เกิดปัญหาในการปิดระบบ Windows 98 Second Edition

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 238096 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้มีข้อมูลเกี่ยวกับการปรับแก้รีจิสทรี ก่อนที่จะปรับแก้รีจิสทรี โปรดสำรองข้อมูลก่อน และตรวจดูให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจวิธีการคืนค่ารีจิสทรีหากเกิดปัญหาขึ้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสำรองข้อมูล เรียกคืน และแก้ไขรีจิสทรี ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
256986 คำอธิบายของรีจิสตรีของ Microsoft Windows
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

บทความนี้อธิบายถึงวิธีการแก้ปัญหาการปิดระบบและเริ่มต้นระบบใหม่ใน Windows 98 Second Edition โดยเฉพาะ โดยไม่เกี่ยวกับ Microsoft Windows 98สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแก้ปัญหาการปิดระบบของ Windows 98 ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
202633 ิวิธีแก้ปัญหาการปิดระบบของ Windows 98 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)

ข้อมูลเพิ่มเติม

เมื่อ Windows 98 Second Edition ปิดระบบไม่ถูกต้อง อาจหยุดการตอบสนอง (แฮงค์) นานหลายนาทีขณะที่ปรากฏข้อความต่อไปนี้บนหน้าจอ:
กรุณารอระหว่างที่คอมพิวเตอร์ปิดระบบ
หรือคุณอาจเห็นหน้าจอว่างและเคอร์เซอร์กะพริบ หรือคอมพิวเตอร์ของคุณอาจเริ่มต้นใหม่แทนที่จะปิดระบบ

Windows 98 Second Edition Shutdown Supplement

Microsoft ได้เปิดตัว Windows 98 Second Edition Shutdown Supplement ที่เน้นปัญหาการปิดระบบในคอมพิวเตอร์ที่มีการ กำหนดค่าฮาร์ดแวร์และซอฟต์แเวร์เฉพาะที่รัน Windows 98 Second Edition ปัญหาเหล่านี้รวมถึงการเริ่มต้นระบบคอมพิวเตอร์ใหม่เมื่อปิดระบบและคอมพิวเตอร์แฮงค์ไประหว่างการปิดระบบ

Microsoft แนะนำขั้นตอนการแก้ปัญหาต่อไปนี้ที่ได้รับการพูดถึงในบทความนี้ กรณีที่หลังจากดำเนินตามขั้นตอนต่างๆ ที่กล่าวถึงไว้ในบทความนี้ คอมพิวเตอร์ยังมีปัญหาการปิดระบบ Microsoft แนะนำให้ใช้การปรับปรุงนี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีโหลด Windows 98 Second Edition Shutdown Supplement โปรดคลิกหมายเลขบทความด้านล่างเพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
239887 การโหลด Windows 98 Second Edition Shutdown Supplement (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)
หมายเหตุ: หลังจากคุณใช้ Windows 98 Second Edition Shutdown Supplement ตัวเลือก Disable Fast Shutdown จะไม่ปรากฏในแท็บ Advanced ใน Msconfig.exe

การแก้ปัญหา

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแก้ปัญหาการปิดระบบของ Windows 98 Second Edition ดูบทความต่อไปนี้ใน Microsoft Knowledge Base:
202633 ิวิธีแก้ปัญหาการปิดระบบของ Windows 98 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)

สาเหตุทั่วไปของปัญหาการปิดระบบ

ปัญหาการปิดระบบใน Windows 98 Second Edition อาจมีสาเหตุจากปัญหาต่างๆ ต่อไปนี้:
 • มีการใช้คีย์รีจิสทรี Fast Shutdown
 • แฟ้มเสียง Exit Windows ได้รับความเสียหาย
 • โปรแกรมหรือโปรแกรม terminate-and-stay-resident (TSR) อาจจบการทำงานไม่ถูกต้อง
 • มีการโหลดไดรเวอร์อุปกรณ์ที่ไม่ถูกต้อง เสียหาย หรือเกิดความขัดแย้ง
 • มีการตั้งค่า Advanced Power Management (APM) หรือ Advanced Configuration and Power Interface (ACPI)
 • มีการตั้งค่า Basic Input/Output System (BIOS) ไม่ถูกต้อง
 • คอมพิวเตอร์มีการตั้งค่าไม่ถูกต้องหรือฮาร์ดแวร์เสียหาย
 • มีอะแดปเตอร์วิดีโอที่ไม่ได้รับการกำหนด IRQ ในเรียลโหมด
หมายเหตุ: Windows 98 Second Edition รวมถึงการปรับปรุงล่าสุดสำหรับ ACPI , OnNow และ APM นอกจากนี้ รหัส Fast Shutdown ที่มีการใช้งานกับรุ่นเริ่มต้นของ Windows 98 ถูกลบเพื่อสนับสนุนคุณลักษณะใหม่เหล่านี้

