โปรแกรม RemoteApp จะไม่ได้หยุดการทำงานหลังจากที่ขีดจำกัดเวลาของเซสชันที่ไม่ได้ใช้งานหมดอายุลงบนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2008

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2381675 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

พิจารณาสถานการณ์ต่อไปนี้::
 • คอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2008 คุณได้
 • คุณสามารถเพิ่มคอมพิวเตอร์เข้ากับโดเมน
 • คุณสามารถติดตั้งบทบาทบริการเดสก์ท็อประยะไกลบนคอมพิวเตอร์
 • คุณเปิดใช้งานการตั้งค่า Group Policy ต่อไปนี้ในโดเมน:
  คอมพิวเตอร์ Configuration\Administrative Templates\Windows Components\Remote เดสก์ท็อป Services\Remote เดสก์ท็อปเซสชัน Host\Session เวลา Limits\Set เวลาที่จำกัดสำหรับการใช้งานอยู่ แต่ไม่ได้ใช้งานการเซสชันบริการเดสก์ท็อประยะไกล

  เซสชัน Configuration\Administrative Templates\Windows Components\Remote เดสก์ท็อป Services\Remote เดสก์ท็อปเซสชัน Host\Session เวลา Limits\Terminate คอมพิวเตอร์เมื่อถึงขีดจำกัดเวลา
 • คุณตั้งค่านี้ข้อจำกัดของเซสชันที่ไม่ได้ใช้งานการตั้งค่าเป็นค่าที่มากกว่า หรือเท่ากับห้านาที กระบวนการข้อจำกัดของเซสชันที่ไม่ได้ใช้งานการตั้งค่าที่อยู่ในนั้นการตั้งค่าขีดจำกัดเวลาสำหรับเซสชันบริการเดสก์ท็อประยะไกลที่ใช้งานอยู่ แต่ไม่ได้ใช้งานการตั้งค่านโยบายกลุ่ม
 • คุณสามารถใช้การตั้งค่า Group Policy กับคอมพิวเตอร์
 • คุณเรียกใช้โปรแกรมที่ใช้ในการ RemoteApp เริ่มการทำงานของเซสชันบริการเดสก์ท็อประยะไกลบนคอมพิวเตอร์
 • เซสชันไม่ได้ใช้งานสำหรับรอบระยะเวลาที่ยาวเกินขีดจำกัดเวลาของเซสชันที่ไม่ได้ใช้งาน
 • คุณได้รับข้อความต่อไปนี้ในเซสชันบริการเดสก์ท็อประยะไกลหลังจากเซสชันไม่ได้ใช้งานสำหรับรอบระยะเวลาที่ยาวเกินขีดจำกัดเวลาของเซสชันที่ไม่ได้ใช้งาน:
  เซสชันได้รับไม่ได้ใช้งานผ่านขีดจำกัดเวลา คุณจะสามารถเชื่อมต่อใน 2 นาที กดแป้นใด ๆ ในตอนนี้เพื่อดำเนินต่อเซสชัน
สิ้นสุดในสถานการณ์สมมตินี้ โปรแกรม RemoteApp จะไม่ลงหลังจากเซสชันยังคงอยู่ไม่ได้ใช้งานสำหรับการเพิ่มเติมสองนาที

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากบริการเดสก์ท็อประยะไกลไม่ถูกต้องจัดการเหตุการณ์ที่สร้างขึ้นโดยอัตโนมัติและข้อความบางอย่างเป็นผู้ใช้ในการป้อนข้อมูล จบการทำดังนั้น บริการเดสก์ท็อประยะไกลไม่งาน RemoteApp โปรแกรม

หมายเหตุ:สิ่งเหล่านี้สร้างเหตุการณ์ต่าง ๆ โดยอัตโนมัติ และข้อความที่มาจากโปรแกรมอรรถประโยชน์ของการเชื่อมต่อเดสก์ท็อประยะไกล

การแก้ไข

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft พร้อมใช้งานแล้ว อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มีเป้าหมายเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น การนำโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไปใช้กับระบบที่พบปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้ เท่านั้น โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น หากคุณไม่ได้รับความเสียหายรุนแรงจากปัญหานี้ เราขอแนะนำให้คุณรอการปรับปรุงซอฟต์แวร์ถัดไปที่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

หากมีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมสำหรับการดาวน์โหลด คุณจะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" อยู่ที่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น โปรดติดต่อฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft เพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ:หากเกิดปัญหาอื่น ๆ หรือ ถ้ามีการแก้ไขปัญหาเป็นสิ่งจำเป็น คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะเกิดขึ้นเมื่อมีคำถามและประเด็นการสนับสนุนอื่นๆ ซึ่งไม่จัดอยู่ในโปรแกรมแก้ไขด่วนเฉพาะที่กล่าวถึงนี้ สำหรับรายการทั้งหมด ของหมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายบริการลูกค้าของ Microsoft สนับสนุน หรือ เพื่อสร้างการร้องขอการบริการที่แยกต่างหาก แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
หมายเหตุ:แบบฟอร์ม "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" แสดงภาษาในโปรแกรมแก้ไขด่วนมีอยู่ หากคุณไม่เห็นภาษาของคุณ เป็นเพราะไม่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับภาษานั้น

ข้อกำหนดเบื้องต้น

เมื่อต้องการใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ เครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณต้องใช้งาน Windows Server 2008 หรือ Windows Server 2008 Service Pack 2 (SP2) นอกจากนี้ บริการบทบาทของบริการเดสก์ท็อประยะไกลต้องติดตั้ง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับ service pack ของ Windows Server 2008 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
968849วิธีการโหลด Service Pack ล่าสุดสำหรับ Windows Server 2008

ข้อมูลรีจิสทรี

เมื่อต้องการใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนในแพคเกจนี้ คุณไม่จำเป็นต้องทำการเปลี่ยนแปลงรีจิสทรี

ข้อกำหนดในการเริ่มต้นระบบคอมพิวเตอร์ใหม่

คุณต้องเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่หลังจากใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลการทดแทนโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่ได้แทนที่โปรแกรมแก้ไขด่วนก่อนหน้านี้

ข้อมูลแฟ้ม

แฟ้มที่มีแอตทริบิวต์ที่ระบุไว้ในตารางต่อไปนี้ การติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้รุ่นสากล วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะปรากฏในรูปแบบ Coordinated Universal Time (UTC) วันที่และเวลาสำหรับแฟ้มเหล่านี้ในคอมพิวเตอร์จะปรากฏตามเวลาท้องถิ่น โดยมีการปรับเวลาตามฤดูกาล (DST) นอกจากนี้ วันและเวลาอาจเปลี่ยนแปลงเมื่อคุณทำการดำเนินการบางอย่างบนแฟ้ม
หมายเหตุข้อมูลแฟ้มของ windows Server 2008
สิ่งสำคัญโปรแกรมแก้ไขด่วนของ windows Vista และ Windows Server 2008 ฮอตฟิกซ์จะรวมอยู่ในแพคเกจโปรแกรมเดียวกัน อย่างไรก็ตาม เท่านั้น "Windows Vista" จะแสดงอยู่บนหน้าการร้องขอโปรแกรมแก้ไขด่วน เมื่อต้องการร้องขอการแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ใช้กับระบบปฏิบัติการหนึ่ง หรือทั้งสอง เลือกโปรแกรมแก้ไขด่วนที่แสดงภายใต้ "Windows Vista" บนหน้า โปรดดูส่วน "นำไปใช้กับ" ในบทความเพื่อดูว่าระบบปฏิบัติการเกิดขึ้นจริงที่แต่ละโปรแกรมแก้ไขด่วนถูกนำไปใช้กับการเสมอ
 • แฟ้มที่นำไปใช้กับผลิตภัณฑ์ระบุ SR_level (RTM, SPn), และสามารถระบุสาขาบริการ (LDR, GDR) โดยตรวจสอบหมายเลขรุ่นของแฟ้มตามที่แสดงในตารางต่อไปนี้
  ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
  รุ่นผลิตภัณฑ์SR_levelสาขาบริการ
  6.0.6001.22xxxwindows Server 2008SP1LDR
  6.0.6002.22xxxwindows Server 2008SP2LDR
 • service Pack 1 ถูกรวมเข้าไว้ใน Windows Server 2008 รุ่นวางจำหน่าย
 • แฟ้มรายการ (.manifest) และ MUM แฟ้ม (.mum) ที่มีการติดตั้งสำหรับแต่ละสภาพแวดล้อมแสดงรายการแยกต่างหากในส่วน "ข้อมูลเพิ่มเติมแฟ้มสำหรับ Windows Server 2008" แฟ้ม MUM และแฟ้มที่รายการ และ แฟ้มแค็ตตาล็อก (.cat) การรักษาความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งที่จะรักษาสถานะของคอมโพเนนต์ที่ปรับปรุง แฟ้มแค็ตตาล็อกการรักษาความปลอดภัยซึ่งไม่แสดงแอตทริบิวต์ จะลงชื่อด้วยลายเซ็นดิจิตัลของ Microsoft
สำหรับทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน x ที่ใช้ x86 รุ่นของ Windows Server 2008
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Termsrv.dll6.0.6001.22801451,58420 2010 พฤศจิกายน22:13x86
Termsrv.dll6.0.6002.22515451,58429 2010 Oct16:29x86
สำหรับทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน x 64-รุ่นที่ใช้ Windows Server 2008
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Termsrv.dll6.0.6001.22801550,40020 2010 พฤศจิกายน23:16x64
Termsrv.dll6.0.6002.22515550,40029 2010 Oct16:30x64
สำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุน IA-64-รุ่นที่ใช้ Windows Server 2008
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Termsrv.dll6.0.6001.228011,056,76820 2010 พฤศจิกายน22:55IA-64
Termsrv.dll6.0.6002.225151,055,74429 2010 Oct16:00IA-64

