รายการของบักใน Windows NT 4.0 Service Pack 6/6a (ส่วนที่ 1)

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 241211
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายการของหมายเลขบทความบักที่ได้ถูกแก้ไขใน Windows NT 4.0 Service Pack 6/6a categorized

Service Pack เป็นแบบสะสม ซึ่งหมายความ ว่า บักการแก้ไขใน service pack ยังได้มีถาวรในครั้งต่อมาเซอร์วิสแพ็ค คลิกที่หมายเลขที่ precedes ชื่อเรื่องของการแก้ไขจุดบกพร่องเพื่อดูบทความเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นนั้น
244690รายชื่อของที่คงที่ใน Windows NT 4.0 Service Pack 6/6a (ตอนที่ 2)
240331รายชื่อของที่คงที่ในเทอร์มินัลเซิร์ฟ Edition Service Pack 5
225037รายชื่อของที่คงที่ใน Windows NT 4.0 Service Pack 5
150734รายการของถาวรใน Windows NT 4.0 และเทอร์มินัล Server Edition Service Pack 4 (ตอนที่ 1)
194834รายการของถาวรใน Windows NT 4.0 และเทอร์มินัล Server Edition Service Pack 4 (ตอนที่ 2)
224793รายการของถาวรใน Windows NT 4.0 และเทอร์มินัล Server Edition Service Pack 4 (ตอนที่ 3)
นอกเหนือจากการบักที่แสดงด้านล่าง service pack ล่าสุดสำหรับ Windows NT Server 4.0, Edition Server เทอร์มินัล ช่วยแก้ไขปัญหาที่ระบุไว้ในบทความในฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้:
222970รายชื่อของที่คงที่ใน Edition Server เทอร์มินัล
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับ service pack ล่าสุดสำหรับ Windows NT 4.0 และ Terminal Server Edition คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
152734วิธีการขอรับ service pack ล่าสุดของ Windows NT 4.0

ข้อมูลเพิ่มเติม

ความแตกต่างระหว่าง 6a เซอร์วิสแพ็คและ Service Pack 6

windows NT Service Pack 6a ถูกนำออกใช้ในการแก้ไขปัญหาเฉพาะใน Service Pack 6

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
246009Windows NT 4.0 Service Pack 6a พร้อมใช้งาน
windows NT 4.0 Service Pack 6a ยังประกอบด้วยการแก้ไข Service Pack 6 ที่แสดงด้านล่าง

