วิธีการเปิดฐานข้อมูลมีการป้องกันด้วยรหัสผ่าน โดยอัตโนมัติใน Access 2000

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 235422 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

โดยOpenCurrentDatabaseวิธี คุณโดยทางโปรแกรมสามารถเปิดฐานข้อมูล Microsoft Access ภายในอินเทอร์เฟซสำหรับผู้ใช้ของ Microsoft Access อย่างไรก็ตาม ในOpenCurrentDatabaseวิธีไม่มีพารามิเตอร์สำหรับการระบุรหัสผ่านสำหรับฐานข้อมูลที่มีการป้องกันด้วยรหัสผ่าน ดังนั้น ผู้ใช้อยู่โดยอัตโนมัติพร้อมท์ให้ใส่รหัสผ่านฐานข้อมูลถ้ามีอยู่

บทความนี้อธิบายถึงวิธีการที่โดยทางโปรแกรมเปิดฐานข้อมูลที่มีการป้องกันด้วยรหัสผ่านในการเข้าถึง Microsoft อินเทอร์เฟซสำหรับผู้ใช้ โดยไม่มีการขัดจังหวะโดยผู้ใช้

ข้อมูลการเข้าถึงวัตถุ (DAO) ช่วยให้คุณสามารถระบุรหัสผ่านฐานข้อมูลเมื่อเปิดฐานข้อมูลที่มีการป้องกันด้วยรหัสผ่าน โดยDBEngineคุณสมบัติของอินสแตนซ์ของ Microsoft Access ที่สร้างรหัสของคุณ คุณจะสามารถใช้ DAO เพื่อระบุรหัสผ่านของฐานข้อมูล หลังจากที่ได้ถูกตรวจสอบรหัสผ่านฐานข้อมูล โดยโปรแกรมของฐานข้อมูล Microsoft Jet คุณสามารถใช้การOpenCurrentDatabaseวิธีการเปิดฐานข้อมูลในอินเทอร์เฟซสำหรับผู้ใช้ของ Microsoft ในการเข้าถึงโดยไม่มีการขัดจังหวะโดยผู้ใช้

ตัวอย่าง step-by-Step

ข้อควรระวัง: ถ้าคุณทำตามขั้นตอนในตัวอย่างนี้ คุณปรับเปลี่ยนฐานข้อมูลตัวอย่าง Northwind.mdb คุณอาจต้องการสำรองข้อมูลแฟ้ม Northwind.mdb และทำตามขั้นตอนเหล่านี้บนสำเนาของฐานข้อมูล

 1. เริ่ม Microsoft Access 2000
 2. เปิดฐานข้อมูลตัวอย่าง Northwind.mdb ให้ใช้เอกสิทธิ์เฉพาะบุคคล เมื่อต้องการเปิดฐานข้อมูลให้ใช้เอกสิทธิ์เฉพาะบุคคล คลิกNorthwind.mdbในการOPENกล่องโต้ตอบกล่อง คลิกลูกศรอยู่ถัดจากนั้นOPENปุ่ม แล้วคลิกเปิดเฉพาะ.
 3. ในการเครื่องมือเมนู ให้ชี้ไปที่การรักษาความปลอดภัยแล้ว คลิกรหัสผ่านฐานข้อมูลการตั้งค่า.
 4. ประเภท:nwindในการรหัสผ่าน:และตรวจสอบกล่อง แล้วคลิกตกลง.
 5. ปิดฐานข้อมูลตัวอย่าง Northwind.mdb
 6. เปิดฐานข้อมูลตัวอย่าง Northwind.mdb เพื่อตรวจสอบว่า คุณได้รับการพร้อมท์เพื่อใส่พร้อมท์ฐานข้อมูล
 7. คลิกยกเลิกเมื่อต้องการป้องกันฐานข้อมูลเปิด
 8. สร้างฐานข้อมูลใหม่ ว่างเปล่า
 9. เปิดโมดูลใหม่ในมุมมองออกแบบ
 10. ในการเครื่องมือเมนู คลิกอ้างอิง:.
 11. เพิ่มการอ้างอิงไปยังการไลบรารีวัตถุ Microsoft DAO 3.6แล้ว คลิกตกลงเมื่อต้องการปิดการอ้างอิง:กล่องโต้ตอบ
 12. เพิ่มรหัสต่อไปนี้ในโมดูล:
  Option Compare Database
  Option Explicit
  
  Sub OpenPasswordProtectedDB()
  
    'Define as Static so the instance of Access
    'doesn't close when the procedure ends.
    Static acc As Access.Application
    Dim db As DAO.Database
    Dim strDbName As String
    strDbName = "C:\Program Files\Microsoft Office\Office\Samples\Northwind.mdb"
    Set acc = New Access.Application
    acc.Visible = True
    Set db = acc.DBEngine.OpenDatabase(strDbName, False, False, ";PWD=nwind")
    acc.OpenCurrentDatabase strDbName
    db.Close
    Set db = Nothing
  End Sub
  					
 13. เรียกใช้ OpenPasswordProtectedDB subroutine ในหน้าต่าง Immediate
โปรดสังเกตว่า ฐานข้อมูล Northwind เปิดขึ้นในอินสแตนซ์ใหม่ของ Microsoft ในการเข้าถึงโดยไม่ต้องพร้อมท์การรหัสผ่าน

หลังจาก คุณอาจต้องการเอารหัสผ่านฐานข้อมูลจากฐานข้อมูลตัวอย่าง Northwind.mdb โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
 1. เริ่ม Microsoft Access 2000
 2. เปิดฐานข้อมูลตัวอย่าง Northwind.mdb ให้ใช้เอกสิทธิ์เฉพาะบุคคล เมื่อต้องการเปิดฐานข้อมูลให้ใช้เอกสิทธิ์เฉพาะบุคคล คลิกNorthwind.mdbในการOPENกล่องโต้ตอบกล่อง คลิกลูกศรอยู่ถัดจากนั้นOPENปุ่ม แล้วคลิกเปิดเฉพาะ.
 3. เมื่อได้รับการพร้อมท์สำหรับรหัสผ่านฐานข้อมูล พิมพ์nwindแล้ว คลิกตกลง.
 4. ในการเครื่องมือเมนู ให้ชี้ไปที่การรักษาความปลอดภัยแล้ว คลิกรหัสผ่านฐานข้อมูล unset.
 5. เมื่อได้รับการพร้อมท์สำหรับรหัสผ่านฐานข้อมูล พิมพ์nwindแล้ว คลิกตกลง.
 6. ปิดฐานข้อมูล
รหัสผ่านฐานข้อมูลจะถูกเอาออก
ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปิดฐานข้อมูลการได้รับการป้องกันรหัสผ่านกับ DAO คลิกหมายเลขบทความด้านล่างนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
209953ACC2000: วิธีการที่ใช้วิธีการ OpenDatabase เมื่อต้องการเปิดฐานข้อมูลที่มีป้องกันรหัสผ่าน

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 235422 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 17 กันยายน 2554 - Revision: 5.0
ใช้กับ
 • Microsoft Access 2000 Standard Edition
Keywords: 
kbautomation kbprogramming kbhowtomaster kbmt KB235422 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:235422

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com