สร้าง SQL Server 2008 ที่ได้ถูกนำออกใช้หลังจากที่มีการนำออกใช้ SQL Server 2008 Service Pack 2

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2402659 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

คำแนะนำ

บทความนี้แสดงรายการ builds ของ Microsoft SQL Server 2008 ที่ได้ถูกนำออกใช้หลังจากที่ Microsoft SQL Server 2008 Service Pack 2 (SP2) ถูกนำออกใช้

ข้อมูลเพิ่มเติม

สร้าง 10.00.4333.00 (การปรับปรุงที่สะสม)

แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสมนี้ถูกนำออกใช้บน 16 กรกฎาคม 2012

เป็นรุ่นหลักของรุ่นต่อไปนี้คือ 10.00.4332

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรุ่นต่อไปนี้ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
2715951 แพ็คเกจการปรับปรุงที่สะสม 11 สำหรับ SQL Server 2008 Service Pack 2

สร้างการปรับปรุง 10.00.4332(cumulative)

แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสมนี้ถูกนำออกใช้บน 21 พฤษภาคม 2012

เป็นรุ่นหลักของรุ่นต่อไปนี้คือ 10.00.4330.00

สำหรับนี้สร้าง คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
2696625 แพ็คเกจการปรับปรุงที่สะสม 10 สำหรับ SQL Server 2008 Service Pack 2

สร้างการปรับปรุง 10.00.4330(cumulative)

แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสมนี้ถูกนำออกใช้บน 19 มีนาคม 2012

เป็นรุ่นหลักของรุ่นต่อไปนี้คือ 10.00.4326.00

สำหรับนี้สร้าง คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
2673382 แพ็คเกจการปรับปรุงที่สะสม 9 สำหรับ SQL Server 2008 Service Pack 2

สร้างการปรับปรุง 10.00.4326(cumulative)

แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสมนี้ถูกนำออกใช้ในวันที่ 16 มกราคม 2012

เป็นรุ่นหลักของรุ่นต่อไปนี้คือ 10.00.4323.00

สำหรับนี้สร้าง คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
2648096 แพ็คเกจการปรับปรุงที่สะสม 8 สำหรับ SQL Server 2008 Service Pack 2

สร้างการปรับปรุง 10.00.4323(cumulative)

แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสมนี้ถูกนำออกใช้บน 21 พฤศจิกายน 2011

เป็นรุ่นหลักของรุ่นต่อไปนี้คือ 10.00.4321.00

สำหรับนี้สร้าง คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
2617148 แพ็คเกจการปรับปรุงที่สะสม 7 สำหรับ SQL Server 2008 Service Pack 2

สร้างการปรับปรุง 10.00.4321(cumulative)

แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสมนี้ถูกนำออกใช้บน 19 กันยายน 2011

เป็นรุ่นหลักของรุ่นต่อไปนี้คือ 10.00.4316

สำหรับนี้สร้าง คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
2582285 แพ็คเกจการปรับปรุงที่สะสม 6 สำหรับ SQL Server 2008 Service Pack 2

สร้างการปรับปรุง 10.00.4316(cumulative)

แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสมนี้ถูกนำออกใช้บน 18 กรกฎาคม 2011

เป็นรุ่นหลักของรุ่นต่อไปนี้คือ 10.00.4285

สำหรับ bulid นี้ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
2555408 แพ็คเกจการปรับปรุงที่สะสม 5 สำหรับ SQL Server 2008 Service Pack 2

สร้าง 10.00.4285(cumulativeupdate)

แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสมนี้ถูกนำออกใช้บน 16 พฤษภาคม 2011

เป็นรุ่นหลักของรุ่นต่อไปนี้คือ 10.00.4279

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรุ่นต่อไปนี้ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
2527180 แพ็คเกจการปรับปรุงที่สะสม 4 สำหรับ SQL Server 2008 Service Pack 2

สร้างการปรับปรุง 10.00.4279(cumulative)

แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสมนี้ถูกนำออกใช้บน 21 มีนาคม 2011

เป็นรุ่นหลักของรุ่นต่อไปนี้คือ 10.00.4272

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรุ่นต่อไปนี้ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
2498535 แพ็คเกจการปรับปรุงที่สะสม 3 สำหรับ SQL Server 2008 Service Pack 2

สร้างการปรับปรุง 10.00.4272(cumulative)


แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสมนี้ถูกนำออกใช้ในเดือน 17 มกราคม 2011

เป็นรุ่นหลักของรุ่นต่อไปนี้คือ 10.00.4266

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรุ่นต่อไปนี้ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
2467239 แพ็คเกจการปรับปรุงที่สะสม 2 สำหรับ SQL Server 2008 Service Pack 2

สร้างการปรับปรุง 10.00.4266(cumulative)

แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสมนี้ถูกนำออกใช้ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2010

เป็นรุ่นหลักของรุ่นต่อไปนี้คือ 10.00.4000

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรุ่นต่อไปนี้ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
2289254 แพ็คเกจการปรับปรุงที่สะสม 1 สำหรับ SQL Server 2008 Service Pack 2

สร้าง 10.00.4000(SQL Server 2008 Service Pack 2)

นี่คือการเป็นรุ่นของ SQL Server 2008 Service Pack 2 ที่วางจำหน่ายในวันที่ 24 กันยายน 2010

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรมแก้ไขด่วนที่รวมอยู่ใน service pack นี้ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
2285068 รายการของบักที่ได้รับการแก้ไขใน SQL Server 2008 Service Pack 2

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรูปแบบจำลองการให้บริการแบบเพิ่มหน่วยสำหรับ SQL Server คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
935897แบบจำลองแบบเพิ่มหน่วยให้บริการจะพร้อมใช้งานจากทีม SQL Server จะจัดส่งโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับการรายงานปัญหา
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตำแหน่งที่คุณสามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับปรุง สำหรับ SQL Server 2005 และ SQL Server 2008 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
957826ซึ่งคุณสามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ SQL Server 2008 สร้างที่ถูกนำออกใช้หลังจาก SQL Server 2008 และเกี่ยวกับ SQL Server 2005 สร้างที่ ถูกนำออกใช้หลัง จาก SQL Server 2005 Service Pack 3 และหลัง จาก SQL Server 2005 Service Pack 2
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเค้าร่างตั้งชื่อสำหรับการปรับปรุง SQL Server คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
822499แบบแผนการตั้งชื่อใหม่สำหรับแพคเกจการปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft SQL Server
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์เฉพาะการปรับปรุงซอฟต์แวร์ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
824684 คำอธิบายของคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2402659 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 11 ตุลาคม 2555 - Revision: 10.0
ใช้กับ
  • Microsoft SQL Server 2008 Standard
  • Microsoft SQL Server 2008 Developer
  • Microsoft SQL Server 2008 Enterprise
  • Microsoft SQL Server 2008 Web
  • Microsoft SQL Server 2008 Express
  • Microsoft SQL Server 2008 Express with Advanced Services
  • Microsoft SQL Server 2008 Analysis Services
  • Microsoft SQL Server 2008 Workgroup
Keywords: 
kbsurveynew kbhowto kbinfo kbexpertiseadvanced kbmt KB2402659 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2402659

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com