Outlook สำหรับข้อผิดพลาด Mac 2011: "Outlook พบปัญหา และจำเป็นต้องปิด"

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2405496 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

เมื่อคุณพยายามเริ่มการทำงานของ Microsoft Outlook สำหรับ Mac 2011 คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:

Microsoft Outlook พบปัญหา และจำเป็นต้องปิด ขออภัยในความไม่สะดวก

การแก้ไข

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้ (คุณอาจพบว่ามีประโยชน์เมื่อต้องการพิมพ์แรกบทความนี้)

สิ่งสำคัญ ตำแหน่งที่ตั้งของแฟ้มบางแฟ้มจะแตกต่างกันถ้าคุณได้ติดตั้ง Service Pack 2 (SP2) เพื่อตรวจสอบว่ามีการติดตั้ง เปิด Word และจากนั้น คลิกเกี่ยวกับ WordจากเมนูWord หากหมายเลขเวอร์ชันคือ 14.2.0 หรือสูงกว่า คุณมี Service Pack 2 และคุณควรทำตามขั้นตอน 2 Service Pack เมื่อในบทความนี้

ขั้นตอนที่ 1: ปิดโปรแกรมประยุกต์ทั้งหมด และปิดหน้าต่างทั้งหมด

คุณต้องออกจากโปรแกรมประยุกต์ทั้งหมดก่อนที่คุณทำตามขั้นตอนเหล่านี้ เมื่อต้องการออกจากโปรแกรมประยุกต์ เลือกแอพลิเคชันบนแถบเครื่องมือ (ด้านบน), และจากนั้น เลือก Quit ถ้าคุณไม่สามารถออกจากโปรแกรมประยุกต์ หรือไม่ทราบวิธี ค้างแป้นคำสั่งและตัวเลือก และจากนั้น กด Esc บนแป้นพิมพ์ของคุณ เลือกแอพลิเคชันในหน้าต่าง "บังคับให้ออกจากโปรแกรมประยุกต์" จากนั้นออกจากหน่วยงาน คลิกบังคับให้ออกจากโปรแกรมประยุกต์จบการทำงาน

หมายเหตุ คุณไม่สามารถปิดตัวค้นหา

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
หน้าต่างโปรแกรมประยุกต์ออกจากพื้นหน้า


เมื่อคุณทำเสร็จแล้ว คลิกปุ่มสีแดงในมุมบนซ้าย และจากนั้น ไปที่ "ขั้นตอนที่ 2: ย้ายกำหนดลักษณะของ Outlook ไปยังเดสก์ท็อป"

ขั้นตอนที่ 2: ย้ายกำหนดลักษณะ Outlook ไปยังเดสก์ท็อป

เมื่อต้องการย้ายกำหนดลักษณะของ Outlook ไปยังเดสก์ท็อป ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. ปิดโปรแกรมประยุกต์ทั้งหมด
 2. บนเมนูไปคลิกหน้าแรก
 3. เปิดไลบรารี
  หมายเหตุ โฟลเดอร์ไลบรารีที่ถูกซ่อนอยู่ใน Lion X ระบบปฏิบัติการ Mac แสดงโฟลเดอร์นี้ กดตัวเลือกค้างไว้ในขณะที่คุณคลิกเมนูไป

 4. เปิดการกำหนดลักษณะและจากนั้น ลากแฟ้มต่อไปนี้ไปไว้บนเดสก์ท็อป:
  • com.microsoft.Outlook.plist
  • com.microsoft.outlook.database_daemon.plist
  • com.microsoft.outlook.database_utility.plist
  • com.microsoft.outlook.office_reminders.plist
  • com.microsoft.Outlook.SyncServicesPreferences.plist

  หมายเหตุ หากคุณไม่สามารถค้นหาแฟ้มเหล่านี้อย่างใดอย่างหนึ่ง ทำถัดไป แฟ้มบางแฟ้มเหล่านี้อาจไม่ได้ถ้าไม่มีใช้คุณลักษณะของ Outlook
 5. เริ่มโปรแกรม Outlook เกิดข้อผิดพลาดขึ้นหรือไม่

  ไม่มี ข้อผิดพลาดไม่ปรากฏขึ้นอีกครั้ง
  หนึ่งในแฟ้มที่คุณย้ายเป็นสาเหตุของปัญหา เมื่อต้องการแยกแฟ้ม ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
  1. ออกจาก Outlook
  2. ย้ายแฟ้มใดแฟ้มหนึ่งกลับไปยังตำแหน่งเดิม
  3. เริ่มโปรแกรม Outlook

   ถ้ามีข้อผิดพลาด แฟ้มที่คุณย้ายเป็นสาเหตุของปัญหา ลากแฟ้มนี้ไปยังขยะ

   หากไม่เกิดข้อผิดพลาด ต่อไปทำซ้ำขั้นตอน A ถึง C จนกว่าคุณสามารถแยกแฟ้ม

  ใช่ ข้อผิดพลาดยังคงเกิดขึ้น
  ออกจาก Outlook และย้ายแฟ้มกลับไปที่ตำแหน่งที่ตั้งเดิม ไปที่ขั้นตอนถัดไป

 6. ออกจากโปรแกรมประยุกต์ Microsoft Office ทั้งหมด
 7. บนเมนูไปคลิกหน้าแรก
 8. เปิดไลบรารี
  หมายเหตุ โฟลเดอร์ไลบรารีที่ถูกซ่อนอยู่ใน Lion X ระบบปฏิบัติการ Mac แสดงโฟลเดอร์นี้ กดตัวเลือกค้างไว้ในขณะที่คุณคลิกเมนูไป

