Popis příkazu SET v Konzole pro zotavení

Překlady článku Překlady článku
ID článku: 235364 - Produkty, které se vztahují k tomuto článku.
Tento článek byl dříve publikován CZ235364
Rozbalit všechny záložky | Minimalizovat všechny záložky

Souhrn

Tento článek popisuje použití příkazu set Konzoly pro zotavení a jak jej povolit před spuštěním konzoly.

Další informace

Pomocí příkazu set můžete v Konzole pro zotavení zobrazit a změnit čtyři proměnné prostředí. Hodnoty proměnných mohou být TRUE a FALSE, přičemž TRUE znamená povolenou možnost a FALSE zakázanou možnost. FALSE je pro všechny čtyři proměnné výchozí nastavení.

Syntaxe příkazu set je:
set proměnná = true nebo false
Poznámka: Před a za znaménkem rovná se musíte zadat mezeru, jinak příkaz set vrátí chybu syntaxe a neprovede se.

Proměnné, nastavené na hodnotu TRUE, mají následující význam:
 • allowwildcards: Povolí používání zástupných symbolů s některými příkazy (například del *.bak ).
 • allowallpaths: Umožňuje přecházet mezi všemi adresáři (příkazem cd ) na všech jednotkách.
 • allowremovablemedia: Umožňuje kopírovat soubory z pevného disku na diskety nebo jiná rozpoznaná vyměnitelná média.
 • nocopyprompt: Umožňuje kopírovat soubory bez zobrazení potvrzení přepsání jejich stávajících kopií.
Při pokusu o použití příkazu set ke změně některé z těchto proměnných z hodnoty FALSE na TRUE může dojít k následující chybě:
Příkaz SET je právě vypnut. Příkaz SET je volitelný příkaz Konzoly pro zotavení, který je možno zapnout pouze pomocí modulu snap-in Konfigurace a analýza zabezpečení.
Před změnou proměnných prostředí na hodnotu TRUE musíte příkaz set povolit pomocí některého z následujících nástrojů zabezpečení systému Windows:
 • Modul snap-in Konfigurace a analýza zabezpečení v konzole Microsoft Management Console (MMC)
 • Zásady zabezpečení řadiče domény v Nástrojích pro správu
 • Zásady zabezpečení domény v Nástrojích pro správu
 • Místní zásady zabezpečení v Nástrojích pro správu
Po spuštění některého z těchto nástrojů (v závislosti na prostředí vašeho počítače) najděte ve složce Místní zásady, Možnosti zabezpečení následující dvě zásady zabezpečení týkající se Konzoly pro zotavení.
 • Konzola pro zotavení: Umožnit automatické přihlášení správce
 • Konzola pro zotavení: Umožnit kopírování disket a přístup ke všem jednotkám a složkám
První z těchto zásad umožňuje spuštění Konzoly pro zotavení bez výzvy k zadání hesla správce uloženého v databázi účtů místního počítače. Druhá zásada povoluje příkaz set v Konzole pro zotavení. Tato zásada musí být povolená a umožňuje měnit výše popsané čtyři proměnné prostředí na hodnotu TRUE.

Po povolení musí být tyto zásady zabezpečení nastaveny (pravděpodobně v celé doméně) dříve, než se stanou platnými zásadami v místním počítači. To je nutné proto, aby byl příkaz set skutečně povolený a k dispozici v relacích Konzoly pro zotavení.

Následujícím příkazem můžete vynutit aktualizaci zásad místního počítače po výše popsané změně zásad zabezpečení:
secedit /refreshpolicy machine_policy
Po aktualizaci a povolení zásad zabezpečení Konzoly pro zotavení by mělo být možné spustit Konzolu pro zotavení a použít příkaz set k povolení výše popsaných proměnných prostředí.

Odkazy

Další informace o dalších příkazech a obecné informace o Konzole pro zotavení naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
229716 Popis Konzoly pro zotavení systému Windows 2000
Další informace o zásadách zabezpečení naleznete v následujících článcích znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
227448 Použití příkazu Secedit.exe k vynucení opakovaného nastavení zásad skupiny
216735 Metody pro nastavení zabezpečení v rozsáhlé síti

Vlastnosti

ID článku: 235364 - Poslední aktualizace: 24. května 2004 - Revize: 3.0
Informace v tomto článku jsou určeny pro produkt:
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Datacenter Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows 2000 Server
Klíčová slova: 
kbinfo kbtool kbenv KB235364

Dejte nám zpětnou vazbu

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com