แม้ว่า Windows 98 Second Edition รวมถึงไดรเวอร์ใหม่หลายตัว ผู้ผลิตอื่นๆ ไม่ทุกรายมีโอกาสในการปรับปรุงไดรเวอร์ฮาร์ดแวร์ของตนเอง คอมพิวเตอร์บางเครื่องหรืออุปกรณ์อาจต้องการการปรับปรุง BIOS หรือไดรเวอร์อุปกรณ์เพื่อสนับสนุน Windows 98 Second Edition

Known Issues

IRQ Steering

ตัวเลือกนี้ช่วยให้อุปกรณ์ PCI หลายๆ ตัวใช้งาน interrupt request line (IRQ) ร่วมกัน หากไม่สามารถใช้ BIOS ได้ ตัวเลือกนี้อาจทำให้คอมพิวเตอร์ของคุณปิดระบบไม่ถูกต้อง แม้ว่าอุปกรณ์สองตัวหรือมากกว่าไม่มีการใช้งาน IRQ ร่วมกัน เมื่อต้องการปิดบัส PCI IRQ Steering ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
 1. คลิก Start เลือกที่ Settings คลิก Control Panel จากนั้นดับเบิลคลิกที่ System
 2. ในแท็บ Device Manager คลิก System Devices
 3. ดับเบิลคลิกที่ PCI Busแล้วคลิกเพื่อยกเลิกช่องทำเครื่องหมาย Use IRQ Steering ในแท็บ IRQ Steering
 4. คลิก OKคลิก OK แล้วเริ่มต้นคอมพิวเตอร์ใหม่
 5. หลังจากเริ่มต้นระบบคอมพิวเตอร์ใหม่แล้ว พยายามปิดระบบคอมพิวเตอร์อีกครั้ง
หากคอมพิวเตอร์ของคุณปิดระบบได้สำเร็จ คุณอาจต้องแก้ไขการตั้งค่า BIOS หรืออาจต้องปรับปรุง BIOS สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการทำงาน ให้ติดต่อผู้ผลิต BIOS

Resume on Ring and LAN

การเลิกใช้คุณลักษณะ “Resume on Ring and LAN” ใน BIOS ของคอมพิวเตอร์ อาจแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการปิดระบบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการทำงาน ให้ติดต่อผู้ผลิตคอมพิวเตอร์หรือ BIOS

Plug and Play BIOS

ในบางกรณี BIOS และ Windows อาจสื่อสารกันไม่ถูกต้องกับฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ระหว่างกระบวนการปิดระบบ คุณสามารถกำหนดค่าคอนฟิก Windows 98 Second Edition เพื่อให้ปฏิเสธ Plug and Play BIOS และสื่อสารโดยตรงกับฮาร์ดแวร์

หมายเหตุ: ใช้วิธีการนี้เพื่อการทดสอบเท่านั้น การเลิกใช้ Plug and Play BIOS อาจทำให้ฮาร์ดแวร์บางชนิดหยุดทำงานด้วย

เมื่อต้องการกำหนดค่า Windows ไม่ให้ใช้ Plug and Play BIOS:
 1. เริ่มต้นระบบคอมพิวเตอร์ใหม่ แล้วกดปุ่ม CTRL ค้างไว้จนเห็นเมนู Windows 98 Startup
 2. เลือก Command Prompt Only
 3. พิมพ์บรรทัดต่อไปนี้ที่พรอมต์คำสั่ง
  cd \windows\system
 4. เปลี่ยนชื่อไฟล์ Bios.vxd เป็น Bios.old
 5. เริ่มต้นระบบคอมพิวเตอร์ใหม่
 6. หลังจากเริ่มต้นระบบคอมพิวเตอร์ใหม่แล้ว ให้ลองปิดระบบ Windows
หากคอมพิวเตอร์ปิดระบบได้ตามปกติ BIOS ของระบบน่าจะเป็นสาเหตุของปัญหาการปิดระบบ ติดต่อบริษัทผู้ผลิตเมนบอร์ดหรือ BIOS เพื่อโหลดโปรแกรมปรับปรุง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ BIOS ของคอมพิวเตอร์ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
299697 ภาพรวมของ Basic Input/Output System ของคอมพิวเตอร์ทั่วไป (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)