ระบบปฏิบัติการพื้นฐาน

173191แทรกวัตถุเป็นแผ่นงานของ Excel อาจล้มเหลวระหว่าง Windows NT
184232dcomcnfg จะบันทึกชื่อที่ใช้แสดงไม่ถูกต้องในบริการ
215367GetEffectiveRightsFromAcl() ฟังก์ชัน API win32 ส่งกลับค่าการรูปแบบการเข้าถึงที่ไม่ถูกต้อง
216051การแก้ไข: DCOMCNFG NT 4.0 SP4 ไม่เขียนชื่อ.exe ภายใต้ HKCR\APPID
216913ค่าวันของ bios ไม่ทันทีเดตเมื่อ 1 มกราคม 2000
222515WIN16 ส่งกลับ GetFreeSpace API ค่าศูนย์ในคอมพิวเตอร์มีหน่วยความจำมากกว่า 2 GB
223275คอมพิวเตอร์หยุด หรือแฮงครบกำหนดชำระกับระบบที่ใหญ่สภาพแวดล้อมหลายค่า
224345บริการ spooler อาจ Leak ไบต์ส่วนตัวที่ความพยายามที่ปิดเครื่องพิมพ์ระยะไกล
224837dcom ไคลเอนต์ Ping เซิร์ฟเวอร์หลังจากที่โปรแกรมไคลเอ็นต์ถูกปิด
224982ข่าวสารเกี่ยวกับ err: STOP 0x0000001e {0xc000005, 0xa1000aa7, 0x0, 0x00440194 } ใน Win32k.sys
225251แอพลิเคชัน MS-DOS อาจทำให้เกิดการผิดพลาด STOP: 0x0000001E
225333การแก้ไข: Clussvc.exe กลิ้ง 100% การใช้ CPU เมื่อทำ Failover เป็นกลุ่ม
226535การเข้าถึงถูกปฏิเสธข้อผิดพลาดขึ้นถ้าโปรไฟล์ที่ข้ามเขตถูกบันทึกไปยังเซิร์ฟเวอร์ของ NetWare
228792หยุด 0x1e ในระบบไฟล์ NTFS หลังจากการเปลี่ยนแปลงดิสก์บนไดรฟ์แบบถอดออกได้
229607ความเสียหายของแฟ้มขึ้นบนไดรฟ์ข้อมูล NTFS ที่มีแฟ้มเพิ่มเติมกว่า 4 ล้าน
229650stop 0x0000001E ใน Win32k.sys เมื่อเรียกใช้ Findfast.exe
230784ntvdm อาจหยุดการตอบสนองหลังจากการ Quitting โปรแกรม 16 บิต
231622ชื่อมีความยาวของกลุ่มท้องถิ่น หรือสากลตัดทอนลงในกล่องโต้ตอบสมาชิกของกลุ่ม
231944องค์ประกอบของคีย์ NumLock ไม่ถูกบันทึกเมื่อคุณระบบออกจาก
231949การตรวจสอบ AMD CPUID สำหรับชิพ Athlon AMD ช่วยให้ประกอบรวมเขียนเดี๋ยวนี้
231976ดิสก์ออกอากาศทั้งหมดเมื่อเข้าถึงโฟลเดอร์เสมือนของซีดีรอม
232225Winmsd.exe อาจทำให้เกิดการละเมิดการเข้าถึงถ้าเส้นทางมีมากกว่า 517 อักขระ
232230งานที่ไม่พิมพ์เมื่อเซิร์ฟเวอร์การพิมพ์เป็นไม่ว่าง
232275ขั้นตอนการเขียน multithreaded อาจทำให้เกิดความเสียหายของข้อมูลบนพาร์ติชัน FAT
232733กระบวนการทำงานที่กำหนด Unnecessarily Trimmed ต่ำกว่าค่าต่ำสุด
233349cluster เหตุการณ์ประเด็นบริการ 1015 ชั่วโมงทุกครั้งที่สี่หลังจากการใช้ SP5
234339การร้องขอการล็อกไดรฟ์ข้อมูลที่ไม่ได้นำออกใช้ไดรฟ์ข้อมูลหลังการดำเนินการแฟ้ม
234359รหัสการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบสามารถไปไว้ในการวนรอบ Infinite
234655ข่าวสารเกี่ยวกับ err: ไม่สามารถไปสู่คุณเนื่องจากบริการ netlogon จะไม่มีการทำงาน
234658stop 0xC000021A ใน CSRSS หลังจากความพยายามที่เพิ่มพื้นที่บัฟเฟอร์หน้าจอมี Freed แล้ว
235250I/O อาจจะทำในออฟเซ็ตที่ไม่ถูกต้องกับแฟ้มที่มีความจุมากกว่า 4 กิกะไบต์
235409โปรแกรมควบคุมพอร์ต SCSI ที่ไม่ทางตรรกะของหน่วยการนับจำนวนการปรับปรุงอย่างถูกต้อง
235445แบบอักษรเจ็ดที่ไม่สนับสนุนสัญลักษณ์ของสกุลเงินยูโร
235519การตั้งค่าแผนภูมิการตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงาน asp ไม่อ่านได้อย่างถูกต้องจากแฟ้ม PMC
235614windows NT 4.0 SP6 รวมการแก้ไขสำหรับปัญหา Induced ปัญหา
235700หน้าคุณสมบัติ activex อาจปรากฏลบออก และวางโปรแกรม
235999Savedump ไม่เขียนข้อความแฟ้มบันทึกเหตุการณ์ ด้วยรหัสเหตุการณ์ 1000
236360เซิร์ฟเวอร์คลัสเตอร์ที่ช้าลง หรือแฮงเมื่อเรียกใช้การตรวจสอบทรัพยากร
236466แฮงคอมพิวเตอร์หลังจากการติดตั้งชุดการบริการที่เลือก 5
236595NTFS Deadlock During Writethrough Caching
236813%HOMEPATH% and %HOMESHARE% Are Resolved Incorrectly
236944Write Protect Error Occurs After Program Is Run from Floppy Disk
236964Delayed Return of Paged Pool Causes Error 1450 "Insufficient Resources"
236981STOP 0x0000000A Involving Scsiport.sys in Windows NT 4.0 SP5
237706Memory Leak May Lead to Loss of User Profile
237780GDI Subsystem Stops Responding (Hangs) and Returns Error Message in VGA Mode
237842NTVDM May Switch to Uppercase After Running a 32-Bit Program
237955STOP 0x0000001e in Win32k.sys
238009Loss of Connection with Node Persists Until Node Is Restarted
238173Quorum Checkpoint File May Be Corrupted at Shutdown
238244Partition Utilities Do Not Recognize Hard Drive Partitions
238891Service Pack 6 Updates Windows NT Kernel to Support Future Processors
239789Access Violation Error Message with Program that Uses the DdeAddData() Function
239929Compaq HALs (Including Revision G) for Alpha with Windows NT 4.0
240076Windows NT 4.0 Client Not Receiving New Policy in Windows 2000 Domain
240740Overflow from NtGdiAddFontResourceW Returning Uninitialized Pool
241040Daylight Saving Time Change Not Applied Immediately on Some Multiple-Processor Computers
241387Error Message: "STOP 0x0000001E: KMODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED" with Accessible Event Watcher
241393Page Heap Enhancements for Advanced Debugging in Windows NT4.0
241535Updated Support for MSAA Features in Windows NT 4.0 SP6
242013Non-Administrators Can Modify Profile Locations in Windows NT Registry
242176Error Message: A Chain of Certs Didn't Chain as They Should in a Certain Application of Chaining
24228316-Bit Programs Hang Using Dynamic Data Exchange
242386Cluster Does Not Log Event on Resource Monitor Failure
242510Calling the SetEntriesInAcl() Function Generates Error Message 87 ("ERROR_INVALID_PARAMETER")
242583Resrcmon Leaks Handles When a Generic Program Resource Is Taken Online or Offline

