คำอธิบายของแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วน Outlook 2010 (outlook-x-none.msp): 26 ตุลาคม 2010

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2405793 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

บทความนี้อธิบายถึงปัญหา 2010 Outlook ของ Microsoft ที่ได้รับการแก้ไขในแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนคือวันที่ 26 ตุลาคม 2010

คำแนะนำ

การตัดสินค้าจากคลังที่แก้ไขในแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

 • ที่ ViewCtl.Selection วัตถุที่เลือกจะไม่ทำงานในมุมมองการสนทนา Outlook 2010

 • คุณยังได้รับการแจ้งเตือนการปรับเปลี่ยนใน Outlook 2010 แม้ว่าคุณตั้งค่านี้ EnableConflictLogging คีย์รีจิสทรีในการโหลดไฮฟ์นโยบาย

 • ผู้ใช้พยายามที่ย้ายสินค้าส่วนใหญ่ที่ใช้รายการ (MRU) ใน ribbon ไปยังรากของร้านค้าใน Outlook 2010 เมื่อเร็ว ๆ นี้ ในสถานการณ์นี้ การดำเนินการล้มเหลว และผู้ใช้ได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
  โฟลเดอร์ไม่พร้อมใช้งาน

 • เมื่อคุณมีฟอร์มที่ไม่สามารถใช้อินเทอร์เฟซส่วนตัว IRenItem ใน Outlook 2010 คุณไม่สามารถสร้างแบบฟอร์ม

 • พิจารณาสถานการณ์สมมติต่อไปนี้:
  • คุณมีคอมพิวเตอร์ที่มีการติดตั้งในรุ่นภาษาอาหรับหรือภาษาฮิบรูรุ่น 2010 ของ Outlook
  • คุณเปิดรายการที่ประกอบด้วยสิ่งที่แนบมาใน Outlook 2010

  ในสถานการณ์นี้ ไอคอนของสิ่งที่แนบที่แสดงถึงชนิดแฟ้มของสิ่งที่แนบมาถูกพลิก และปรากฏขึ้นในการย้อนกลับ ข้อความหรือโลโก้ในไอคอนใด ๆ ปรากฏไม่ถูกต้อง ซึ่งรวมถึงโลโก้ของบริษัทอื่น

 • พิจารณาสถานการณ์สมมติต่อไปนี้:
  • คุณมีฟอร์มที่ประกอบด้วยสคริปต์ใน Outlook 2010
  • สคริปต์ประกอบด้วยมากกว่าที่เอาออกไปด้วย

  ในสถานการณ์นี้ จะพลาดทุกอักขระ 4096th ในแบบฟอร์ม

  หมายเหตุ ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจาก Outlook 2010 ใช้ API ไม่ถูกต้องสำหรับการแปลงความกว้างของอักขระไปเป็นอักขระ ANSI

 • บางคำร้องขอการประชุมที่เกิดซ้ำหรือการนัดหมายที่เกิดซ้ำจะไม่แสดงขึ้นใน Outlook 2010

 • พิจารณาสถานการณ์สมมติต่อไปนี้:
  • คุณสามารถเพิ่มผู้ใช้ลงในรายการติดต่อได้จากรายชื่อส่วนกลาง (GAL) ใน Outlook 2010
  • คุณสร้างการประชุมที่ประกอบด้วยการทำงานการประชุม
  • คุณสามารถเพิ่มผู้ใช้การเรียกประชุม

  ในสถานการณ์นี้ ผู้ใช้จะไม่ถูกเพิ่มไปยังพื้นที่ทำงานการประชุมของการประชุมใน Microsoft SharePoint นอกจากนี้ คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
  คุณกำลังทำงานกับ Outlook แบบออฟไลน์ เมื่อต้องการปรับปรุงให้ผู้ร่วมประชุมในพื้นที่ทำงานการประชุม คุณต้องมีสำเนาของสมุดรายชื่อที่ติดตั้ง ดาวน์โหลดสมุดรายชื่อ ด้วยตัวเลือกรายละเอียดทั้งหมดที่เลือก และจากนั้นส่งการปรับปรุงการประชุม หรือใช้ Outlook แบบออนไลน์
 • พิจารณาสถานการณ์สมมติต่อไปนี้:
  • คอมพิวเตอร์ A มี Windows XP ที่ติดตั้งมากับ Outlook 2003
  • คอมพิวเตอร์ B มี Windows 7 ที่ติดตั้งมากับ Outlook 2010
  • คุณย้ายส่วนกำหนดค่า Outlook ของคุณได้ตั้งค่าคอนฟิกในโหมดแคชจากคอมพิวเตอร์ A กับ B ของคอมพิวเตอร์ โดยใช้ Windows ผู้ใช้สถานะการโยกย้ายเครื่องมือ (USMT)
  • คุณสามารถเริ่มต้น Outlook 2010 เป็นครั้งแรกหลังจากโยกย้ายโปรไฟล์ของคุณ โดยใช้ USMT

