วิธีการ overcome 4,095 MB เพจจิ้งจำกัดขนาดแฟ้มใน Windows

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 237740 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

สรุป

เมื่อคุณตั้งค่าขนาดของแฟ้มเพจจิ้งใน Windows เอกสารประกอบที่ระบุว่า แฟ้มเพจจิ้งที่มากที่สุดที่คุณสามารถเลือกเป็น 4,095 เมกะไบต์ (MB) เป็นกำหนดข้อจำกัดนี้ โดยแม็ปหน้าที่เราใช้ใน x 86 ตัวประมวลผล ตัวประมวลผลเหล่านี้ไม่สามารถจัดการจำนวนหน้าต่อหน้าไฟล์ ข้อผิดพลาดนี้เป็นข้อจำกัดการตั้งค่าสำหรับแต่ละระดับเสียง คุณสามารถสร้างจริง ๆ เพจจิ้งแฟ้มนี้ขนาดใหญ่บนไดรฟ์อย่าง น้อยหนึ่งถ้าคุณต้องการให้แฟ้มเพจจิ้งมีขนาดใหญ่ขึ้น หากไดรฟ์พิเศษหรือไดรฟ์ข้อมูลไม่พร้อมใช้งาน คุณสามารถสร้างเพจจิ้งหลาย ๆ แฟ้มในไดรฟ์เดียวโดยการวางในโฟลเดอร์ที่แยกต่างหาก

บันทึกย่อเมื่อต้องการสร้างแฟ้มเพจที่ใหญ่กว่า คุณต้องโหลดเคอร์เนลนามสกุลที่อยู่ทางกายภาพ (PAE) ใน Windows Server 2003, PAE จะเปิดใช้งานโดยอัตโนมัติเมื่อเซิร์ฟเวอร์ที่จะใช้อุปกรณ์หน่วยความจำเพิ่มร้อน อีกวิธีหนึ่งคือ คุณสามารถบังคับให้เคอร์เนล PAE โดยการเพิ่มคำ/ PAEสลับในแฟ้ม Boot.ini

เพื่อที่ได้รับการถ่ายโอนข้อมูลหน่วยความจำที่สมบูรณ์แบบจากคอมพิวเตอร์ที่มีน้อย 4 GB RAM ยังคงจำเป็นในการใช้เครื่อง/ MAXMEMสลับในแฟ้ม Boot.ini นอกจากนี้แฟ้มเพจบนพาร์ติชันระบบอย่างใดอย่างหนึ่งยังต้องเป็น 1 เมกะไบต์มากกว่าจำนวน RAM ที่ติดตั้งไว้ในคอมพิวเตอร์เพื่อสร้างการถ่ายโอนข้อมูลหน่วยความจำแบบเรียบร้อยแล้วสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
108393สวิตช์ /maxmem ในแฟ้ม Boot.ini ใน Windows

ข้อมูลเพิ่มเติม

สิ่งสำคัญนี้ส่วน วิธีการ หรืองานประกอบด้วยขั้นตอนที่บอกให้คุณทราบวิธีการแก้ไขรีจิสทรี อย่างไรก็ตาม ปัญหาร้ายแรงอาจเกิดขึ้นหากคุณปรับเปลี่ยนรีจิสทรีอย่างไม่ถูกต้อง ดังนั้น ให้แน่ใจว่า คุณทำตามขั้นตอนเหล่านี้อย่างระมัดระวัง สำหรับการป้องกันเพิ่มเติม สำรองรีจิสทรีก่อนที่คุณแก้ไข แล้ว คุณสามารถคืนค่ารีจิสทรีหากเกิดปัญหา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสำรองข้อมูล และคืนค่ารีจิสทรี คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
322756วิธีการสำรองข้อมูล และคืนค่ารีจิสทรีใน Windows


