คำอธิบายของคุณลักษณะเก็บถาวรและการเก็บถาวรอัตโนมัติใน Outlook 2000

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 239652 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้

สำหรับรุ่น Microsoft Outlook 2002 ของบทความนี้ ดู290847.
สำหรับรุ่น Microsoft Outlook 98 ของบทความนี้ ดู239702.
หากต้องการดูบทความนี้สำหรับรุ่น Microsoft Outlook 97 โปรดดูที่239704.
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

บทความนี้แสดงบทสรุปของ Microsoft Outlook คุณลักษณะเก็บถาวรอัตโนมัติ และอธิบายถึงวิธีการใช้งาน

ข้อมูลเพิ่มเติม

กล่องจดหมายของคุณ Outlook grows ขณะที่สินค้าถูกสร้าง ในลักษณะเดียวกับที่เอกสาร pile อัพบนโต๊ะทำงานของคุณ ในโลกใช้กระดาษ คุณสามารถบางครั้งการสลับเพลงผ่านเอกสารของคุณ และเก็บที่มีความสำคัญ แต่การใช้งานบ่อยที่ไม่ เอกสารที่มีน้อยสำคัญ เช่น newspapers และนิตยสาร คุณสามารถละทิ้งขึ้นอยู่กับอายุของตนเองได้

คุณสามารถทำกระบวนการเดียวกันใน Outlook อย่างรวดเร็ว คุณสามารถโอนด้วยตนเองย้ายรายการเก่าไปยังแฟ้มเก็บ โดยคลิกเก็บถาวรในการแฟ้ม:เมนู หรือคุณสามารถมีรายการที่เก่าที่โอนย้ายโดยอัตโนมัติ โดยใช้การเก็บถาวรอัตโนมัติ รายการที่จะพิจารณาเก่าเมื่อพวกเขาไปถึงอายุคุณระบุ ด้วยการเก็บถาวรอัตโนมัติ คุณสามารถลบ หรือย้ายรายการเก่า outlook สามารถเก็บชนิดทั้งหมดของสินค้า แต่มันสามารถค้นหาแฟ้มที่เก็บอยู่ในโฟลเดอร์อีเมล ตำแหน่งเท่านั้นเช่นกระดาษคำนวณ Microsoft Excel หรือ Microsoft Word เอกสารที่แนบไปกับข้อความอีเมล์ ไม่สามารถถูกเก็บถาวรแฟ้มที่ไม่ได้เก็บอยู่ในโฟลเดอร์อีเมล

เก็บถาวรอัตโนมัติมีกระบวนการที่มีสองขั้นตอน ขั้นแรก คุณเปิดการเก็บถาวรอัตโนมัติ ประการที่สอง คุณตั้งค่าคุณสมบัติการเก็บถาวรอัตโนมัติสำหรับแต่ละโฟลเดอร์ที่คุณต้องการเก็บถาวร

ที่ระดับโฟลเดอร์ คุณสามารถกำหนดรายการที่ถูกเก็บถาวร และถี่เหล่านั้นถูกเก็บถาวร คุณสามารถเก็บถาวรแต่ละโฟลเดอร์ได้โดยอัตโนมัติ หรือคุณสามารถกำหนดค่าการตั้งค่าการเก็บถาวรอัตโนมัติเริ่มต้นสำหรับโฟลเดอร์ทั้งหมด และกำหนดค่าการตั้งค่าการเก็บถาวรอัตโนมัติสำหรับแต่ละโฟลเดอร์ที่คุณไม่ต้องการใช้ค่าเริ่มต้นเก็บถาวรอัตโนมัติ แล้ว ตั้งค่า กระบวนการเก็บถาวรอัตโนมัติรันโดยอัตโนมัติทุกครั้งที่คุณเริ่มการทำงานของ Outlook outlook ตรวจสอบคุณสมบัติการเก็บถาวรอัตโนมัติของแต่ละโฟลเดอร์ตามวัน และย้ายรายการเก่าไปยังแฟ้มเก็บถาวรของคุณ มีลบรายการในโฟลเดอร์รายการที่ถูกลบ

หลาย ๆ โฟลเดอร์ Outlook ถูกเซ็ตอัพ ด้วยการเก็บถาวรอัตโนมัติเปิดอยู่ โฟลเดอร์เหล่านี้และรอบระยะเวลาการคำนวณอายุเริ่มต้นของพวกเขาเป็นปฏิทิน (6 เดือน), งาน (6 เดือน), สมุดรายวัน (6 เดือน), รายการที่ถูกส่ง (2 เดือน), และ รายการที่ถูกลบ (2 เดือน) โฟลเดอร์กล่องขาเข้า หมายเหตุ ผู้ติดต่อ และ'แบบร่าง'ไม่มีการเก็บถาวรอัตโนมัติเปิดใช้งานโดยอัตโนมัติ โฟลเดอร์ที่ติดต่อไม่สามารถตั้งค่าการเก็บถาวรอัตโนมัติ และไม่มีคุณสมบัติการเก็บถาวร

