Změny funkce přepisu COPY, XCOPY a MOVE v systému Windows

Překlady článku Překlady článku
ID článku: 240268 - Produkty, které se vztahují k tomuto článku.
Poznámka
Tento článek se vztahuje na systém Windows 2000. Podporu pro systém Windows 2000 končí 13. července 2010. Na Centrum pro ukončení podpory řešení systému Windows 2000 je výchozí bod pro plánování strategie migrace ze systému Windows 2000. Další informace naleznete Zásady životního cyklu odborné pomoci společnosti Microsoft.
Rozbalit všechny záložky | Minimalizovat všechny záložky

Na této stránce

Souhrn

Pro uvedení Cmd.exe do souladu s Microsoft MS-DOS 6.x a Microsoft Windows 95 příkazem prostředí (Command.com) společnost Microsoft přidala podporu pro přepsání upozornění. Při kopírování nebo přesouvání souborů z jednoho umístění do jiného, pokud soubory již existují v cílové složce, se zobrazí "přepsat" varování s výzvou k potvrzení před přepsáním souboru.

Toto chování je ovladatelné s přepínačem/y .

Další informace

Tato informace je nyní dokumentována v copy /?, xcopy /?, a move/? příkazech. Přepínač informace pro každý příkaz obsahuje:

Přesunout

Moves files and renames files and directories.

To move one or more files:
MOVE [/Y | /-Y] [drive:][path]filename1[,...] destination

To rename a directory:
MOVE [/Y | /-Y] [drive:][path]dirname1 dirname2

 [drive:][path]filename1 Specifies the location and name of the file
             or files you want to move.
 destination       Specifies the new location of the file. Destination
             can consist of a drive letter and colon, a
             directory name, or a combination. If you are moving
             only one file, you can also include a filename if
             you want to rename the file when you move it.
 [drive:][path]dirname1 Specifies the directory you want to rename.
 dirname2        Specifies the new name of the directory.

 /Y           Suppresses prompting to confirm you want to
             overwrite an existing destination file.
 /-Y           Causes prompting to confirm you want to overwrite
             an existing destination file.

The switch /Y may be present in the COPYCMD environment variable.
This may be overridden with /-Y on the command line. Default is
to prompt on overwrites unless MOVE command is being executed from
within a batch script.
				

Příkaz xcopy

Copies files and directory trees.

XCOPY source [destination] [/A | /M] [/D[:date]] [/P] [/S [/E]] [/V] [/W]
              [/C] [/I] [/Q] [/F] [/L] [/H] [/R] [/T] [/U]
              [/K] [/N] [/O] [/X] [/Y] [/-Y] [/Z]
              [/EXCLUDE:file1[+file2][+file3]...]

 source    Specifies the file(s) to copy.
 destination Specifies the location and/or name of new files.
 /A      Copies only files with the archive attribute set,
        doesn't change the attribute.
 /M      Copies only files with the archive attribute set,
        turns off the archive attribute.
 /D:m-d-y   Copies files changed on or after the specified date.
        If no date is given, copies only those files whose
        source time is newer than the destination time.
 /EXCLUDE:file1[+file2][+file3]...
        Specifies a list of files containing strings. When any of the
        strings match any part of the absolute path of the file to be
        copied, that file will be excluded from being copied. For
        example, specifying a string like \obj\ or .obj will exclude
        all files underneath the directory obj or all files with the
        .obj extension respectively.
 /P      Prompts you before creating each destination file.
 /S      Copies directories and subdirectories except empty ones.
 /E      Copies directories and subdirectories, including empty ones.
        Same as /S /E. May be used to modify /T.
 /V      Verifies each new file.
 /W      Prompts you to press a key before copying.
 /C      Continues copying even if errors occur.
 /I      If destination does not exist and copying more than one file,
        assumes that destination must be a directory.
 /Q      Does not display file names while copying.
 /F      Displays full source and destination file names while copying.
 /L      Displays files that would be copied.
 /H      Copies hidden and system files also.
 /R      Overwrites read-only files.
 /T      Creates directory structure, but does not copy files. Does not
        include empty directories or subdirectories. /T /E includes
        empty directories and subdirectories.
 /U      Copies only files that already exist in destination.
 /K      Copies attributes. Normal Xcopy will reset read-only attributes.
 /N      Copies using the generated short names.
 /O      Copies file ownership and ACL information.
 /X      Copies file audit settings (implies /O).
 /Y      Suppresses prompting to confirm you want to overwrite an
        existing destination file.
 /-Y     Causes prompting to confirm you want to overwrite an
        existing destination file.
 /Z      Copies networked files in restartable mode.

The switch /Y may be preset in the COPYCMD environment variable.
This may be overridden with /-Y on the command line.
				

Kopie

Copies one or more files to another location.

COPY [/V] [/N] [/Y | /-Y] [/Z] [/A | /B ] source [/A | /B]
   [+ source [/A | /B] [+ ...]] [destination [/A | /B]]

 source    Specifies the file or files to be copied.
 /A      Indicates an ASCII text file.
 /B      Indicates a binary file.
 destination Specifies the directory and/or filename for the new file(s).
 /V      Verifies that new files are written correctly.
 /N      Uses short filename, if available, when copying a file with a
        non-8dot3 name.
 /Y      Suppresses prompting to confirm you want to overwrite an
        existing destination file.
 /-Y     Causes prompting to confirm you want to overwrite an
        existing destination file.
 /Z      Copies networked files in restartable mode.

The switch /Y may be preset in the COPYCMD environment variable.
This may be overridden with /-Y on the command line. Default is
to prompt on overwrites unless COPY command is being executed from
within a batch script.

To append files, specify a single file for destination, but multiple files
for source (using wildcards or file1+file2+file3 format).
				

Vlastnosti

ID článku: 240268 - Poslední aktualizace: 28. července 2014 - Revize: 8.0
Informace v tomto článku jsou určeny pro produkt:
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
Klíčová slova: 
kbFAQ kbinfo kbmt KB240268 KbMtcs
Strojově přeložený článek
DŮLEŽITÉ: Tento článek je přeložen pomocí softwaru na strojový překlad Microsoft. Nepřesný či chybný překlad lze opravit prostřednictvím technologie Community Translation Framework (CTF). Microsoft nabízí strojově přeložené, komunitou dodatečně upravované články, a články přeložené lidmi s cílem zajistit přístup ke všem článkům v naší znalostní bázi ve více jazycích. Strojově přeložené a dodatečně upravované články mohou obsahovat chyby ve slovníku, syntaxi a gramatice. Společnost Microsoft není odpovědná za jakékoliv nepřesnosti, chyby nebo škody způsobené nesprávným překladem obsahu nebo jeho použitím našimi zákazníky. Více o CTF naleznete na http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/cs.
Projděte si také anglickou verzi článku: 240268

Dejte nám zpětnou vazbu

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com