คอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows 7 หรือ Windows Server 2008 R2 เป็นระยะๆ ไม่สามารถใช้เครื่องพิมพ์เครือข่ายที่ใช้ร่วมกันเพื่อที่พิมพ์

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2388142 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

คุณกำหนดค่าไคลเอ็นต์คอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows 7 หรือ Windows Server 2008 R2 การใช้เครื่องพิมพ์เครือข่ายที่ใช้ร่วมกันของ Windows Server 2003 จะพิมพ์ อย่างไรก็ตาม งานพิมพ์เป็นระยะ ๆ ไม่ เมื่อปัญหานี้เกิดขึ้น คุณไม่ได้รับข้อผิดพลาดในคอมพิวเตอร์ไคลเอนต์ และ ไม่มีพิมพ์งานพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์ที่มีอยู่จริง ถ้าคุณเปิดคุณสมบัติเครื่องพิมพ์นั้นแท็บพอร์ตจากคอมพิวเตอร์ไคลเอนต์ พอร์ตอาจเป็น grayed ออก หรือว่างเปล่า

หมายเหตุ:การกู้คืนการทำงานที่พิมพ์บนคอมพิวเตอร์ไคลเอนต์ ชั่วคราว คุณสามารถเริ่มตัวจัดคิวงานพิมพ์บริการ

การแก้ไข

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft พร้อมใช้งานแล้ว อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มีเป้าหมายเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น นำโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไปใช้กับระบบที่พบปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น หากคุณไม่ได้รับความเสียหายรุนแรงจากปัญหานี้ เราขอแนะนำให้คุณรอการปรับปรุงซอฟต์แวร์ถัดไปที่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

หากมีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมสำหรับการดาวน์โหลด คุณจะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" อยู่ที่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น โปรดติดต่อฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft เพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ:หากเกิดปัญหาอื่น ๆ หรือ ถ้ามีการแก้ไขปัญหาเป็นสิ่งจำเป็น คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะเกิดขึ้นเมื่อมีคำถามและประเด็นการสนับสนุนอื่นๆ ซึ่งไม่จัดอยู่ในโปรแกรมแก้ไขด่วนเฉพาะที่กล่าวถึงนี้ สำหรับรายการทั้งหมด ของหมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายบริการลูกค้าของ Microsoft สนับสนุน หรือ เพื่อสร้างการร้องขอการบริการที่แยกต่างหาก แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
หมายเหตุ:แบบฟอร์ม "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" แสดงภาษาในโปรแกรมแก้ไขด่วนมีอยู่ หากคุณไม่เห็นภาษาของคุณ เป็นเพราะไม่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับภาษานั้น

ข้อกำหนดเบื้องต้น

มีข้อกำหนดเบื้องต้นไม่มีการใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลรีจิสทรี

เมื่อต้องการใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนในแพคเกจนี้ คุณไม่จำเป็นต้องทำการเปลี่ยนแปลงรีจิสทรี

ข้อกำหนดในการเริ่มต้นระบบคอมพิวเตอร์ใหม่

คุณอาจต้องเริ่มการทำงานของคอมพิวเตอร์ใหม่หลังจากที่คุณใช้การแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลการทดแทนโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่ได้แทนที่โปรแกรมแก้ไขด่วนก่อนหน้านี้

ข้อมูลแฟ้ม

แฟ้มที่มีแอตทริบิวต์ที่ระบุไว้ในตารางต่อไปนี้ การติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้รุ่นสากล วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะปรากฏในรูปแบบ Coordinated Universal Time (UTC) วันที่และเวลาสำหรับแฟ้มเหล่านี้ในคอมพิวเตอร์จะปรากฏตามเวลาท้องถิ่น โดยมีการปรับเวลาตามฤดูกาล (DST) นอกจากนี้ วันและเวลาอาจเปลี่ยนแปลงเมื่อคุณทำการดำเนินการบางอย่างบนแฟ้ม
หมายเหตุของข้อมูลของแฟ้ม Windows 7 และ Windows Server 2008 R2
สิ่งสำคัญโปรแกรมแก้ไขด่วนของ windows 7 และโปรแกรมแก้ไขด่วนของ Windows Server 2008 R2 จะรวมอยู่ในแพคเกจโปรแกรมเดียวกัน อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนบนหน้าการร้องขอโปรแกรมแก้ไขด่วนจะแสดงรายการภายใต้ระบบปฏิบัติการทั้งสอง เมื่อต้องการร้องขอการแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ใช้กับระบบปฏิบัติการหนึ่ง หรือทั้งสอง เลือกโปรแกรมแก้ไขด่วนที่แสดงภายใต้ "Windows 7/Windows Server 2008 R2" บนหน้า โปรดดูส่วน "นำไปใช้กับ" ในบทความเพื่อดูว่าระบบปฏิบัติการเกิดขึ้นจริงที่แต่ละโปรแกรมแก้ไขด่วนถูกนำไปใช้กับการเสมอ
  • รายการแฟ้ม (.manifest) ที่มีการติดตั้งสำหรับสภาพแวดล้อมการทำงานแต่ละที่อยู่แสดงรายการแยกต่างหากในส่วน "แฟ้มเพิ่มเติม สำหรับ Windows Server 2008 R2 และ Windows 7 ข้อมูล" รายการแฟ้มและการรักษาความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องแค็ตตาล็อกแฟ้ม (.cat) มีความสำคัญมากในการรักษาสถานะของคอมโพเนนต์ที่ปรับปรุง แฟ้มแค็ตตาล็อกการรักษาความปลอดภัยซึ่งไม่แสดงแอตทริบิวต์ จะลงชื่อด้วยลายเซ็นดิจิตัลของ Microsoft
สำหรับ Windows 7 รุ่น x86 ที่รองรับทั้งหมด
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Win32spl.dll6.1.7600.20787492,03221 2010 Aug06:52x86
Win32spl.dll6.1.7600.20787492,03221 2010 Aug06:52x86
สำหรับ Windows 7 และ Windows Server 2008 R2 รุ่น x64 ที่รองรับทั้งหมด
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Win32spl.dll6.1.7600.20787751,10421 2010 Aug07:24x64
Win32spl.dll6.1.7600.20787751,10421 2010 Aug07:24x64
Win32spl.dll6.1.7600.20787492,03221 2010 Aug06:52x86
Win32spl.dll6.1.7600.20787492,03221 2010 Aug06:52x86
สำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุน IA-64-รุ่นที่ใช้ Windows Server 2008 R2
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Win32spl.dll6.1.7600.207871,512,96021 2010 Aug06:30IA-64
Win32spl.dll6.1.7600.20787492,03221 2010 Aug06:52x86