  ในสถานการณ์นี้ คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด Outlook ต่อไปนี้:
  ไม่สามารถเปิดโฟลเดอร์จดหมายเริ่มต้นเท่านั้น ความพยายามเข้าสู่ระบบ Microsoft Exchange ล้มเหลว

  ไม่สามารถเริ่ม Microsoft Outlook ไม่สามารถเปิดหน้าต่าง Outlook ไม่สามารถเปิดชุดของโฟลเดอร์ ความพยายามในการเข้าสู่ระบบ Microsoft Exchange ล้มเหลว

 • คุณสามารถเปิด Outlook 2010 บนคอมพิวเตอร์ที่มี Microsoft Dynamics CRM สำหรับ Microsoft Office Outlook ติดตั้งอยู่ ในสถานการณ์นี้ คุณพบว่า การเรียงลำดับของเก็บข้อความของ CRM ไม่ถูกต้องขึ้นอยู่กับการออกแบบ

 • พิจารณาสถานการณ์สมมติต่อไปนี้:
  • คุณสามารถใช้ปฏิทินของคุณร่วมกับผู้ใช้ใน Outlook 2010
  • คุณสร้างการร้องขอการประชุม และเพิ่มผู้ใช้ที่เป็นผู้เข้าร่วมประชุม
  • ผู้ใช้เปิดการประชุมจากผู้ช่วยจัดกำหนดการ

  ในสถานการณ์นี้ ผู้ใช้ไม่สามารถเปิดประชุม นอกจากนี้ ผู้ใช้ได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
  ไม่สามารถเปิดรายการนี้
 • 2458423 ลักษณะการทำงานการจัดประเภทของข้อความไม่พร้อมใช้งานเมื่อคุณปิดใช้งาน "ไม่ต้องส่งต่อ" ตัวเลือกใน Outlook 2010

ข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

มีโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มุ่งหวังเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น ใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้กับระบบที่พบปัญหาดังอธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้นถ้าคุณได้รับผลกระทบไม่รุนแรงจากปัญหานี้ เราขอแนะนำให้คุณรอการปรับปรุงซอฟต์แวร์รุ่นถัดไปที่รวมโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไว้ด้วย

หากโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมสำหรับการดาวน์โหลด จะมีข้อความ "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมให้ดาวน์โหลด" อยู่ด้านบนของบทความ Knowledge Base นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น ติดต่อบริการลูกค้าของ Microsoft และวิธีการขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ หากเกิดปัญหาอื่น ๆ หรือต้องทำการแก้ไขปัญหาใด ๆ คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก จ่ายในการสนับสนุนปกติจะนำไปใช้กับคำถามเพิ่มเติมและการตัดสินค้าจากคลังที่ไม่สามารถจัดสำหรับโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้เฉพาะ สำหรับรายชื่อทั้งหมด ของหมายเลขโทรศัพท์ของบริการลูกค้าของ Microsoft และการสนับสนุน หรือเมื่อ ต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก แวะไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
หมายเหตุ แบบฟอร์ม "ดาวน์โหลดโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งาน" แสดงภาษาโปรแกรมแก้ไขด่วนจะพร้อมใช้งาน ถ้าคุณไม่เห็นภาษาของคุณ อาจเป็น เพราะโปรแกรมแก้ไขด่วนไม่พร้อมใช้งานสำหรับภาษานั้น

ข้อกำหนดเบื้องต้น

ไม่มีสิ่งที่จำเป็นสำหรับการติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ความต้องการสำหรับการเริ่มระบบใหม่

คุณอาจต้องรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์หลังจากที่คุณใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลการแทนที่โปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่ได้แทนโปรแกรมแก้ไขด่วนที่นำออกใช้ก่อนหน้านี้

ข้อมูลรีจิสทรี

เมื่อต้องใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนในแพคเกจนี้ คุณไม่จำเป็นต้องทำการเปลี่ยนแปลงใด ๆ กับรีจิสทรี

