วิธีการ: แสดงรายการของกระบวนการที่มีการเปิดแฟ้ม

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 242131 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

สรุป

บทความนี้อธิบายเกี่ยวกับอรรถประโยชน์แชร์แวร์ Explorer กระบวนการของระบบ Internals

ข้อมูลเพิ่มเติม

รายการโปรแกรมอรรถประโยชน์ Explorer ประมวลผลแฟ้ม คีย์รีจิสทรี และวัตถุอื่น ๆ ที่เปิดกระบวนกำลังใช้หรือการเชื่อมโยง dynamic ห้อง (DLLs) ที่กระบวนการโหลด เพื่อขอรับโปรแกรมอรรถประโยชน์การประมวลผล Explorer แวะไประบบ Internals เว็บไซต์ต่อไปนี้:
http://technet.microsoft.com/en-us/sysinternals/bb896653.aspx
มีข้อยกเว้นของผลิตภัณฑ์ของเราเอง Microsoft ไม่ endorse หรือแนะนำใด ๆ ของผลิตภัณฑ์เหล่านี้ผ่านอื่น ๆ ในพื้นที่เดียวกัน เราให้ข้อมูลนี้เป็นความสะดวกที่เฉพาะสำหรับลูกค้าของเรา แล้ว excepting ผลิตภัณฑ์ของเราเอง ไม่มีการรับประกันใด ๆ ชนิด อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือโดยนัย รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการรับประกันโดยนัยของสามารถเชิงพาณิชย์และ/หรือความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ

ผลิตภัณฑ์อื่นๆ ซึ่งกล่าวถึงในบทความนี้ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดยบริษัทอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับ Microsoft Microsoft ไม่มีการรับประกันใดๆ ไม่ว่าโดยนัยหรือรูปแบบอื่นใด เกี่ยวกับประสิทธิภาพหรือความเชื่อถือได้ของผลิตภัณฑ์เหล่านี้

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 242131 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 8 มกราคม 2554 - Revision: 4.0
ใช้กับ
  • Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition
Keywords: 
kbinfo kbmt KB242131 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:242131

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com