คุณพบเสียงที่ไม่ดีหรือคุณภาพของวิดีโอใน Lync แบบออนไลน์

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2386655 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

ปัญหา

เมื่อคุณพยายามเชื่อมต่อไปยังการประชุมแบบออนไลน์ Lync หรือทำการเรียกแบบเพียร์ทูเพียร์ คุณภาพเสียง หรือวิดีโออาจสะดุด tinny หรือล่าช้า ทำให้การประชุมหรือการเรียกที่จะใช้งานไม่ได้

โซลูชัน

มีเครื่องมือที่คุณสามารถใช้เพื่อหาสาเหตุของปัญหา

ใน Lync 2010 และ Lync 2013 คุณสามารถใช้ตัวบ่งชี้คุณภาพเสียงและวิดีโอเพื่อระบุถึงคุณจะได้ยิน หรือดูได้ ตัวบ่งชี้ใหม่ที่จะแสดงขึ้นในหน้าต่างการสนทนาบอกให้คุณทราบเมื่อเงื่อนไขเป็นปัจจุบันที่อาจส่งผลต่อคุณภาพของเสียงหรือวิดีโอโทร เงื่อนไขเหล่านี้อาจรวมถึงการเชื่อมต่อเครือข่ายไม่ดี การเชื่อมต่อเครือข่ายแบนด์วิธต่ำ หรือคุณภาพเสียงดีจากอุปกรณ์เฉพาะ ในสถานการณ์ที่คุณพบคุณภาพเสียงดี คลิกตัวบ่งชี้ เพื่อแสดงเหตุผลที่เป็นไปได้สำหรับปัญหาเสียง และ การเชื่อมโยงไปยังทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

Lync 2010

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ภาพหน้าจอของ vioce และตัวบ่งชี้คุณภาพของวิดีโอใน Lync 2010


Lync 2013

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ภาพหน้าจอของตัวบ่งชี้คุณภาพของวิดีโอใน Lync 2013 และ vioce


เป็นคำแนะนำทั่วไป การแก้ไขสถานการณ์สมมติที่คุณพบเสียงที่ไม่ดีหรือคุณภาพของวิดีโอในการประชุมแบบออนไลน์ Lync ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
  1. ตรวจสอบว่า คอมพิวเตอร์ใช้การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแบบมีสาย หรือไร้สาย การเชื่อมต่อแบบมีสายสามารถให้แบนด์วิธที่เพิ่มเติมและเสถียรภาพในกรณีส่วนใหญ่ และควรเป็นวิธีการที่คุณต้องการเชื่อมต่อถ้าชนิดการเชื่อมต่อที่พร้อมใช้งาน นอกจากนี้ ให้พิจารณาการปิดเสาอากาศใด ๆ ไร้สายเพื่อหลีกเลี่ยงการเชื่อมต่อผ่านการเชื่อมต่อแบบไร้สาย
  2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า อุปกรณ์เสียง/วิดีโอที่ใช้ได้รับการอนุมัติ และได้รับการรับรองการทำงานกับ Lync 2010 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูหัวข้อ Microsoft TechNet ดังต่อไปนี้: อุปกรณ์ต่อพ่วง USB
  3. เลือกอุปกรณ์ถูกต้อง และตรวจสอบให้แน่ใจว่า ไดรฟ์ข้อมูลที่บันทึกอยู่ในระดับที่เหมาะสม ในบริเวณมุมบนขวาของหน้าต่าง คลิกที่ไอคอนเกียร์ คลิกเครื่องมือคลิกตัวเลือกแล้ว คลิ กอุปกรณ์เล่นเสียง ตรวจสอบว่า ได้เลือกอุปกรณ์ที่เหมาะสม

    ปรับปรุงการไมโครโฟนเลื่อนไประดับเสียงที่คุณต้องการ พูดในระดับเสียงปกติของคุณ ตัวบ่งชี้ควรไม่สูงกว่าจุดกึ่งกลาง

ข้อมูลเพิ่มเติม

ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นสำหรับหลาย ประการ เช่นเวลาแฝงเครือข่าย วิดีโอ หรือปัญหาการกำหนดค่าโปรแกรมควบคุมเสียง หรือปัญหาเกี่ยวกับการตั้งค่าคอนฟิกอุปกรณ์

ยังคงต้องการความช่วยเหลือใช่ไหม ไป ชุมชนของ office 365 เว็บไซต์

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2386655 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 14 สิงหาคม 2557 - Revision: 24.0
ใช้กับ
  • Microsoft Lync Online
Keywords: 
o365 o365a o365e kbgraphxlink o365p o365m o365022013 kbgraphic kbmt KB2386655 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2386655

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com