanB@trtcmd.com;gruu;opaque=app:conf:data-conf:id:FGJQ0KFG ";ConferenceUri = "sip:seanb@trtcmd.com;gruu;opaque=app:conf:focus:id:FGJQ0KFG"Url = " https://sn1-broadcast.beta.officeapps.live.com/m/Presenter.aspx?a=0 &amp; e = true &amp; WopiSrc=https%3A%2F%2Fwebpoolsn20b07.infra.lync.com%2FDataCollabWeb%2Fwopi%2Ffiles%2F2F8-1-276EEDA &amp; access_token = AAMFEJlF2hMaA7Baog3cKZg8YU8GEBKuMdWWOkyOkQZnxLmGLC6BEJlF2hMaA7Baog3cKZg8YU-CAqWIgyBVhtC-f_hKD6jwOA3RRNo-lE7GIzHpLVIlGuE2NPyoooYIsdmqqvVpzwgIDURhdGFDb2xsYWJXZWI &amp; &lt; fs =แบบเต็มหน้าจอ &amp; &gt;&lt; rec =บันทึก &amp; &gt;&lt; thm =</diagHeader>
THEME_ID &amp; &gt;&lt; ui = UI_LLCC &amp; &gt;&lt; rs = DC_LLCC &amp; &gt;รหัสข้อผิดพลาด = "0x800C000E"


สำหรับข้อผิดพลาดข้อความสอง ถ้า Lync ออนไลน์ไม่สามารถส่ง URL เชื่อมต่อ คุณเห็นรายการต่อไปนี้ในแฟ้มบันทึก Lync 2013:

<diagHeader>54006 เหตุผล = "ทรัพยากรไม่สามารถถูกอัปโหลดไปยังเซิร์ฟเวอร์การประชุมทางเว็บ"ClientType = Lyncสร้าง = 15.0.4128.1019ContentMCU = " sip:DeanH@trtcmd.com;gruu;opaque=app:conf:data-conf:id:2TTC0TM5 ";ConferenceUri = "sip:deanh@trtcmd.com;gruu;opaque=app:conf:focus:id:2TTC0TM5"HrReason = "0x80F10248"</diagHeader>
PackedSize = "2489286"UnpackedSize = "2490375"ServerReason = "4"ServerReasonString = "UnknownFailure"


ยังคงต้องการความช่วยเหลือใช่ไหม ไป ชุมชนของ office 365 เว็บไซต์

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2423938 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 12 สิงหาคม 2557 - Revision: 16.0
ใช้กับ
 • Microsoft Lync Online
Keywords: 
o365 o365e o365p o365a o365022013 o365m kbmt KB2423938 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2423938

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com