ผิดพลาด stop "0x0000007B" เมื่อคุณแทนการ iSCSI หรือระบบบัส PCI Express เครือข่ายการ์ดหรือเมนบอร์ดกับอุปกรณ์เหมือนกันบนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows 7 หรือใช้ Windows Server 2008 R2

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2344941 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

พิจารณาสถานการณ์สมมติต่อไปนี้:
 • คุณมีคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2008 R2 หรือ Windows 7
 • คุณตั้งค่าคอนฟิกคอมพิวเตอร์เพื่อเริ่มต้นจากดิสก์ iSCSI หรือ NIC. ของระบบบัส PCI Express
 • คอมพิวเตอร์ที่สนับสนุนความสามารถหมายเลขลำดับประจำสินค้า Express PCI
 • คุณแทน iSCSI หรืออะแดปเตอร์เครือข่ายของระบบบัส PCI Express หรือแผงวงจรหลักในเครื่องคอมพิวเตอร์กับอุปกรณ์เหมือนกัน ยกตัวอย่างเช่น คุณแทนอุปกรณ์เนื่องจากความล้มเหลวของฮาร์ดแวร์
 • คุณเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ และรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์
ในสถานการณ์สมมตินี้ คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด Stop ต่อไปนี้:
STOP 0x0000007B (parameter1, parameter2, parameter3, parameter4) INACCESSIBLE_BOOT_DEVICE
บันทึกย่อ
 • พารามิเตอร์สี่ค่าในข้อความแสดงข้อผิดพลาด Stop นี้อาจแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับการกำหนดค่าของคอมพิวเตอร์
 • ข้อผิดพลาด Stop "0x0000007B" ไม่ทั้งหมดที่เกิดจากปัญหานี้
 • ปัญหาที่คล้ายคลึงกันเกิดขึ้นบนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Vista หรือ Windows Server 2008 โดยใช้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:

  2487376 แก้ไข: หยุดข้อผิดพลาดเมื่อคุณแทนอะแดปเตอร์เครือข่าย iSCSI หรือเมนบอร์ดกับอุปกรณ์เหมือนกันบนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Vista หรือ Windows Server 2008 บน: "0x0000007B"
 • หมายเหตุที่อะแดปเตอร์เครือข่ายแทนที่ต้องวางในช่องเสียบเป็นอะแดปเตอร์เครือข่ายต้นฉบับเดียวกัน
 • หลังจากใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ แม้ว่าคุณแทนที่อุปกรณ์ดังกล่าวกับอุปกรณ์ PCI Express เก็บหมายเลขลำดับประจำสินค้าแตกต่างกัน เส้นทางของอินสแตนซ์อุปกรณ์จะไม่สามารถแก้ไขได้ตราบที่เชื่อมต่อกับช่องเสียบเดียวกันรุ่นเดียวกันของอุปกรณ์ ในกรณีนี้ อุปกรณ์ตัวอย่างเส้นทาง ซึ่งถูกเก็บไว้ในรีจิสทรี จะต้องทำต่อไปที่จะใช้ ดังนั้น ติดตั้งใหม่ของอุปกรณ์ไม่เกิดขึ้น
 • หมายเหตุว่า ถ้าการ์ดเชื่อมต่อเครือข่ายล้มเหลว iSCSI คือ อุปกรณ์มีอยู่แล้ว และคุณเลือกที่จะใช้อะแด็ปเตอร์ในตัวที่แตกต่างกันสำหรับการเริ่มระบบ iSCSI ที่ติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้จะแก้ไขปัญหา เนื่องจากอะแดปเตอร์จะไม่รวมอยู่ในตำแหน่ง-PCI Express คุณจะต้องยกเลิกผูกแสงน้ำหนักตัวกรอง (LWF) จากอะแดปเตอร์เครือข่ายที่สองด้วยตนเอง ดู KBs ต่อไปนี้สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม: KB2507616, KB976042

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจาก Windows รู้จักการ์ดเชื่อมต่อเครือข่ายหรือเมนบอร์ดเป็นอุปกรณ์ใหม่ เป็นเช่นนี้ เพราะหมายเลขประจำสินค้าของอะแดปเตอร์เครือข่ายหรือเมนบอร์ดที่แตกต่างจากหมายเลขลำดับประจำสินค้าของอะแดปเตอร์เครือข่ายก่อนหน้าหรือแผงวงจรหลัก

การแก้ไข

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่สนับสนุนได้จาก Microsoft อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มุ่งหวังเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้นั้น ใช้ hotfix นี้เฉพาะกับระบบต่าง ๆ ที่พบปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้ โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น ถ้าคุณจะไม่รุนแรงผลกระทบจากปัญหานี้ เราขอแนะนำให้ คุณรอการปรับปรุงซอฟต์แวร์ถัดไปที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

หากโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด คุณจะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งานดาวน์โหลด" ที่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น ติดต่อบริการลูกค้าของ Microsoft และวิธีการขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ หากเกิดปัญหาเพิ่มเติม หรือแก้ไข คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะไปคำถามเพิ่มเติมและเรื่องอื่น ๆ ที่ไม่สามารถจัดโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้เฉพาะ สำหรับรายการทั้งหมด ของหมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนและการบริการลูกค้าของ Microsoft หรือเมื่อ ต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
ฝ่าย
หมายเหตุ แบบฟอร์ม "ดาวน์โหลดโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งาน" แสดงภาษาที่ซึ่งมีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งาน ถ้าคุณไม่เห็นภาษาของคุณ เป็น เพราะโปรแกรมแก้ไขด่วนจะไม่พร้อมใช้งานสำหรับภาษานั้น

ข้อกำหนดเบื้องต้น

เมื่อต้องใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ คุณต้องเรียกใช้ Windows 7 หรือ Windows Server 2008 R2

ข้อมูลรีจิสทรี

เมื่อต้องใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนในแพคเกจนี้ คุณไม่จำเป็นต้องทำการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในรีจิสทรี

ความต้องการเริ่มการทำงาน

คุณอาจต้องเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่หลังจากที่คุณใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลการแทนที่โปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่ได้แทนด่วนก่อนหน้านี้

แฟ้มข้อมูล

โปรแกรมแก้ไขด่วนรุ่นภาษาอังกฤษ (สหรัฐอเมริกา) ติดตั้งแฟ้มที่มีแอตทริบิวต์ที่ระบุไว้ในตารางต่อไปนี้ วันและเวลาของแฟ้มเหล่านี้แสดงในรูปแบบการเวลามาตรฐานสากล (UTC) วันและเวลาของแฟ้มเหล่านี้บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณจะแสดงอยู่ในเวลาท้องถิ่นของคุณพร้อมมีฤดูกาล (DST) นอกจากนี้ วันและเวลาอาจเปลี่ยนแปลงเมื่อคุณดำเนินการบางอย่างในแฟ้ม
Windows 7 และ Windows Server 2008 R2 บันทึกข้อมูลแฟ้ม
สิ่งสำคัญ การปรับปรุง Windows 7 และ Windows Server 2008 R2 จะรวมอยู่ในแพคเกจที่เดียวกัน
 • แฟ้มที่ใช้กับผลิตภัณฑ์เฉพาะ การกำหนดเวลา (RTM, SPn), และสาขาเซอร์วิส (LDR, GDR) สามารถระบุได้ ด้วยการตรวจสอบหมายเลขรุ่นของแฟ้มดังที่แสดงในตารางต่อไปนี้:
  ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
  รุ่นผลิตภัณฑ์กำหนดเวลาสาขาเซอร์วิส
  6.1.760 0.16xxxWindows 7 และ Windows Server 2008 R2RTMGDR
  6.1.760 0.20xxxWindows 7 และ Windows Server 2008 R2RTMLDR
 • สาขาบริการประกอบด้วยเพียงแก้ไขที่จะออกไปอยู่ในวงกว้างเพื่อ สำคัญประเด็น LDR จะประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนนอกเหนือจากการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่ออกมา
 • แฟ้ม MANIFEST (.manifest) และแฟ้ม MUM (.mum) ที่มีการติดตั้งสำหรับแต่ละสภาพแวดล้อม แสดงรายการแยกต่างหาก ในส่วนของ "เพิ่มเติมแฟ้มข้อมูล สำหรับ Windows Server 2008 R2 และ สำหรับ Windows 7" MUM และแฟ้ม MANIFEST และ แฟ้มแค็ตตาล็อก (.cat) การรักษาความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง มีความสำคัญอย่างมากเมื่อต้องรักษาสถานะของคอมโพเนนต์ที่ปรับปรุงแล้ว แฟ้มแค็ตตาล็อกความปลอดภัย ที่แอตทริบิวต์ไม่อยู่ ถูกเซ็นชื่อ ด้วยลายเซ็นดิจิทัลของ Microsoft
สำหรับรายการทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน Windows 7 รุ่นที่ใช้ x86
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันเวลาแพลตฟอร์ม
Agp440.sys6.1.7600.1638553,31214 2009 ก.ค.01:26x 86
Amdagp.sys6.1.7600.1638553,31214 2009 ก.ค.01:26x 86
Isapnp.sys6.1.7600.1638546,65614 2009 ก.ค.01:20x 86
Msisadrv.sys6.1.7600.1638513,88814 2009 ก.ค.01:20x 86
Mssmbios.sys6.1.7600.1638528,24014 2009 ก.ค.01:20x 86
Nv_agp.sys6.1.7600.16385105,02414 2009 ก.ค.01:20x 86
Pci.sys6.1.7600.20776153,96810-Aug-201004:35x 86
Sisagp.sys6.1.7600.1638552,30414 2009 ก.ค.01:19x 86
Streamci.dll6.1.7600.1638522,09614 2009 ก.ค.01:19x 86
Swenum.sys6.1.7600.1638512,24014 2009 ก.ค.01:19ไม่เกี่ยวข้อง
Termdd.sys6.1.7600.2077651,56810-Aug-201004:35x 86
Uliagpkx.sys6.1.7600.1638557,42414 2009 ก.ค.01:19x 86
Vdrvroot.sys6.1.7600.1638532,83214 2009 ก.ค.01:19x 86
Viaagp.sys6.1.7600.1638553,32814 2009 ก.ค.01:19x 86
Volmgr.sys6.1.7600.2077653,12810-Aug-201004:35x 86
สำหรับรายการทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน x การปรับรุ่น ของ Windows 7 และ Windows Server 2008 r2
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันเวลาแพลตฟอร์ม
Agp440.sys6.1.7600.1638561,00814 2009 ก.ค.01:52x 64
Isapnp.sys6.1.7600.1638520,54414 2009 ก.ค.01:48x 64
Msisadrv.sys6.1.7600.1638515,42414 2009 ก.ค.01:48x 64
Mssmbios.sys6.1.7600.1638532,32014 2009 ก.ค.01:48x 64
Nv_agp.sys6.1.7600.16385122,96014 2009 ก.ค.01:48x 64
Pci.sys6.1.7600.20776184,68810-Aug-201005:22x 64
Streamci.dll6.1.7600.1638524,14414 2009 ก.ค.01:45x 64
Swenum.sys6.1.7600.1638512,49614 2009 ก.ค.01:45x 64
Termdd.sys6.1.7600.2077662,32010-Aug-201005:22x 64
Uliagpkx.sys6.1.7600.1638564,59214 2009 ก.ค.01:45x 64
Vdrvroot.sys6.1.7600.1638536,43214 2009 ก.ค.01:45x 64
Volmgr.sys6.1.7600.2077672,04810-Aug-201005:22x 64
สำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุน IA-รุ่นที่ใช้ x64 ของ Windows Server 2008 R2
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันเวลาแพลตฟอร์ม
Agp460.sys6.1.7600.16385137,21613 2009 ก.ค.23:45IA-64
Isapnp.sys6.1.7600.1638534,38414 2009 ก.ค.01:58IA-64
Msisadrv.sys6.1.7600.1638522,59214 2009 ก.ค.01:58IA-64
Mssmbios.sys6.1.7600.1638558,43214 2009 ก.ค.01:58IA-64
Pci.sys6.1.7600.20776455,53610-Aug-201004:11IA-64
Streamci.dll6.1.7600.1638543,07214 2009 ก.ค.01:56IA-64
Swenum.sys6.1.7600.1638516,19214 2009 ก.ค.01:56ไม่เกี่ยวข้อง
Termdd.sys6.1.7600.20776160,11210-Aug-201004:11IA-64
Vdrvroot.sys6.1.7600.1638566,11214 2009 ก.ค.01:56IA-64
Volmgr.sys6.1.7600.20776160,62410-Aug-201004:11IA-64

