การเผยแพร่ Edition องค์กรของ 2010 Server Lync โทโพโลยีไม่เมื่อมีสร้างเก็บจัดการกลาง

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2422384
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

อาการ

 • ตัวสร้างโทโพโลยีใน Microsoft Lync Server 2010 องค์กร Edition ล้มเหลวเมื่อมีสร้างฐานข้อมูลจากศูนย์กลางการจัดการที่เก็บ (CMS) บนเซิร์ฟเวอร์การสิ้นสุดหลัง Lync Server 2010 ที่กำลังเรียกใช้ Microsoft SQL Server ถูกส่งกลับ โดยตัวสร้างโทโพโลยีของ Lync Server 2010 ข้อมูลความผิดพลาดต่อไปนี้:

ตัวสร้างโทโพโลยีที่ มีข้อผิดพลาดการให้เสร็จสมบูรณ์ประกาศไม่ได้สำเร็จ

การสร้างความล้มเหลวในการจัดเก็บจัดการกลาง

 • ล็อกการปรับใช้ Lync Server 2010 แสดงรายละเอียดข้อผิดพลาดที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้:

InstallDatabaseCmdlet.CreateDatabaseForFeature

ข้อผิดพลาด: มีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น: Microsoft.Rtc.Common.Data.SqlConnectionException ที่มีข้อผิดพลาด เกี่ยวกับเครือข่าย หรือ เฉพาะตัวของการอินสแตนซ์ที่เกิดขึ้นขณะกำลังสร้างการเชื่อมต่อกับ SQL Serverไม่พบเซิร์ฟเวอร์ หรือไม่สามารถเข้าถึงตรวจสอบว่า ชื่ออินสแตนซ์ไม่ถูกต้อง และ SQL Server ที่มีการกำหนดค่าให้อนุญาตให้เชื่อมต่อระยะไกล(ผู้ให้บริการ: ไปป์เนมผู้ให้บริการ ข้อผิดพลาด: 40 - ไม่สามารถเปิดการเชื่อมต่อกับ SQL Server)

หมายเหตุ: รายละเอียดข้อผิดพลาดที่เหมือนกันจะแสดงอยู่ในแฟ้มบันทึกการปรับใช้ Lync Server 2010 โดยใช้การดำเนินการติดตั้งฐานข้อมูลหรือการกระทำการโทโพโลยีที่เผยแพร่ในตัวสร้างโทโพโลยีของ Lync Server 2010

สาเหตุ

การติดตั้ง SQL Server ที่จะโฮสต์ Lync Server 2010 กลางจัดการเก็บและฐานข้อมูลมีโฮสต์บนระบบปฏิบัติการ Windows Server ได้รับการสนับสนุน ปัญหานี้เกิดขึ้นเมื่อระบบปฏิบัติการ Windows Server มีการกำหนดค่าไฟร์วอลล์ Windows ที่ไม่สนับสนุนการกระบวนการติดตั้ง Lync Server 2010 ฐานข้อมูล

การแก้ไข

การแก้ไขปัญหานี้ในคอมพิวเตอร์ Windows Server 2008 ที่กำหนดค่าเซิร์ฟเวอร์ SQL สิ้นสุดหลังโฮสต์ 2010 ของเซิร์ฟเวอร์ Lync ดำเนินการดังต่อไปนี้:

 1. คลิกเริ่ม และจากนั้น คลิก'แผงควบคุม'
 2. เปิดโปรแกรมไฟร์วอลล์ Windows
 3. คลิกการเปลี่ยนการตั้งค่าเพื่อดูกล่องโต้ตอบการตั้งค่าไฟร์วอลล์ Windows
 4. ตรวจสอบว่า ไฟร์วอลล์ Windows เปิดอยู่ และจากนั้น คลิกแท็บข้อยกเว้น
 5. ในหน้าต่างที่เปิดใช้งานข้อยกเว้น ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมายของ เลื่อนเพื่อค้นหาข้อยกเว้นของโปรแกรมการจัดการระยะไกลหรือพอร์ต
 6. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า มีเลือกข้อยกเว้นของโปรแกรมการจัดการระยะไกลหรือพอร์ต
 7. คลิกตกลงเพื่อปิดกล่องโต้ตอบการตั้งค่าไฟร์วอลล์ Windows

