วิธีการ: ผู้ใช้ของการคัดลอกโปรไฟล์จากโดเมนหนึ่งไปอีก

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 242067 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

สรุป

ผู้ใช้ที่สร้างโปรไฟล์ใหม่ได้รับอนุญาตให้ใช้ส่วนกำหนดค่านั้น แต่ผู้ที่ มีสิทธิ์ผู้ดูแลสามารถอนุญาตให้ผู้ใช้อื่น ๆ นอกจากนี้ยัง ใช้โพรไฟล์ บทความนี้อธิบายวิธีการคัดลอกโปรไฟล์ไปยังโดเมนอื่น และกำหนดสิทธิ์ผู้ใช้ที่จะใช้ส่วนกำหนดค่าถูกคัดลอก โปรดสังเกตว่า สิทธิ์ในการเขียนไปยังโปรไฟล์จะถูกเก็บไว้ในแฟ้ม NTuser.xxx

ข้อมูลเพิ่มเติม

เมื่อต้องการคัดลอกโปรไฟล์ไปยังโดเมนอื่น และกำหนดสิทธิ์ผู้ใช้ที่จะใช้ส่วนกำหนดค่า:

  1. ในแผงควบคุมคลิกสองครั้งระบบ:.
  2. คลิกการโปรไฟล์ผู้ใช้แท็บ คลิโพรไฟล์ และคลิกคัดลอกไปยัง.
  3. พิมพ์เส้นทางไปยังโฟลเดอร์ที่โพรไฟล์ผู้ใช้จะถูกเก็บไว้ หรือคลิกเรียกดูเมื่อต้องการค้นหาโฟลเดอร์

    หมายเหตุ:: กล่องโต้ตอบที่ปรากฏเมื่อคุณคลิกเรียกดูไม่อนุญาตให้คุณสร้างโฟลเดอร์ คุณต้องสร้างโฟลเดอร์ที่จำเป็นต้องใช้ก่อนที่คุณคัดลอกส่วนกำหนดค่า
  4. คลิกเปลี่ยนแปลง.
  5. ในการชื่อรายการจากกล่อง คลิกชื่อของโดเมนอื่น
  6. ในการชื่อกล่องสำหรับโดเมนอื่น ๆ เลือกบัญชีผู้ใช้ของบุคคลที่ได้รับอนุญาตให้ใช้โพรไฟล์
  7. คลิกตกลงจนกว่าจะมีปิดกล่องโต้ตอบที่เปิดทั้งหมด

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 242067 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 16 ตุลาคม 2553 - Revision: 2.0
ใช้กับ
  • Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition
Keywords: 
kbinfo kbmt KB242067 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:242067

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com