MS10-070: Opis aktualizacji zabezpieczeń programu Microsoft .NET Framework 3.5 w systemach Windows Server 2003 i Windows XP

Tłumaczenia artykułów Tłumaczenia artykułów
Numer ID artykułu: 2416468 - Zobacz jakich produktów dotyczą zawarte w tym artykule porady.
Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

Na tej stronie

WPROWADZENIE

Firma Microsoft wydała biuletyn zabezpieczeń MS10-070. Aby wyświetlić pełny biuletyn zabezpieczeń, odwiedź jedną z następujących witryn firmy Microsoft w sieci Web:

Jak uzyskać pomoc i obsługę techniczną związaną z tą aktualizacją zabezpieczeń

Użytkownicy domowi mogą uzyskać nieodpłatnie pomoc techniczną, korzystając z numeru telefonu 1-866-PCSAFETY w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie lub kontaktując się z lokalnym oddziałem firmy Microsoft. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu kontaktowania się z lokalnym oddziałem firmy Microsoft w sprawie pomocy technicznej dotyczącej problemów z aktualizacjami zabezpieczeń, odwiedź witrynę międzynarodowej pomocy technicznej firmy Microsoft w sieci Web:
http://support.microsoft.com/common/international.aspx?rdpath=4
Klienci w Ameryce Północnej mogą również uzyskać natychmiastowy dostęp do nieograniczonej nieodpłatnej pomocy świadczonej przy użyciu poczty e-mail lub w trybie rozmowy (czatu), odwiedzając następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
http://support.microsoft.com/oas/default.aspx?&prid=7552
Przedsiębiorstwa mogą uzyskać pomoc techniczną dotyczącą aktualizacji zabezpieczeń za pomocą danych kontaktowych pomocy technicznej, z których zwykle korzystają.

Więcej informacji

Aby uzyskać więcej informacji o konfigurowaniu starszego trybu szyfrowania w programie ASP.NET, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
2425938 Jak skonfigurować starszy tryb szyfrowania w programie ASP.NET

Informacje dotyczące pobierania

Następujący plik jest dostępny do pobrania w Centrum pobierania Microsoft:


Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
Pobierz
Pobierz pakiet teraz.

Data wydania: 28 września 2010

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobów pobierania plików pomocy technicznej firmy Microsoft, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
119591 Jak uzyskać pliki pomocy technicznej Microsoft w usługach online
Firma Microsoft przeskanowała ten plik w poszukiwaniu wirusów. Firma Microsoft użyła najnowszego oprogramowania do wykrywania wirusów dostępnego w dniu opublikowania pliku. Plik jest przechowywany na serwerach o podwyższonym poziomie zabezpieczeń, które utrudniają wprowadzanie nieautoryzowanych zmian w pliku.

Wymagania wstępne

Aby można było zainstalować tę aktualizację, na komputerze musi być zainstalowany Instalator Windows 3.1 lub nowszy. Aby uzyskać najnowszą wersję Instalatora Windows, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
Pakiet redystrybucyjny Instalatora Windows 4.5

Znane problemy i dodatkowe informacje dotyczące tej aktualizacji zabezpieczeń

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących problemów z instalacją tej aktualizacji zabezpieczeń lub na temat programu Microsoft .NET Framework 3.5, klikaj poniższe numery artykułów w celu wyświetlania odpowiednich artykułów z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
2431728 Zaszyfrowana zawartość w programie ASP.NET nie jest odszyfrowana dla witryny wdrożonej na farmie sieci Web
2431208 W trakcie oczekiwania na ponowne uruchomienie komputera po zainstalowaniu programu Microsoft .NET Framework 4 nie można zainstalować aktualizacji programu Microsoft .NET Framework
923100 Podczas próby zainstalowania aktualizacji zabezpieczeń dla programu .NET Framework 1.0, 1.1, 2.0, 3.0 lub 3.5 może zostać wyświetlony kod błędu „0x643” usługi Windows Update lub kod błędu „1603” Instalatora Windows
923101 Komunikat o błędzie podczas próby instalacji aktualizacji zabezpieczeń dla programu .NET Framework 2.0 na komputerze z systemem Windows Server 2003 x64 Edition: Błąd 1324. Folder „Program Files” zawiera nieprawidłowy znak.
2197148 Znany problem z aktualizacjami dla programów Microsoft .NET Framework 3.5 i Microsoft .NET Framework 2.0 z dodatkiem Service Pack 1
2260913 Pliki w użyciu lub blokady plików mogą spowodować usunięcie plików zestawu programu Framework
2263996 Stosowanie poprawek do programu Microsoft Framework może zakończyć się niepowodzeniem i wyświetleniem błędu „Odmowa dostępu” lub „Plik w użyciu”

Przełączniki wiersza polecenia tej aktualizacji

Aby uzyskać informacje o różnych przełącznikach wiersza polecenia obsługiwanych przez tę aktualizację, zapoznaj się z dokumentem Przełączniki wiersza polecenia Instalatora Windows.

Aby uzyskać więcej informacji na temat Instalatora Windows, odwiedź witrynę MSDN w sieci Web poświęconą Instalatorowi Windows.

Wymaganie dotyczące ponownego uruchomienia

O ile aktualizowane pliki nie są zablokowane ani używane, po zastosowaniu tej aktualizacji zabezpieczeń nie trzeba ponownie uruchamiać systemu. Jednak ta aktualizacja zabezpieczeń powoduje ponowne uruchomienie wszystkich usług związanych z programem Internet Information Services (IIS). Są to między innymi usługi IISADMIN, W3SVC, FTP i SMTP. Jest to spowodowane tym, że podstawowy składnik programu .NET Framework zawiera instrukcje dotyczące ponownego uruchomienia tych usług. Dlatego zastosowanie każdej aktualizacji do produktu powoduje wykonanie takich samych instrukcji ponownego uruchomienia tych usług.