โปรดสังเกตว่า การอ่านหรือการเขียนแฟ้มเพจจิ้งของ ขนาดนี้จะเสียค่าใช้จ่ายในแง่ของประสิทธิภาพการทำงาน ถ้าคุณพบว่า คุณต้องการ เพจจิ้งแฟ้มขนาดนี้ มันอาจจะดีกว่าการเพิ่ม RAM เพิ่มเติมลงในคอมพิวเตอร์ ที่ อัลกอริทึมปัจจุบันที่ Windows ใช้ในการตั้งค่าเริ่มต้นขนาดแฟ้มเพจจิ้งมี:
 • ถ้า RAM ที่มีอยู่จริงทั้งหมดไม่น้อยกว่า 2 กิกะไบต์ (GB), การ มีการตั้งค่าแฟ้มเพจจิ้งครั้ง 1.5 เท่าของจำนวนของ RAM หรือ 2 กิกะไบต์ มี มีขนาดเล็กลง
 • ถ้า RAM ทั้งหมดที่มีอยู่จริงจะเท่ากับหรือมากกว่า 2 GB, ขนาดเริ่มต้นถูกตั้งค่าเป็น 2 กิกะไบต์
เมื่อต้องการสร้างหลายแฟ้มเพจจิ้งในไดรฟ์ข้อมูลเดียวกับ overcome 4,095 MB จำกัด:
 1. บนไดรฟ์หรือวอลุ่ม ที่คุณต้องการเก็บแฟ้มเพจจิ้ง สร้างโฟลเดอร์สำหรับหมายเลขของแฟ้มเพจจิ้งที่คุณต้องการสร้างบนไดรฟ์ข้อมูล ตัวอย่างเช่น C:\Pagefile1, C:\Pagefile2 และ C:\Pagefile3
 2. คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ชนิดregeditในการเปิดกล่อง จากนั้นคลิกตกลง.
 3. ในบานหน้าต่างด้านซ้าย ค้นหา และคลิกคีย์ย่อยของรีจิสทรีต่อไปนี้:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\SessionManager\MemoryManagement
 4. ค้นหาค่า Pagingfiles แล้ว คลิกสองครั้งเพื่อ เปิดแฟ้ม
 5. เอาค่าใด ๆ ที่มีอยู่ และเพิ่มค่าต่อไปนี้:
  c:\pagefile1\pagefile.sys อย่างน้อย 3000 4000
  c:\pagefile2\pagefile.sys อย่างน้อย 3000 4000
  c:\pagefile3\Pagefile.sys อย่างน้อย 3000 4000
 6. คลิกตกลงแล้ว ออกจากตัวแก้ไขรีจิสทรี
 7. รีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อทำให้เกิดการ การเปลี่ยนแปลงมีผล
 8. เข้าถึงการตั้งค่าหน่วยความจำเสมือนการตรวจสอบคุณสมบัติของแฟ้มเพจจิ้ง เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้

  การเข้าถึงเครื่องเสมือน การตั้งค่าหน่วยความจำบนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows 2000
  1. บนเดสก์ท็อป คลิกขวาคอมพิวเตอร์ของฉันแล้ว คลิกคุณสมบัติ.
  2. คลิกขั้นสูงแท็บ
  3. คลิกตัวเลือกประสิทธิภาพการทำงาน.
  4. คลิกการเปลี่ยนแปลง.
  การเข้าถึงเครื่องเสมือน การตั้งค่าหน่วยความจำบน Windows xp หรือคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2003
  1. บนเดสก์ท็อป คลิกขวาคอมพิวเตอร์ของฉันแล้ว คลิกคุณสมบัติ.
  2. คลิกขั้นสูงแท็บ
  3. ภายใต้ประสิทธิภาพการทำงานคลิกการตั้งค่า.
  4. คลิกขั้นสูงแท็บ จากนั้นคลิกการเปลี่ยนแปลง.
ในตัวอย่างนี้ ขนาดเริ่มต้นของแฟ้มเพจจิ้งถูกตั้งค่าเป็น อย่างน้อย 3000 คุณสามารถประหยัดเนื้อที่ดิสก์ โดยการตั้งค่าขนาดเริ่มต้นของส่วนเกินเก็บเพจของแฟ้มเป็น 0 เพื่อให้มีว่าง ใช้เมื่อจำเป็นเท่านั้น ขนาดเริ่มต้นของแฟ้มเพจจิ้งถูกเตรียมใช้งานไป ขนาดต่ำสุดเมื่อคอมพิวเตอร์เริ่มทำงาน ถ้าขนาดเริ่มต้นเป็นอย่างน้อย 3000 ช่องนั้น ถูกสงวนไว้บนดิสก์คำนึงถึงว่ากำลังถูก ใช้

หมายเหตุเพื่อที่ได้รับการถ่ายโอนข้อมูลหน่วยความจำที่สมบูรณ์แบบจากคอมพิวเตอร์ที่มีน้อย 4 GB RAM จะยังจำเป็นต้องใช้สวิตช์ /maxmem ในแฟ้ม Boot.ini นอกจากนี้แฟ้มเพจบนพาร์ติชันระบบอย่างใดอย่างหนึ่งยังต้องเป็น 1 เมกะไบต์มากกว่าจำนวน RAM ที่ติดตั้งไว้ในคอมพิวเตอร์เพื่อสร้างการถ่ายโอนข้อมูลหน่วยความจำแบบเรียบร้อยแล้ว

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 237740 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 28 มกราคม 2554 - Revision: 5.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
Keywords: 
kbproductlink kbdiskmemory kbhowto kbmt KB237740 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:237740

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com