כיצד לפתור בעיות בשיתוף התקשרויות לאינטרנט

תרגומי מאמרים תרגומי מאמרים
Article ID: 238135 - View products that this article applies to.
חשוב: מאמר זה מכיל מידע על שינוי הרישום. לפני שתשנה את הרישום, הקפד לגבות אותו וודא שאתה יודע כיצד לשחזר את הרישום במקרה של בעיה. למידע על אופן הגיבוי, השחזור והעריכה של הרישום, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציג את המאמר ב-Microsoft Knowledge Base:
256986 תיאור הרישום של Microsoft Windows (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
הרחב הכל | כווץ הכל

On This Page

תקציר

מאמר זה מתאר כיצד לפתור בעיות בשיתוף התקשרויות לאינטרנט (ICS) במחשב שבו פועלת מערכת ההפעלהWindows 98 Second Edition.

מידע נוסף

אזהרה: אם תשתמש בעורך הרישום בצורה שגויה, אתה עלול לגרום לבעיות קשות אשר יחייבו התקנה מחדש של מערכת ההפעלה.? Microsoft אינה יכולה להבטיח שיהיה באפשרותך לפתור בעיות הנגרמות כתוצאה משימוש שגוי בעורך הרישום.? השימוש ב'עורך הרישום' הוא על אחריותך בלבד.?

השימוש ב-ICS יאפשר לך לחלוק חיבור אחד לאינטרנט בין שני מחשבים או יותר. לפני התקנת ICS או הפעלתו, עליך לפנות אל ספק שירותי האינטרנט (ISP) שלך או לקרוא את תנאי מדיניות השימוש של הספק כדי לברר אם מותר לך לשתף את החיבור שלך לאינטרנט.

לקבלת מידע נוסף על ICS, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
234815 תיאור היישום לשיתוף התקשרויות לאינטרנט (Internet Connection Sharing) (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
כיצד להתקין את ICS:
 1. לחץ על התחל, הצבע על הגדרות, לחץ על לוח הבקרה ולאחר מכן לחץ פעמיים על הוספה/הסרה של תוכניות.
 2. לחץ על כלי אינטרנט בכרטיסייה התקנת Windows ולאחר מכן לחץ על פרטים....
 3. בחר בתיבת הסימון שיתוף התקשרויות לאינטרנט, לחץ על אישור ולאחר מכן לחץ פעם נוספת על אישור.
 4. פעל לפי ההוראות כדי להפעיל את אשף ICS.
שים לב: יש להתקין את ICS רק במחשב המשמש לחיבור לאינטרנט. מחשב זה מכונה 'מחשב מארח'. שאר המחשבים ברשת התקשורת המקומית (LAN) אשר משתמשים במארח כדי להתחבר לאינטרנט, נקראים מחשבי 'לקוח'.

לקבלת מידע נוסף על דרישות ICS, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
230140 נחוץ רק מארח אחד של שיתוף התקשרויות לאינטרנט ברשת תקשורת מקומית(ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
שים לב: במאמר זה, המונח 'מתאם חיוג' מתייחס למודם שלך. מונח זה עשוי להתייחס גם להתקן ISDN ?(Integrated Services Digital Network) או ADSL ?(Asymmetric Digital Subscriber Line).

תצורת המחשב המארח

כדי לפתור בעיות ב-ICS, ודא שהרכיבים הנכונים מותקנים במחשב המארח לאחר התקנת ICS. בדוק אם שני הרכיבים הבאים קיימים תחת 'מאפייני רשת', כאשר המונח מתאם מתייחס למתאם החיוג או למתאם הרשת שלך:

 • TCP/IP(Shared)->adapter (מתאם TCP/IP משותף)
 • TCP/IP(Home)->adapter (מתאם TCP/IP בית)
כדי לבדוק את הרכיבים ב'מאפייני רשת', בצע את הפעולות הבאות:
 1. לחץ על התחל, הצבע על הגדרות, לחץ על לוח הבקרה ולאחר מכן לחץ פעמיים על רשת.
 2. בכרטיסייה תצורה, הצג את התיבה רכיבי הרשת הבאים מותקנים כדי לוודא ששני הרכיבים, TCP/IP(Shared) ו-TCP/IP(Home) מופיעים ברשימה.
אם אחד מהרכיבים מופיע ב'מאפייני רשת' אך ללא הייחוס (Home) או (Shared), סימן ש-ICS לא הותקן כראוי ואינו פועל כיאות. ייתכן שתצטרך להסיר את ICS ולהתקינו מחדש כדי לפתור את הבעיה.

