หมายเลขบทความ (Article ID): 2398768 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

บทความนี้อธิบายวิธีถอนการติดตั้ง Microsoft Office for Mac 2011 จากคอมพิวเตอร์ของคุณ


ต้องเป็นไปตามข้อกำหนดต่อไปนี้ก่อนที่คุณจะปฏิบัติตามขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งในบทความนี้  
 • คุณต้องจบการทำงานของโปรแกรมประยุกต์ทั้งหมด 
 • คุณต้องเข้าสู่ระบบในฐานะผู้ดูแลระบบ 
 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสามารถลบสิ่งที่มีอยู่ในถังขยะได้

ข้อมูลเพิ่มเติม

สิ่งสำคัญ ตำแหน่งของแฟ้มบางแฟ้มจะแตกต่างกัน ถ้าคุณมีการติดตั้ง Service Pack 2 (SP2) เมื่อต้องการตรวจสอบว่ามีการติดตั้ง SP2 อยู่หรือไม่ ให้เปิด Word แล้วคลิก เกี่ยวกับ Word จากเมนู Word ถ้าหมายเลขรุ่นคือ 14.2.0 หรือสูงกว่า แสดงว่าคุณมี Service Pack 2 และคุณควรทำตามขั้นตอนต่างๆ ใน Service Pack 2 เมื่ออธิบายไว้ในบทความนี้

ขั้นตอนที่ 1: จบการทำงานของโปรแกรมประยุกต์ของ Office for Mac ทั้งหมด

คุณสามารถทำตามวิธีการข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้เพื่อจบการทำงานของโปรแกรมประยุกต์ของ Office for Mac ที่ใช้งานอยู่:
 • เลือกชื่อโปรแกรมประยุกต์ที่อยู่ติดกับไอคอน Apple แล้วคลิก จบการทำงาน<ชื่อโปรแกรมประยุกต์>
  ตัวอย่าง: ถ้า Word for Mac ใช้งานอยู่ คลิก Word ที่อยู่ติดกับไอคอน Apple จากระบบเมนู แล้วคลิก จบการทำงานของ Word

 • ถ้าไอคอนของโปรแกรมปรากฏอยู่ในขอบ ให้กดแป้น ควบคุม คลิกไอคอนดังกล่าว แล้วเลือก จบการทำงาน

ขั้นตอนที่ 2: เอาโฟลเดอร์ Microsoft Office 2011 ออก

 1. ในเมนู ไป คลิก โปรแกรมประยุกต์
 2. ลากโฟลเดอร์ Microsoft Office 2011 ไปไว้ที่ ถังขยะ 

ขั้นตอนที่ 3: เอาการกำหนดลักษณะ Office ออก

คำเตือน การเอาการกำหนดลักษณะออกจะลบการกำหนดค่าเองใดๆ ที่ทำไว้ การกำหนดค่าเองเหล่านี้รวมถึงการเปลี่ยนแปลงแถบเครื่องมือ พจนานุกรมแบบกำหนดเอง และแป้นพิมพ์ลัดที่ได้สร้างขึ้น

เมื่อต้องการเอาแฟ้ม "com.microsoft" ออก ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
 1. ในเมนู ไป คลิก หน้าแรก
 2. เปิด ไลบราลี
  หมายเหตุ โฟลเดอร์ ไลบรารี ถูกซ่อนอยู่ใน Mac OS X Lion เมื่อต้องการแสดงโฟลเดอร์นี้ ให้กดแป้น ตัวเลือก ค้างไว้ในขณะที่คุณคลิกเมนู ไป

 3. เปิด การกำหนดลักษณะ
 4. จัดเรียงแฟ้มและโฟลเดอร์ตามลำดับตัวอักษร
 5. ลากแฟ้มทั้งหมดที่ขึ้นต้นด้วย "com.microsoft" ไปที่ ถังขยะ
เมื่อต้องการเอาโฟลเดอร์ Office 2011 ออก ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
 1. บนเมนู ไป คลิก หน้าแรก
 2. เปิด ไลบรารี
  หมายเหตุ โฟลเดอร์ ไลบรารี ถูกซ่อนอยู่ใน Mac OS X Lion เมื่อต้องการแสดงโฟลเดอร์นี้ ให้กดแป้น ตัวเลือก ค้างไว้ในขณะที่คุณคลิกเมนู ไป

