วิธีกำหนดค่ารูปแบบวันแบบสั้นใน Windows และ Windows NT

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 241671 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

บทความนี้อธิบายถึงวิธีการกำหนดค่ารูปแบบวันแบบสั้นที่จะแสดงอยู่ใน Windows และ Windows NT

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
248142 รูปแบบวันระบบเริ่มต้นใน Windows NT 4.0 และ Windows 2000

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบวันแบบสั้นเป็นรูปแบบวันที่แสดงต่อผู้ใช้ใน Windows และ Windows NT โปรแกรมของบริษัทอื่นบางโปรแกรมอาจใช้รูปแบบวันแบบสั้นเพื่อกำหนดวัน เนื่องจากรูปแบบวันแบบสั้นประกอบด้วยเพียงสองหลักสำหรับปี โดยค่าเริ่มต้น โปรแกรมของบริษัทอื่นที่ใช้รูปแบบวันแบบสั้นอาจ misinterpret วันที่หลังจากปี 1999 เป็นปีในการ 1900s

หมายเหตุ: ใน Windows และ Windows NT รูปแบบวันแบบสั้นไม่เฉพาะการตั้งค่าจอแสดงผล Windows และ Windows NT ไม่ใช้รูปแบบวันแบบสั้นเพื่อกำหนดวันปัจจุบัน นอกจากนี้ โพรไฟล์ผู้ใช้ที่จำเป็นต้องใช้บนคอมพิวเตอร์ไคลเอนต์ Windows 98/95 สำหรับส่วนกำหนดค่านี้มีผล
ในความพยายามในการหลีกเลี่ยงปัญหาที่เป็นไปได้ที่อาจเกิดขึ้นโดยใช้โปรแกรมของบริษัทอื่นที่ใช้รูปแบบวันแบบสั้น คุณสามารถกำหนดค่ารูปแบบวันแบบสั้นใช้เป็นตัวเลข 4 ปีแทน 2 ตัวเลขปีแบบ โดยใช้หนึ่งในวิธีต่อไปนี้:

เปลี่ยนรูปแบบวันแบบสั้นสำหรับผู้ใช้

คุณสามารถเปลี่ยนรูปแบบวันแบบสั้นสำหรับผู้ใช้ที่ระบุโดยใช้เครื่องมือการตั้งค่าภูมิภาคใน Control Panel:
 1. ล็อกออนโดยใช้บัญชีผู้ใช้ที่คุณต้องการตั้งค่าคอนฟิก
 2. คลิกเริ่มต้นชี้ไปที่การตั้งค่าคลิกแผงควบคุมและจากนั้น คลิกสองครั้งที่การตั้งค่าภูมิภาค
 3. บนแท็บวันให้คลิกรูปแบบวันที่คุณต้องการใช้ในการ ลักษณะของวันแบบสั้น กล่อง และจากนั้น คลิกตกลง
 4. ออกจาก Windows และล็อกอินเข้าใช้งาน Windows อีกครั้งเพื่อบันทึกการตั้งค่า

เปลี่ยนรูปแบบวันแบบสั้นสำหรับผู้ใช้ทั้งหมดในรีจิสทรี

สิ่งสำคัญ นี้ส่วน วิธีการ หรืองานประกอบด้วยขั้นตอนที่บอกให้คุณทราบวิธีการปรับเปลี่ยนรีจิสทรี อย่างไรก็ตาม ปัญหาร้ายแรงอาจเกิดขึ้นหากคุณปรับเปลี่ยนรีจิสทรีอย่างไม่ถูกต้อง ดังนั้น ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณทำตามขั้นตอนเหล่านี้อย่างระมัดระวัง สำหรับการป้องกันเพิ่มเติม สำรองรีจิสทรีก่อนที่จะแก้ไข แล้ว คุณสามารถคืนค่ารีจิสทรีหากเกิดปัญหา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสำรอง และคืนค่ารีจิสทรี ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
322756 วิธีการสำรอง และคืนค่ารีจิสทรีใน Windows