לקבלת מידע נוסף על ערכי ICS במאפייני רשת, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
236465 תיאור האופן שבו ICS מופיע ב'מאפייני רשת(ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)'
הרכיב TCP/IP(Shared) אמור להיות המתאם המשמש אותך כדי להתחבר לאינטרנט ואילו הרכיב TCP/IP(Home) אמור להיות המתאם המשמש אותך כדי להתחבר לרשת המקומית שלך. אם הרכיב TCP/IP(Shared) אינו מופיע בתיבה רכיבי הרשת הבאים מותקנים, המחשב המארח ומחשבי הלקוח לא יוכלו להתחבר לאינטרנט. אם הרכיב TCP/IP(Home) אינו מופיע בתיבה רכיבי הרשת הבאים מותקנים, ייתכן המחשב המארח ומחשבי הלקוח לא יוכלו להתחבר זה אל זה דרך הרשת המקומית.

שים לב: אם ידוע לך איזה מתאם משמש אותך כדי להתחבר לאינטרנט ואיזה מתאם משמש אותך כדי להתחבר לרשת המקומית, תוכל לדלג על הסעיף הבא, קביעת מתאם TCP/IP(Shared) ו-TCP/IP(Home).

כיצד לקבוע את המתאמים TCP/IP(Shared) ו-TCP/IP(Home)

 • התקשרויות חיוג לרשת סטנדרטיות

  עבור התקשרויות חיוג לרשת סטנדרטיות, מתאם החיוג של Microsoft אמור להופיע ברשימה שתחת 'מאפייני רשת'. כדי לקבוע אם החיוג לרשת משמש להתחברות לאינטרנט, חפש את סמל ספק שירותי האינטרנט שלך בתיקיה 'חיוג לרשת'. כדי להציג את תכולת התיקיה 'חיוג לרשת', לחץ פעמיים על המחשב שלי ולאחר מכן לחץ פעמיים על התיקיה חיוג לרשת.

  עבור התקשרות חיוג לרשת סטנדרטית, הרכיבים הבאים אמורים להופיע ברשימה שתחת 'מאפייני רשת' במחשב המארח:

  • TCP/IP(Shared)->Dial-Up Adapter (מתאם חיוג TCP/IP משותף)
  • TCP/IP(Home)->adapter (מתאם חיוג TCP/IP בית)
  • התקשרויות לאינטרנט באמצעות חייגן צד שלישי

  כדי לברר אם אתה משתמש בחייגן של צד שלישי כדי להתחבר לאינטרנט, לחץ על 'מאפייני רשת' כדי להציג את מתאם החיוג של החייגן החיצוני. כדי ש-ICS יפעל באופן תקין מול חייגן של צד שלישי, תוכנת החייגן חייבת להתבסס על מתאם חיוג ב-32 סיביות. חלק מספקי שירותי האינטרנט משתמשים בחייגן משלהם כדי להתחבר לאינטרנט, לדוגמה, AOL.

  כדי להתחבר באמצעות חייגן של צד שלישי, על הרכיבים הבאים להופיע ברשימה שתחת 'מאפייני רשת' במחשב המארח, כאשר מתאם חייגן צד שלישי הוא השם של מתאם החייגן החיצוני ושמו של מתאם הרשת:

  • TCP/IP(Shared)->Third-Party Dialer Adapter (מתאם חייגן TCP/IP משותף של צד שלישי)
  • TCP/IP(Home)->Network Adapter (מתאם TCP/IP לרשת בית)

  לקבלת מידע נוסף כיצד להשתמש ב-ICS באמצעות חייגנים של צד שלישי, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
  230233 כיצד להשתמש ב-AOL בעזרת שיתוף התקשרויות לאינטרנט(ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלקו או כולו מופיע באנגלית)
  229978 ICS אינו יכול ליצור התקשרויות חיוג לאינטרנט של צד שלישי בחיוג אוטומטי (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלקו או כולו מופיע באנגלית)
  שים לב: ספקי שירותי אינטרנט מסוימים נוהגים לתעד את כתובת המתאם עבור התקנים המשתמשים במתאם רשת. כתובת זאת קרויה בדרך כלל 'כתובת ה-MAC' של מתאם הרשת. ייתכן שספק שירותי האינטרנט שלך יאפשר לך להתחבר לאינטרנט רק באמצעות מתאם רשת מסוים זה. אם תרצה להשתמש במתאם רשת אחר, ייתכן שתצטרך לפנות לספק שירותי האינטרנט שלך לקבלת סיוע נוסף.
 • התקנים חד-כיווניים