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "การใช้งาน"

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
2287493โปรแกรม RemoteApp จะไม่ได้หยุดการทำงานหลังจากที่ขีดจำกัดเวลาของเซสชันที่ไม่ได้ใช้งานหมดอายุลงบนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2008 R2
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์ของการปรับปรุงซอฟต์แวร์ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base::
824684คำอธิบายของคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft

ข้อมูลเพิ่มเติมของแฟ้ม

ข้อมูลแฟ้มเพิ่มเติมสำหรับ Windows Server 2008

แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน x ที่ใช้ x86 รุ่นของ Windows Server 2008
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มUpdate.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม32,333
วันที่ (UTC)22 2010 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)08:26
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-หน้าต่าง-t ..teconnectionmanager_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22801_none_8f29ec276d60bc94.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม40,075
วันที่ (UTC)20 2010 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)22:26
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-หน้าต่าง-t ..teconnectionmanager_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22515_none_91098f4b6a8b9305.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม40,075
วันที่ (UTC)29 2010 Oct
เวลา (UTC)16:45
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน x 64-รุ่นที่ใช้ Windows Server 2008
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-หน้าต่าง-t ..teconnectionmanager_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22801_none_eb4887ab25be2dca.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม40,131
วันที่ (UTC)20 2010 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)23:32
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-หน้าต่าง-t ..teconnectionmanager_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22515_none_ed282acf22e9043b.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม40,131
วันที่ (UTC)29 2010 Oct
เวลา (UTC)16:49
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มUpdate.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม32,645
วันที่ (UTC)22 2010 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)08:26
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มWow64_microsoft-หน้าต่าง-t ..teconnectionmanager_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22801_none_f59d31fd5a1eefc5.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม18,965
วันที่ (UTC)20 2010 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)22:18
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มWow64_microsoft-หน้าต่าง-t ..teconnectionmanager_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22515_none_f77cd5215749c636.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม18,965
วันที่ (UTC)29 2010 Oct
เวลา (UTC)16:32
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุน IA-64-รุ่นที่ใช้ Windows Server 2008
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มIa64_microsoft-หน้าต่าง-t ..teconnectionmanager_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22801_none_8f2b901d6d5ec590.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม40,102
วันที่ (UTC)20 2010 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)23:07
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มIa64_microsoft-หน้าต่าง-t ..teconnectionmanager_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22515_none_910b33416a899c01.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม40,102
วันที่ (UTC)29 2010 Oct
เวลา (UTC)16:13
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มUpdate.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม5,323
วันที่ (UTC)22 2010 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)08:26
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มWow64_microsoft-หน้าต่าง-t ..teconnectionmanager_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22801_none_f59d31fd5a1eefc5.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม18,965
วันที่ (UTC)20 2010 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)22:18
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มWow64_microsoft-หน้าต่าง-t ..teconnectionmanager_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22515_none_f77cd5215749c636.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม18,965
วันที่ (UTC)29 2010 Oct
เวลา (UTC)16:32
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2381675 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 16 ธันวาคม 2553 - Revision: 3.0
ใช้กับ
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Standard without Hyper-V
 • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 Foundation
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 Standard
Keywords: 
kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbexpertiseadvanced kbsurveynew kbmt KB2381675 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2381675

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com