ผู้ใช้ออนไลน์ของ Lync ไม่สามารถสื่อสารกับผู้ติดต่อภายนอก

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2392146 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

ปัญหา


คุณอาจพบอาการต่อไปนี้ใน Microsoft Lync Online หนึ่ง:
 • ข้อความโต้ตอบแบบทันทีไม่ได้จัดส่งไปยังผู้ติดต่อภายนอก เมื่อคุณพยายามส่งข้อความโต้ตอบแบบทันทีไปยังผู้ติดต่อภายนอกในแบบออนไลน์ Lync คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:

  ข้อความนี้ไม่ได้ถูกจัดส่งไป joe@contoso-federated.com เนื่องจากอยู่ภายนอกองค์กรของคุณ และไม่ ติดต่อกับภายนอกของบริษัท หรืออยู่ไม่ถูกต้อง โปรดติดต่อทีมสนับสนุนของคุณ ด้วยข้อมูลนี้
  หมายเหตุ ในข้อความแสดงข้อผิดพลาดนี้ joe@contoso-federated.com คือตัวยึด
  นอกจากนี้ยังสามารถบันทึกข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้ในแฟ้มบันทึก UCCAPI 2010 Lync ของ Microsoft:

  403 Forbidden: จาก URI ที่ไม่ได้รับอนุญาตสามารถสื่อสารกับคู่ค้าที่ติดต่อกับภายนอก
 • สถานะที่ไม่รู้จักสำหรับผู้ติดต่อภายนอก เมื่อคุณค้นหาผู้ติดต่อภายนอก หรือคุณทำการตรวจทานผู้ติดต่อภายนอกที่ถูกเพิ่มลงในรายการที่ติดต่อของคุณแล้ว ที่ไอคอนสถานะการออนไลน์ไม่พร้อมใช้งาน (ปรากฏเป็นสีจาง), และสถานะการออนไลน์ที่ไม่รู้จักจะแสดงขึ้น
 • ผู้ติดต่อภายนอกไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมแบบออนไลน์ Lync เมื่อได้รับคำเชิญเข้าร่วมการประชุมแบบออนไลน์ Lync ผู้ติดต่อภายนอก และจากนั้น คลิก เข้าร่วมการประชุมแบบออนไลน์ผู้ใช้ได้รับข้อผิดพลาดที่ ระบุว่า บุคคลไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมการประชุม การเชื่อมต่อล้มเหลว

โซลูชัน

ขั้นตอนแรกในการแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อ Lync แบบออนไลน์คือการ กำหนดขอบเขตของปัญหาอย่างเหมาะสม ตารางต่อไปนี้จะช่วยระบุสาเหตุของปัญหาเป็นไปได้มากที่สุดคืออะไร ขึ้นอยู่กับชนิดและจำนวนของผู้ติดต่อที่ได้รับผลกระทบ

การตั้งค่าคอนฟิกการสื่อสารภายนอกสำหรับ Lync แบบออนไลน์

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
Office 365 องค์กรและลูกค้าด้านการศึกษาสามารถกำหนดค่าการเข้าถึงแต่ละตัวเลือกผู้ติดต่อภายนอกต่อไปนี้บนระดับทั้งองค์กรและผู้ใช้:
 • องค์กรอื่น ๆ ที่กำลังใช้ Lync แบบออนไลน์ Microsoft Lync Server 2010, 2013 เซิร์ฟเวอร์ Lync ของ Microsoft หรือ Microsoft Office สื่อสาร Server 2007 R2
 • ติดต่อ Instant Messaging (IM) สาธารณะบน Skype หรือ Microsoft Messenger
ลูกค้าระดับมืออาชีพ และ ธุรกิจขนาดเล็กของ office 365 สามารถเปิดภายนอกติดต่อสื่อสาร หรือปิดสำหรับผู้ติดต่อทั้งหมดภายนอกเท่านั้น ซึ่งรวมถึง Lync หรือ OCS องค์กรและผู้ติดต่อ IM สาธารณะบน Skype หรือ Microsoft Messenger อื่น ๆ คุณสามารถกำหนดค่าการตั้งค่านี้ในระดับองค์กรหรือผู้ใช้

สำหรับความช่วยเหลือในการตั้งค่าคอนฟิกการสื่อสารภายนอกองค์กรของคุณ ไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed

การแก้ไขปัญหาสิทธิ์ระหว่างผู้ติดต่อแต่ละรายการ

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
มีทั้งผู้ติดต่อภายนอกที่จะเพิ่มลงในรายการผู้ติดต่ออื่นของ และคุณต้องมีสิทธิ์ที่เหมาะสม สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:หมายเหตุใน Lync ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่า การตั้งค่าเพื่อบล็อกขอเชิญทั้งหมดไม่ได้ตั้งค่า เปิดหน้าตัว Lyncตัวเลือกแล้ว คลิ กข้อความแจ้งเตือน ภายใต้การติดต่อไม่ได้ใช้ Lyncยกเลิกการเลือกกล่องป้ายบล็อกชวนและติดต่อสื่อสารทั้งหมด

