?Aktiviranje na mre?i nije uspe?no dovr?eno jer je ?ifra proizvoda upotrebljena maksimalan broj dozvoljenih puta? sa sistemom Office for Mac 2011

Prevodi ?lanaka Prevodi ?lanaka
Identifikator ?lanka: 2390723 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Pro?iri sve | Skupi sve

SIMPTOMI

Kada poku?ate da aktivirate Microsoft Office for Mac 2011, dobijate slede?u poruku o gre?ci:

Aktiviranje na mre?i nije uspe?no dovr?eno jer je ?ifra proizvoda upotrebljena maksimalan broj dozvoljenih puta.
Kliknite na ?Vrati se?, zatim proverite da li ste uneli ispravnu ?ifru proizvoda, a zatim ponovo kliknite na ?Aktiviraj?. Ako nemate Internet vezu, mo?ete da je aktivirate telefonom.

UZROK

Dobi?ete poruku o gre?ci ako je jedan od slede?ih uslova ta?an:

  • Poku?avate da koristite istu ?ifru proizvoda na vi?e ra?unara, a prema?ili ste ograni?enje koje je navedeno u uslovima licenciranja za Microsoft softver. Uslovi licenciranja za Microsoft softver se nalaze u instalacionoj fascikli proizvoda na ra?unaru. Za neke proizvode uslovi omogu?avaju aktivaciju na vi?e ra?unara. Pogledajte uslove licenciranja za Microsoft softver za vi?e informacija, uklju?uju?i to na koliko ra?unara proizvod mo?e da bude aktiviran.
  • Uneli ste zna?ajne promene u hardver ra?unara, kao ?to je nova RAM kartica, grafi?ka kartica ili drugi hardver.
  • Ponovo ste formatirali ?vrsti disk.

RE?ENJEInformacije o licenci:
Skupi ovu tabeluPro?iri ovu tabelu
?Home and Business 1PK ? Licenciran za 1 Mac (1 korisnik).
?Home and Business 2PK ? Licenciran za jednog korisnika da instalira na 2 Mac ra?unara.
?Home and Student 1PK ? Licenciran za ku?nu upotrebu i upotrebu od strane studenta na jednom Mac ra?unaru.
?Home and Student Family Pack ? Licenciran za ku?nu upotrebu i upotrebu od strane studenta na 3 Mac ra?unara po doma?instvu.
?Akademska verzija ? Licenciran za kvalifikovanu akademsku upotrebu na jednom 1 Mac ra?unaru.
?Kupovina kartice sa PIN kodom od 27 cifara:
?Home and Business 2 paket ? Licenciran za jednog korisnika da instalira na 2 Mac ra?unara.

Ako broj aktivacija za proizvod prema?uje broj aktivacija (pogledajte tabelu iznad) koje omogu?avaju uslovi licenciranja za Microsoft softver, morate da kupite dodatne kopije proizvoda. Da biste to uradili, posetite slede?u Microsoft Veb lokaciju:

http://www.mactopia.com/

Pogledajte uslove licenciranja za Microsoft softver za informacije o tome koliko puta mo?ete da aktivirate proizvod. U odeljku za verziju proizvoda pro?itajte Prava vezana za instalaciju i kori??enje. Na primer, ako imate Office Home and Business 2011, pogledajte 2. odeljak i pro?itajte stavku 2. Prava vezana za instalaciju i kori??enje. Da biste prikazali uslove, posetite slede?e Microsoft Veb lokacije:

http://www.microsoft.com/About/Legal/EN/US/IntellectualProperty/UseTerms/Default.aspx

http://download.microsoft.com/Documents/UseTerms/Office%20for%20Mac_2011_English_9b97495f-e3b7-464c-bd3c-4959f0104e7e.pdf 
Ako ne prema?ujete broj aktivacija koji je dozvoljen uslovima licenciranja za Microsoft softver, kliknite na dugme Aktiviraj telefonom, izaberite lokaciju, a zatim pozovite broj telefona koji je prikazan. Na primer, za Sjedinjene Ameri?ke Dr?ave broj je (866) 825-4797. Za Ujedinjeno Kraljevstvo to je (44) (203) 147-4930.

Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
2521589

Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.

Svojstva

Identifikator ?lanka: 2390723 - Poslednji pregled: 2. decembar 2011. - Revizija: 1.0
ODNOSI SE NA:
  • Microsoft Office for Mac Standard 2011
Klju?ne re?i: 
dftsdahomeportal KB2390723

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com