  בהתקנים חד-כיווניים, כגון מודם כבלים חד-כיווני, עליך ליצור חיבור למקור כדי לשלוח נתונים וחיבור למקור כדי לקבל נתונים. ICS לא יפעל באופן תקין עם תצורה מסוג זה.לקבלת מידע נוסף על מתאמים חד-כיווניים, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
  231648 ICS אינו פועל באופן תקין עם מתאמים חד-כיווניים (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלקו או כולו מופיע באנגלית)
 • מודם כבלים דו-כיווני

  בהפעלת מודם כבלים דו-כיווני דרוש למודם מתאם רשת אל המחשב המארח. תצורה זו תחייב אותך להתקין במחשב שלך שני מתאמי רשת, האחד למודם הכבלים והשני לרשת המקומית.

  כדי ליצור חיבור באמצעות מודם כבלים על הרכיבים הבאים להופיע ברשימה שתחת 'מאפייני רשת' במחשב המארח, כאשר כאן הרכיב TCP/IP(Shared) הוא מתאם הרשת המחובר למודם הכבלים ואילו TCP/IP(Home) הוא מתאם הרשת המחובר לרשת המקומית:
  • TCP/IP(Shared)->Network Adapter 1
  • TCP/IP(Home)->Network Adapter 2

 • שירותי ADSL

  כדי להפעיל התקן ADSL, חובה להתקין במחשב המארח מתאם רשת. תצורה זו תחייב אותך להתקין במחשב שלך שני מתאמי רשת, האחד למודם הכבלים והשני לרשת המקומית.

  כדי ליצור חיבור באמצעות התקן ADSL, על הרכיבים הבאים להופיע ברשימה שתחת 'מאפייני הרשת' במחשב המארח, כאשר כאן הרכיב TCP/IP(Shared) הוא מתאם הרשת המחובר להתקן ה-ADSL ואילו TCP/IP(Home) הוא מתאם הרשת המחובר לרשת המקומית:

  • TCP/IP(Shared)->Network Adapter 1
  • TCP/IP(Home)->Network Adapter 2

  שים לב: אם התקן ה-ADSL הוא התקן פנימי, הוא ישתמש במתאם החיוג הסטנדרטי כדי להתחבר לאינטרנט. התקני ADSL פנימיים אמורים לפעול בדיוק כמו התקשרויות חיוג לרשת סטנדרטיות. דבר זה נכון גם לגבי התקני ADSL חיצוניים, כמו התקנים המתחברים באמצעות יציאות USB. בדרך כלל תראה הפניה ל-PPPoE (פרוטוקול נקודה-לנקודה באמצעות Ethernet) או ל-PPPoA (פרוטוקול נקודה -לנקודה באמצעות ATM). גם הרכיבים TCP/IP (Shared), 'מתאם חיוג' (כמתואר לעיל) או 'חיבורי מודם' אמורים להופיע.

  לקבלת מידע נוסף, עיין במאמרים הבאים מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
  273587 כיצד להגדיר את תצורת ICS כך שיתאים לשימוש עם חיבורי DSL המבוססים על PPPoE (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלקו או כולו מופיע באנגלית)
  265728 הפעלת שיתוף התקשרויות לאינטרנט מחייבת התקנת שני מתאמי רשת (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלקו או כולו מופיע באנגלית)
 • התקני ISDN
  בהתקן ISDN, הן פנימי והן חיצוני, ההתקן משתמש במתאם החיוג כדי להתחבר לאינטרנט. התקני ISDN אמורים לפעול בדיוק כמו התקשרויות חיוג לרשת סטנדרטיות.

שימוש בקובץ Icssetup.log

כדי לקבוע אילו מתאמים זוהו על-ידי אשף שיתוף ההתקשרויות לאינטרנט כמתאמי שיתוף (Shared) ומתאמי בית (Home), בדוק את הקובץ Icssetup.log שבתיקייה 'Windows'. אשף שיתוף ההתקשרויות לאינטרנט מחפש מתאמים אפשריים מתוך רשימת המתאמים שתחת 'מאפייני רשת'. אם נתקלת בבעיה, ודא שכל אחד מהמתאמים הללו מופיע גם תחת 'מתאמי רשת' במנהל ההתקנים.

