คำอธิบายของ Update Rollup 2 สำหรับ Exchange Server 2007 Service Pack 3

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2407025 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

Microsoft ได้ออกใช้ Update Rollup 2 สำหรับ Microsoft Exchange Server 2007 Service Pack 3 (SP3) บทความนี้อธิบายข้อมูลเกี่ยวกับการยกเลิกการปรับปรุงต่อไปนี้:
  • ปัญหาที่แก้ไขการยกเลิกการปรับปรุง
  • วิธีการขอรับการยกเลิกการปรับปรุง

บทนำ

การตัดสินค้าจากคลังที่ยกเลิกการปรับปรุงแก้ไข


ปรับปรุง Rollup 2 สำหรับ SP3 2007 เซิร์ฟเวอร์ Exchange ให้แก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้:
972186ฟังก์ชันบางอย่างไม่ทำงานหากคุณติดตั้งตัวช่วยสร้างการตั้งค่าคอนฟิกความปลอดภัยในการใช้ Windows Server 2008 SP2 Exchange Server 2007
979046สิ่งที่แนบมาจะว่างเปล่าเมื่อคุณบันทึกเอกสารนั้น โดยใช้ OWA หลังจากที่คุณได้ประยุกต์ใช้การปรับปรุง 958881 กิโลไบต์ใน Exchange Server 2007 มี
980038บริการ Attendant ระบบ Exchange Microsoft เป็นระยะ ๆ ขัดข้องในโมดูล Oabgen.dll บนเซิร์ฟเวอร์ของ Exchange Server 2007
981602รหัสเหตุการณ์: สร้าง 4999 บ่อยขึ้นในระบบ Exchange Server 2007 และ Exchange Server 2003 แบบผสม
982476กระบวนการ Imap4.exe เป็นระยะ ๆ ขัดข้องบนเซิร์ฟเวอร์ของ Exchange Server 2007
982478หมายเหตุการเชื่อมโยง URL ในข้อความของข้อความล้วนไม่ clickable เมื่อคุณเปิดข้อความนี้ โดยใช้ OWA ในสภาพแวดล้อม Exchange Server 2007
2028675กระบวนการ MSExchangeFDS.exe occupies มาก ๆ หน่วยความจำถ้ามีอยู่หลายพัน OABs ที่สร้างขึ้นบนเซิร์ฟเวอร์มี Exchange Server 2007
2029086อักขระบางตัวของข้อความอีเมลที่จะแสดงในขนาดของข้อความที่ไม่ถูกต้องเมื่อคุณเข้าถึงกล่องจดหมายของคุณ โดยใช้ OWA ใน Exchange Server 2007
2032216บริการที่เก็บข้อมูล Exchange Microsoft ขัดข้องบนเซิร์ฟเวอร์ของ Exchange Server 2007 เมื่อคุณเริ่มการทำงานดังกล่าว หรือความพยายามที่กำหนดใช้ฐานข้อมูลบางอย่าง
2121536exchange Server 2007 ไม่สามารถจัดทำดัชนีข้อความ
2201236ทำเครื่องหมายฟิลด์ "วันที่ทั้งหมด" ถูกเลือก ด้วย "ไม่ใช่" เมื่อคุณเข้าถึงการประชุมที่มีเวลาของช่วงเวลาที่มากกว่า 24 ชั่วโมง โดยใช้ไคลเอนต์แบบเคลื่อนที่ผ่าน ActiveSync ในสภาพแวดล้อม Exchange Server 2007
2203212ค่าที่แน่นอนกล่องจดหมายไม่สามารถย้ายจากที่เซิร์ฟเวอร์ Exchange Server 2007 กับเซิร์ฟเวอร์ Exchange Server 2010
2210042โฟลเดอร์ที่ติดต่อของย่อยจะยังคงมองเห็นได้หลังจากที่คุณตั้งค่าแอตทริบิวต์ "PR_ATTR_HIDDEN" เป็น "True" ในสภาพแวดล้อม Exchange Server 2007
2230824กระบวนการ Microsoft.Exchange.POP3.exe หรือกระบวนการ Microsoft.Exchange.Imap4.exe อาจมีปัญหาหลังจากที่คุณเปิดใช้งานการบันทึกโพรโทคอล POP3 หรือ IMAP4 บนเซิร์ฟเวอร์ของ Exchange Server 2007
2249814คุณได้รับข้อความแสดงข้อมูล misleading เมื่อคุณเรียกใช้สคริปต์ "TestCasConnectivityUser.ps1 สร้าง" บนเซิร์ฟเวอร์ของ Exchange Server 2007
