สร้างใหม่ Outlook สำหรับฐานข้อมูล Mac 2011 ในการแก้ไขปัญหา

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2360509 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

บทความนี้อธิบายวิธีการสร้างฐานข้อมูลข้อมูลเฉพาะตัวของการแก้ไขปัญหาใน Microsoft Outlook สำหรับ Mac 2011

รหัสประจำตัวประกอบด้วยชุดของข้อความอีเมล ผู้ติดต่อ งาน ปฏิทิน การตั้งค่าบัญชี และอื่น ๆ รหัสประจำตัวของคุณอยู่ในข้อมูลโฟลเดอร์ผู้ใช้ของ Microsoft

ถ้าคุณมีปัญหาต่าง ๆ ต่อไปนี้ ฐานข้อมูลอาจได้รับความเสียหาย และคุณอาจต้องสร้างฐานข้อมูลความเป็นตัวตนของคุณ โดยใช้ยูทิลิตี้การฐานข้อมูล Microsoft:

 • outlook ไม่ เปิด หยุดตอบสนอง หรือจบการทำงานอย่างไม่คาดคิด
 • ไม่ต้องเปิดรายการ outlook หรือรายการที่เปิดไม่ได้สินค้าที่คุณเลือก
 • บรรทัดที่ว่างเปล่าปรากฏ ในรายการข้อความ Outlook หรือผู้ติดต่อ Outlook
 • รายการที่ติดต่อของ outlook แสดงอย่างไม่ถูกต้อง
 • คุณไม่พบข้อมูลที่คุณเพิ่มเข้าไปยัง Outlook เช่นเหตุการณ์การปฏิทินหรือผู้ติดต่อ
 • เมื่อคุณทำการค้นหาใน Outlook ผลลัพธ์การค้นหาไม่ตรงกับเงื่อนไขที่คุณตั้งค่า
 • หน้าต่างจดหมายเตือนชำระเงินของ Office ที่ว่างเปล่าปรากฏขึ้น
 • clippings ใน Scrapbook หายไป

ข้อมูลเพิ่มเติม

วิธีการสร้างฐานข้อมูลความเป็นตัวตนของคุณ

ขั้นตอนที่ 1: ปิดโปรแกรมประยุกต์ทั้งหมด

คุณต้องออกจากโปรแกรมประยุกต์ทั้งหมดก่อนที่จะดำเนินการกับขั้นตอนต่อไปนี้ เมื่อต้องการออกจากโปรแกรมประยุกต์ คลิกการ<application name=""></application>เมนูบนแถบเครื่องมือ (ด้านบน), และเลือกแล้วQUIT. ถ้าคุณไม่สามารถปิดโปรแกรมประยุกต์ หรือไม่ทราบวิธี ค้างไว้แป้นคำสั่งและตัวเลือก และจากนั้น กด Esc บนแป้นพิมพ์ของคุณ เลือกแอพลิเคชันในหน้าต่างโปรแกรมประยุกต์ปิดบังคับ และจากนั้น เลือกบังคับให้ปิด. คลิกบังคับให้ปิดเมื่อต้องการปิดโปรแกรมประยุกต์

หมายเหตุ:คุณไม่สามารถปิดการค้นหา

เมื่อคุณเสร็จเรียบร้อยแล้ว คลิกปุ่มปิดสีแดงมุมบนซ้ายเพื่อปิดหน้าต่าง

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
2403189

ขั้นตอนที่ 2: กำหนดจำนวนของเนื้อที่ว่างบนฮาร์ดดิสก์

ก่อนที่จะทำการบำรุงรักษาฐานข้อมูลใด ๆ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณมีอย่างน้อยสามครั้งเป็นปริมาณเนื้อที่บนฮาร์ดดิสก์มีเป็นขนาดปัจจุบันของตัว Outlook ของคุณ ตัวอย่างเช่น ถ้าข้อมูลเฉพาะตัว 1 กิกะไบต์ (GB), ไม่ควรมีพื้นที่ว่างอย่างน้อย 3 GB พร้อมใช้งานบนฮาร์ดดิสก์ (ไม่รวมเนื้อที่ที่จำเป็นสำหรับหน่วยความจำเสมือน)