שים לב: אשף שיתוף ההתקשרויות לאינטרנט לעולם לא יזהה מתאם חיוג כמתאם הבית (Home Adapter)

קובץ Icssetup.log לדוגמה

יומן הגדרות של שיתוף התקשרויות לאינטרנט: Wednesday Mar 17 1999
Build Adapter ListBuild Adapter List - found: Dial-Up Adapter
Build Adapter List - found: Linksys LNEPCI II PCI Ethernet Adapter
Build Adapter List - found: Internet Connection Sharing
Find Internal Adapter Candidates, checking: Dial-Up Adapter NOT a
candidate, known special purpose adapter
Find Internal Adapter Candidates, checking: Linksys LNEPCI II PCI Ethernet Adapter IS a candidate
Find Internal Adapter Candidates, checking: Internet Connection Sharing NOT a candidate, known special purpose adapter
Find External Adapter Candidates, checking: Dial-Up Adapter IS a candidate
Find External Adapter Candidates, checking: Linksys LNEPCI II PCI Ethernet Adapter NOT a candidate, only valid Internal adapter
Find External Adapter Candidates, checking: Internet Connection Sharing NOT a candidate, known special purpose adapter
Find Internal Adapter Candidates, checking: Dial-Up Adapter NOT a candidate, known special purpose adapter
Find Internal Adapter Candidates, checking: Linksys LNEPCI II PCI Ethernet Adapter IS a candidate
Find Internal Adapter Candidates, checking: Internet Connection Sharing NOT a candidate, known special purpose adapter
Loaded external adapter: Dial-Up Adapter
Loaded internal adapter: Linksys LNEPCI II PCI Ethernet Adapter

?TCP/IP(Home) ו-TCP/IP(Shared) מופיעים במתאמים הלא נכונים:

כדי לפתור את הבעיה, בצע את הפעולות הבאות:
 1. לחץ על התחל, הצבע על הגדרות, לחץ על לוח הבקרה ולאחר מכן לחץ פעמיים על אפשרויות אינטרנט.
 2. בכרטיסייה חיבורים, לחץ על שיתוף.
 3. תחת התחבר לאינטרנט באמצעות, בחר מתוך הרשימה את המתאם לחיבור האינטרנט שלך.
 4. תחת התחבר לרשת הביתית שלי באמצעות, בחר מתוך הרשימה את המתאם לחיבור הרשת המקומית שלך.
 5. לחץ על אישור, לחץ על נוספת על אישור וכאשר תתבקש להפעיל מחדש את מחשבך, עשה זאת.
אם הלחצן שיתוף לא מופיע, ייתכן שהסיבה לכך היא גירסאות לא נכונות של הקבצים Inetcpl.cpl ו-Inetcplc.dll. לקבלת מידע נוסף על בעיה זו, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
236152 לחצן 'שיתוף' אינו מופיע לאחר התקנת שיתוף התקשרויות לאינטרנט (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלקו או כולו מופיע באנגלית)
שים לב: אם תסיר או תתקין מחדש רכיב כלשהו מהרכיבים המוצגים תחת 'מאפייני רשת' במחשב המארח, תצטרך להסיר ולהתקין מחדש גם את ICS.

אזהרה: אם תשתמש בעורך הרישום באופן שגוי, אתה עלול לגרום לבעיות קשות המחייבות התקנה מחדש של מערכת ההפעלה.? Microsoft אינה יכולה להבטיח שיהיה באפשרותך לפתור בעיות הנגרמות כתוצאה משימוש שגוי בעורך הרישום.? השימוש ב'עורך הרישום' הוא על אחריותך בלבד.?

רק אחד מרכיבי ה-TCP/IP מופיע תחת 'מאפייני רשת'

בעיה זו עלולה להיווצר כאשר נגרם נזק לאחד או יותר ממפתחות הרישום. כדי לפתור בעיה זו, בצע את הפעולות הבאות:
 1. רשום את תיאורו של כל אחד מהמתאמים המופיעים ברשימה ב'מאפייני רשת'.
 2. בעורך הרישום, פתח את מפתח הרישום הבא:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Class\Net\<nnnn>
  כאשר <nnnn> הוא מספר מצטבר בן 4 ספרות המתחיל ב-0000.
 3. מחק כל אחד מהמפתחות שבהם הערך DeviceDesc אינו תואם את תיאור אחד מהמתאמים ב'מאפייני רשת'.