2263342เกิดข้อผิดพลาด "การดำเนินการล้มเหลว" ในไคลเอนต์ Outlook เมื่อผู้ใช้ส่งการร้องขอการประชุมที่เกิดซ้ำกับสิ่งที่แนบข้อความอีเมลในสภาพแวดล้อม Exchange Server 2007 SP2
2276439กระบวนการ Microsoft.Exchange.IMAP4.exe แฮงค์เมื่อไคลเอ็นต์ IMAP4 การดึงข้อมูลการประชุมที่มีสิ่งที่แนบกับข้อยกเว้นในสภาพแวดล้อม Exchange Server 2007
2280234ข้อความข้อผิดพลาด "เซิร์ฟเวอร์ pop3 ได้ไม่ตอบกลับใน 60 วินาที" เมื่อไคลเอนต์ POP3 เชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ Exchange Server 2007 Client Access สามารถเข้าถึงกล่องจดหมาย Exchange Server 2003
2282570ข้อความแสดงข้อ NDR "550 5.1.3" เมื่อที่ผู้ใช้ Exchange Server 2007 ส่งข้อความอีเมล์ไปยังผู้รับ
2265306บริการที่เก็บข้อมูล Exchange หยุดการตอบสนองเมื่อคุณทำการดำเนินการค้นหาในกล่องจดหมาย Exchange Server 2007 ใน Outlook
2282746สถานะระดับความลับ "ส่วนตัว" ของการนัดหมายของการประชุมที่เกิดซ้ำจะสูญหายไปเมื่อคุณแก้ไขการเกิดขึ้นใน OWA ในสภาพแวดล้อม Exchange Server 2007
2286782รายละเอียดของการตอบสนองจะยังคงถูกรวมในข้อความอีเมลการตอบสนองเมื่อคุณตั้งค่าคุณสมบัติ "EnableResponseDetails" ถึง "False" ในสภาพแวดล้อม Exchange Server 2007
2290105เอกสารที่ใช้ร่วมกันไม่สามารถเปิด โดยใช้ OWA หลังจากที่คุณติดตั้ง SP3 2007 เซิร์ฟเวอร์ Exchange บนเซิร์ฟเวอร์ของ Exchange Server 2007
2290159บริการ POP3 ขัดข้องบนเซิร์ฟเวอร์ของ Exchange Server 2007
2344372คุณไม่สามารถย้ายกล่องจดหมายกับเซิร์ฟเวอร์ Exchange Server 2007
2362371คุณได้รับการตอบสนอง "สำเร็จ" เมื่อใช้คำสั่ง Mailflow ทดสอบบนเว็บไซต์อยู่อีเมลภายนอกที่ไม่ถูกต้อง หรือไม่มีอยู่ในสภาพแวดล้อม Exchange Server 2007
2384754ความผิดพลาดที่ "ไม่สามารถระบุแถวเซิร์ฟเวอร์ภายในเครื่องที่อยู่ในตารางสถานะการจำลองแบบสำหรับ FID นี้" เมื่อคุณเรียกใช้เครื่องมือตัวตรวจสอบความสมบูรณ์ของในที่เก็บข้อมูลบนเซิร์ฟเวอร์ของ Exchange Server 2007
2387915คอมโพเนนต์ ESEBack ไม่สนับสนุนการสืบค้นกลับ ETL บนเซิร์ฟเวอร์ของ Exchange Server 2007
2388057บริการส่งผ่าน Exchange ขัดข้องในเซิร์ฟเวอร์ Exchange Server 2007 ในระบบ Exchange Server 2007 และ Exchange Server 2010 ผสม
2394731ไม่สามารถบันทึกสิ่งที่แนบ HTML ของกล่องจดหมายที่ใช้ร่วมกันเมื่อคุณตั้งค่าการตั้งค่า "BypassOwaHTMLAttachmentFiltering" เป็น "True" ในสภาพแวดล้อม Exchange Server 2007
2424499exchange Server 2007 ไม่สนับสนุนการกำหนดกล่องจดหมายที่ มีสิทธิ์ของกลุ่มรักษาความปลอดภัย ในการ EMC หรือ EMS "ส่งในนาม"
2427297เวลาที่สร้างขึ้นและเวลาที่ปรับเปลี่ยนของสิ่งที่แนบมาจะไม่ถูกต้องเมื่อคุณบันทึกข้อความอีเมลที่มีกล่องจดหมาย Exchange Server 2007
2430674เมธอด "ปล่อยให้ความยัง" ในกฎผู้ช่วยของโฟลเดอร์ที่ไม่ได้ทำงานเมื่อคุณลงรายการบัญชีสินค้า โดยใช้ OWA ในสภาพแวดล้อม Exchange Server 2007

