การใช้ LDIFDE เพื่อนำเข้า และส่งออกวัตถุไดเรกทอรีไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 237677 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
หมายเหตุ
บทความนี้ถูกนำไปใช้กับ Windows 2000 การสนับสนุนสำหรับ Windows 2000 สิ้นสุดในวันที่ 13 กรกฎาคม 2010 ที่ ศูนย์แก้ไขปัญหาของจุดสิ้นสุดของสนับสนุน Windows 2000 มีจุดเริ่มต้นสำหรับการวางแผนกลยุทธ์ของคุณสำหรับการย้ายข้อมูลจาก Windows 2000 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมให้ดู นโยบาย Lifecycle ฝ่ายสนับสนุนของ Microsoft.
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

การ LDAP ข้อมูลแลกเปลี่ยนรูปแบบ (LDIF) เป็นมาตรฐานสำหรับรูปแบบแฟ้มที่สามารถใช้สำหรับการดำเนินการชุดงานดำเนินการกับไดเรกทอรีที่สอดคล้องกับมาตรฐานของ LDAP อินเทอร์เน็ตแบบร่าง LDIF สามารถใช้เพื่อส่งออก และนำเข้าข้อมูล การอนุญาตให้มีการดำเนินการชุดงานเช่นเพิ่ม สร้าง และปรับเปลี่ยนที่จะดำเนินการกับไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่ โปรแกรมอรรถประโยชน์ที่เรียกว่า LDIFDE จะรวมอยู่ใน Windows 2000 เพื่อสนับสนุนการดำเนินการชุดงานตาม LDIF รูปแบบแฟ้มมาตรฐาน บทความนี้ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณเข้าใจว่าคุณสามารถใช้โปรแกรมอรรถประโยชน์ LDIFDE เพื่อโยกย้ายไดเรกทอรี

ข้อมูลเพิ่มเติม

ดูพารามิเตอร์ทั่วไปของ LDIFDE

 1. คลิกเริ่มชี้ไปที่โปรแกรมชี้ไปที่ เบ็ดเตล็ดและจากนั้นคลิก พรอมต์คำสั่ง.
 2. ที่พรอมต์คำสั่ง พิมพ์: ldifde ?. แฟ้มวิธีใช้มีอยู่ภายในแล้วแสดงเป็นข้อความด้านล่างนี้

พารามิเตอร์ทั่วไป

-i       Turn on Import Mode (The default is Export)
-f filename   Input or Output filename
-s servername  The server to bind to
-c FromDN ToDN Replace occurrences of FromDN to ToDN
-v       Turn on Verbose Mode
-j       Log File Location
-t       Port Number (default = 389)
-?       Help
				

ระบุพารามิเตอร์ที่ส่งออก

-d RootDN    The root of the LDAP search (Default to Naming Context)
-r Filter    LDAP search filter (Default to "(objectClass=*)")
-p SearchScope Search Scope (Base/OneLevel/Subtree)
-l list     List of attributes (comma separated) to look for in an LDAP
        search.
-o list     List of attributes (comma separated) to omit from input
-g       Disable Paged Search
-m       Enable the SAM logic on export
-n       Do not export binary values
				

นำเข้าเฉพาะพารามิเตอร์

-k   The import will go on ignoring 'Constraint Violation' and 'Object
    Already Exists' errors
				

พารามิเตอร์ข้อมูลประจำตัว

-a   Sets the command to run using the supplied user distinguished name
    and password. For example: "cn=yourname,dc=yourcompany,dc-com
    password"	
-b   Sets the command to run as username domain password. The default is
    to run using the credentials of the currently logged on user.	
				