หมายเหตุ: วิธีการนี้ไม่ทำงานใน Windows NT 4.0

คุณสามารถแก้ไข regitry เพื่อเปลี่ยนรูปแบบวันแบบสั้นสำหรับบัญชีผู้ใช้ทั้งหมดบนคอมพิวเตอร์:
 1. ในตัวแก้ไขรีจิสทรี เปิดคีย์ต่อไปนี้:
  HKEY_USERS\Default\Control Panel\International
 2. เพิ่ม หรือแก้ไข sShortDate ค่าสายอักขระที่ใช้เป็นข้อมูลค่าสำหรับรูปแบบวันแบบสั้นมีอยู่ในรายการต่อไปนี้:
  • MM/dd/yyyy
  • ว/ด/ปป
  • ว/ด/ปปปป
  • MM/dd/yy
  • yy/MM/dd
  • yyyy MM dd
  • dd-ดดดปป

 3. ออกจาก Registry Editor
 4. ออกจาก Windows และล็อกอินเข้าใช้งาน Windows อีกครั้งเพื่อบันทึกการตั้งค่า

เปลี่ยนรูปแบบวันแบบสั้นสำหรับผู้ใช้ทั้งหมดที่มีการใช้นโยบายระบบ

การตั้งค่ารูปแบบวันแบบสั้นที่ใช้นโยบายระบบ สร้างแฟ้มแม่แบบกำหนดเอง.adm และจากนั้น ตั้งค่านโยบายระบบโดยใช้ตัวแก้ไขนโยบายระบบ (Poledit.exe) เพื่อกำหนดค่ารูปแบบวันแบบสั้น

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้าง และการใช้นโยบายระบบ คลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
159936 ใช้แก้ไขนโยบายของระบบ Windows 95 หรือ Windows NT 4.0
หมายเหตุ: ผู้ดูแลระบบสามารถใช้แฟ้มนโยบายระบบสำหรับการควบคุมในการกำหนดค่ารูปแบบวันแบบสั้นบนเครือข่ายได้

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการใช้โพรไฟล์และนโยบายใน Windows NT กรุณาคลิกที่การเชื่อมโยงด้านล่างเพื่อเยี่ยมชมเว็บไซต์ของ Microsoft:
http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc750987.aspx

สร้างแฟ้มแม่แบบแบบกำหนดเอง ADM

เมื่อต้องสร้างแฟ้มแม่แบบ.adm แบบกำหนดเองที่คุณสามารถใช้เพื่อกำหนดค่ารูปแบบวันแบบสั้น การทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. คลิกเริ่มต้นคลิกเรียกใช้ชนิด แผ่นจดบันทึกแล้ว คลิกตกลง
 2. พิมพ์บรรทัดต่อไปนี้ลงในแฟ้มที่ไม่มีชื่อที่กด ENTER หลังจากแต่ละบรรทัด นอกจากนี้คุณยังสามารถใช้คัดลอก และวางคำสั่งการวางข้อความลงในแฟ้มไม่มีชื่อ
  ; Begin custom .ADM template
  ; This policy file modifies the short date format for all users.
  
  CLASS USER
  
  CATEGORY !!DFORMAT
  KEYNAME "Control Panel\International"
  POLICY !!DefineDateFormat
  PART !!DateFormat DROPDOWNLIST
  VALUENAME sShortDate REQUIRED
  
  ITEMLIST
  NAME !!ShortDate1 VALUE !!ShortDate1
  ACTIONLIST
  VALUENAME sShortDate 	VALUE "MM/dd/yyyy"
  END ACTIONLIST
  
  NAME !!ShortDate2 VALUE !!ShortDate2
  ACTIONLIST
  VALUENAME sShortDate 	VALUE "M/d/yy"
  END ACTIONLIST
  
  NAME !!ShortDate3 VALUE !!ShortDate3
  ACTIONLIST
  VALUENAME sShortDate 	VALUE "M/d/yyyy"
  END ACTIONLIST
  
  NAME !!ShortDate4 VALUE !!ShortDate4
  ACTIONLIST
  VALUENAME sShortDate 	VALUE "MM/dd/yy"
  END ACTIONLIST
  
  NAME !!ShortDate5 VALUE !!ShortDate5
  ACTIONLIST
  VALUENAME sShortDate 	VALUE "yy/MM/dd"
  END ACTIONLIST
  
  NAME !!ShortDate6 VALUE !!ShortDate6
  ACTIONLIST
  VALUENAME sShortDate 	VALUE "yyyy-MM-dd"
  END ACTIONLIST
  
  NAME !!ShortDate7 VALUE !!ShortDate7
  ACTIONLIST
  VALUENAME sShortDate 	VALUE "dd-MMM-yy"
  END ACTIONLIST
  
  END ITEMLIST
  END PART
  END POLICY
  
  END CATEGORY
  
  [Strings]
  DFORMAT = "Short Date Format Settings"
  DefineDateFormat = "Date Format for All Users"
  DateFormat = "Date Format"
  ShortDate1 = "MM/dd/yyyy"
  ShortDate2 = "M/d/yy"
  ShortDate3 = "M/d/yyyy"
  ShortDate4 = "MM/dd/yy"
  ShortDate5 = "yy/MM/dd"
  ShortDate6 = "yyyy-MM-dd"
  ShortDate7 = "dd-MMM-yy"
  
  ; End custom .ADM template.
  					