บริการการรับรองความถูกต้องของอินเทอร์เน็ต (IAS)

193490ไม่สามารถตั้งค่ารัศมี DSN บนคอมพิวเตอร์ Alpha
194956ไปข้างหน้าเครื่องหมายทับ (/) ไม่ถูกต้องถูกปฏิเสธ โดยการแท็บโปรไฟล์ IAS
194957คุณลักษณะเฉพาะของผู้ขายที่ Service (IAS) พิสูจน์ตัวจริงของอินเทอร์เน็ตไม่ทำงาน
195051ไม่มีระบบ IAS Ascend คุณลักษณะ 255 อย่างถูกต้อง
197506IAS Validates บัญชีผู้ใช้ไม่ถูกต้อง
221196รัศมีไม่ Re-Establish การเชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูล ODBC
241400แฮง IAS เมื่อมีการกำหนดค่าเป็นไคลเอ็นต์รัศมีสำหรับ Windows 2000

บริการข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต (IIS)

188352แค asp อาจทำให้เกิดข้อผิดพลาด "เซิร์ฟเวอร์ไม่ว่างเกินไป" และหน้าเปล่า
193612บันทึกแฟ้มย้อนน้อยเกินไปตามการ GMT โซนเวลาท้องถิ่นไม่
217763ช่องโหว่การเข้าถึงแฟ้มในเว็บเซิร์ฟเวอร์ส่วนบุคคล
218880วิธีการ Request.BinaryRead asp ให้การใช้ CPU 100 เปอร์เซ็นต์
221514HSE_REQ_GET_CERT_INFO_EX ไม่ได้ถูกเปิดเผยใน ServerSupportFunction() ISAPI
223137IIS 4.0 เขตข้อมูลบันทึกอาจประกอบด้วยเขตข้อมูลเวลาค่าคงไม่ถูกต้อง
224298เพจ HTML ที่ถูกส่งไปยังเบราว์เซอร์ที่อาจถูกตัดทอน
230335วันอาจสามารถแสดงโดยใช้อ็อพชันอัพย้อนกลับการตั้งค่าคอนฟิกในผู้ดูแลระบบ IIS 4.0 HTML ไม่ถูกต้อง
236565การเชื่อมต่อ tcp ไม่นำออกใช้ โดย IIS
236936ออกจากการลบคีย์ SSL หลังพอร์ต Undeletable
237873ข่าวสารเกี่ยวกับ err: เหลื่อมข้อผิดพลาดของ I/O

238631การเปลี่ยนแปลงรหัสผ่านแบบ ntlm ไม่เมื่อรหัสผ่านที่ประกอบด้วยการ Ampersand
การเรียก 239543 ข้อความแสดงข้อผิดพลาด VBScript ดู ด้วย Internet Explorer 5 ใน ISM (HTML)
241112ISAPI ตัวกรองไม่สามารถเอา HTMLA ที่ ใช้
242001ข้อความแสดงข้อผิดพลาดข้อผิดพลาด 53 เมื่อคุณลองการเชื่อมต่อการใช้ร่วมกันในการใช้ Windows 2000 Domain DFS

