คำอธิบายของโปรแกรมแก้ไขด่วน Rollup 3 สำหรับ Forefront Security สำหรับการแลกเปลี่ยน Service Pack 2

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2420644 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

Microsoft ได้ออก 3 Rollup โปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับ Forefront Security สำหรับการแลกเปลี่ยน Service Pack 2 บทความนี้ประกอบด้วยข้อมูล เกี่ยวกับวิธีการขอรับการยกเลิกการแก้ไขด่วน และ เกี่ยวกับการตัดสินค้าจากคลังที่มีแก้ไข โดยการยกเลิกการแก้ไขด่วน

การตัดสินค้าจากคลังที่จะแก้ไขในโปรแกรมแก้ไขด่วน Rollup 3 สำหรับ Forefront Security สำหรับ Forefront Security สำหรับการแลกเปลี่ยน Service pack 2

ยกเลิกโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้เน้นปัญหาที่พบใน Forefront Security สำหรับการแลกเปลี่ยนที่อาจไม่อนุญาตให้ผู้ใช้จาก leveraging รุ่น 8 โปรแกรมป้องกันไวรัสของ Kaspersky

อาการ

หลังจากการปรับปรุงความปลอดภัยทั้ง Forefront สำหรับการแลกเปลี่ยนโปรแกรมแก้ไขด่วน Rollup 3 Service Pack 2 และ Forefront Server ความปลอดภัย Management Console (FSSMC) ไปยังโปรแกรมแก้ไขด่วน Rollup 5 โปรแกรมป้องกันไวรัสของ Kaspersky จะไม่ปรับปรุง นอกจากนี้ยังอาจพบข้อผิดพลาดต่อไปนี้ใน Forefront programlog.txt:

ข้อผิดพลาด: (0x00000002) ระบบจะไม่พบแฟ้มที่ระบุ ล้มเหลวในการเข้าถึง: \\...\sybariredistribution$\x86\kaspersky5\xxxxxxx/x86/Kaspersky5/Package/manifest.cab


อาการเหล่านี้อาจยังจะเห็นเมื่อใช้เซิร์ฟเวอร์การกระจายภายใน อื่นที่ไม่ใช่ FSSMC แจกจ่ายโปรแกรมปรับปรุงไปยังเซิร์ฟเวอร์ FSE (โปรดดูkb 950547)

สาเหตุ

มีการเปลี่ยนแปลงแผนที่มีการตั้งชื่อแฟ้ม manifest.cab ที่ FSE ค้นหาบนเซิร์ฟเวอร์กระจายหรือ FSSMC เมื่อพยายามที่จะปรับปรุงรุ่น 8 ผลลัพธ์เอ็นจินการ Kaspersky ใน FSE จะไม่สามารถหาตำแหน่งไฟล์ cab นั้น นี้ส่งผลในการปรับปรุง Kaspersky 8 ไม่สำเร็จและรายละเอียดด้านบนของข้อผิดพลาด


หมายเหตุ
?ถ้าคุณได้ประยุกต์ใช้ก่อนหน้านี้ ทำงานต้องอยู่ในkb 2410444คุณต้องการกลับรายการการแก้ปัญหานี้ ให้ทำดังนั้นคุณสามารถทำ อย่างใดอย่างหนึ่งเปลี่ยนชื่อ Localenginemapping.old กลับไป Localenginemapping.cab หรือคุณสามารถคัดลอก Localenginemapping.cab ที่ใหม่จากไดเรกทอรีดังต่อไปนี้บน Forefront Security สำหรับ Exchange เครื่อง\Microsoft แฟ้ม (x86) C:\Program Security\Exchange Forefront Server\Data\Enginesเมื่อต้องการไดเรกทอรีดังต่อไปนี้บนเครื่อง FSSMC; files\Microsoft C:\program Forefront Security\Server\Server Management\Services\Redistribution\cache


?คุณไม่ต้องพบปัญหานี้บน Forefront Security สำหรับการติดตั้งการแลกเปลี่ยนที่อยู่ไม่ leveraging เซิร์ฟเวอร์กระจายหรือเซิร์ฟเวอร์อิน FSSMC จะได้รับการปรับปรุงโปรแกรม

การแก้ไข

ใช้โปรแกรมแก้ไขด่วน Rollup 3 สำหรับ Forefront Security สำหรับการแลกเปลี่ยน Service Pack 2