เมื่อต้องการกำหนดขนาดของข้อมูลเฉพาะตัวของคุณ ดำเนินการดังต่อไปนี้:

 1. nfinderคลิกไปยังแล้ว คลิกโฮมเพจ. เปิดโฟลเดอร์'เอกสาร'
 2. เปิดโฟลเดอร์ข้อมูลผู้ใช้ของ Microsoft
 3. เปิดโฟลเดอร์ของผู้ใช้อีเมล 2011 Office
 4. คลิกโฟลเดอร์ที่ผู้ใช้อีเมล
 5. ในการแฟ้ม:เมนู คลิกรับข้อมูลแล้ว คลิกรับข้อมูล. หมายเหตุขนาดของฐานข้อมูล

เมื่อคุณสร้าง Outlook identity เนื้อที่ว่างบนฮาร์ดดิสก์ปันส่วนสำหรับข้อมูลที่ได้รับรหัสประจำตัวในขณะที่คุณทำงาน เมื่อคุณเพิ่ม และลบข้อความ นัดหมาย งาน และหมายเหตุ ฐานข้อมูลสามารถพัฒนาสิ้นเปลืองพื้นที่

ขั้นตอนที่ 3:ค้นหา และ back อัพรหัสประจำตัวปัจจุบัน

เมื่อต้องการสำรองข้อมูลเฉพาะตัวของคุณ ดำเนินการดังต่อไปนี้:

 1. ในการfinderคลิกไปยังแล้ว คลิกโฮมเพจ. เปิดการเอกสารโฟลเดอร์
 2. เปิดการข้อมูลผู้ใช้ของ Microsoftโฟลเดอร์
 3. คลิ กตัวควบคุม หรือคลิกขวาidentities 2011 สำนักงานโฟลเดอร์ แล้วเลือกโฟลเดอร์ทำสำเนา. มีสร้างสำเนาของโฟลเดอร์
 4. ออกจากโปรแกรมประยุกต์ทั้งหมด
คุณได้สร้างสำเนาสำรองของข้อมูลเฉพาะตัวของคุณ (หรือ identities) และพร้อมใช้งานการดำเนินต่อ

หมายเหตุ:การสำรองข้อมูลนี้สามารถใช้ซอฟต์แวร์กู้คืนฐานข้อมูลของบริษัทอื่น ซึ่งโดยทั่วไปจะทำได้ดีกว่างาน identities rebuilt ไม่

ขั้นตอน4: สร้างฐานข้อมูล

 1. ออกจากโปรแกรมประยุกต์ทั้งหมด
 2. กดค้างไว้ตัวเลือกแป้นบนแป้นพิมพ์ และจะ เริ่มต้น Outlook 2011

  หมายเหตุ:คุณสามารถเรียกยังดูยูทิลิตี้การฐานข้อมูล โดยการเปิดโฟลเดอร์ของแอพลิเคชันแล้ว เปิดโฟลเดอร์ Microsoft Office 2011 เปิดโฟลเดอร์ Office และจากนั้น คลิกสองครั้งที่ Utility.app ฐานข้อมูลของ Microsoft
 3. ในหน้าต่างฐานข้อมูลที่โปรแกรมอรรถประโยชน์ เลือกฐานข้อมูลที่คุณต้อง การเก็บรักษา แล้ว คลิกสร้างใหม่.
 4. ระบุหลัก Rebuilding หน้าต่างจะเปิด และแสดงความคืบหน้า เมื่อการดำเนินการ เสร็จสมบูรณ์คุณจะได้รับข้อความ "ฐานข้อมูลของคุณถูก rebuilt เสร็จสมบูรณ์
 5. คลิกดำเนินการ.
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
2360508