แฟ้มข้อมูล

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจไม่ประกอบด้วยแฟ้มทั้งหมดที่คุณต้องมีเพื่อการปรับปรุงผลิตภัณฑ์อย่างสมบูรณ์ไปเป็นรุ่นล่าสุด โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ประกอบด้วยเฉพาะแฟ้มต่าง ๆ ที่คุณต้องมีเพื่อแก้ไขปัญหาที่ระบุไว้ในบทความนี้
เวอร์ชันภาษาอังกฤษของแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ใช้เป็นแพคเกจ Microsoft Windows Installer เพื่อติดตั้งแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ วันและเวลาสำหรับแฟ้มเหล่านี้จะถูกแสดงในรูปแบบเวลา (UTC) ในตารางต่อไปนี้ เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้มข้อมูล วันที่จะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้ โซนเวลา แท็บในรายการวันและเวลา'ใน'แผงควบคุม'

x 86

ข้อมูลการดาวน์โหลด
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
Outlook2010-kb2405793-fullfile-x 86-glb.exe14.0.5128.500014,268,50409-ต.ค.-201009:05x 86

ข้อมูลแฟ้ม.msp ของ Microsoft Windows Installer
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
Outlook x none.mspไม่เกี่ยวข้อง15,589,88808-ต.ค.-201021:45ไม่เกี่ยวข้อง

หลังจากที่มีการติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วน รุ่นสากลของโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มีแอตทริบิวต์ของแฟ้ม หรือรุ่นที่ใหม่กว่าของคุณลักษณะแฟ้ม ที่ระบุไว้ในตารางต่อไปนี้:
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
Emsmdb32.dll14.0.5127.50001,559,48028-201018:51ไม่เกี่ยวข้อง
Exsec32.dll14.0.5125.5000330,06409-201001:40ไม่เกี่ยวข้อง
Mimedir.dll14.0.5126.5000358,24014-201001:11x 86
Mspst32.dll14.0.5124.50001,226,67201-201008:36ไม่เกี่ยวข้อง
Olmapi32.dll14.0.5128.50003,197,31208-ต.ค.-201014:44x 86
Omsmain.dll14.0.5120.5000724,35221-ก.ค.-201023:17x 86
Omsxp32.dll14.0.5120.5000234,38421-ก.ค.-201023:17x 86
Outlook.exe14.0.5128.500015,918,94408-ต.ค.-201014:45x 86
Outlvbs.dll14.0.5126.500055,66414-201001:11ไม่เกี่ยวข้อง
Scnpst32.dll14.0.5124.5000329,64031 2010 Aug15:19x 86
Scnpst64.dll14.0.5124.5000340,40031 2010 Aug15:19x 86

x 64

ข้อมูลการดาวน์โหลด
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
Outlook2010-kb2405793-fullfile-x 64-glb.exe14.0.5128.500017,094,56011-ต.ค.-201000:55x 86

ข้อมูลแฟ้ม.msp ของ Microsoft Windows Installer
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
Outlook x none.mspไม่เกี่ยวข้อง18,276,35210-ต.ค.-201012:44ไม่เกี่ยวข้อง

หลังจากที่มีการติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วน รุ่นสากลของโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มีแอตทริบิวต์ของแฟ้ม หรือรุ่นที่ใหม่กว่าของคุณลักษณะแฟ้ม ที่ระบุไว้ในตารางต่อไปนี้:
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
Emsmdb32.dll14.0.5127.50002,138,55228-201019:06ไม่เกี่ยวข้อง
Exsec32.dll14.0.5125.5000474,96009-201002:05ไม่เกี่ยวข้อง
Mimedir.dll14.0.5126.5000542,56014-201001:12x 64
Mspst32.dll14.0.5124.50001,664,43201-201008:56ไม่เกี่ยวข้อง
Olmapi32.dll14.0.5128.50004,512,12808-ต.ค.-201015:46x 64
Omsmain.dll14.0.5120.50001,104,25621-ก.ค.-201023:16x 64
Omsxp32.dll14.0.5120.5000368,01621-ก.ค.-201023:16x 64
Outlook.exe14.0.5128.500024,551,77608-ต.ค.-201015:46x 64
Outlvbs.dll14.0.5126.500071,53614-201001:12ไม่เกี่ยวข้อง
Scnpst32.dll14.0.5124.5000442,28031 2010 Aug16:34x 64
Scnpst64.dll14.0.5124.5000442,28831 2010 Aug16:34x 64

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์ของการปรับปรุงซอฟต์แวร์ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft
824684 คำอธิบายเกี่ยวกับคำศัพท์เฉพาะทางมาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายชุดปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2405793 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 5 พฤศจิกายน 2555 - Revision: 4.0
ใช้กับ
 • Microsoft Outlook 2010
Keywords: 
kbsurveynew kbHotfixServer kbautohotfix kbexpertiseinter kbqfe kbhotfixallversions kbmt KB2405793 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2405793

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com