เหตุการณ์ 1659, 1481 และ 1173 จะถูกบันทึกไว้ในแฟ้มบันทึกเหตุการณ์ของบริการไดเรกทอรีบนตัวควบคุมโดเมนที่ใช้ Windows Server 2008 R2 หลังจากที่คุณเอาบริการโดเมนของไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่ออกจากตัวควบคุมโดเมนล่าสุดในโดเมนหลักของแผนภูมิ

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2413670 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

เหตุการณ์ต่อไปนี้จะถูกบันทึกไว้ในแฟ้มบันทึกเหตุการณ์ของบริการไดเรกทอรีทุก ๆ 15 นาทีในตัวควบคุมโดเมนที่ใช้ Windows Server 2008 R2 ทั้งหมดที่มี role แค็ตตาล็อกส่วนกลางที่ติดตั้งอยู่ในฟอเรสต์หลังจากที่คุณเอาบริการโดเมนของไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่ออกจากตัวควบคุมโดเมนล่าสุดในโดเมนหลักของแผนภูมิ

เหตุการณ์ที่ 1

ชื่อแฟ้มบันทึก: บริการไดเรกทอรี
แหล่งที่มา: Microsoft-Windows-ActiveDirectory_DomainService
วัน:<date></date><time></time>
รหัสเหตุการณ์: 1481
ประเภทงาน: การประมวลผลภายใน
ระดับ: ข้อผิดพลาด
คำสำคัญ: แบบคลาสสิค
ผู้ใช้: เข้าสู่ระบบแบบไม่ระบุชื่อ
คอมพิวเตอร์:<computer name=""></computer>

คำอธิบาย:
ข้อผิดพลาดภายใน: ไม่สามารถดำเนินการบนวัตถุ

ข้อมูลเพิ่มเติม
ค่าของข้อผิดพลาด:
5 00002035: SvcErr: DSID-030901D7, 5003 (WILL_NOT_PERFORM), ของปัญหาข้อมูล 0

เหตุการณ์ 2

ชื่อแฟ้มบันทึก: บริการไดเรกทอรี
แหล่งที่มา: Microsoft-Windows-ActiveDirectory_DomainService
วัน:<date></date><time></time>
รหัสเหตุการณ์: 1173
ประเภทงาน: การประมวลผลภายใน
ระดับ: คำเตือน
คำสำคัญ: แบบคลาสสิค
ผู้ใช้: เข้าสู่ระบบแบบไม่ระบุชื่อ
คอมพิวเตอร์:<computer name=""></computer>

คำอธิบาย:
เหตุการณ์ภายใน: บริการโดเมนของไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่มีพบข้อยกเว้นต่อไปนี้ และพารามิเตอร์ที่เกี่ยวข้อง

ข้อยกเว้น:
e0010002
พารามิเตอร์:
5

ข้อมูลเพิ่มเติม
ค่าของข้อผิดพลาด:
8442

หมายเลขภายใน:
10c0a08

เหตุการณ์ 3

ชื่อแฟ้มบันทึก: บริการไดเรกทอรี
แหล่งที่มา: Microsoft-Windows-ActiveDirectory_DomainService
วัน:<date></date><time></time>
รหัสเหตุการณ์: 1659
งานประเภท: การจำลองแบบ
ระดับ: ข้อมูล
คำสำคัญ: แบบคลาสสิค
ผู้ใช้: เข้าสู่ระบบแบบไม่ระบุชื่อ
คอมพิวเตอร์:<computer name=""></computer>

คำอธิบาย:
การลบพาร์ติชันไดเรกทอรีดังต่อไปนี้จากฐานข้อมูลบริการโดเมนของไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่ภายในเครื่องมีการดำเนินต่อ

พาร์ติชันของไดเรกทอรี:
<dn path="" of="" already-removed="" directory="" partition=""></dn>

จำนวนของออปเจ็กต์ที่เหลือถูกเอาออก (โดยประมาณ):
<number of="" objects="" to="" be="" removed=""></number>

จำนวนของค่าของชื่อที่เหลือถูกเอาออก (โดยประมาณ):
0

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากตัวควบคุมโดเมนที่อยู่ในไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่ไม่สามารถลบพาร์ติชันสำหรับบริบทการตั้งชื่อที่ถูกเอาออกจากฟอเรสต์

การแก้ไข

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

มีโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มุ่งหวังเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น การนำโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไปใช้กับระบบที่พบปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้ เท่านั้น โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น ถ้าคุณจะไม่ได้รับความเสียหายรุนแรงผลจากปัญหานี้ เราขอแนะนำให้ คุณรอการปรับปรุงซอฟต์แวร์ถัดไปที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

หากโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งานสำหรับการดาวน์โหลด จะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งานดาวน์โหลด" ที่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น ติดต่อ Microsoft ฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าเพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุหากเกิดปัญหาอื่น ๆ หรือการแก้ไขปัญหาใด ๆ จำเป็น คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะนำไปใช้กับคำถามเพิ่มเติมและเรื่องที่ไม่สามารถจัดหาโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้เฉพาะ สำหรับรายการทั้งหมด ของหมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายบริการลูกค้าของ Microsoft สนับสนุน หรือเมื่อต้อง การสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
หมายเหตุแบบฟอร์ม "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งาน" ดาวน์โหลด"แสดงภาษาโปรแกรมแก้ไขด่วนจะพร้อมใช้งาน ถ้าคุณไม่เห็นภาษาของคุณ ไม่ได้เนื่องจากไม่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งานสำหรับภาษานั้น

ข้อกำหนดเบื้องต้น

เมื่อต้องการใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ คุณต้องมีตัวควบคุมโดเมนที่กำลังเรียกใช้ระบบปฏิบัติการต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่ง:
 • Windows Server 2008 R2
 • Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 (SP1)