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่า ปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน"ใช้งาน"

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์เฉพาะการปรับปรุงซอฟต์แวร์ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
824684คำอธิบายเกี่ยวกับคำศัพท์เฉพาะทางมาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายการปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเด็นเกี่ยวข้อง คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
976042 Windows อาจไม่สามารถเริ่มต้นระบบจากอยู่ในไดรฟ์ iSCSI ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงฮาร์ดแวร์ที่เชื่อมต่อเครือข่าย

ข้อมูลเพิ่มเติมของแฟ้ม

ข้อมูลเพิ่มเติมของแฟ้ม สำหรับ Windows 7 และ Windows Server 2008 R2

แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับรายการทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน Windows 7 รุ่นที่ใช้ x86
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มUpdate.mum
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,648
วัน (UTC)10-Aug-2010
เวลา (UTC)08:36
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มX86_machine.inf_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20776_none_ba7eb61239190390.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม9,456
วัน (UTC)10-Aug-2010
เวลา (UTC)08:41
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
แฟ้มทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติม x การปรับรุ่น ของ Windows 7 และ Windows Server 2008 r2
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มAmd64_machine.inf_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20776_none_169d5195f17674c6.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม7,894
วัน (UTC)10-Aug-2010
เวลา (UTC)08:44
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มUpdate.mum
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,658
วัน (UTC)10-Aug-2010
เวลา (UTC)08:36
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
แฟ้มเพิ่มเติมทั้งหมดได้รับการสนับสนุน IA-การปรับรุ่นของ Windows Server 2008 R2
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มIa64_machine.inf_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20776_none_ba805a0839170c8c.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม6,844
วัน (UTC)10-Aug-2010
เวลา (UTC)08:37
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มUpdate.mum
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,451
วัน (UTC)10-Aug-2010
เวลา (UTC)08:36
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2344941 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 5 มิถุนายน 2555 - Revision: 6.0
ใช้กับ
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Ultimate
Keywords: 
kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbsurveynew kbexpertiseinter kbmt KB2344941 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2344941

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com