Straipsnio ID: 2390723 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

PO?YMIAI

Bandant suaktyvinti ?Microsoft Office for Mac 2011? gaunamas toks klaidos prane?imas:

Suaktyvinimas internete nebaigtas, nes produkto kodas panaudotas did?iausi? leid?iam? kart? skai?i?.
Spustel?kite Gr??ti ir ?sitikinkite, kad ?ved?te teising? produkto kod?, tada dar kart? spustel?kite Suaktyvinti. Jei neturite interneto ry?io, galima suaktyvinti telefonu.

PRIE?ASTIS

Klaidos prane?imas gaunamas esant vienai i? ?i? s?lyg?:

  • T? pat? produkto kod? m?ginate naudoti keliuose kompiuteriuose ir vir?ijate apribojim?, nustatyt? ?Microsoft? programin?s ?rangos licencijos s?lygose. ?Microsoft? programin?s ?rangos licencijos s?lygos yra kompiuterio produkt? diegimo aplanke. Naudojant kai kuriuos produktus s?lygos leid?ia suaktyvinti daugiau nei viename kompiuteryje. Jei reikia daugiau informacijos, taip pat ir apie tai, keliuose kompiuteriuose produkt? galima suaktyvinti, ?r. ?Microsoft? programin?s ?rangos licencijos s?lygas.
  • Atlikote esmini? kompiuterio aparat?ros pakeitim?, pvz., ?dieg?te nauj? RAM atminties plok?t?, vaizdo plok?t? arba kit? aparat?r?.
  • Performatavote stand?j? disk?.

SPRENDIMASLicencijavimo informacija:
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
?Nam? ir verslo 1PK ? licencijuota naudoti 1 ?Mac? kompiuteryje (1 vartotojas).
?Nam? ir verslo 2PK ? licencijuota 1 vartotojui ?diegti 2 ?Mac? kompiuteriuose.
?Nam? vartotoj? ir student? 1PK ? licencijuota nam? vartotojams ir studentams naudoti 1 ?Mac? kompiuteryje.
?Nam? vartotoj? ir student? ?eimos paketas ? licencijuota nam? vartotojams ir studentams naudoti 3 nam? ?kio ?Mac? kompiuteriuose.
?Akademin? versija ? licencijuota akademiniam naudojimui 1 ?Mac? kompiuteryje.
?Kortel?s pirkimas naudojant 27 skaitmen? PIN:
?Du nam? ir verslo paketai ? licencijuota 1 vartotojui ?diegti 2 ?Mac? kompiuteriuose.

Jei produkto suaktyvinimo skai?ius vir?ija ?Microsoft? programin?s ?rangos licencijos s?lyg? leid?iam? suaktyvinimo skai?i? (?r. pirmiau pateikt? lentel?), reikia ?sigyti papildom? produkto kopij?. Nor?dami tai padaryti, apsilankykite ?ioje ?Microsoft? svetain?je:

http://www.mactopia.com/

Informacij?, kiek kart? galima suaktyvinti produkt?, ?r. ?Microsoft? programin?s ?rangos licencijos s?lygose. Savo produkto versijos skyriuje perskaitykite diegimo ir naudojimo teises. Pavyzd?iui, jei turite ?Office Home and Business 2011?, ?r. 2 skyri? ir skaitykite 2 dal? Diegimo ir naudojimo teis?s. Nor?dami per?i?r?ti s?lygas, apsilankykite ?iose ?Microsoft? svetain?se:

http://www.microsoft.com/About/Legal/EN/US/IntellectualProperty/UseTerms/Default.aspx

http://download.microsoft.com/Documents/UseTerms/Office%20for%20Mac_2011_English_9b97495f-e3b7-464c-bd3c-4959f0104e7e.pdf 
Jeigu nevir?ijote ?Microsoft? programin?s ?rangos licencijos s?lyg? leid?iamo suaktyvinimo skai?iaus, spustel?kite mygtuk? Suaktyvinti telefonu, pasirinkite viet? ir paskambinkite rodomu telefono numeriu. Pavyzd?iui, Jungtin?se Amerikos Valstijose skambinkite numeriu (866) 825-4797. Jungtin?je Karalyst?je ? (44) (203) 147-4930.

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
2521589

Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.

Savyb?s

Straipsnio ID: 2390723 - Paskutin? per?i?ra: 2011 m. gruod?io 2 d. - Per?i?ra: 1.0
TAIKOMA:
  • Microsoft Office for Mac 2011
Rakta?od?iai: 
dftsdahomeportal KB2390723

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com