Straipsnio ID: 2398768 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

Santrauka

?iame straipsnyje apra?oma, kaip visi?kai removeMicrosoft Office for Mac 2011 i? kompiuterio.


?i? reikalavim? turi b?ti laikomasi prie? atlikdami bet koki? veiksm?, ?iame straipsnyje.
 • Turi u?daryti visas programas.
 • J?s turite b?ti ??j? administratoriaus teis?mis.
 • ?sitikinkite, kad kas apibr??ta ?iuk?li? galima i?trinti.

Daugiau informacijos

Svarbus Tam tikr? fail? vieta yra skirtingas, jei turite ?diegti Service Pack 2 (SP2). Patikrinti, jei ji yra ?diegta, atidaryti Word, o tada spustel?kite Apie ?od?Word meniu. Jei versijos numeris yra 14.2.0 arba vir?, j?s turite 2 pakeitim? paketas ir tur?t? atlikti 2 pakeitim? paket? veiksmus, kai numatyta ?iame straipsnyje.

1 ?ingsnis: Mesti visus biuro program?, Mac

J?s galite sekti vienas i? ?i? metod? toquit aktyvus Mac programos biuras:
 • Pasirinkite programos pavadinim? ?alia Apple piktogram? ir spustel?kite baigti <application name="">.
  Pavyzdys: jei Word for Mac yra aktyvus, spustel?kite ?od? ?alia Apple piktogramos meniu sistema, o tada spustel?kite Mesti ?odis.

  </application>
 • Jei programos piktogram? ? dok?, klavi??, spustel?kite piktogram?, ir tada pasirinkite baigti.

2 Veiksmas: Pa?alinkite aplank? Microsoft Office 2011

 1. Meniueiti spustel?kite programos.
 2. Vilkite aplank?Microsoft Office 2011 ? ?iuk?lin?.

3 Veiksmas: RemoveOffice nuostatos

?sp?jimas Pa?alinti nuostatos bus panaikinti bet kokie tinkinimai, kurie buvo pagaminti. ?ie tinkinimai bþti pakeisti ?ranki? juostos, Pasirinktiniai ?odynai ir spartieji klavi?ai, kurie buvo sukurti.

Nor?dami pa?alinti "com.microsoft" failus, atlikite ?iuos veiksmus:
 1. Meniu eiti spustel?kite Prad?ia.
 2. Atidarykite bibliotek?.
  Pastaba. Bibliotekosaplanke yra pasl?ptas, Mac OS X Lion. Nor?dami Rodyti ?? aplank?, laikykite nuspaud? OPTION klavi?? spustel?kite meniueiti .

 3. Atidaryti nustatymus.
 4. Organizuoja failus ir aplankus pagal ab?c?l?.
 5. Vilkite visus failus, kurie prasideda "com.microsoft" ? ?iuk?lin?.
Nor?dami pa?alinti Office 2011 aplank?, atlikite ?iuos veiksmus:
 1. Meniu eiti spustel?kite Prad?ia.
 2. Atidarykite bibliotek?.
  Pastaba. Bibliotekos aplanke yra pasl?ptas, Mac OS X Lion. Nor?dami Rodyti ?? aplank?, laikykite nuspaud? OPTION klavi?? spustel?kite meniu eiti .

 3. Atidaryti nustatymus, ir tada atidarytiMicrosoft.
  Pastaba. Jei turite 2 pakeitim? paketas ?diegtas, atidarykite Application Support vietoj pageidavimus.

 4. Nuvilkite Office 2011 aplank? ? ?iuk?lin?.


Nor?dami pa?alinticom.microsoft.office.licensing.helper.plist, atlikite ?iuos veiksmus:
 1. Meniu eiti spustel?kite kompiuteris.
 2. Dukart spustel?kite j?s? stand?iajame diske piktogram?. Numatytasis pavadinimas bus Macintosh HD.
 3. Atidarykite bibliotek?, ir tada atidarykite LaunchDaemons.
 4. Vilkite com.microsoft.office.licensing.helper.plist ? ?iuk?li?.
Nor?dami pa?alinticom.microsoft.office.licensing.helper, atlikite ?iuos veiksmus:
 1. Meniu eiti spustel?kite kompiuteris.
 2. Dukart spustel?kite j?s? stand?iajame diske piktogram?. Numatytasis pavadinimas bus Macintosh HD.
 3. Atidarykite bibliotek?, ir tada atidarykite PrivilegedHelperTools.
 4. Vilkite com.microsoft.office.licensing.helper ? ?iuk?li?.

4 ?ingsnis: Pa?alinti licencijos fail?

 1. Meniu eiti spustel?kite kompiuteris.
 2. Dukart spustel?kite j?s? stand?iajame diske piktogram?. Numatytasis pavadinimas bus Macintosh HD.
 3. Atidarykite bibliotek?, ir tada atidarykite pageidavimus.
 4. Vilkite com.microsoft.office.licensing.plist ? ?iuk?li?.

5 ?ingsnis: Pa?alinti/bibliotekos/taikant paramos/Microsoft /

 1. Meniu eiti spustel?kite kompiuteris.
 2. Dukart spustel?kite j?s? stand?iajame diske piktogram?. Numatytasis pavadinimas bus Macintosh HD.
 3. Atidarykite bibliotek?, ir tada atidarykite Application Support.
 4. Vilkite aplank? Microsoft ? ?iuk?lin?.
?sp?jimas Jei "Microsoft Silverlight" papildinys yra ?diegtas kompiuteryje, jums gali tekti ?diegti j? nu?mus ?io aplanko. Spustel?kite ?ia, jei norite i? naujo ?diegti Microsoft Silverlight.