ขั้นตอนนี้ทำให้ตัวสร้างโทโพโลยี Lync Server 2010 เพื่อเชื่อมต่อกับอินสแตนซ์ Lync Server 2010 ของ SQL Server สำหรับการดูแลระยะไกล โดยใช้คำสั่ง Windows PowerShell CsDatabase ติดตั้ง

เพื่อสร้าง CMS การ เสร็จสิ้นคุณอาจต้องสร้างข้อยกเว้นพอร์ตสำหรับไฟร์วอลล์ Windows ข้อยกเว้นพอร์ตที่คุณต้องสร้างขึ้นสำหรับ Windows Firewall ขึ้นอยู่กับการกำหนดค่าจุดสิ้นสุดหลัง Lync Server 2010 อินสแตนซ์ของ SQL Server ตามที่อธิบายไว้ที่นี่:

 • มีโฮสต์ Lync Server 2010 SQL Server ที่เป็นอินสแตนซ์ที่เริ่มต้น
  • คุณต้องสร้างข้อยกเว้นของพอร์ตสำหรับพอร์ต TCP 1433 สำหรับบริการ SQL Server
 • มีโฮสต์ Lync Server 2010 SQL Server ที่เป็นอินสแตนซ์ที่มีชื่อ
  •  คุณต้องสร้างข้อยกเว้นของพอร์ตสำหรับพอร์ต TCP ที่บริการ Lync Server 2010 SQL Server listens บน
  • คุณต้องสร้างข้อยกเว้นของพอร์ตสำหรับพอร์ต UDP 1434 สำหรับบริการ SQL Server เบราว์เซอร์

หมายเหตุ: ในการติด SQL Server ตั้งที่โฮสต์เป็นอินสแตนซ์ที่มีชื่อ บริการ SQL Server ใช้การกำหนดพอร์ต TCP แบบไดนามิกฟังบนบริการ SQL Server เบราว์เซอร์โฮสต์ โดยการติดตั้ง SQL Serverบริการ SQL Server เบราว์เซอร์รออยู่กับการร้องขอการแอพลิเคชันไคลเอนต์สำหรับอินสแตนซ์ที่มีชื่อพอร์ต UDP 1434บริการ SQL Server เบราว์เซอร์การตอบสนองต่อการร้องขอของไคลเอ็นต์เหล่านี้ โดยการนำเสนอข้อมูลเฉพาะของพอร์ต TCP สำหรับที่ตั้งชื่ออินสแตนซ์

เมื่อต้องการค้นหารายละเอียดพอร์ต TCP แบบไดนามิกสำหรับ SQL Server ที่ชื่ออินสแตนซ์ที่จะโฮสต์ฐานข้อมูล Lync Server 2010 ดำเนินการดังต่อไปนี้:

  1. เริ่ม SQL Server
  2. คลิกเครื่องมือตั้งค่าคอนฟิก
  3. เลือกโปรแกรมจัดการการตั้งค่าคอนฟิกเซิร์ฟเวอร์ SQL
  4. ขยายการกำหนดค่าเครือข่ายของเซิร์ฟเวอร์ SQL
  5. เลือกโพรโทคอลที่สำหรับชื่ออินสแตนซ์ของ sql server ที่ระบุหมายเหตุ: สำหรับอินสแตนซ์ที่มีชื่อ โพรโทคอล TCP/IP ต้องเปิดใช้งาน
  6. เมื่อคุณเลือกโพรโทคอลสำหรับอินสแตนซ์ที่มีชื่อเฉพาะ เลือก TCP/IP ในบานหน้าต่างรายละเอียดทางด้านขวา
  7. คลิกขวารโทคอลเครือข่าย TCP/IP เพื่อเปิดกล่องโต้ตอบคุณสมบัติของนั้น และจากนั้น คลิกแท็บที่อยู่ IP
  8. เลื่อนลงมาเพื่อค้นหาส่วนทั้งหมดของ IP ของแท็บที่อยู่ IP และจากนั้น ทำบันทึกค่าสำหรับพอร์ต Dynamic TCPหมายเลขนี้แสดงหมายเลขพอร์ต TCP ของ SQL Server ที่ชื่ออินสแตนซ์ที่จะโฮสต์ Lync Server 2010 ฐานข้อมูล
  9. คลิกตกลงเพื่อปิดกล่องโต้ตอบคุณสมบัติของ TCP/IP