 3. บนเมนูแฟ้มคลิกบันทึกเป็นชนิด shrtdate.admแล้ว คลิกบันทึก

สร้าง หรือปรับเปลี่ยนแฟ้มนโยบายระบบ

คุณสามารถแก้ไขรีจิสทรี โดยใช้ตัวแก้ไขนโยบายระบบ (Poledit.exe) หรือ ตัวแก้ไขรีจิสทรี (Regedit.exe) ตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบเครือข่ายของคุณก่อน คุณทำการเปลี่ยนแปลงรีจิสทรี ตัวแก้ไขนโยบายระบบ (Poledit.exe) จะพร้อมใช้งานในโฟลเดอร์ Admin\Apptools\Poledit ในคอมแพคดิสก์ของ Windows 95 ใช้เครื่องมือ'เพิ่ม/เอาโปรแกรมออก'ใน'แผงควบคุม'เพื่อติดตั้งตัวแก้ไขนโยบายระบบ

หมายเหตุ: ถ้าคุณกำลังใช้แม่แบบของนโยบายระบบ Microsoft Office 97 ที่ ถูกรวมไว้ใน Microsoft Office 97 Resource Kit คุณต้องใช้การ รุ่นของระบบแก้ไขนโยบายที่รวมอยู่ใน Microsoft Office 97 Resource Kit หรือ Resource Kit Microsoft Windows NT 4.0

คุณสามารถดาวน์โหลด Policy.exe, self-extracting เป็นแฟ้มที่ ประกอบด้วย Poledit.exe จากบริการออนไลน์ ดาวน์โหลดแฟ้มนี้จากนั้น ต่อไปนี้เว็บไซต์ของ Microsoft:
http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc751042.aspx
ใช้ขั้นตอนต่อไปนี้เมื่อต้องแก้ไขรีจิสทรีด้วยตัวแก้ไขนโยบายของระบบ:
เมื่อต้องสร้าง หรือปรับเปลี่ยนแฟ้มนโยบายของระบบของคุณโดยใช้แฟ้มแม่แบบของ Shrtdate.adm ใหม่ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. ในระบบแก้ไขนโยบาย คลิกแม่แบบของนโยบายบนเมนูตัวเลือก
 2. คลิกเพิ่มเปิดโฟลเดอร์ที่ประกอบด้วยแฟ้ม Shrtdate.adm คลิกแฟ้ม Shrtdate.adm นั้นแล้ว คลิกเปิด
 3. คลิกตกลง
 4. บนเมนูแฟ้มคลิกนโยบายเปิดเพื่อเปิดแฟ้มนโยบายระบบที่มีอยู่ หรือคลิกนโยบายใหม่ในการสร้างแฟ้มนโยบายของระบบใหม่
 5. คลิกสองครั้งที่ค่าเริ่มต้นผู้ใช้และจากนั้น คลิกสองครั้งที่การตั้งค่ารูปแบบวันที่แบบสั้น
 6. คลิกเพื่อเลือก รูปแบบวันที่สำหรับผู้ใช้ทั้งหมด กล่องกาเครื่องหมาย
 7. ในกล่องรูปแบบวันคลิกรูปแบบวันแบบสั้นที่คุณต้องการใช้ และจากนั้น คลิกตกลง
 8. บันทึกแฟ้มนโยบายระบบ แล้ว ออกจากตัวแก้ไขนโยบายระบบ
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการใช้นโยบายการตั้งค่ารูปแบบวัน คลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
216661 วิธีการใช้นโยบายการตั้งค่ารูปแบบวัน

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 241671 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 9 เมษายน 2555 - Revision: 3.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition
 • Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition
 • Microsoft Windows 95
Keywords: 
kbenv kbinfo kbnetwork kbmt KB241671 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:241671

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com