ข้อมูลการยกเลิกโปรแกรมแก้ไขด่วน

ข้อมูลการดาวน์โหลด

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft พร้อมใช้งานแล้ว อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มีเป้าหมายเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น นำโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไปใช้กับระบบที่พบปัญหานี้เท่านั้น

หากมีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมสำหรับการดาวน์โหลด คุณจะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" อยู่ที่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น ให้ส่งการร้องขอไปที่ฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft เพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ:หากเกิดปัญหาอื่น ๆ หรือ ถ้ามีการแก้ไขปัญหาเป็นสิ่งจำเป็น คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะเกิดขึ้นเมื่อมีคำถามและประเด็นการสนับสนุนอื่นๆ ซึ่งไม่จัดอยู่ในโปรแกรมแก้ไขด่วนเฉพาะที่กล่าวถึงนี้ สำหรับรายการของหมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายบริการและการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft ทั้งหมด หรือถ้าต้องการสร้างคำขอรับการสนับสนุนแยกต่างหาก โปรดเข้าสู่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้::
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
หมายเหตุ:แบบฟอร์ม "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" แสดงภาษาในโปรแกรมแก้ไขด่วนมีอยู่ หากคุณไม่เห็นภาษาของคุณ เป็นเพราะไม่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับภาษานั้น

วิธีการติดตั้งการยกเลิกการแก้ไขด่วน

การติดตั้งการยกเลิกการแก้ไขด่วนบนเซิร์ฟเวอร์นั้นไม่part ของ SCC แบบ cluster ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. เรียกใช้โปรแกรมติดตั้ง เมื่อต้องการทำเช่นนี้ คลิกสองครั้งที่แฟ้มกระทำการยกเลิกโปรแกรมแก้ไขด่วน

  หมายเหตุ:เมื่อโปรแกรมติดตั้งกำลังทำงาน กำลังหยุดบริการ Forefront
 2. หลังจากการติดตั้งเสร็จสมบูรณ์แล้ว และเริ่มใหม่การบริการ Forefront ตรวจสอบให้แน่ใจว่า Forefront ทำงานอย่างถูกต้อง

  หมายเหตุ
  • บริการ Forefront ถูกเริ่มใหม่โดยอัตโนมัติในระหว่างการติดตั้ง
  • สำคัญเซอร์วิสแพ็คหรือโปรแกรมแก้ไขด่วน rollups สามารถติดตั้ง โดยการใช้งานการจัดวาง FFSMC สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ "ปรับใช้งาน" ในรายการแนะนำของ Forefront Server Security Management Console ของผู้ใช้ ในกรณีนี้ โปรแกรมติดตั้งทำงานในโหมด silent และป้อนข้อมูลของผู้ใช้ไม่จำเป็น ส่วนที่เหลือของกระบวนการยังคงเหมือนกับเมื่อคุณคลิกสองครั้งที่แฟ้มที่ปฏิบัติการที่เรียกใช้โปรแกรมติดตั้ง
เมื่อต้องการติดตั้งการยกเลิกการแก้ไขด่วนบนตัวคลัสเตอร์ SCCเลือกหนึ่งในวิธีการต่อไปนี้:

วิธีที่ 1:
การติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้เฉพาะในคลัสเตอร์ SCC คุณควรดำเนินปรับรุ่นบนโหนทั้งหมดที่ใช้งานอยู่ก่อน โปรแกรมติดตั้งจะพร้อมท์ให้คุณอนุญาตให้ใช้ทรัพยากรแบบออฟไลน์ และนำดังกล่าวกลับแบบออนไลน์โดยอัตโนมัติ ตรวจสอบว่า ทรัพยากรทั้งหมดออนไลน์ และให้บริการ Forefront และแลกเปลี่ยนทั้งหมดได้รับการเริ่มต้นหลังจาก คุณควรนำทรัพยากรออนไลน์ / ได้เริ่มบริการ ถ้าจำเป็นด้วยตนเอง เมื่อคุณปรับรุ่นโหนที่ใช้งานอยู่ ทำ failover ไม่ ปรับขั้นสุดท้าย รุ่นแต่ละโหนแฝงในกลับ

หมายติดตั้งบนโหนดการใช้งานอยู่ทั้งหมดก่อนถึง ว่า Forefront จะสามารถเข้าถึงที่ตั้ง DatabasePath ที่ต้องการคัดลอกแฟ้มไปยัง (LocalEngineMapping.cab)