 3. เปิด การกำหนดลักษณะ แล้วเปิด Microsoft
  หมายเหตุ ถ้าคุณมี Service Pack 2 ติดตั้งอยู่ เปิด การสนับสนุนโปรแกรมประยุกต์ แทน การกำหนดลักษณะ

 4. ลากโฟลเดอร์ Office 2011 ไปที่ ถังขยะ


เมื่อต้องการเอา com.microsoft.office.licensing.helper.plist ออก ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
 1. ในเมนู ไป คลิก คอมพิวเตอร์
 2. คลิกสองครั้งที่ไอคอนฮาร์ดดิสก์ของคุณ ชื่อที่เป็นค่าเริ่มต้นจะเป็น Macintosh HD
 3. เปิด ไลบราลี แล้วเปิด LaunchDaemons
 4. ลาก com.microsoft.office.licensing.helper.plist ไปที่ ถังขยะ
เมื่อต้องการเอา com.microsoft.office.licensing.helper ออก ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
 1. ในเมนู ไป คลิก คอมพิวเตอร์
 2. คลิกสองครั้งที่ไอคอนฮาร์ดดิสก์ของคุณ ชื่อที่เป็นค่าเริ่มต้นจะเป็น Macintosh HD
 3. เปิด ไลบราลี แล้วเปิด PrivilegedHelperTools
 4. ลาก com.microsoft.office.licensing.helper ไปที่ ถังขยะ

ขั้นตอนที่ 4: เอาแฟ้มลิขสิทธิ์ออก

 1. ในเมนู ไป คลิก คอมพิวเตอร์ 
 2. คลิกสองครั้งที่ไอคอนฮาร์ดดิสก์ของคุณ ชื่อที่เป็นค่าเริ่มต้นจะเป็น Macintosh HD
 3. เปิด ไลบราลี แล้วเปิด การกำหนดลักษณะ
 4. ลาก com.microsoft.office.licensing.plist ไปที่ ถังขยะ

ขั้นตอนที่ 5: เอา /Library/Application Support/Microsoft/ ออก

 1. ในเมนู ไป คลิก คอมพิวเตอร์
 2. คลิกสองครั้งที่ไอคอนฮาร์ดดิสก์ของคุณ ชื่อที่เป็นค่าเริ่มต้นจะเป็น Macintosh HD
 3. เปิด ไลบราลี แล้วเปิด การสนับสนุนโปรแกรมประยุกต์
 4. ลากโฟลเดอร์ Microsoft ไปที่ ถังขยะ
คำเตือน หากมีการติดตั้งปลั๊กอินของ Microsoft Silverlight บนคอมพิวเตอร์ คุณอาจต้องติดตั้งซ้ำอีกครั้งหลังจากเอาโฟลเดอร์นี้ออก คลิกที่นี่เพื่อติดตั้ง Microsoft Silverlight อีกครั้ง

ขั้นตอนที่ 6: เอาใบรับออก

 1. ในเมนู ไป คลิก คอมพิวเตอร์
 2. คลิกสองครั้งที่ไอคอนฮาร์ดดิสก์ของคุณ ชื่อที่เป็นค่าเริ่มต้นจะเป็น Macintosh HD
 3. เปิด ไลบราลี แล้วเปิด ใบรับ
 4. ลากแฟ้มทั้งหมดที่ขึ้นต้นด้วย "Office2011_" ไปที่ ถังขยะ
หมายเหตุ ไม่พบแฟ้มเหล่านี้บนคอมพิวเตอร์ทุกครั้ง

ถ้าคุณมี MAC OS X Snow Leopard (10.6) หรือ Lion (10.7) ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้ต่อไป:
 1. ในเมนู ไป คลิก ไปที่โฟลเดอร์
 2. พิมพ์ข้อความนี้ในกล่อง ไปที่โฟลเดอร์ แล้วคลิก ไป:
  /private/var/db/receipts

 3. จัดเรียงแฟ้มและโฟลเดอร์ตามลำดับตัวอักษร
 4. ลากแฟ้มทั้งหมดที่ขึ้นต้นด้วย "com.microsoft.office" ไปที่ ถังขยะ