NVRAM/ESCD

มีการตั้งค่าเฉพาะสำหรับการติดต่อกันของ BIOS และ Windows ระหว่างการเริ่มต้นระบบและการปิดระบบ เมื่อต้องการตรวจสอบ ให้เลิกใช้คุณลักษณะการปรับปรุง NVRAM/ESCD เพื่อตรวจสอบว่าการทำเช่นนั้นช่วยแก้ปัญหาการปิดระบบหรือไม่ โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
 1. คลิก Start เลือกที่ Settings คลิก Control Panel จากนั้นดับเบิลคลิกที่ System
 2. ในแท็บ Device Manager ดับเบิลคลิกที่ System Devices
 3. คลิก Plug and Play BIOS แล้วคลิกเพื่อเลือก ยกเลิกการเลือกช่องทำเครื่องหมาย NVRAM / ESCD updates ในแท็บ Settings
 4. คลิก OKคลิก OK แล้วเริ่มต้นคอมพิวเตอร์ใหม่
 5. หลังจากเริ่มต้นระบบคอมพิวเตอร์ใหม่แล้ว พยายามปิดระบบคอมพิวเตอร์อีกครั้ง

มีการเปิดใช้คีย์รีจิสทรี Fast Shutdown

คำเตือน: หากคุณใช้ Registry Editor ไม่ถูกต้อง อาจทำให้เกิดปัญหาร้ายแรงซึ่งอาจทำให้คุณต้องติดตั้งระบบปฏิบัติการใหม่ Microsoft ไม่สามารถรับรองได้ว่าคุณสามารถแก้ปัญหาต่างๆ ซึ่งเป็นผลมาจากการใช้ Registry Editor ไม่ถูกต้อง การใช้งาน Registry Editor ถือเป็นความรับผิดชอบของคุณเอง

ยูทิลิตี Microsoft System Configuration รวมถึงตัวเลือกในการเลิกใช้ Fast Shutdown หากตัวเลือกนี้ไม่ได้รับการตั้งค่าใน Windows 98 Second Edition คอมพิวเตอร์ของคุณอาจบูตใหม่แทนที่จะปิดระบบ เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ เปลี่ยนค่า FastReboot data จาก 1 เป็น 0 ในคีย์รีจิสทรีต่อไปนี้:
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\Shutdown
หมายเหตุ: หลังจากคุณใช้ Windows 98 Second Edition Shutdown Supplement ตัวเลือก Disable Fast Shutdown จะไม่ปรากฏในแท็บ Advanced ใน Msconfig.exe

โปรแกรมป้องกันไวรัส

หากคุณมีโปรแกรมป้องกันไวรัสที่ได้รับการกำหนดค่าเพื่อสแกนไดรฟ์ฟล็อปปี้ดิสก์เมื่อมีการปิดระบบคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์อาจหยุดการตอบสนอง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความด้านล่างนี้ เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
231666 โปรแกรมป้องกันไวรัสทำให้คอมพิวเตอร์หยุดตอบสนองเมื่อปิดระบบ (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)

การแทนที่แฟ้ม Configmg.vxd

Microsoft ทราบว่าลูกค้าบางรายแทนที่รุ่นแฟ้ม Configmg.vxd ของ Windows 98 Second Edition ด้วยรุ่นของ Windows 98 เพื่อเน้นปัญหาการปิดระบบ Microsoft แนะนำว่าไม่ให้ทำเช่นนี้ นี่คือสถานการณ์ที่ไม่ได้รับการทดสอบ และอาจทำให้เกิดข้อความแสดงข้อผิดพลาดร้ายแรง ข้อผิดพลาด CPI และฮาร์ดแวร์ชำรุด Windows 98 Second Edition Shutdown Supplement ตรวจพบว่ามีการติดตั้งรุ่นของแฟ้ม Configmg.vxd ไว้หรือไม่ และแทนที่เวอร์ชันก่อนหน้าด้วยรุ่น Windows 98 Second Editionฟังก์ชันต่างๆ ที่ทำระหว่างการปิดระบบ

Windows 98 Second Edition พยายามทำงานต่างๆ ระหว่างการปิดระบบ รวมถึง:
 • ทำงานเกี่ยวกับการเขียนดิสก์ทั้งหมด
 • ล้างแคชในดิสก์
 • รันรหัส Close Window เพื่อปิดโปรแกรมที่รันอยู่ทั้งหมด
 • การเปลี่ยนไดรเวอร์ Protected-mode ให้เป็น Real mode


หากบทความนี้ไม่มีการอธิบายเกี่ยวกับปัญหาการปิดระบบของคุณ โปรดดูเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft เพื่อดูบทความเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปิดระบบของ Windows 98:
http://support.microsoft.com/ph/1139

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 238096 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 12 พฤษภาคม 2550 - Revision: 2.1
ใช้กับ
 • Microsoft Windows 98 Second Edition
Keywords: 
kbenv kbfaq kbinfo KB238096
การปฏิเสธความรับผิดชอบในเนื้อหาของ KB ที่จะไม่มีการปรับปรุงอีกต่อไป
บทความนี้กล่าวถึงผลิตภัณฑ์ที่ Microsoft ไม่มีการสนับสนุนอีกต่อไป เนื้อหาของบทความจึงมีการนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com