วิธีที่ 2
ถ้าคุณต้องการไม่ให้ปรับรุ่นบนโหนที่ใช้งานอยู่ คุณอาจปรับแบบ “ rolling ” ที่คุณติดตั้งบนแต่ละโหนเท่านั้นเมื่ออยู่ในสถานะที่แฝงอยู่ เกี่ยวข้องนี้กับการดำเนินการชุดของ failovers เพื่อให้แต่ละโหนมีโอกาสที่จะกลายเป็นแฝง หลังจากที่โหนทั้งหมดได้รับการปรับรุ่น คุณต้องคัดลอก LocalEngineMapping.cab จากการติดตั้งท้องถิ่นของโหนดการใช้งานอยู่แต่ละโฟลเดอร์ของดิสก์ที่ใช้ร่วมกันสำหรับ CMS สำคัญต้องการแฟ้มนี้ในตำแหน่งต่อไปนี้ของดิสก์ที่ใช้ร่วมกัน เพื่อให้สามารถใช้งานการปรับรุ่นโปรแกรม Kaspersky เวอร์ชัน 8

คัดลอก LocalEngineMapping.cab จากการติดตั้งท้องถิ่นของโหนดการใช้งานอยู่แต่ละ (แหล่ง) ไปยังโฟลเดอร์ของดิสก์ที่ใช้ร่วมกัน (เป้าหมาย):
ตำแหน่งที่ตั้งของแหล่งที่มา:<localdisk>\Microsoft แฟ้ม (x86) \Program Security\Exchange Forefront Server</localdisk>
ตำแหน่งที่ตั้งเป้าหมาย: <shareddisk>\ForefrontCluster\Engines\</shareddisk>

หมายเหตุ:
1. ไม่จำเป็นต้องเริ่มระบบใหม่ failover คลัสเตอร์หรือบริการใด ๆ หลังจากที่คุณได้คัดลอก LocalEngineMapping.cab ไปยังโฟลเดอร์ของดิสก์ที่ใช้ร่วมกัน
2. ถ้าคุณไม่คัดลอก LocalEngineMapping.cab ไปยังโฟลเดอร์ของดิสก์ที่ใช้ร่วมกัน Forefront จะทำต่อไปเพื่อปรับปรุงรุ่น 5 เอ็นจินการ Kaspersky (ซึ่งจะเป็น retired โดย Microsoft หลังจาก 2011 31st มกราคม)


ข้อกำหนดเบื้องต้น

ยกเลิกโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ต้องการให้มีการติดตั้ง Forefront Security สำหรับการแลกเปลี่ยน Service pack 2


ข้อมูลแฟ้ม

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจไม่มีแฟ้มทั้งหมดที่คุณต้องมีเพื่อที่จะปรับปรุงผลิตภัณฑ์เป็นรุ่นล่าสุดอย่างสมบูรณ์ โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ประกอบด้วยแฟ้มที่คุณต้องมีไว้เฉพาะเพื่อแก้ไขปัญหาที่ระบุในบทความนี้

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้รุ่นภาษาอังกฤษ (สหรัฐอเมริกา) มีแอตทริบิวต์ของแฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์ของแฟ้มที่ใหม่กว่า) ซึ่งแสดงอยู่ในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะปรากฏในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ข้อมูลจะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้โซนเวลาแท็บในนั้นวันที่และเวลารายการใน'แผงควบคุม'