การเก็บถาวรเปรียบเทียบกับการส่งออก

เมื่อคุณเก็บถาวร รายการต้นฉบับคัดลอกไปยังแฟ้มเก็บถาวร และเอาออกจากโฟลเดอร์ปัจจุบัน มีการเก็บรักษาโครงสร้างโฟลเดอร์ของคุณที่มีอยู่ในแฟ้มเก็บถาวรของคุณใหม่ ถ้าไม่มีโฟลเดอร์หลักที่ด้านบนของโฟลเดอร์ที่คุณเลือกที่เก็บถาวร โฟลเดอร์หลักถูกสร้างในแฟ้มเก็บถาวร แต่ไม่มีการเก็บถาวรรายการภายในโฟลเดอร์หลัก ด้วยวิธีนี้ โครงสร้างโฟลเดอร์ที่เหมือนกันอยู่ระหว่างแฟ้มเก็บถาวรและกล่องจดหมายของคุณ โฟลเดอร์ถูกปล่อยไว้ในหลังจากที่มีการเก็บถาวร ถึงแม้ว่าในกรณีนี้ว่างเปล่า

เมื่อคุณส่งออก สินค้าเดิมจะถูกคัดลอกไปยังไฟล์การส่งออก แต่ไม่ได้ถูกลบออกจากโฟลเดอร์ปัจจุบัน นอกจากนี้ คุณสามารถเก็บได้เพียงหนึ่งแฟ้มชนิด แฟ้มโฟลเดอร์ส่วนบุคคล แต่คุณสามารถส่งออกแฟ้มหลาย ๆ ชนิด

เมื่อคุณส่งออก มันเปลี่ยนวันที่ในเร็กคอร์ด นี่เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในกรณีที่รายการอีเมลมี Sent วันที่วันส่งออกการตั้งค่าใหม่

เมื่อต้องการเปิดการเก็บถาวรอัตโนมัติ

 1. ในการเครื่องมือเมนู คลิกตัวเลือกแล้ว คลิกการอื่น ๆแท็บ
 2. คลิกเก็บถาวรอัตโนมัติ.
 3. คลิกเพื่อเลือกนั้นเก็บถาวรอัตโนมัติทุก ๆกล่องกาเครื่องหมาย และระบุความถี่กระบวนการเก็บถาวรอัตโนมัติจะทำงาน ด้วยการพิมพ์หมายเลขในการวันที่กล่อง
 4. คลิกเพื่อเลือกนั้นแสดงพร้อมท์ก่อนการเก็บถาวรอัตโนมัติกล่องกาเครื่องหมาย ถ้าคุณต้องการได้รับการแจ้งเตือนก่อนที่สินค้ากำลังเก็บถาวร
 5. ในการแฟ้มเก็บถาวรเริ่มต้นกล่อง พิมพ์ชื่อแฟ้มสำหรับสินค้าที่เก็บถาวรถูกโอนไป หรือคลิกเรียกดูเมื่อต้องการเลือกจากรายการ
 6. คลิกตกลงสองครั้งเพื่อปิดตัวเลือก.
หลังจากที่คุณได้เปิดใช้ในการเก็บถาวรอัตโนมัติ คุณต้องตั้งค่าคุณสมบัติการเก็บถาวรอัตโนมัติสำหรับแต่ละโฟลเดอร์

เมื่อต้องการตั้งค่าคุณสมบัติการเก็บถาวรอัตโนมัติสำหรับโฟลเดอร์ที่

 1. ในการรายการโฟลเดอร์คลิกขวาที่โฟลเดอร์ ที่คุณต้องการเก็บถาวรอัตโนมัติ แล้ว คลิกคุณสมบัติบนเมนูทางลัด
 2. คลิกการเก็บถาวรอัตโนมัติแท็บ
 3. การตั้งค่าการเก็บถาวรอัตโนมัติสำหรับโฟลเดอร์นี้ คลิกเพื่อเลือกล้างออกจากรายการที่เก่ากว่า.
 4. เมื่อต้องการระบุที่สินค้าควรถูกโอนโดยอัตโนมัติย้ายไปยังแฟ้มเก็บถาวรของคุณ ให้พิมพ์หมายเลขในการเดือนกล่อง
 5. เมื่อต้องระบุแฟ้มสำหรับสินค้าจะถูกโอนย้ายไปยังที่เก็บถาวร คลิกย้ายรายการเก่าไปยัง.
 6. ในการย้ายรายการเก่าไปยังกล่อง พิมพ์ชื่อแฟ้มสำหรับสินค้าที่เก็บถาวร หรือคลิกเรียกดูการเลือกจากรายการ แล้ว คลิกตกลง.
หมายเหตุ:: คุณต้องเรียกใช้เก็บถาวรอัตโนมัติครั้งแรก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมให้ดูที่ส่วนการ "เก็บถาวรเมื่อต้องการเปิดบนอัตโนมัติ"

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเก็บถาวรอัตโนมัติ คลิกวิธีใช้ Microsoft Outlookในการวิธีใช้เมนู ชนิดวิธีทำฉันเก็บใน Office ผู้ช่วย หรือ ช่วยหาคำตอบ แล้วคลิกค้นหาเมื่อต้องการดูหัวข้อ

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 239652 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 21 กันยายน 2554 - Revision: 3.0
ใช้กับ
 • Microsoft Outlook 2000 Standard Edition
Keywords: 
kbinfo kbautomation kbhowto kbmt KB239652 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:239652

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com