เมื่อต้องการให้เสร็จสิ้นการตั้งค่าคอนฟิกข้อยกเว้นพอร์ตไฟร์วอลล์ Windows เพื่อเปิดใช้งานการเข้าถึงบริการ SQL Server ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:

  1. คลิกเริ่ม และจากนั้น คลิก'แผงควบคุม'
  2. Open the Windows Firewall program.
  3. Click Change Settings to view the Windows Firewall Settings dialog box.
  4. Make sure that Windows Firewall is turned on, and then click the Exceptions tab.
  5. Click Add port to open the Add a port dialog box.
  6. Enter a name for the port exception, such as SQL Server service.
  7. Make sure that TCP is selected, and then enter the TCP port number that the SQL Server service is listening on.
  8. Click OK two times to close the Windows Firewall Settings dialog box.

Note:You can use steps 1 through 9 to configure the Windows Firewall TCP port exception for a SQL Server default instance or for a SQL Server named instance.

To finish configuring the Windows Firewall port exceptions to enable access to the SQL Server Browser service, follow these steps:

  1. Click Start, and then click Control Panel.
  2. Open the Windows Firewall program.
  3. Click Change Settings to open the Windows Firewall Settings dialog box.
  4. Make sure that Windows Firewall is turned on, and then click the Exceptions tab.
  5. Click Add port to open the Add a port dialog box.
  6. Enter a name for the port exception, such as SQL Server Browser Service.
  7. Make sure that UDP is selected, and then enter UDP port number 1434.This is the default port that the SQL Server Browser service listens on.
  8. Click OK two times to close the Windows Firewall Settings dialog box.

Note: You must create similar port exceptions for any network firewall that is between the server that hosts the topology builder and the server that hosts the instance of SQL Server for the CMS.

ข้อมูลเพิ่มเติม

ตัวสร้างโทโพโลยี 2010 Server Lync ในสามารถล้มเหลวในลักษณะที่คล้ายกันเมื่อคุณ republish โทโพโลยีถูกปรับเปลี่ยนการฐานระยะไกล CMS และ LS2010 ข้อมูลที่อยู่บนคอมพิวเตอร์ Windows Server 2008 ที่มีการกำหนดค่า Windows Firewall ที่ไม่สนับสนุนการกระบวนการติดตั้ง Lync Server 2010 ฐานข้อมูล การดำเนินการเผยแพร่โทโพโลยีและฐานข้อมูลที่มีการติดตั้งในตัวสร้างโทโพโลยีใน Lync Server 2010 จะส่งคืนข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้เมื่อกระบวนการเหล่านี้ล้มเหลว :

การเผยแพร่โทโพโลยี

ข้อผิดพลาด: มีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น: Microsoft.Rtc.Management.Deployment.DeploymentException ไม่สามารถกำหนดตำแหน่งที่จะติดตั้งแฟ้มฐานข้อมูลได้เนื่องจาก Instrumentation จัดการของ Windows บนเซิร์ฟเวอร์ฐานข้อมูลไม่พร้อมใช้งานจากบัญชีคอมพิวเตอร์หรือผู้ใช้ของคุณเมื่อต้องการดำเนินการต่อไป คุณสามารถแก้ไขปัญหานี้ หรือคุณสามารถระบุตำแหน่งที่คุณต้องการติดตั้งแฟ้ม

การติดตั้งฐานข้อมูล

ข้อผิดพลาด: มีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น: Microsoft.Rtc.Common.Data.SqlConnectionException ไม่สามารถเปิด xds ฐานข้อมูลที่ร้องขอการเข้าสู่ระบบการเข้าสู่ระบบล้มเหลวเข้าสู่ระบบสำหรับผู้ใช้ CONTOSO\administrator ล้มเหลว

เมื่อต้องการแก้ไขข้อผิดพลาดนี้ ข้อมูลทำตามขั้นตอนที่ระบุไว้ในส่วนการแก้ปัญหา

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2422384 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 28 ตุลาคม 2553 - Revision: 1.0
Keywords: 
kbmt KB2422384 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2422384

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com