เริ่มการทำงานของ Outlook และดูว่า ปัญหาได้รับการแก้ไข ถ้ามีการแก้ปัญหาไม่ได้ ไปที่ขั้นตอนถัดไป

ขั้นตอนที่ 5:สร้าง identity ใหม่

ถ้าคุณใช้ Outlook ในกำลังการผลิตมากกว่าหนึ่ง เช่นที่บ้าน และใน ที่ทำงาน Outlook อาจมีการกำหนดค่าได้ identities หลาย ๆ ค่า แต่ละ identity เก็บชุดที่แยกต่างหากของอีเมล สมุดรายชื่อ งาน ปฏิทิน การตั้งค่าบัญชี และอื่น ๆ

หาก Outlook มี identities หลาย ๆ ค่า identities การอย่างใดอย่างหนึ่งอาจจะเสียหาย กำลังพยายามใช้ identity ที่แตกต่างกันเพื่อพิจารณาว่า เป็นปัญหาหรือไม่ หาก identity เสียหาย คุณต้องสร้าง identity ใหม่เพื่อแก้ไขปัญหานี้

เมื่อต้องการสร้าง identity ใหม่ ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 1. ออกจากโปรแกรมประยุกต์ทั้งหมด
 2. ตัวเลือกแป้นบนแป้นพิมพ์ค้าง และจากนั้น คลิกการOutlookไอคอนที่ใช้ในการย้ายต่อเนื่อง ยูทิลิตี้การฐานข้อมูล Microsoft จะเปิดขึ้น

  หมายเหตุ:คุณยังสามารถเข้าถึงยูทิลิตี้การฐานข้อมูล Microsoft โดยการเปิดโฟลเดอร์ของแอพลิเคชันแล้ว เปิดโฟลเดอร์ Microsoft Office 2011 เปิดโฟลเดอร์ Office และจากนั้น คลิกสองครั้งที่ Utility.app ฐานข้อมูลของ Microsoft
 3. คลิกเครื่องหมาย [+เข้าสู่ระบบ การเพิ่ม identity ใหม่ จากนั้น พิมพ์ชื่อสำหรับ identity ใหม่ ตัวอย่างเช่น พิมพ์รหัสประจำตัวใหม่.

  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  2410421
 4. ตั้งค่าเพิ่งสร้าง identity ที่เป็นค่าเริ่มต้น เมื่อต้องการทำเช่นนี้ เลือกรหัสประจำตัวที่สร้างขึ้นใหม่ คลิกการการทำงาน (Action)ปุ่ม และเลือกแล้วตั้งค่าเป็นค่าเริ่มต้น.

  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  2410453

 5. ออกจากการที่ Microsoft ฐานข้อมูล Utility และจากนั้นเริ่ม Outlook ใหม่ และดูว่า ปัญหาได้รับการแก้ไข

ถ้าขั้นตอนก่อนหน้านี้ไม่ช่วยแก้ปัญหา ฐานข้อมูลของ Outlook สุดอาจเสียหายเกินซ่อมแซม ถ้าไม่มีอยู่ไม่มีการสำรองข้อมูลสามารถ และไม่มีแหล่งอื่น ๆ ไม่มีข้อมูล (เช่นคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นหรืออุปกรณ์มือถือ), คุณจะต้องเริ่มการทำงานจากลบได้เนื่องจากไม่กู้คืนข้อมูล การเริ่มต้นจากลบ คุณลากโฟลเดอร์ผู้ใช้อีเมล 2011 Office (เฉพาะเมื่อมีผู้อื่นไม่มี) เพื่อขยะ และเริ่ม Outlook ใหม่


คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2360509 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 26 ตุลาคม 2553 - Revision: 0.1
ใช้กับ
 • Microsoft Outlook 2011 for Mac
Keywords: 
dftsdahomeportal kbmt KB2360509 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2360509

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com