  אם יש מספר מפתחות עבור אותו מתאם המופיע תחת 'מאפייני רשת', מחק כל אחד מהם ולאחר מכן הסר והתקן מחדש את המתאם הרלוונטי במנהל ההתקנים. כדי להסיר את המתאם במנהל ההתקנים, לחץ על התחל, הצבע על הגדרות, לחץ על לוח הבקרה, לחץ פעמיים על מערכת, לחץ על הכרטיסייה מנהל ההתקנים, לחץ פעמיים על מתאמי רשת, לחץ על המתאם הרצוי ולאחר מכן לחץ על הסר.הערה: ייתכן שתזדקק לתקליטור המקורי המכיל את מנהל ההתקן או את התוכנה כדי להתקין מחדש את המתאים לאחר שתסיר אותו ממנהל ההתקנים.

הרכיבים TCP/IP(Shared) ו-TCP/IP(Home) חסרים

בעיה זו עלולה להיווצר אם הקובץ Iphlpapi.dll אינו קיים במחשב בגירסה הנכונה, או שהוא פגום.

כדי לפתור את הבעיה, חלץ גירסה חדשה של הקובץ מהדיסק המכיל את Windows 98 Second Edition ולאחר מכן הסר את ICS והתקן אותו מחדש. כדי לשלוף את הקובץ Iphlpapi.dll, בצע את הפעולות הבאות:
 1. לחץ על התחל, לחץ על הפעלה, הקלד sfc.exe בתיבה פתח את ולאחר מכן לחץ על אישור.
 2. לחץ על חלץ קובץ אחד מדיסק ההתקנה.
 3. הקלד iphlpapi.dll בתיבה ציין את קובץ המערכת שברצונך לשחזר ולאחר מכן לחץ על התחל.
 4. בתיבה שחזר מתוך, הקלד את אות הכונן ואת הנתיב אל תיקיית תקליטור המקור של Windows 98 Second Edition.
 5. בתיבה שמור קובץ ב:, הקלד את הנתיב המלא אל התיקיה \Windows\System (לדוגמה, C:\Windows\System) ולאחר מכן לחץ על אישור.
 6. כאשר תופיע ההנחיה, לחץ על אישור כדי להשתמש בתיקיית ברירת המחדל לגיבוי.
 7. לחץ על אישור וצא מ-System File Checker.
 8. הסרה והתקנה מחדש של ICS

הפעלת שירותי DHCP במחשב המארח

ללא כתובת IP תקינה, מחשבי הלקוח לא יוכלו לתקשר עם המחשב המארח. אם מחשב לקוח לא יצליח לקבל את כתובת ה-IP מהמארח, ייתכן שהשירות DHCP לא יופעל. כדי להפוך את שירותי DHCP לזמינים במחשב המארח, בצע את השלבים הבאים:
 1. בתקליטור Windows 98 Second Edition, פתח את התיקיה Tools\MTSutil\ICS.
 2. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על הקובץ Dhcp_on.inf ולאחר מכן לחץ על התקן.
 3. הפעל מחדש את Windows.

תצורת מחשבי לקוח

הגדרת התצורה של מחשב לקוח ל-DHCP

כדי להגדיר את התצורה של מחשב לקוח כך שישיג כתובת IP מהמחשב המארח, בצע את השלבים הבאים:
 1. לחץ על התחל, הצבע על הגדרות, לחץ על לוח הבקרה ולאחר מכן לחץ פעמיים על רשת.
 2. לחץ על רכיב ה-TCP/IP המותקן כמתאם רשת ברשת המקומית שלך.
 3. לחץ על מאפיינים.
 4. בכרטיסייה כתובת IP, לחץ על השג כתובת IP באופן אוטומטי.
 5. בכרטיסייה תצורת WINS, לחץ על השתמש ב-DHCP לזיהוי WINS
 6. בכרטיסייה שער, הסר את השערים המותקנים, אם יש.
 7. בכרטיסייה תצורת DNS, לחץ על הפוך DNS ללא זמין.
 8. לחץ על אישור, לחץ פעם נוספת על אישור ולאחר מכן לחץ על כן אם תתבקש להפעיל מחדש את המחשב.
אם אתה מעדיף להקצות באופן ידני את נתוני ה-IP של הלקוח, או אם אתה חושד שה-DHCP אינו פועל כיאות, עיין בסעיף שכותרתו כיצד להקצות כתובת IP סטטית בהמשך מאמר זה.