หมายเหตุ เครื่องมือนี้มีความยืดหยุ่นมาก และมีหมายเลขของสวิตช์บรรทัดคำสั่งและอาร์กิวเมนต์ โปรแกรมอรรถประโยชน์นี้ถูกรวมอยู่ ใน Windows 2000 Server แต่ไม่ มี Windows 2000 Professional โปรแกรม LDIFDE สามารถคัดลอกไปยังคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows 2000 Professional และสามารถเรียกใช้จากระยะไกลกับไดเรกทอรี Windows 2000 Server ใช้งานอยู่

การใช้ LDIFDE เพื่อส่งออก และนำเข้าวัตถุไดเรกทอรี

ต่อไปนี้เป็นกระบวนการทีละขั้นตอนการนำเข้า และส่งออกหน่วยองค์กร (Ou) และบัญชีผู้ใช้จากเรกทอรีที่ใช้งานอยู่ 2000 Windows หนึ่งไปยังอีก ตัวอย่างนี้ "ส่งออก" คือ ชื่อของโดเมนที่วัตถุจะถูกส่งออก และ "นำเข้า" คือ ชื่อของโดเมนที่วัตถุจะถูกนำเข้า ยังสามารถใช้ LDIFDE เพื่อนำเข้าโฟลเดอร์อื่น ๆ ส่วนใหญ่ในไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่

ชื่อหน่วยการส่งออกจากโดเมนต้นทาง

 1. เข้าสู่ระบบในฐานะผู้ดูแลระบบในโดเมนส่งออก ถ้าคุณล็อกอินโดยใช้การ บัญชีที่มีสิทธิ์ของผู้ดูแลระบบ คุณอาจจะไม่ได้ สามารถทำการส่งออก และนำเข้าการดำเนินงานเทียบกับการใช้งานอยู่ ไดเรกทอรี
 2. คลิกเริ่มชี้ไปที่โปรแกรมชี้ไปที่ เบ็ดเตล็ดและจากนั้นคลิก พรอมต์คำสั่ง.
 3. ที่พรอมต์คำสั่ง พิมพ์:
  ldifde -f exportOu.ldf -s Server1 -d " dc =ส่งออก dc = com " -p subtree - r "(objectCategory=organizationalUnit)" -l "cn, objectclass, ou"
  เรียกใช้คำสั่งนี้ส่งออก Ou ทั้งหมดยกเว้นตัวควบคุมโดเมนลงในตัว แฟ้มที่มีชื่อว่า ExportOU.ldf

ส่งออกบัญชีผู้ใช้จากโดเมนต้นทาง

ที่พรอมต์คำสั่ง พิมพ์:
ldifde -f Exportuser.ldf -s Server1 -d " dc =ส่งออก dc = com " -p subtree - r " (& (objectCategory=person)(objectClass=User)(givenname=*)) " -l " cn, givenName, objectclass, samAccountName "
เรียกใช้คำสั่งนี้เป็นการส่งออกผู้ใช้ทั้งหมดในโดเมนส่งออกไปยังแฟ้มที่ชื่อ Exportuser.ldf ถ้าคุณไม่มีแอตทริบิวต์ที่จำเป็นทั้งหมด การดำเนินการนำเข้าไม่ทำงาน แอตทริบิวต์objectclassและsamAccountNameถูกต้อง แต่เพิ่มเติมสามารถเพิ่มได้ตามความจำเป็น

หมายเหตุ บัญชีที่มีอยู่ภายใน เช่นผู้ดูแล ไม่มีชื่อที่ให้มา โดยค่าเริ่มต้น ตัวกรอง LDAP ที่ใช้ข้างบนไม่ส่งออกบัญชีเหล่านั้น LDIFDE ไม่สนับสนุนการส่งรหัสผ่าน

หมายเหตุ เมื่อคุณไม่ใช้พารามิเตอร์-s , LDIFDE เลือกแค็ตตาล็อกส่วนกลางสำหรับการส่งออก ขึ้นอยู่กับตัวควบคุมโดเมนการวาง เซิร์ฟเวอร์นี้อาจเป็นตัวควบคุมโดเมนสำหรับโดเมนที่แตกต่างกัน และส่งออกอาจล้มเหลว คุณเห็นสิ่งนี้เมื่อคุณตรวจสอบผลลัพธ์ของ LDIFDE ในกรณีนี้ ระบุตัวควบคุมโดเมนท้องถิ่นของโดเมนที่เป็นโฮสต์ของวัตถุ