โดยทั่วไปสำหรับการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น ถ้าผู้ติดต่อภายนอกที่สองมีปัญหาในการสื่อสาร พวกเขาควรทั้งสองเอาติดต่อจากรายการที่ติดต่อของตนเอง เพิ่มผู้ติดต่อภายนอกอีกครั้ง และตรวจสอบว่า การแจ้งเตือนจะถูกส่งไป และยอมรับ โดยแต่ละผู้ติดต่อที่เกี่ยวข้อง

ถ้าคุณกำลังพยายามสื่อสารกับผู้ใช้ Skype ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ผู้ใช้ Skype ได้ปรับรุ่นไปยังไคลเอนต์ล่าสุดบน Windows (รุ่น 6.3 หรือรุ่นที่ใหม่กว่า)
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed

การแก้ไขปัญหาสิทธิ์ระหว่างโดเมน

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
ถ้าผู้ใช้ของคุณแบบออนไลน์ Lync ไม่สามารถสื่อสารกับผู้ติดต่อภายนอกทั้งหมดจากโดเมนเฉพาะ ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นได้อย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:
 • โดเมนของผู้ติดต่อภายนอกไม่ได้ติดตั้งกับภายนอก
 • โดเมนไม่ได้รวมอยู่ในรายชื่อโดเมนที่ได้รับอนุญาตในแผงควบคุมของ Lync หรือศูนย์ดูแล Lync

ถ้ายังไม่ได้กำหนดค่าองค์กรของผู้ติดต่อภายนอกกับภายนอกกับ Lync ออนไลน์ ให้ไปเว็บไซต์ TechNet ที่ต่อไปนี้:
หลังจากที่คุณตรวจสอบว่า สหพันธรัฐมีการกำหนดค่าอย่างถูกต้องสำหรับโดเมนของผู้ติดต่อภายนอก Office 365 สำหรับลูกค้าองค์กรควรตรวจสอบแผงควบคุม Lync หรือศูนย์ดูแล Lync เพื่อให้แน่ใจว่า โดเมนของผู้ติดต่อภายนอกคือรายการที่อนุญาตของโดเมน หรือไม่อยู่ ในรายการที่ถูกบล็อกของโดเมน สำหรับคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการกำหนดค่าการติดต่อสื่อสารภายนอกกับองค์กรอื่น ดูเว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed

การเพิ่มผู้ติดต่อในรูปแบบถูกต้อง

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
ผู้ติดต่อที่ไม่ได้ใช้โดเมนมาตรฐานสำหรับ Microsoft Messenger เช่น live.com, outlook.com, msn.com ซึ่ง หรือ Hotmail.com ต้องมีเพิ่มการ Lync โดยใช้รูปแบบพิเศษ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการเพิ่มผู้ติดต่อภายนอกในลักษณะนี้ ไปที่บทความในฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้:
2566829 ผู้ใช้ Lync ไม่สามารถสื่อสารกับผู้ติดต่อภายนอกที่มีบัญชี Microsoft ที่มีโดเมน (EASI) แบบกำหนดเอง
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed

การตรวจสอบระเบียน SRV สหพันธรัฐสำหรับ Lync แบบออนไลน์

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
สหพันธรัฐกับองค์กรภายนอกต้องมีระเบียน SRV ใน DNS ที่บังคับให้องค์กรภายนอกไปยัง Lync Online เมื่อมีพยายามสื่อสาร ถ้ามีระเบียนบริการที่ขาดหายไป หรือถูกกำหนดค่า การสื่อสารกับผู้ติดต่อภายนอกทั้งหมดล้มเหลว เมื่อต้องการตรวจสอบว่า ระเบียนที่ถูกกำหนดค่าอย่างถูกต้อง ไปที่บทความในฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้:
2566790 แก้ไขปัญหาการกำหนดค่า DNS ของ Lync Online ใน Office 365
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed

ข้อมูลเพิ่มเติม

ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากการสื่อสารภายนอกในแบบออนไลน์ Lync อาจปิดอยู่ หรือถูกกำหนดค่าอย่างไม่ถูกต้อง หรือ ถ้าผู้ติดต่อภายนอกเป็นสมาชิกขององค์กร Lync เซิร์ฟเวอร์หรือเซิร์ฟเวอร์สื่อสาร Office อื่น เข้าจากภายนอกอาจยังถูกกำหนดค่าอย่างไม่ถูกต้อง

หมายเหตุ สหพันธรัฐกับ Skype ไม่ได้รับการสนับสนุนในขณะนี้ อย่างไรก็ตาม ผู้ติดต่อภายนอกที่มีบัญชี Microsoft สามารถเข้าสู่ระบบไปยังไคลเอ็นต์ของ Skype แทนกับ Microsoft Messenger สหพันธรัฐกับบัญชี Microsoft จะยังคงได้รับการสนับสนุน ว่าผู้ติดต่อภายนอกใช้ Microsoft Messenger หรือไคลเอนต์ Skype หลังจากที่ผู้ติดต่อภายนอกที่มีบัญชี Microsoft จะบันทึกลงใน Skype ผู้ใช้จะไม่สามารถใช้การประชุมทางวิดีโอ

ยังคงต้องการความช่วยเหลือหรือไม่ ไป ชุมชนของ office 365 เว็บไซต์

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2392146 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 26 มิถุนายน 2557 - Revision: 31.0
ใช้กับ
 • Microsoft Lync Online
Keywords: 
o365022013 o365 o365e o365a o365m o365p kbmt KB2392146 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2392146

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com