วิธีการตรวจสอบในการสร้างระเบียน SRV สำหรับตัวควบคุมโดเมนที่

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 241515 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

บทความนี้อธิบายวิธีการตรวจสอบระเบียนทรัพยากรตัวระบุตำแหน่ง SRV สำหรับตัวควบคุมโดเมนหลังจากที่คุณติดตั้ง Active Directory

ข้อมูลเพิ่มเติม

เมื่อต้องการตรวจสอบระเบียนทรัพยากรตัวระบุตำแหน่ง SRV สำหรับตัวควบคุมโดเมน ใช้วิธีการที่เหมาะสม

ใช้ตัวจัดการ DNS

After you install Active Directory on a server running the Microsoft DNS service, you can use the DNS Manager Microsoft Management Console (MMC) snap-in to verify that the appropriate zones and resource records are created for each DNS zone. Active Directory creates its SRV records in the following folders:
_msdcs/dc/_sites/default-first-site-name/_tcp
_msdcs/dc/_tcp
In these locations, an SRV record is displayed for the following services:
_kerberos
_ldap

Using the Netlogon Service

If you use non-Microsoft DNS servers to support Active Directory, you can verify SRV locator resource records by viewing the Netlogon.dns file located in the %SystemRoot%\System32\Config folder. You can view this Netlogon service document using a text editor. The first record that is displayed is the domain controller's Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) SRV record in the following format
_ldap._tcp.domainname
โดย:domainnameis the name of your domain.

Using Nslookup

  1. From your DNS server, typenslookupหน้าจอพร้อมรับคำสั่ง
  2. ประเภท:set type=allแล้ว กด ENTER
  3. ประเภท:_ldap._tcp.dc._msdcs.domainname(ตำแหน่งdomainnameis the name of your domain), and then press ENTER.
Nslookup returns one or more SRV service location records in the following format
hostname.domainnameinternet address =ipaddress
โดย:hostnameis the host name of a domain controller,domainnameis the domain to which the domain controller belongs, andipaddressis the domain controller's Internet Protocol (IP) address.

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 241515 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 8 มกราคม 2554 - Revision: 2.0
ใช้กับ
  • Microsoft Windows 2000 Server
  • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
Keywords: 
kbhowto kbnetwork kbmt KB241515 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:241515

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com