 9. เปิดการกำหนดลักษณะ
  หมายเหตุ ถ้าคุณมี Service Pack 2 ที่ติดตั้ง เปิดแอพลิเคชันสนับสนุนแทนการกำหนดลักษณะ
 10. เปิดMicrosoftและจากนั้น เปิดOffice 2011 ลากแฟ้มต่อไปนี้ไปไว้บนเดสก์ท็อป:
  • กำหนดลักษณะของ outlook
  • OfficeSync Prefs

  หมายเหตุ หากคุณไม่สามารถค้นหาแฟ้มเหล่านี้อย่างใดอย่างหนึ่ง ทำถัดไป แฟ้มบางแฟ้มเหล่านี้อาจไม่ได้ถ้าไม่มีใช้คุณลักษณะของ Outlook
 11. เริ่มโปรแกรม Outlook เกิดข้อผิดพลาดขึ้นหรือไม่

  ไม่มี ข้อผิดพลาดไม่ปรากฏขึ้นอีกครั้ง
  หนึ่งในแฟ้มที่คุณย้ายเป็นสาเหตุของปัญหา เมื่อต้องการแยกแฟ้ม ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
  1. ออกจาก Outlook
  2. ย้ายแฟ้มใดแฟ้มหนึ่งกลับไปยังตำแหน่งเดิม
  3. เริ่มโปรแกรม Outlook

   ถ้ามีข้อผิดพลาด แฟ้มที่คุณย้ายเป็นสาเหตุของปัญหา ลากแฟ้มนี้ไปยังขยะ

   หากไม่เกิดข้อผิดพลาด ต่อไปทำซ้ำขั้นตอน A ถึง C จนกว่าคุณสามารถแยกแฟ้ม

  ใช่ ข้อผิดพลาดยังคงเกิดขึ้น
  ออกจาก Outlook และย้ายแฟ้มกลับไปที่ตำแหน่งที่ตั้งเดิม ไปที่ "ขั้นตอนที่ 3: ย้ายโฟลเดอร์ข้อมูลผู้ใช้ของ Microsoft ไปยังเดสก์ท็อป"

ขั้นตอนที่ 3: ย้ายโฟลเดอร์ข้อมูลผู้ใช้ของ Microsoft ไปยังเดสก์ท็อป

จากโฟลเดอร์ข้อมูลผู้ใช้ของ Microsoftประกอบด้วยข้อมูลผู้ใช้ทั้งหมดสำหรับ Microsoft Office ซึ่งรวมถึงฐานข้อมูล Outlook เมื่อต้องการย้ายโฟลเดอร์ข้อมูลผู้ใช้ของ Microsoftไปยังเดสก์ท็อป ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. ปิดโปรแกรมประยุกต์ทั้งหมด
 2. บนเมนูไปคลิกเอกสาร
 3. ลากโฟลเดอร์ข้อมูลผู้ใช้ของ Microsoftไปยังเดสก์ท็อป
 4. เริ่มโปรแกรม Outlook
  หากคุณสามารถเริ่มต้น Outlook โดยไม่มีปัญหา ปัญหาอาจเกี่ยวข้องกับฐานข้อมูลของ Outlook
เมื่อต้องการแก้ไขปัญหาฐานข้อมูลของ Outlook แวะไปที่บทความฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้:


หากยังคงเกิดข้อผิดพลาดเกิดขึ้น ไปที่ "ขั้นตอนที่ 4: ใช้บัญชีผู้ใช้ที่แตกต่างกันเพื่อทดสอบ Outlook "

ขั้นตอนที่ 4: ใช้บัญชีผู้ใช้ที่แตกต่างกันเพื่อทดสอบ Outlook

บางครั้ง ข้อมูลของผู้ใช้ที่ระบุอาจเสียหายไป เพื่อตรวจสอบว่า เป็นกรณีนี้ คุณสามารถเข้าสู่ระบบในฐานะผู้ใช้อื่น หรือสร้างบัญชีผู้ใช้ใหม่ และทดสอบแอพลิเคชัน

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสร้างบัญชีผู้ใช้ใหม่ แวะไปที่บทความฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้:


หากยังคงเกิดข้อผิดพลาดเกิดขึ้น ไปที่ "ขั้นตอนที่ 5: ดาวน์โหลด และติดตั้งโปรแกรมปรับปรุง Office รุ่นล่าสุด"

ขั้นตอนที่ 5: ดาวน์โหลด และติดตั้งโปรแกรมปรับปรุง Office รุ่นล่าสุด


เมื่อต้องการขอรับการปรับปรุงกับ Office สำหรับแอพลิเคชัน Mac ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. เริ่มการทำงานของ Office ใด ๆ สำหรับแอพลิเคชัน Mac
 2. บนเมนูวิธีใช้คลิกตรวจหาโปรแกรมปรับปรุง
 3. คลิกตรวจหาโปรแกรมปรับปรุงในกล่องโต้ตอบMicrosoft AutoUpdate
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Office สำหรับการปรับปรุง Mac แวะไปที่บทความฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้:

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2405496 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 12 กันยายน 2556 - Revision: 6.0
ใช้กับ
 • Microsoft Outlook 2011 for Mac
Keywords: 
dftsdahomeportal kbmt KB2405496 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2405496

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com