ตัวจัดการอุปกรณ์ไม่แสดงอุปกรณ์ที่ไม่มีอยู่ใน Windows 2000 ในขณะนี้

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 241257 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
หมายเหตุ
บทความนี้ใช้ได้กับ Windows 2000 การสนับสนุน Windows 2000 สิ้นสุดลงในวันที่ 13 กรกฎาคม 2553ศูนย์โซลูชันหลังการสนับสนุน Windows 2000 เป็นจุดเริ่มต้นในการวางแผนกลยุทธ์การโยกย้ายจาก Windows 2000 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู นโยบาย Microsoft Support Lifecycle
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

อาการ

ตัวจัดการอุปกรณ์แสดงเฉพาะอุปกรณ์ โปรแกรมควบคุมและเครื่องพิมพ์ที่ไม่ใช่ Plug and Play เมื่อคุณคลิกคำสั่ง แสดงอุปกรณ์ที่ซ่อนไว้ ในเมนู มุมมอง เพื่อเปิดใช้งาน อุปกรณ์ที่ได้รับการติดตั้งแต่ไม่ได้เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ในขณะนี้ (เช่น อุปกรณ์ Universal Serial Bus (USB) หรืออุปกรณ์ที่ถูก "โกสต์") ไม่ปรากฎขึ้นในตัวจัดการอุปกรณ์ ถึงแม้ว่าคุณจะใช้คำสั่ง แสดงอุปกรณ์ที่ซ่อนไว้ ก็ตาม

การหลีกเลี่ยงปัญหา

ในการแก้ปัญหาของลักษณะการทำงานนี้และแสดงอุปกรณ์ที่โกสต์ เมื่อคุณใช้คำสั่ง แสดงอุปกรณ์ที่ซ่อนไว้ ให้ปฏิบัติดังนี้
 1. คลิก เริ่ม เลือก โปรแกรม เลือก เบ็ดเตล็ด แล้วคลิก พรอมต์คำสั่ง
 2. ที่พรอมต์คำสั่ง ให้พิมพ์บรรทัดต่อไปนี้ โดยกด ENTER หลังจากแต่ละบรรทัด
  set devmgr_show_nonpresent_devices=1
  cd\%SystemRoot%\System32
  start devmgmt.msc
  โดยที่ %SystemRoot% เป็นโฟลเดอร์ที่ติดตั้ง Windows 2000

 3. ทำการแก้ไขอุปกรณ์และโปรแกรมควบคุมในตัวจัดการอุปกรณ์ตามที่ต้องการ

  หมายเหตุ: คุณจะต้องเลือก แสดงอุปกรณ์ที่ซ่อนไว้ ในเมนู มุมมอง ของตัวจัดการอุปกรณ์ ก่อนที่คุณจะเห็นอุปกรณ์ที่ไม่มีอยู่แล้วในระบบ
 4. เมื่อคุณทำการแก้ไขปัญหาเสร็จแล้ว ให้ออกจากตัวจัดการอุปกรณ์ แล้วปิดหน้าต่าง พรอมต์คำสั่ง การปิดหน้าต่างจะล้างค่าตัวแปรที่คุณได้ตั้งค่าไว้ในขั้นตอนที่ 2 และป้องกันอุปกรณ์ที่ถูกโกสต์ไม่ให้แสดงขึ้น เมื่อคุณใช้คำสั่ง แสดงอุปกรณ์ที่ซ่อนไว้
หมายเหตุ: เมื่อคุณออกจากตัวจัดการอุปกรณ์และปิดหน้าต่างพรอมต์คำสั่ง ตัวแปร devmgr_show_nonpresent_devices=1 ที่ตั้งค่าไว้จะถูกปิด ดังนั้น คุณจึงไม่เห็นอุปกรณ์ที่โกสต์

อีกแนวทางหนึ่งสำหรับนักพัฒนาและผู้ใช้ชั้นสูงที่ต้องการให้คุณลักษณะนี้เปิดใช้งานเป็นประจำ คือการตั้งค่าตัวแปรสภาพแวดล้อมนี้ในระดับทั่วไป

ถ้าต้องการให้เราตั้งค่าตัวแปรสภาพแวดล้อมในระดับทั่วไปให้กับคุณ ไปที่หัวข้อ "แก้ไขปัญหาให้ฉัน" ถ้าคุณต้องการแก้ไขปัญหานี้ด้วยตนเอง โปรดไปที่ส่วน "ให้ฉันแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง"