כיצד להקצות כתובת IP סטטית

כדי שתוכל להקצות כתובת IP סטטית, דרושים לך נתוני תצורת ה-DNS מספק שירותי האינטרנט שלך. לחלופין, במחשב המארח, לחץ על התחל לחץ על הפעלה, הקלד winipcfg ולאחר מכן לחץ על אישור. לחץ על מתאם ICShare, לחץ על מידע נוסף, רשום לעצמך את כתובת שרת ה-DNS ולחץ על אישור. לאחר שקיבלת את הגדרת ה-DNS, בצע את השלבים הבאים:
 1. לחץ על התחל, הצבע על הגדרות, לחץ על לוח הבקרה ולאחר מכן לחץ פעמיים על רשת.
 2. לחץ על רכיב ה-TCP/IP המותקן כמתאם רשת ברשת המקומית שלך.
 3. לחץ על מאפיינים.
 4. בכרטיסייה כתובת IP, לחץ על ציין כתובת IP.
 5. בתיבה כתובת IP, הקלד 192.168.0.x (כאשר x הוא מספר כלשהו, בין 2 ל-254).

  שים לב: כתובת ה-IP צריכה להיות כתובת שאינה משמשת מחשב אחר ברשת המקומית שלך כרגע.
 6. בתיבה מסיכת רשת משנה הקלד 255.255.255.0.
 7. בכרטיסייה תצורת DNS, לחץ על הפוך זיהוי WINS ללא זמין.
 8. בכרטיסייה שער הקלד 192.168.0.1 בתיבה שער חדש ולאחר מכן לחץ על הוסף.
 9. בכרטיסייה תצורת DNS, לחץ על הפעל DNS, הקלד את שם המחשב המארח בתיבה מארח.

  שים לב: מותר להשאיר את התיבה תחום ריקה; שם המחשב הינו תלוי-רישיות.
 10. בתיבה פקודת חיפוש של שרת DNS, הקלד את כתובת ה-IP של המחשב המארח (בדרך כלל 192.168.0.1) ולאחר מכן לחץ על הוספה.שים לב: אם כתובת ה-IP של המארח אינה פועלת באורח תקין, נסה להשתמש בכתובת ה-IP של שרת ה-DNS של ספק שירותי האינטרנט שלך.

 11. לחץ על אישור, לחץ פעם נוספת על אישור ולאחר מכן לחץ על כן אם תתבקש להפעיל מחדש את המחשב.
לקבלת מידע נוסף על הקצאת כתובת IP סטטית, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
230150 הגדרת כתובת IP קבועה להתקני רשת (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלקו או כולו מופיע באנגלית)

המחשב המארח מתחבר לאינטרנט אך המחשב הלקוח אינו מתחבר

כאשר המחשב המארח מחובר לאינטרנט, בדוק את חיבורי הרשת המקומית והאינטרנט על-ידי ביצוע הפעולות הבאות:
 • שימוש בכלי Winipcfg

  כדי להשתמש בכלי Winipcfg לאימות כתובת IP, פעל באופן הבא:

  1. לחץ על התחל, לחץ על הפעלה, הקלד winipcfg ולאחר מכן לחץ על אישור.
  2. בתיבה פרטי מתאם Ethernet, בחר את מתאם הרשת.
  3. לחץ על שחרר, לחץ על חדש ולאחר מכן לחץ על אישור.
  אם כתובת ה-IP של מתאם הרשת היא 192.168.0.x (כאשר x הוא מספר כלשהו, בין 2 ל-254), הלקוח הצליח להשיג את כתובת ה-IP של המחשב המארח.

  אם הלקוח אינו מצליח להשיג את כתובת ה-IP של המחשב המארח, ייתכן שתצטרך להפעיל את השירות DHCP במחשב המארח או לבצע באופן ידני את הקצאת כתובת ה-IP הסטטית ללקוח.