การแก้ไข

ปรับปรุงข้อมูลการยกเลิก


เมื่อต้องการดาวน์โหลด และติดตั้ง Update Rollup 2 สำหรับ Exchange Server 2007 SP3 แวะไปที่เว็บไซต์ Microsoft Update ต่อไปนี้:
http://update.microsoft.com

หมายเหตุ:ตรวจ rollups การปรับปรุงสำหรับ Exchange Server 2007 จะไม่พบในระบบ Exchange Server 2007 คลัสเตอร์ โดย Microsoft Update

คุณอาจต้องจัดวาง Update Rollup 2 สำหรับ SP3 2007 เซิร์ฟเวอร์ Exchange คอมพิวเตอร์หลาย ๆ เครื่องที่ใช้ Exchange Server 2007 หรือ คุณอาจต้องการปรับใช้ Update Rollup 2 สำหรับ SP3 2007 เซิร์ฟเวอร์ Exchange ไปยังเซิร์ฟเวอร์คลัสเตอร์ที่ใช้ Exchange Server 2007 สามารถยกเลิกการปรับปรุงยังใช้ได้จากศูนย์ดาวน์โหลดของไมโครซอฟท์

แฟ้มต่อไปนี้สามารถดาวน์โหลดได้จากศูนย์ดาวน์โหลดของ Microsoft::
ดาวน์โหลดแพคเกจ Exchange2007 KB2407025 สั้น

วันวางจำหน่าย: 14 ธันวาคม 2010


สิ่งสำคัญ


ก่อนที่คุณติดตั้งเซอร์วิสแพ็คหรือการยกเลิกการปรับปรุง แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft สำหรับข้อกำหนดเบื้องต้น คำแนะนำในการติดตั้ง และปัญหาที่พบ:ก่อนที่คุณติดตั้งการยกเลิกการปรับปรุงไปยังเซิร์ฟเวอร์กล่องจดหมายคลัสเตอร์ แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรูปแบบจำลอง servicing ใน Exchange Server 2007 แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
ให้บริการของ exchange Server 2007

ยกเลิกการปรับปรุงนี้ไม่ได้นำไปใช้กับ Exchange Server 2007 ย่อย สำหรับการผลิตรุ่น (RTM) Exchange Server 2007 Service Pack 1 (SP1) หรือใช้ Exchange Server 2007 Service Pack 2 (SP2) ชุดของแพคเกจการยกเลิกการปรับปรุงสำหรับ SP3 2007 เซิร์ฟเวอร์ Exchange จะขึ้นอยู่กับชุดข้อมูลที่สอดคล้องกันของ rollups การปรับปรุงสำหรับ Exchange Server 2007 RTM, Exchange Server 2007 SP1 หรือ Exchange Server 2007 SP2

สำหรับรายการของการปรับปรุง rollups ที่นำไปใช้ กับ Exchange Server 2007 RTM, Exchange Server 2007 SP1 หรือ Exchange Server 2007 SP2 เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:

ข้อกำหนดในการเริ่มต้นระบบคอมพิวเตอร์ใหม่


บริการที่จำเป็นจะหยุดการทำงานโดยอัตโนมัติ และเริ่มระบบใหม่เมื่อคุณใช้การยกเลิกการปรับปรุงนี้แล้ว

ข้อมูลการลบ


เมื่อต้องการเอา Update Rollup 2 สำหรับ SP3 2007 เซิร์ฟเวอร์ Exchange ใช้เพิ่ม หรือเอาโปรแกรมออกใน'แผงควบคุม' จากนั้น ลบการปรับปรุง 2407025

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์เฉพาะทางที่ Microsoft ใช้เพื่ออธิบายการปรับปรุงซอฟต์แวร์ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
824684คำอธิบายของคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2407025 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 14 ธันวาคม 2553 - Revision: 1.0
ใช้กับ
  • Microsoft Exchange Server 2007 Service Pack 3 เมื่อใช้กับ:
    • Microsoft Exchange Server 2007 Enterprise Edition
    • Microsoft Exchange Server 2007 Standard Edition
Keywords: 
kbqfe kbfix kbsurveynew atdownload kbexpertiseinter kbhotfixrollup kbmt KB2407025 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2407025

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com