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "การใช้งาน"

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์ของการปรับปรุงซอฟต์แวร์ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base::
824684คำอธิบายของคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft

ข้อมูลเพิ่มเติมของแฟ้ม

ข้อมูลแฟ้มเพิ่มเติม สำหรับ Windows 7 และ Windows Server 2008 R2

แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน x ที่ใช้ x86 รุ่นของ Windows 7
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มX86_402c8fac78191243fb526327bdf2f079_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20787_none_94d2b0c9dc76db5a.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม718
วันที่ (UTC)21 2010 Aug
เวลา (UTC)11:14
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้

ชื่อแฟ้มX86_a53fdd444da42874dbb23dd0a5f4e541_31bf3856ad364e35_7.1.7600.20787_none_298ab7ea1afd5f93.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม718
วันที่ (UTC)21 2010 Aug
เวลา (UTC)11:14
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้

ชื่อแฟ้มX86_microsoft-หน้าต่าง-p ..ooler networkclient_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20787_none_39d533edeb596350.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม10,424
วันที่ (UTC)21 2010 Aug
เวลา (UTC)07:21
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้

ชื่อแฟ้มX86_microsoft-หน้าต่าง-p ..ooler networkclient_31bf3856ad364e35_7.1.7600.20787_none_2b45b03376400c1f.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม6,369
วันที่ (UTC)21 2010 Aug
เวลา (UTC)07:26
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับ Windows 7 และ Windows Server 2008 R2 รุ่น x64 ที่รองรับทั้งหมด
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มAmd64_05f9b78d0558d58269b3c592c3d18c2e_31bf3856ad364e35_7.1.7600.20787_none_0ff0b85a55e5ebd2.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,086
วันที่ (UTC)21 2010 Aug
เวลา (UTC)11:14
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้

ชื่อแฟ้มAmd64_4b188ae967cb7b56b06791f317af293a_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20787_none_be396ca9840d7c7b.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม722
วันที่ (UTC)21 2010 Aug
เวลา (UTC)11:14
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้

ชื่อแฟ้มAmd64_92c6aab5cdcf43016f8b86c8bf6ec00b_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20787_none_d4063002abc93daf.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม722
วันที่ (UTC)21 2010 Aug
เวลา (UTC)11:14
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้

ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-หน้าต่าง-p ..ooler networkclient_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20787_none_95f3cf71a3b6d486.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม10,428
วันที่ (UTC)21 2010 Aug
เวลา (UTC)08:28
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้

ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-หน้าต่าง-p ..ooler networkclient_31bf3856ad364e35_7.1.7600.20787_none_87644bb72e9d7d55.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม6,373
วันที่ (UTC)21 2010 Aug
เวลา (UTC)08:37
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้

ชื่อแฟ้มWow64_microsoft-หน้าต่าง-p ..ooler networkclient_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20787_none_a04879c3d8179681.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม10,426
วันที่ (UTC)21 2010 Aug
เวลา (UTC)07:14
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้

ชื่อแฟ้มWow64_microsoft-หน้าต่าง-p ..ooler networkclient_31bf3856ad364e35_7.1.7600.20787_none_91b8f60962fe3f50.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม6,371
วันที่ (UTC)21 2010 Aug
เวลา (UTC)07:15
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุน IA-64-รุ่นที่ใช้ Windows Server 2008 R2
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มIa64_dbbad2320afe7bea7428d97499d310ae_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20787_none_52664a05ebd65c3f.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,084
วันที่ (UTC)21 2010 Aug
เวลา (UTC)11:14
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้

ชื่อแฟ้มIa64_microsoft-หน้าต่าง-p ..ooler networkclient_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20787_none_39d6d7e3eb576c4c.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม10,426
วันที่ (UTC)21 2010 Aug
เวลา (UTC)08:13
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้

ชื่อแฟ้มWow64_microsoft-หน้าต่าง-p ..ooler networkclient_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20787_none_a04879c3d8179681.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม10,426
วันที่ (UTC)21 2010 Aug
เวลา (UTC)07:14
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2388142 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 1 พฤศจิกายน 2553 - Revision: 2.0
ใช้กับ
  • Windows 7 Enterprise
  • Windows 7 Professional
  • Windows 7 Ultimate
  • Windows Server 2008 R2 Datacenter
  • Windows Server 2008 R2 Enterprise
  • Windows Server 2008 R2 Foundation
  • Windows Server 2008 R2 Standard
  • Windows Web Server 2008 R2
  • Windows Server 2008 R2 for Itanium-Based Systems
Keywords: 
kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbsurveynew kbexpertiseinter kbmt KB2388142 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2388142

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com