ขั้นตอนที่ 7: เอา /Users/username/Library/Application Support/Microsoft/Office/ ออก

คำเตือน การทำเช่นนี้จะลบแฟ้มแม่แบบที่กำหนดเองใดๆ ที่คุณอาจจะสร้างไว้ออก
 1. ในเมนู ไป คลิก หน้าแรก
 2. เปิด ไลบราลี
  หมายเหตุ โฟลเดอร์ ไลบราลี ถูกซ่อนไว้ใน MAC OS X Lion เมื่อต้องการแสดงโฟลเดอร์นี้ กดปุ่ม ตัวเลือก ค้างไว้ในขณะคลิกที่เมนู ไป

 3. เปิด การสนับสนุนโปรแกรมประยุกต์
 4. เปิด Microsoft แล้วลากโฟลเดอร์ Office ไปที่ ถังขยะ

ขั้นตอนที่ 8: เอาแบบอักษร Microsoft ออก

เมื่อต้องเอาแบบอักษร Microsoft ที่ติดตั้งไว้พร้อมกับ Office for Mac 2011 ออก ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. ในเมนู ไป คลิก คอมพิวเตอร์
 2. คลิกสองครั้งบนไอคอนฮาร์ดดิสก์ ชื่อที่เป็นค่าเริ่มต้นจะเป็น Macintosh HD
 3. เปิด ไลบราลี แล้วเปิด แบบอักษร
 4. ลากโฟลเดอร์ Microsoft ไปที่ ถังขยะ

ขั้นตอนที่ 9: ลบข้อมูลในถังขยะ


คำเตือน ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแฟ้มและโฟลเดอร์ทั้งหมดใน ถังขยะ สามารถลบออกได้
 1. ในเมนู ตัวค้นหา คลิก ลบข้อมูลในถังขยะ
 2. ในเมนู Apple คลิก เริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่

ขั้นตอนที่ 10: ย้ายโฟลเดอร์ Microsoft User Data ไปไว้ที่เดสก์ท็อป

คำเตือน ข้อมูลประจำตัวของ Outlook for Mac 2011 อยู่ใน /Users/username/Documents/Microsoft User Data/ ถ้าคุณลบโฟลเดอร์นี้ คุณจะสูญเสียข้อมูลใน Outlook ทั้งหมด และข้อมูลผู้จัดการแหล่งอ้างอิง ห้ามเอาโฟลเดอร์ Microsoft User Data ออกหากคุณต้องการเก็บข้อมูลนี้ไว้ เราขอแนะนำให้คุณย้ายโฟลเดอร์แทน

สิ่งสำคัญ หากโฟลเดอร์ Microsoft User Data อยู่บนเดสก์ท็อป ให้ตั้งชื่อโฟลเดอร์ใหม่ก่อนที่คุณจะทำตามขั้นตอนเหล่านี้

หากต้องการย้ายโฟลเดอร์ Microsoft User Data ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. ในเมนู ไป คลิก เอกสาร
 2. ลากโฟลเดอร์ Microsoft User Data ไปที่เดสก์ท็อป
 3. ในเมนู Apple คลิก เริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่

ขั้นตอนที่ 11: เอาไอคอนโปรแกรมประยุกต์ Office ในเทียบออก

เมื่อต้องการไอคอนโปรแกรมประยุกต์ Office ใน เทียบ ออก ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. กดแป้นควบคุมค้างไว้ แล้วคลิกที่ไอคอนโปรแกรมประยุกต์ Office ใน เทียบ อย่างเช่น Microsoft Word
 2. คลิก ตัวเลือก แล้วคลิก เอาออกจากเทียบ (ภาพหน้าจอสำหรับขั้นตอนนี้แสดงไว้ด้านล่าง)

  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  2955465


 3. ทำซ้ำสองขั้นตอนก่อนหน้านี้เพื่อเอาไอคอนโปรแกรมประยุกต์ Office ทั้งหมดใน เทียบ ออก

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2398768 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 26 มีนาคม 2557 - Revision: 9.0
ใช้กับ
 • Microsoft Office for Mac Home and Business 2011
 • Microsoft Office for Mac Home and Student 2011
Keywords: 
dftsdahomeportal KB2398768

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com