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Adonavigator.dll10.2.954.0421,23216 Sep 201018:02x86
Adonavigator64.dll10.2.954.0716,14416 Sep 201018:07x64
Adonavsvc.exe10.2.954.0154,99216 Sep 201018:07x64
Aexmladapter.dll10.2.954.0379,76016 Sep 201018:02x86
Custominstall.dll10.2.954.0923,50416 Sep 201018:02x86
Customuninstall.dll10.2.954.0342,38416 Sep 201018:02x86
Eventstrings en_us.dll10.2.954.0118,64016 Sep 201018:02x86
Eventstrings.dll10.2.954.0118,64016 Sep 201018:02x86
Extractfiles.exe10.2.954.0338,28816 Sep 201018:02x86
Filterengine.dll10.2.954.0332,65616 Sep 201018:02x86
Fscadmarksvc.exe10.2.954.089,08816 Sep 201015:37x86
Fscappscanner.dll10.2.954.0334,70416 Sep 201018:02x86
Fsccodec.dll10.2.954.0195,44016 Sep 201018:02x86
Fsccommon.dll10.2.954.018,28816 Sep 201018:02x86
Fsccontroller.exe10.2.954.01,607,53616 Sep 201018:02x86
Fsccontrollerps.dll10.2.954.085,36016 Sep 201018:02x86
Fscdiag.exe10.2.954.0487,79216 Sep 201018:02x86
Fscexec.exe10.2.954.057,20016 Sep 201018:02x86
Fscmanualscanner.exe10.2.954.0899,95216 Sep 201018:02x86
Fscmonitor.exe10.2.954.0265,07216 Sep 201018:02x86
Fscmonitorps.dll10.2.954.051,05616 Sep 201018:02x86
Fscrealtimescanner.exe10.2.954.0882,54416 Sep 201018:02x86
Fscstarter.exe10.2.954.0249,20016 Sep 201018:02x86
Fscstatsserv.exe10.2.954.0270,70416 Sep 201018:02x86
Fsctransportscanner.exe10.2.954.0903,53616 Sep 201018:02x86
Fscutility.exe10.2.954.0494,96016 Sep 201018:02x86
Fseccrservice.exe10.2.954.0849,26416 Sep 201018:02x86
Fseimc.exe10.2.954.0324,46416 Sep 201018:02x86
Fsemailpickup.exe10.2.954.092,01616 Sep 201018:02x86
Fsevsapi.dll10.2.954.0616,81616 Sep 201018:07x64
Fsevsapiex.dll10.2.954.076,65616 Sep 201018:07x64
Fssaclient.exe10.2.954.01,221,48816 Sep 201018:02x86
Getenginefiles.exe10.2.954.0715,12016 Sep 201018:02x86
Gziparchive.dll10.2.954.0267,12016 Sep 201018:02x86
Installservice.exe10.2.954.049,00816 Sep 201018:02x86
Installtask.exe10.2.954.0226,67216 Sep 201018:02x86
Launcher.exe10.2.954.0400,24016 Sep 201018:07x64
Localenginemapping.cabไม่สามารถใช้งานได้6,39916 2010 Jun21:14ไม่สามารถใช้งานได้
Macbinnavigator.dll10.2.954.0241,52016 Sep 201018:02x86
Mimenavigator.dll10.2.954.0322,92816 Sep 201018:02x86
Multimapper.dll10.2.954.0677,23216 Sep 201018:02x86
Openxmlnavigator.dll10.2.954.092,52816 Sep 201018:02x86
Perfmonitorsetup.exe10.2.954.0294,76816 Sep 201018:02x86
Programlogmsg.dll10.2.954.0111,47216 Sep 201018:02x86
Rarnavigator.dll10.2.954.0333,68016 Sep 201018:02x86
Remotinglayer.dll10.2.954.082,28816 Sep 201018:02x86
Remotinglayer64.dll10.2.954.0115,56816 Sep 201018:07x64
Scanengines.dll10.2.954.0562,03216 Sep 201018:02x86
Scanenginetest.exe10.2.954.0359,79216 Sep 201018:02x86
Semsetup.exe10.2.954.0292,20816 Sep 201018:02x86
Sfxcab.exe10.2.954.039,42430 Sep 201021:01x86
Smimenavigator.dll10.2.954.0238,44816 Sep 201018:02x86
Statisticsmanager.dll10.2.954.0537,45616 Sep 201018:02x86
Structstgnavigator.dll10.2.954.0300,40016 Sep 201018:02x86
Synchelper.dll10.2.954.0507,24816 Sep 201018:02x86
Tararchive.dll10.2.954.0249,20016 Sep 201018:02x86
Tnefnavigator.dll10.2.954.0308,08016 Sep 201018:02x86
Uuencodenavigator.dll10.2.954.0256,88016 Sep 201018:02x86
Version.exe10.2.954.0309,61616 Sep 201018:02x86
Ziparchive.dll10.2.954.0304,49616 Sep 201018:02x86
Fscperfmonitor.dll10.2.954.0315,76016 Sep 201018:02x86
Fscperfmonitor.dll10.2.954.0544,62416 Sep 201018:07x64
Custom64.dllไม่สามารถใช้งานได้117,40030 Sep 201020:30x64
Updspapi.dll6.3.16.0463,72010 2008 Oct16:42x64คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2420644 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 22 ธันวาคม 2553 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Microsoft Forefront Security for Exchange Server Service Pack 2
Keywords: 
kbautohotfix kbmt KB2420644 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2420644

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com