นำหน่วยงานส่งออกการนำเข้า

 1. เข้าสู่ระบบในฐานะผู้ดูแลระบบในโดเมนนำเข้า ถ้าคุณล็อกอินโดยใช้ บัญชีผู้ใช้ที่ไม่มีสิทธิ์ของผู้ดูแลระบบ คุณอาจจะไม่ได้ สามารถทำการส่งออก และนำเข้าการดำเนินงานเทียบกับการใช้งานอยู่ ไดเรกทอรี
 2. เปิดแฟ้ม Exportou.ldf โดยใช้แผ่นจดบันทึก
 3. ใน Notepad บนเมนูแก้ไขคลิกแทน
 4. ในการ สิ่งที่ค้นหา ชนิดกล่อง การส่งออก. ในการ แทนที่ด้วย กล่อง ชนิด นำเข้า.
 5. คลิก แทนทั้งหมด.
 6. หลังจากที่คุณตรวจสอบว่า ชื่อโดเมนจะถูกแทน บันทึก และ ปิดแฟ้ม
 7. ที่พรอมต์คำสั่ง พิมพ์:
  ldifde -i ExportOU.ldf -s -f Server2
คุณควรเห็นข้อความระบุหมายเลขของรายการที่มีการปรับเปลี่ยน และคำสั่งเสร็จเรียบร้อยแล้ว

หมายเหตุ ในสถานการณ์นี้ คุณต้องดำเนินการขั้นตอนแรกก่อนที่จะดำเนินการตามขั้นตอนที่สองเพื่อให้ Ou มีอยู่ให้ประกอบด้วยผู้ใช้

นำผู้ใช้ที่ส่งออกการนำเข้า

 1. เปิดแฟ้ม Exportuser.ldf โดยใช้แผ่นจดบันทึก
 2. ใน notepad เปิดเมนูแก้ไขและคลิกแทน

  หมายเหตุ โปรดจำไว้ว่า ในตัวอย่างนี้ "ส่งออก" คือ ชื่อของการ โดเมนที่วัตถุจะถูกส่งออก และ "นำเข้า" เป็นชื่อของการ โดเมนที่วัตถุจะถูกนำเข้า คุณจะแทน "ส่งออก" ด้วยการ ชื่อของคุณส่งออกจากโดเมนและคุณจะต้องแทน "นำเข้า" กับโดเมนที่คุณกำลังนำเข้าไป
 3. ในการ สิ่งที่ค้นหา ชนิดกล่อง การส่งออก. ในการ แทนที่ด้วยกล่อง ชนิด นำเข้า.
 4. คลิก แทนทั้งหมด.
 5. หลังจากที่คุณตรวจสอบว่า ชื่อโดเมนจะถูกแทน บันทึก และ ปิดแฟ้ม
 6. ที่พรอมต์คำสั่ง พิมพ์:
  ldifde -i Exportuser.ldf -s -f Server2
 7. ดูผู้ติดต่อสร้างขึ้นใหม่โดยใช้อย่างใดอย่างหนึ่งไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่ ผู้ใช้ และคอมพิวเตอร์สแนปอินเครื่องมือ หรือใช้สมุดรายชื่อของ Windows ของคุณ
หมายเหตุ: เนื่องจาก LDIFDE ส่งรหัสผ่าน เมื่อผู้ใช้จะถูกนำเข้าลงในไดเรกทอรี บัญชีถูกปิดใช้งาน และรหัสผ่านถูกตั้งค่าเป็น null ทำเช่นนี้สำหรับเหตุผลด้านความปลอดภัย ยัง บัญชีตัวเลือก "ผู้ใช้ต้องเปลี่ยนรหัสผ่านเมื่อเข้าสู่ระบบถัดไป" ไว้