แก้ไขปัญหาให้ฉันเพื่อแก้ปัญหานี้โดยอัตโนมัติ คลิกปุ่มหรือลิงก์ แก้ปัญหา ในกล่องโต้ตอบ ดาวน์โหลดแฟ้ม คลิก เรียกใช้ แล้วทำตามขั้นตอนในตัวช่วยสร้างการแก้ไขปัญหา


แก้ปัญหานี้
Microsoft Fix it 50606


หมายเหตุ
 • หลังจากที่คุณเรียกใช้แพคเกจแล้ว คุณจะต้องเลือก แสดงอุปกรณ์ที่ซ่อนไว้ ในเมนู มุมมอง ของตัวจัดการอุปกรณ์ ก่อนที่คุณจะเห็นอุปกรณ์ที่ไม่มีในระบบในขณะนี้
 • ตัวช่วยสร้างนี้อาจมีเฉพาะภาษาอังกฤษเท่านั้น อย่างไรก็ตาม การแก้ไขอัตโนมัติจะทำงานกับ Windows รุ่นภาษาอื่นด้วย
 • หากคุณไม่ได้อยู่ที่คอมพิวเตอร์ที่เกิดปัญหา ให้บันทึกวิธีแก้ปัญหาในแฟลชไดร์ฟหรือซีดี แล้วรันบนคอมพิวเตอร์ที่เกิดปัญหา

จากนั้นไปที่ส่วน "วิธีนี้แก้ไขปัญหาได้หรือไม่"ให้ฉันแก้ไขด้วยตนเองโดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
 1. คลิกขวาที่ คอมพิวเตอร์ของฉัน
 2. คลิก คุณสมบัติ
 3. คลิกแท็บ ขั้นสูง
 4. คลิกแท็บ ตัวแปรสภาพแวดล้อม
 5. ตั้งค่าตัวแปรในกล่อง ตัวแปรของระบบ
หมายเหตุ: คุณควรใช้คำสั่งนี้เฉพาะเพื่อวัตถุประสงค์ในการแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาเท่านั้น เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ใช้ถอนการติดตั้งอุปกรณ์ที่ไม่มีอยู่ในปัจจุบันโดยบังเอิญ (เช่น อุปกรณ์ USB หรือแท่นวางที่ไม่ได้เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์แล็ปท็อปในปัจจุบัน)

สามารถแก้ไขปัญหาได้หรือไม่

 • ตรวจสอบว่าปัญหานี้ได้รับการแก้ไขหรือไม่ หากปัญหานี้ได้รับการแก้ไข แสดงว่าคุณเสร็จสิ้นในส่วนนี้แล้ว ถ้าปัญหาไม่ได้รับการแก้ไข คุณสามารถ ติดต่อฝ่ายสนับสนุน
 • ขอบคุณสำหรับข้อคิดเห็นของคุณ หากต้องการส่งคำติชม หรือรายงานปัญหาใดๆ พร้อมกับการแก้ไขปัญหานี้ โปรดเขียนข้อคิดเห็นไว้ที่บล็อก "แก้ไขปัญหาให้ฉัน" หรือส่ง อีเมล มาให้เรา

สถานะ

ลักษณะการทำงานนี้จะเป็นตามการออกแบบ

ข้อมูลเพิ่มเติม

ในตัวจัดการอุปกรณ์ อุปกรณ์ที่ซ่อนไว้มีอยู่สองชนิด นอกเหนือจากอุปกรณ์ปกติที่แสดง ได้แก่
 • อุปกรณ์ที่ซ่อนไว้ตามปกติ ซึ่งจะไม่แสดง (อุปกรณ์ โปรแกรมควบคุม เครื่องพิมพ์ที่ไม่ใช่ Plug and Play เป็นต้น)
 • อุปกรณ์ที่โกสต์ไว้ที่ไม่ได้เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ในปัจจุบัน
หมายเหตุ: วิธีที่แสดงไว้ในหัวข้อ "วิธีการอื่นๆ" ควรใช้โดยเจ้าหน้าที่สนับสนุนเท่านั้น ในการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวกับลูกค้าในด้านอุปกรณ์และโปรแกรมควบคุมที่ติดตั้ง

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 241257 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 17 พฤษภาคม 2554 - Revision: 5.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
Keywords: 
kbnofix kbprb kbfixme kbmsifixme KB241257

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com