รายการของรหัสผลลัพธ์ที่เป็นตัวเลข MAPI แบบขยาย

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 238119 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

สรุป

ฟังก์ชัน MAPI แบบขยายโดยส่วนใหญ่จะส่งกลับผลลัพธ์ที่เป็นตัวเลขรหัส บทความนี้แสดงรายการของรหัสผลลัพธ์ที่เป็นตัวเลขซึ่งอาจจะพบ

ข้อมูลเพิ่มเติม

ต่อไปนี้เป็นรายการที่เป็นของรหัสผลลัพธ์ที่เป็นตัวเลขที่ถูกส่งกลับ โดยฟังก์ชัน MAPI แบบขยายโดยส่วนใหญ่
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
รหัสสำเร็จ mapiค่าที่หกค่าทศนิยม
mapi_w_no_service40203262659
mapi_w_errors_returned40380263040
mapi_w_position_changed40481263297
mapi_w_approx_count40482263298
mapi_w_cancel_message40580263552
mapi_w_partial_completion40680263808
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
รหัสข้อผิดพลาด mapiค่าที่หกค่าทศนิยม
mapi_e_interface_not_supported80004002-2147467262
mapi_e_call_failed80004005-2147467259
mapi_e_no_support80040102-2147221246
mapi_e_bad_charwidth80040103-2147221245
mapi_e_string_too_long80040105-2147221243
mapi_e_unknown_flags80040106-2147221242
mapi_e_invalid_entryid80040107-2147221241
mapi_e_invalid_object80040108-2147221240
mapi_e_object_changed80040109-2147221239
mapi_e_object_deleted8004010a-2147221238
mapi_e_busy8004010b-2147221237
mapi_e_not_enough_disk8004010d-2147221235
mapi_e_not_enough_resources8004010e-2147221234
mapi_e_not_found8004010f-2147221233
mapi_e_version80040110-2147221232
mapi_e_logon_failed80040111-2147221231
mapi_e_session_limit80040112-2147221230
mapi_e_user_cancel80040113-2147221229
mapi_e_unable_to_abort80040114-2147221228
mapi_e_network_error80040115-2147221227
mapi_e_disk_error80040116-2147221226
mapi_e_too_complex80040117-2147221225
mapi_e_bad_column80040118-2147221224
mapi_e_extended_error80040119-2147221223
mapi_e_computed8004011a-2147221222
mapi_e_corrupt_data8004011b-2147221221
mapi_e_unconfigured8004011c-2147221220
mapi_e_failoneprovider8004011d-2147221219
mapi_e_unknown_cpid8004011e-2147221218
mapi_e_unknown_lcid8004011f-2147221217
mapi_e_password_change_required80040120-2147221216
mapi_e_password_expired80040121-2147221215
mapi_e_invalid_workstation_account80040122-2147221214
mapi_e_invalid_access_time80040123-2147221213
mapi_e_account_disabled80040124-2147221212
mapi_e_end_of_session80040200-2147220992
mapi_e_unknown_entryid80040201-2147220991
mapi_e_missing_required_column80040202-2147220990
mapi_e_bad_value80040301-2147220735
mapi_e_invalid_type80040302-2147220734
mapi_e_type_no_support80040303-2147220733
mapi_e_unexpected_type80040304-2147220732
mapi_e_too_big80040305-2147220731
mapi_e_decline_copy80040306-2147220730
mapi_e_unexpected_id80040307-2147220729
mapi_e_unable_to_complete80040400-2147220480
mapi_e_timeout80040401-2147220479
mapi_e_table_empty80040402-2147220478
mapi_e_table_too_big80040403-2147220477
mapi_e_invalid_bookmark80040405-2147220475
mapi_e_wait80040500-2147220224
mapi_e_cancel80040501-2147220223
mapi_e_not_me80040502-2147220222
mapi_e_corrupt_store80040600-2147219968
mapi_e_not_in_queue80040601-2147219967
mapi_e_no_suppress80040602-2147219966
mapi_e_collision80040604-2147219964
mapi_e_not_initialized80040605-2147219963
mapi_e_non_standard80040606-2147219962
mapi_e_no_recipients80040607-2147219961
mapi_e_submitted80040608-2147219960
mapi_e_has_folders80040609-2147219959
mapi_e_has_messages8004060a-2147219958
mapi_e_folder_cycle8004060b-2147219957
mapi_e_store_full8004060c-2147219956
mapi_e_ambiguous_recip80040700-2147219712
mapi_e_invalid_parameter80070057-2147024809
mapi_e_not_enough_memory8007000e-2147024882
mapi_e_no_access80070005-2147024891

ข้อมูลอ้างอิง

รายการนี้ไม่ได้มาจาก MAPICODE.H

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 238119 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 6 ตุลาคม 2554 - Revision: 3.0
ใช้กับ
  • Microsoft Office Outlook 2007
  • Microsoft Messaging Application Programming Interface
Keywords: 
kbFAQ kbinfo kbmsg kbmt KB238119 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:238119

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com