 • שליחת איתות (Ping) לכתובת ה-IP של המחשב המארח

  כדי להשתמש בפקודה Ping לאימות התפקוד של פרוטוקול TCP/IP, בצע את הפעולות הבאות:
  1. לחץ על התחל, הצבע על תוכניות ולאחר מכן לחץ על הפניה ל-MS-DOS.
  2. בשורת הפקודה, הקלד ping 192.168.0.1 ולאחר מכן הקש ENTER.
  3. בשורת הפקודה, הקלד exit ולאחר מכן הקש ENTER כדי לחזור ל-Windows.
  אם קיבלת תשובה, סימן שהמחשב הלקוח מצליח לתקשר עם המחשב המארח דרך הרשת המקומית באמצעות פרוטוקול TCP/IP.

  אם אינך מקבל תשובה, נסה לפתור את הבעיה כאילו מדובר בבעיה כללית של חיבור לרשת ב-Windows. לקבלת מידע נוסף על פתרון של בעיות חיבור לרשת ב-Windows, לחץ על מספר המאמר להלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
  192534 פתרון בעיות של התקשרות לרשת ב-Windows 95/98 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלקו או כולו מופיע באנגלית)
 • שליחת איתות (Ping) לכתובת IP באינטרנט

  כדי לשלוח איתות (Ping) לכתובת IP של אתר אינטרנט, עליך לקבל תחילה כתובת IP זו מהמארח. כדי לקבל כתובת IP של אתר אינטרנט, בצע את הפעולות הבאות:

  1. במחשב המארח, לחץ על התחל, הצבע על תוכניות ולאחר מכן לחץ על הפניה ל-MS-DOS.
  2. בשורת הפקודה, הקלד ping<שם האתר> (כאשר <שם האתר> הוא כתובת ה-URL של האתר הרלוונטי) ולאחר מכן הקש ENTER.שים לב: אתרים מסוימים (כמו למשל www.microsoft.com) אינם מחזירים תשובה. במקרה כזה, נסה אתר אינטרנט אחר.

  3. אם האתר מחזיר תשובה, אתה אמור לקבל את ההודעה הבאה:
   [xxx.xxx.xxx.xxx]...<שם אתר האינטרנט> pinging
   כאשר <שם אתר האינטרנט> הוא כתובת ה-URL של האתר ואילו xxx.xxx.xxx.xxx הוא כתובת ה-IP של האתר.
  4. רשום לעצמך את כתובת ה-IP הזאת כדי להשתמש בה במועד מאוחר יותר.
  לאחר שקיבלת את כתובת ה-IP של אתר כלשהו, כדי לבדוק את חיבור ה-TCP/IP במחשב הלקוח, בצע את הפעולות הבאות:

  1. במחשב הלקוח, לחץ על התחל, הצבע על תוכניות ולאחר מכן לחץ על הפניה ל-MS-DOS.
  2. בשורת הפקודה, הקלד ping xxx.xxx.xxx.xxx (כאשר xxx.xxx.xxx.xxx הוא כתובת ה-IP של אתר האינטרנט) ולאחר מכן הקש ENTER.
  3. בשורת הפקודה, הקלד exit ולאחר מכן הקש ENTER כדי לחזור ל-Windows.
  אם קיבלת תשובה, סימן שהמחשב הלקוח מצליח לתקשר עם האינטרנט דרך רשת התקשורת המקומית באמצעות פרוטוקול TCP/IP.

  אם לא קיבלת תשובה, עיין בסעיף תצורת המחשב המארח הנזכר במאמר זה כדי לברר אילו פעולות עליך לבצע כדי להגדיר תצורה ולפתור בעיות במחשב המארח.

 • איתות (Ping) לשם אינטרנט

  אם הלקוח מסוגל לשלוח איתות (Ping) בהצלחה לכתובת IP של אתר, שלח איתות (Ping) והשתמש בשם האינטרנט כדי לבדוק את תצורת ה-DNS. לשם כך, בצע את הפעולות הבאות:
  1. לחץ על התחל, הצבע על תוכניות ולאחר מכן לחץ על הפניה ל-MS-DOS.
  2. בשורת הפקודה, הקלד <שם האתר>ping (כאשר <שם האתר> הוא כתובת ה-URL של האתר הרלוונטי) ולאחר מכן הקש ENTER.