Informacje dotyczące usuwania aktualizacji

Aby usunąć tę aktualizację zabezpieczeń, należy użyć elementu Dodaj lub usuń programy w Panelu sterowania.

Informacje o zastępowaniu aktualizacji

Ta aktualizacja zabezpieczeń nie zastępuje żadnej wcześniejszej aktualizacji zabezpieczeń.

INFORMACJE O PLIKACH

Wersja angielskojęzyczna (Stany Zjednoczone) tej aktualizacji oprogramowania instaluje pliki, których atrybuty wymieniono w poniższych tabelach. Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). Daty i godziny odpowiadające tym plikom są wyświetlane na komputerze lokalnym w formacie czasu lokalnego z uwzględnieniem bieżącego ustawienia czasu letniego. Wartości daty i godziny mogą ulec zmianie w wyniku wykonania pewnych operacji na plikach.

Wszystkie obsługiwane wersje systemów opartych na procesorach x86

Zwiń tę tabelęRozwiń tę tabelę
File name File version File size Date Time
Aspnet_perf.dll2.0.50727.188730,04022-Sep-201021:40
aspnet_perf.h6,53722-Sep-201021:40
aspnet_perf.ini897,67622-Sep-201021:40
aspnet_perf2.ini895,67822-Sep-201021:40
aspnet_state_perf.h31822-Sep-201021:40
aspnet_wp.exe2.0.50727.188730,03222-Sep-201021:40
webengine.dll2.0.50727.1887430,41622-Sep-201021:40
System.Web.dll2.0.50727.18875,189,63222-Sep-201021:40

Wszystkie obsługiwane wersje systemów opartych na procesorach x64

Zwiń tę tabelęRozwiń tę tabelę
File name File version File size Date Time
Aspnet_perf.dll2.0.50727.188737,72022-Sep-201018:17
Aspnet_perf.dll2.0.50727.188730,04022-Sep-201021:40
aspnet_perf.h6,53722-Sep-201015:28
aspnet_perf.h6,53722-Sep-201021:40
aspnet_perf.ini897,68222-Sep-201015:32
aspnet_perf.ini897,67622-Sep-201021:40
aspnet_perf2.ini895,68422-Sep-201015:32
aspnet_perf2.ini895,67822-Sep-201021:40
aspnet_state_perf.h31822-Sep-201015:28
aspnet_state_perf.h31822-Sep-201021:40
aspnet_wp.exe2.0.50727.188741,80822-Sep-201018:17
aspnet_wp.exe2.0.50727.188730,03222-Sep-201021:40
webengine.dll2.0.50727.1887734,54422-Sep-201018:17
webengine.dll2.0.50727.1887430,41622-Sep-201021:40
System.Web.dll2.0.50727.18875,271,55222-Sep-201018:21
System.Web.dll2.0.50727.18875,189,63222-Sep-201021:40

Wszystkie obsługiwane wersje systemów opartych na procesorach IA-64

Zwiń tę tabelęRozwiń tę tabelę
File name File version File size Date Time
Aspnet_perf.dll2.0.50727.188779,70422-Sep-201018:42
Aspnet_perf.dll2.0.50727.188730,04022-Sep-201021:40
aspnet_perf.h6,53722-Sep-201015:38
aspnet_perf.h6,53722-Sep-201021:40
aspnet_perf.ini897,68222-Sep-201015:43
aspnet_perf.ini897,67622-Sep-201021:40
aspnet_perf2.ini895,68422-Sep-201015:43
aspnet_perf2.ini895,67822-Sep-201021:40
aspnet_state_perf.h31822-Sep-201015:38
aspnet_state_perf.h31822-Sep-201021:40
aspnet_wp.exe2.0.50727.188780,72022-Sep-201018:41
aspnet_wp.exe2.0.50727.188730,03222-Sep-201021:40
webengine.dll2.0.50727.18871,210,70422-Sep-201018:42
webengine.dll2.0.50727.1887430,41622-Sep-201021:40
System.Web.dll2.0.50727.18874,747,26422-Sep-201018:43
System.Web.dll2.0.50727.18875,189,63222-Sep-201021:40
Uwaga: Niniejszy artykuł, przeznaczony do „SZYBKIEJ PUBLIKACJI”, został utworzony bezpośrednio przez organizację pomocy technicznej firmy Microsoft. Zawarte w nim informacje są udostępniane „w stanie takim, w jakim są” w odpowiedzi na pojawiające się problemy. W wyniku przyspieszonego trybu udostępniania materiały mogą zawierać błędy typograficzne i mogą zostać poprawione w dowolnym momencie bez uprzedzenia. Więcej informacji można znaleźć w Warunkach użytkowania.

Właściwości

Numer ID artykułu: 2416468 - Ostatnia weryfikacja: 27 października 2010 - Weryfikacja: 1.0
Informacje zawarte w tym artykule dotyczą:
 • Microsoft .NET Framework 3.5
 • Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 2 na następujących platformach
  • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Web Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
  • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
 • Microsoft Windows XP Service Pack 3 na następujących platformach
  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows XP Professional
Słowa kluczowe: 
atdownload kbbug kbexpertiseinter kbfix kbsecbulletin kbsecurity kbsecvulnerability KB2416468

Przekaż opinię

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com