เซิร์ฟเวอร์ของคิวข้อความของ Microsoft (MSMQ)

241525การทำสำเนาข้อความของทรานแซคชันที่ถูกส่ง โดยใช้ MSMQ
241744การแก้ไข: ปรับคุณสมบัติของสมุดรายวันสำหรับ Queues ส่วนตัวไม่ถูกปรุงจากคอมโพเนนต์ ActiveX การ MSMQ
241749การแก้ไข: คอมโพเนนต์ ActiveX การ MSMQ รับล้มเหลวเมื่อกำลังรับข้อความ
241751การแก้ไข: พื้นที่ AttachCurrentSecurityContext MSMQ อาจ Leak หน่วยความจำ
241755การแก้ไข: MSMQ: GetStreamedObject และ GetStoredObject ส่งกลับข้อผิดพลาดกับ VT_UNKNOWN
241765การแก้ไข: MSMQ ActiveX รับล้มเหลวที่ครบกำหนดเมื่อต้องการความยาว SenderID ไม่ถูกต้อง
241771การแก้ไข: IsWorldReadable และหน้าต่าง MSMQ จัด Leaks
241772การแก้ไข: MQ_ERROR_ILLEGAL_PROPERTY LookupQueue MSMQ ส่งกลับ

Microsoft Transaction Server (MTS)

232330FIX: MTS Explorer Crashes When Configured the Machine Uses Remote DTC
232343FIX: XA Transaction Monitors May Show Inconsistent Outcome
232348FIX: DTC's XA RM Incorrectly Returns No More Transaction to Recover
232351FIX: Repeated Load and Unload of Mtxdm.dll Causes 1MB Virtual Memory Leak
232533FIX: DTC Log Notification Problem Leaves Transactions Incomplete

อื่น ๆ

226369Windows NT Does Not Detect Media Change on ATAPI PD CD-ROM Drive
228734windows NT ไม่มีการเริ่มระบบ ด้วย MFT ที่อยู่อย่างกระจัดกระจายสูง
229722German Compound Word Not Found if Part of the Word Is in the Noise Word List
231855Wordpad.exe May Delete a File With Read Only Permissions While Saving a File With Save As
231930Non-US Locales Cause Index Server Queries to Not Work
235284MPPE Keys Not Handled Correctly for a 128-Bit MS-CHAP Request
236940Problems with ATAPI Multiple-LUN Devices
237373In Page I/O Error Message When Attempting to Install Service Pack 4
239655Event ID 4224 Jet Errors in WINS
239715Radius Does Not Proxy Digital Signatures, MS-CHAP v2 Requests or Allow Cross-Forest Authentication
240087Restoring NTBackup Sets Generated by Faulty SP4 Tandqic.sys
241042Access to ProfileList Key Restricted with Service Pack 6
242521Error Message: SetPrivilege on Account Failed

Printing

102721Err Msg: Windows NT Could Not Start Because the Following File Is Missing or Corrupt: \%Winnt%\System32\Config\SystemHardware Profile/Last Known Good Menu
223791Spooler Service LPR Monitor Leaks Memory with Each Event 2004 Error
223863Spooler Service May Leak Memory Attempting to Close Print Processor
230157Margins Not Correct with HP 4si Printer in Windows NT 4.0 Service Pack 4
237181Some LPD Print Servers Reject an LPD Connection from Windows NT
237420LPR Command to Remote Printer on RAS Connection Does Not Work
238330Add Printer Wizard Offers More Printer Selections in SP6
239070Print Output Takes More Space After Installing Windows NT SP4
241311Text After an Embedded Object May Be Printed with Some Blank Characters
241863Lexmark 4226 Model 302 Printer Driver Included in Service Pack 6
242034Error Message on a Blue Screen When Printing to Lexmark Optra with Far East Versions of Windows NT 4.0 Service Pack 5
242035Printer Pooling Improvements in Windows NT 4.0 Service Pack 6
242587Narrow Font Printing from Access with Japanese Windows NT 4.0 Service Pack 4 or 5
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
244690List of bugs fixed in Windows NT 4.0 Service Pack 6 (Part 2)

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 241211 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 8 มกราคม 2554 - Revision: 3.0
Keywords: 
kbinfo kbmt KB241211 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:241211

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com