6 ?ingsnis: Pa?alinti gavimus

 1. Meniu eiti spustel?kite kompiuteris.
 2. Dukart spustel?kite j?s? stand?iajame diske piktogram?. Numatytasis pavadinimas bus Macintosh HD.
 3. Atidarykite bibliotek?, ir tada atidarykite kvitus.
 4. Vilkite visus failus, kurie prasideda "Office2011_" ? ?iuk?lin?.
Pastaba. ?ie failai visada neegzistuojan?ias kompiuteryje.

Jei turite MAC OS X Snow Leopard (10.6) arba Li?tas (10,7), t?sti ?iuos veiksmus:
 1. Meniu eiti spustel?kite eiti ? aplank?.
 2. ?veskite ?? tekst? ? lauk? eiti ? aplank? , o tada spustel?kite eiti:
  /Private/var/dB/receipts

 3. Organizuoja failus ir aplankus pagal ab?c?l?.
 4. Vilkite visus failus, kurie prasideda "com.microsoft.office" ? ?iuk?lin?.

7 Veiksmas: Pa?alinkite /Users/vartotojovardas/bibliotekos/taikant paramos/Microsoft/biuro /

?sp?jimas Tai panaikins visus pasirinktinio ?ablono failus, j?s gal?jote sukurti.
 1. Meniu eiti spustel?kite Prad?ia.
 2. Atidarykite bibliotek?.
  Pastaba. Bibliotekos aplanke yra pasl?ptas, MAC OS X Lion. Nor?dami Rodyti ?? aplank?, laikykite nuspaud? OPTION klavi?? spustel?kite meniu eiti .

 3. Atidaryti Application Support.
 4. Atidarykite Microsoft, ir tada vilkite Office aplank? ? ?iuk?lin?.

8 Veiksmas: Pa?alinkite Microsoft ?riftai

Jei norite pa?alinti Microsoft ?riftus, kurie buvo ?diegti Office for Mac 2011, atlikite ?iuos veiksmus:
 1. Meniu eiti spustel?kite kompiuteris.
 2. Dukart spustel?kite j?s? stand?iajame diske piktogram?. Numatytasis pavadinimas bus Macintosh HD.
 3. Atidarykite bibliotek?, ir tada atidarykite ?riftus.
 4. Vilkite aplank? Microsoft ? ?iuk?lin?.

9 Etapas: I?tu?tinti ?iuk?lin?


?sp?jimas ?sitikinkite, kad visus failus ir aplankus ? ?iuk?li? gali b?ti panaikintas.
 1. Ie?kiklis meniu, spustel?kite Tu??ias ?iuk?lin?.
 2. Apple meniu, spustel?kite paleisti i? naujo.

?ingsnis 10:Move Microsoft naudotojo duomen? katalog? ? darbalauk?

?sp?jimas Outlook for Mac 2011 tapatyb?s informacija yra ?sik?rusi /Users/vartotojovardas/dokumentai/Microsoft vartotojo duomenis /. Jei j?s naikinsite ?? aplank?, j?s prarasite visus Outlook informacij? ir citata ?altinio tvarkytuvas duomen?. Negalima pa?alinti aplank? Microsoft vartotojo duomenis , jei norite, kad duomenys. Mes rekomenduojame jums perkelti aplank? vietoj.

Svarbu. Jeigu Microsoft naudotojo duomen? katalog? yra darbalaukyje, pervardykite j? prie? atlikdami ?iuos veiksmus.

Jei norite Microsoft vartotojo duomen? aplanke, atlikite ?iuos veiksmus:
 1. Meniu eiti spustel?kite dokumentai.
 2. Vilkite aplank? Microsoft vartotojo duomenis ? darbalauk?.
 3. Apple meniu, spustel?kite paleisti i? naujo.

11 Etapas: RemoveOfficeapplication iconsin dokas

Nor?dami pa?alinti Office program? piktogram?dokas, atlikite ?iuos veiksmus:
 1. Laikykite nuspaud?s VALDIKLIO rakt? ir tada spustel?kite Officeapplication piktogram? ?dok? pvz., Microsoft Word.
 2. Spustel?kite Pasirinktysir tada spustel?kite pa?alinti i? doko. (Ekrano nuotrauka ?iam ?ingsniui yra i?vardytos ?emiau).

  Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
  Ekrano fotografij? u? ?? veiksm?


 3. Pakartokite ankstesnius du veiksmus pa?alinti visi Officeapplication piktogramosdokas.

Savyb?s

Straipsnio ID: 2398768 - Paskutin? per?i?ra: 2014 m. vasario 8 d. - Per?i?ra: 4.0
Taikoma:
 • Microsoft Office for Mac Home and Business 2011
 • Microsoft Office for Mac Home and Student 2011
Rakta?od?iai: 
dftsdahomeportal kbmt KB2398768 KbMtlt
Atliktas automatinis vertimas
SVARBU: ?is straipsnis i?verstas naudojant ?Microsoft? ma?ininio vertimo programin? ?rang? ir gali b?ti pataisytas naudojant ?Community Translation Framework? (CTF) technologij?. ?Microsoft? si?lo ma?inos i?verstus ir po to bendruomen?s suredaguotus straipsnius, taip pat ?mogaus i?verstus straipsnius siekdama suteikti prieig? prie vis? savo ?ini? baz?s straipsni? daugeliu kalb?. Ma?inos i?verstuose ir v?liau paredaguotuose straipsniuose gali b?ti ?odyno, sintaks?s ir / arba gramatikos klaid?. ?Microsoft? neatsako u? jokius netikslumus, klaidas arba ?al?, patirt? d?l neteisingo turinio vertimo arba m?s? klient? naudojimosi juo. Daugiau apie CTF ?r. http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections.
Spustel?kite ?ia, nor?dami pamatyti ?io straipsnio versij? angl? kalba: 2398768

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com