การส่งออกวัตถุจากทั้งโครงสร้าง

ถ้าคุณจำเป็นต้องส่งออก Ou ผู้ใช้ และกลุ่มจากทั้งโครงสร้าง คุณอาจเรียกใช้คำสั่ง LDIFDE ส่งออกข้างต้นกับแต่ละโดเมนในฟอเรสต์ หรืออีกวิธีหนึ่งคือ เรียกใช้แบบสอบถามเดียวกันกับแค็ตตาล็อกส่วนกลาง (GC) เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้แน่ใจว่า ตัวควบคุมโดเมนที่ระบุไว้ ด้วยสวิตช์ -s จะเป็น GC และนอกจากนี้ ระบุพอร์ต GC ใช้สวิตช์ -t หมายเลขพอร์ต GC เป็น 3268

ตัวอย่างเช่น เพื่อทำการดำเนินการส่งออกที่ล้อมกรอบกับ GC แบบ คำสั่ง LDIFDE จะเป็น:
ldifde -f Exportuser.ldf -s Server1 -t 3268 -d " dc =ส่งออก dc = com " -p subtree - r " (& (objectCategory=person)(objectClass=User)(givenname=*)) " -l " cn, givenName, objectclass, sAMAccountName "
หมายเหตุ เมื่อต้องการปรับเปลี่ยนแอตทริบิวต์ของในโฆษณานั้นเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งที่ตามรูปแบบต่อไปนี้สำหรับแฟ้มนำเข้า โดยเฉพาะอย่างยิ่ง "-" บนบรรทัดเดียวตาม ด้วยบรรทัดว่างทั้งหมดในบรรทัดถัดไป การนำเข้าแฟ้มนี้ถูกเรียกใช้ทั้งหมดที่คุณจำเป็นต้องทำ: ldifde -i Import.ldf -s -f เซิร์ฟเวอร์.

ตัวอย่าง/ปรับเปลี่ยนการนำเข้าแฟ้มรูป:
dn: CN=Jane Doe,OU=Staff,DC=microsoft,DC=com
changetype: modify
replace: extensionAttribute1
extensionAttribute1: Staff
-

dn: CN=John Doe,OU=Staff,DC=microsoft,DC=com
changetype: modify
replace: extensionAttribute1
extensionAttribute1: Staff
-
				

นำเข้าแอตทริบิวต์ที่มีหลายค่า

นำเข้าแฟ้มที่ มีแอททริบิวต์ที่มีหลายค่ามีรูปแบบของ:
dn: distinguishedName
changetype: ปรับเปลี่ยน
แทน: แอตทริบิวต์
แทนการปรับเปลี่ยน: แอตทริบิวต์ [นี้มีแอตทริบิวต์จะเปลี่ยนแปลง]
แอตทริบิวต์: value1
แอตทริบิวต์: value2
แอตทริบิวต์: valueN [ที่ N คือ ค่าถัดไป] - [ยัติภังค์ จำเป็นต้องจบการทำงานของแฟ้มการป้อนข้อมูล]
ตัวอย่าง:
dn: CN =ตัวเชื่อมต่อสำหรับ Lotus Notes ลบ (EX1), CN เชื่อมต่อ CN =สายงานการผลิต กลุ่มแรก CN =กลุ่มสายงานการผลิต CN = = กลุ่มระดับผู้ดูแลแรก CN =กลุ่มระดับผู้ดูแล CN VINC, CN = Microsoft Exchange, CN =บริการ CN = =การตั้งค่าคอนฟิก DC = vinc, DC = biz changetype: แทนการปรับเปลี่ยน: msExchExportContainersLinked msExchExportContainersLinked: OU = GroupWise ผู้ DC = vinc, DC = biz msExchExportContainersLinked: OU ผู้โฆษณา DC = = vinc, DC = biz msExchExportContainersLinked: CN =ผู้ใช้ DC = vinc, DC = biz

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 237677 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 16 มกราคม 2556 - Revision: 6.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
Keywords: 
kbhowto kbmt KB237677 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:237677

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com