ข้อมูลรีจิสทรี

คุณไม่มีการทำการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในรีจิสทรีเพื่อที่ใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ความต้องการเริ่มต้นใหม่

คุณต้องเริ่มระบบคอมพิวเตอร์ใหม่หลังจากที่คุณนำโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลการแทนที่โปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่ได้แทนโปรแกรมแก้ไขด่วนที่นำออกใช้ก่อนหน้านี้

แฟ้มข้อมูล

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้รุ่นสากลติดตั้งแฟ้มที่มีแอตทริบิวต์ที่ระบุไว้ในตารางต่อไปนี้ วันและเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะแสดงรายการในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) วันและเวลาของแฟ้มเหล่านี้บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณจะแสดงในเวลาท้องถิ่นของคุณร่วมกับถิ่นโดยมีการปรับเวลาตามฤดูกาล (DST) นอกจากนี้ วันและเวลาอาจเปลี่ยนแปลงเมื่อคุณดำเนินการบางอย่างในแฟ้ม
หมายเหตุข้อมูลแฟ้มของ Windows Server 2008 R2
สิ่งสำคัญโปรแกรมแก้ไขด่วนของ Windows 7 และโปรแกรมแก้ไขด่วนของ Windows Server 2008 R2 จะรวมอยู่ในแพคเกจที่เดียวกัน อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนบนเพจที่ร้องขอโปรแกรมแก้ไขด่วนจะแสดงรายการภายใต้ระบบปฏิบัติการทั้งสอง การร้องขอการแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ใช้กับระบบปฏิบัติการหนึ่ง หรือทั้งสอง เลือกโปรแกรมแก้ไขด่วนที่อยู่ภายใต้หัวข้อ "Windows 7/Windows Server 2008 R2" ในหน้า โปรดดูส่วน "นำไปใช้กับ" ในบทความการตรวจสอบระบบปฏิบัติการแท้จริงที่แต่ละโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ใช้กับการเสมอ
 • แฟ้มที่นำไปใช้กับผลิตภัณฑ์หนึ่ง ๆ SR_Level (RTM, SPn), และสาขาเซอร์วิส (LDR, GDR) สามารถระบุได้ ด้วยการตรวจสอบหมายเลขรุ่นของแฟ้มดังที่แสดงในตารางต่อไปนี้
  ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
  รุ่นผลิตภัณฑ์SR_Levelสาขาการบริการ
  6.1.7600.20xxxWindows Server 2008 R2RTM,LDR
  6.1.7601.21xxxWindows Server 2008 R2SP1LDR
 • แฟ้ม MANIFEST (.manifest) และแฟ้ม MUM (.mum) ที่มีการติดตั้งสำหรับแต่ละสภาพแวดล้อมแสดงรายการแยกต่างหากในส่วนของ "ข้อมูลแฟ้มเพิ่มเติมสำหรับ Windows Server 2008 R2" MUM และแฟ้ม MANIFEST และ แฟ้มแค็ตตาล็อก (.cat) การรักษาความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง มีความสำคัญอย่างมากในการรักษาสถานะของคอมโพเนนต์ที่ปรับปรุงแล้ว แฟ้มแค็ตตาล็อกความปลอดภัย ที่แอตทริบิวต์ไม่มีอยู่ จะมีการเซ็นชื่อ ด้วยลายเซ็นดิจิทัลที่เชื่อมต่อกับ Microsoft
สำหรับข้อมูลทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน Windows Server 2008 R2 รุ่นที่ใช้ x64
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
Ntdsa.mofไม่เกี่ยวข้อง227,76510 2009 Jun20:34ไม่เกี่ยวข้อง
Ntdsai.dll6.1.7600.208612,723,32818 2010 Dec06:09x 64
Ntdsa.mofไม่เกี่ยวข้อง227,76505 2010 พฤศจิกายน01:54ไม่เกี่ยวข้อง
Ntdsai.dll6.1.7601.216242,723,32818 2010 Dec08:51x 64

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่า ปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งแสดงไว้ในส่วน"ใช้งาน"

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์เฉพาะการปรับปรุงซอฟต์แวร์ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
824684คำอธิบายเกี่ยวกับคำศัพท์เฉพาะทางมาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft

ข้อมูลเพิ่มเติมของแฟ้ม

ข้อมูลแฟ้มเพิ่มเติมสำหรับ Windows Server 2008 R2

แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน Windows Server 2008 R2 รุ่นที่ใช้ x64
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มAmd64_149ee8c9e20c2afd3347ba6c7b8f3a51_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21624_none_e08641138148d4a0.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม716
วัน (UTC)20 2010 Dec
เวลา (UTC)21:31
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_ffed5210101de2b65fbc8adf4e82aac4_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20861_none_bb751eb51b570fad.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม716
วัน (UTC)20 2010 Dec
เวลา (UTC)21:31
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-windows-d ..toryservices-ntdsai_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20861_none_4d5676a6ebe4c26e.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม3,531
วัน (UTC)18 2010 Dec
เวลา (UTC)06:54
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-windows-d ..toryservices-ntdsai_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21624_none_4f6b143ae8e80a9b.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม3,531
วัน (UTC)18 2010 Dec
เวลา (UTC)09:27
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มUpdate.mum
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม3,741
วัน (UTC)20 2010 Dec
เวลา (UTC)21:31
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2413670 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 10 กุมภาพันธ์ 2554 - Revision: 1.0
ใช้กับ
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Foundation
 • Windows Server 2008 R2 Standard
Keywords: 
kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbsurveynew kbexpertiseinter kbmt KB2413670 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2413670

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com