   שים לב: אתרים מסוימים (כמו למשל www.microsoft.com) אינם מחזירים תשובה. במקרה כזה, נסה אתר אינטרנט אחר.
  אם קיבלת תשובה, הן המחשב המארח והן הלקוח הוגדרו כיאות ופועלים באופן תקין. שים לב: אם הדפדפן שלך עדיין אינו מצליח לפתוח אתר אינטרנט לפי שם, בדוק את הגדרות החיבור בדפדפן כדי לוודא שהדפדפן הוגדר לשימוש ברשת המקומית כדי להתחבר וכי לא הוגדרו שרתי Proxy.

 • פתיחת כתובת IP בדפדפן

  כדי לבדוק את הדפדפן על ידי ניסיון לפתוח אתר אינטרנט לפי כתובת ה-IP שלו, בצע את הפעולות הבאות:

  1. לחץ על התחל, לחץ על הפעלה, הקלד http://xxx.xxx.xxx.xxx (כאשר xxx.xxx.xxx.xxx הוא כתובת ה-IP של אתר האינטרנט) ולאחר מכן לחץ על אישור.
  אם אתר האינטרנט יוצג, סימן שהדפדפן פועל באורח תקין וייתכן שהבעיה נעוצה בזיהוי בשרת ה-DNS.

  לקבלת מידע נוסף על תצורת ה-DNS, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
  229974 מתקבלות הודעות שגיאה בעת השימוש ב-ICS עם FQDN (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלקו או כולו מופיע באנגלית)
  אם אתר האינטרנט לא מוצג, ייתכן שהבעיה נעוצה ב-Winsock במחשב.

  לקבלת מידע על בעיות אפשריות ב-Winsock, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
  188952 הודעת שגיאה 'אירעה שגיאה פנימית' בעת שימוש ב-Internet Explorer (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)

מפתחות רישום פגומים

בעיה זו עלולה להיווצר כאשר נגרם נזק לאחד או יותר ממפתחות הרישום. כדי לפתור בעיה זו, בצע את הפעולות הבאות:
 1. ב'מאפייני רשת', רשום לעצמך את תיאורו של כל אחד מהפרוטוקולים המופיעים ברשימה.
 2. בעורך הרישום, פתח את מפתח הרישום הבא:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Class\NetTrans\nnnn
  כאשר nnnn הוא מספר מצטבר בן ארבע ספרות המתחיל ב-0000.

 3. בדוק את מספר מפתחות המשנה בתיקייה NetTrans מול מספר מופעי הפרוטוקולים המותקנים בתצורת הרשת. במצב תקין אמור להיות מפתח משנה אחד לכל מופע של פרוטוקול שהותקן.

  אם יש יותר מפתחות ממספר הפרוטוקולים המופיעים תחת 'מאפייני רשת', הסר את ICS, ייצא עותק של המפתח NetTrans ולאחר מכן מחק את המפתח NetTrans מהרישום. פעולה זו יכולה להסיר את כל הרכיבים מתצורת הרשת, פרט למתאמים שהותקנו.
 4. כדי לבנות מחדש את המפתח NetTrans, לחץ פעמיים על רשת בלוח הבקרה, ולאחר מכן לחץ על הלחצן הוסף שבכרטיסייה תצורת הרשת. לחץ על לקוח, לחץ על הוסף, לחץ על לקוח Microsoft Networks ולאחר מכן לחץ על אישור. כאשר המסך 'תצורת רשת' ישוב ויופיע, יתווסף בו פרוטוקול ברירת המחדל והמפתח NetTrans שנבנה מחדש יופיע ברישום, כך שיהיה רק מפתח משנה אחד לכל פרוטוקול שהותקן.
 5. בדוק פעם נוספת ברישום כדי לוודא שקיים רק מפתח משנה NetTrans אחד לכל פרוטוקול מותקן. אם כן, התקן מחדש את ICS במחשב במארח ובדוק אם הבעיה נפתרה.

מאפיינים

Article ID: 238135 - Last Review: יום חמישי 14 ספטמבר 2006 - Revision: 1.0
המידע במאמר זה חל על:
 • Microsoft Windows 98 Second Edition
מילות מפתח 
kbenv kbhowto kbnetwork kbtshoot KB238135
כתב ויתור על תוכן מאמר שבוטל
מאמר זה נכתב על אודות מוצרים ש-Microsoft כבר אינה תומכת בהם. לפיכך, המאמר מוצע "כפי שהוא", ולא יעודכן עוד בעתיד.

ספק משוב

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com