Identifikator ?lanka: 2409098 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Ako ste malo preduze?e, prona?ite dodatne resurse za re?avanje problema i u?enje na lokaciji Podr?ka za malo preduze?e.
Pro?iri sve | Skupi sve


Kada instalirate Windows Internet Explorer 9, mo?da ?ete dobiti poruku o gre?ci kao ?to je ?0x800F081E.? U ovoj situaciji, proces instalacije se ne zavr?ava.

Da biste uspe?no instalirali Internet Explorer 9, pratite ove korake:
 1. Uverite se da va? ra?unar ispunjava sistemske zahteve za Internet Explorer 9.
 2. Koristite Windows Update da biste instalirali najnovije ispravke za va? ra?unar. Da biste to uradili, sledite ove korake:
  1. Pokrenite Windows Update, a zatim kliknite naProveri da li postoje ispravke.
  2. Kliknite na <Broj> dostupnih va?nih ispravki u prozoru Windows da biste proverili da li je Internet Explorer 9 uklju?en na listu dostupnih ispravki. Ako se program Internet Explorer 9 nalazi na listi, opozovite izbor u polju za potvrdu da biste ga izuzeli pre nego ?to instalirate druge ispravke.

   Napomena Ako dobijete poruku o gre?ci tokom Windows Update procesa, pogledajte odeljak Re?avanje problema kada Windows Update ne radi.
  3. Ponovo pokrenite ra?unar.
 3. Instalirajte Internet Explorer 9. Da biste to uradili, postupite na jedan od slede?ih na?ina:
  • Ako ste izuzeli Internet Explorer 9 u 2. koraku, pokrenite Windows Update, a zatim instalirajte Internet Explorer 9.
  • Instalirajte Internet Explorer 9 sa Veb lokacije Preuzimanje programa Internet Explorer 9.
  Ako i dalje ne mo?ete da instalirate Internet Explorer 9, idite na 4. korak.
 4. Ru?no instalirajte neophodne komponente.
 5. Ako i dalje imate problema, obratite se Microsoft podr?ci.
Vi?e saveta, predloga i mogu?nosti za u?enje mo?ete prona?i na adresi http://smallbusiness.support.microsoft.com.
Napomena Ovo je ?FAST PUBLISH? ?lanak koji je kreiran direktno unutar organizacije za podr?ku korporacije Microsoft. Ovde navedene informacije pru?aju se u vi?enom stanju, kao odgovor na hitne probleme. Kao rezultat brzine kojom se objavljuju, materijali mogu da sadr?e tipografske gre?ke i u bilo kojem trenutku mogu da budu revidirani. Pogledajte uslove kori??enja da biste saznali vi?e.

Svojstva

Identifikator ?lanka: 2409098 - Poslednji pregled: 27. jun 2013. - Revizija: 7.0
Odnosi se na:
 • Windows Internet Explorer 9
Klju?ne re?i: 
kbprb kbexpertisebeginner kbsurveynew kbpubtypekc kbinstallation kbcip kbvideocontent kbmatsfixme kbfixme kbgraphxlink KB2409098

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com