วิธีการใช้การตั้งค่า Group Policy เพื่อควบคุมเครื่องพิมพ์ในไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 234270 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

ตั้งค่าการพิมพ์เกี่ยวข้องกับไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่สามารถเปิดใช้งาน หรือปิดใช้งาน โดยใช้การตั้งค่า'นโยบายกลุ่ม' การตั้งค่า'นโยบายกลุ่ม'ทั้งหมดมีอยู่ในวัตถุของนโยบายกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับคอนเทนเนอร์ของไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่ (ไซต์ หน่วยงาน และโดเมน) โครงสร้างนี้ maximizes และขยายไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่

บทความนี้อธิบายถึงนโยบายเฉพาะในการจัดการเครื่องพิมพ์และวิธีการเปิด หรือปิดใช้งานการจัดการเครื่องพิมพ์ โดยใช้ตัวแก้ไขนโยบายกลุ่มภายในเครื่อง

ข้อมูลเพิ่มเติม

มีการตั้งค่าคอนฟิกที่สามารถตั้งค่าสำหรับเครื่องพิมพ์ในการตั้งค่า'นโยบายกลุ่ม ' ทั้งสองชนิด:
 • ตั้งค่าคอนฟิกของคอมพิวเตอร์
 • การตั้งค่าคอนฟิกผู้ใช้

วิธีการตั้งค่าคอนฟิกการตั้งค่าเครื่องพิมพ์โดยเฉพาะสำหรับคอมพิวเตอร์ใน Active Directory

 1. คลิก รีสตาร์ทชี้ไปที่ โปรแกรมชี้ไปที่ เครื่องมือการจัดการแล้ว คลิก ผู้ใช้ของไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่และคอมพิวเตอร์.
 2. คลิคอนเทนเนอร์ Active Directory ของโดเมนที่คุณต้องการจัดการ (หน่วยองค์กรหรือโดเมน) คลิกขวาที่คอนเทนเนอร์ และจากนั้น คลิกคุณสมบัติ
 3. คลิก 'นโยบายกลุ่ม' แท็บ และจากนั้น คลิกสร้างเพื่อสร้างการตั้งค่านโยบายกลุ่ม "ใหม่"
 4. ในตัวภายในเครื่องแก้ไขนโยบายกลุ่ม ขยายโฟลเดอร์ต่อไปนี้:
  • ตั้งค่าคอนฟิกของคอมพิวเตอร์
  • แม่แบบการดูแล
  • เครื่องพิมพ์
การตั้งค่าต่อไปนี้สามารถเปิดใช้งานภายใต้ Configuratio คอมพิวเตอร์n:
 • อนุญาตให้ใช้เครื่องพิมพ์ที่จะเผยแพร่: เปิดใช้งาน หรือปิดใช้งานการเผยแพร่เครื่องพิมพ์ในไดเรกทอรี
 • อนุญาตให้ใช้ตัวจัดคิวงานพิมพ์เพื่อยอมรับการเชื่อมต่อไคลเอ็นต์:ควบคุมว่า ตัวจัดคิวงานพิมพ์ที่จะยอมรับการเชื่อมต่อไคลเอ็นต์ เมื่อไม่ได้รับการกำหนดค่านโยบาย ตัวจัดคิวจะไม่ยอมรับการเชื่อมต่อไคลเอ็นต์จนกว่าผู้ใช้ที่ใช้ร่วมกันออกไปยังเครื่องพิมพ์ท้องถิ่น หรือเปิดคิวการพิมพ์การเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์ ณจุดนี้ ตัวจัดคิวจะเริ่มยอมรับการเชื่อมต่อไคลเอ็นต์โดยอัตโนมัติ
 • อนุญาตให้มีการตัดของเครื่องพิมพ์ที่ถูกประกาศ:เป็นตัวกำหนดว่า ตัวควบคุมโดเมนสามารถ prune (นั่นคือ ลบออกจากไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่) เครื่องพิมพ์ที่มีการเผยแพร่ โดยคอมพิวเตอร์นี้ โดยค่าเริ่มต้น การบริการตัดบนตัวควบคุมโดเมน prunes วัตถุเครื่องพิมพ์จาก Active Directory ถ้าคอมพิวเตอร์ที่เผยแพร่ดังกล่าวไม่ตอบสนองการร้องขอติดต่อ เมื่อทำการรีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เผยแพร่เครื่องพิมพ์ดังกล่าว republishes วัตถุใด ๆ ของเครื่องพิมพ์ที่ถูกลบไปแล้ว
 • ประกาศใหม่ของเครื่องพิมพ์ในไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่โดยอัตโนมัติ:โดยค่าเริ่มต้น การตั้งค่านี้ถูกเปิดอยู่ ดังกล่าวสามารถถูกปิดเพื่อให้เครื่องเท่านั้นที่ใช้ร่วมกันพิมพ์ที่เลือกโดยเฉพาะอย่างยิ่งจะปรากฏอยู่ในไดเรกทอรี
 • ตรวจสอบสถานะการเผยแพร่: ใช้ในการตรวจสอบว่า มีการเผยแพร่เครื่องพิมพ์ที่ถูกประกาศในไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่ โดยค่าเริ่มต้น สถานะการเผยแพร่จะไม่ตรวจสอบ
 • สนับสนุน URL กำหนดเองในบานหน้าต่างที่ด้านซ้ายของเครื่องพิมพ์โฟลเดอร์:บิตนโยบายนี้ถูกออกแบบมาสำหรับผู้ดูแลเมื่อต้องเพิ่ม Url ที่กำหนดเองการสนับสนุนสำหรับเซิร์ฟเวอร์ ถ้าไม่ได้เลือกบิตนี้ บานหน้าต่างนำทางของโฟลเดอร์'เครื่องพิมพ์'แสดง Url สำหรับเครื่องพิมพ์ที่เลือกรวมทั้ง URL สนับสนุนผู้ขายถ้ามี ถ้าบิตนี้ถูกเลือก และใส่ URL ที่กำหนดเองสนับสนุนให้ สนับสนุนสอง Url ดังกล่าวไว้ก่อนหน้านี้จะถูกแทนที่ ด้วย URL กำหนดเอง ไม่มีเลือกค่าเริ่มต้น (หมวกอยู่ ไม่มี URL สนับสนุนแบบกำหนดเอง)
 • ตำแหน่งที่ตั้งของคอมพิวเตอร์:ระบุเงื่อนไขของตำแหน่งที่ตั้งเริ่มต้นที่ใช้เมื่อทำการค้นหาเครื่องพิมพ์หรือไม่ การตั้งค่านี้เป็นส่วนประกอบของคุณลักษณะการติดตามตำแหน่งที่ตั้งของเครื่องพิมพ์ของ Windows ให้ใช้การตั้งค่านี้ สามารถติดตามตำแหน่งที่ตั้ง โดยการเปิดใช้งานนั้น ใส่ข้อความตำแหน่งการค้นหาเครื่องพิมพ์การตั้งค่า เมื่อเปิดการติดตามตำแหน่งที่ตั้งที่ใช้งาน ระบบจะใช้ตำแหน่งที่ตั้งที่ระบุเป็นเงื่อนไขเมื่อผู้ใช้ค้นหาเครื่องพิมพ์ ค่าที่คุณพิมพ์ที่นี่แทนตำแหน่งที่ตั้งที่แท้จริงของคอมพิวเตอร์ที่ทำการค้นหา

  พิมพ์ตำแหน่งที่ตั้งของคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ เมื่อผู้ใช้ค้นหาเครื่องพิมพ์ ระบบใช้ตำแหน่งที่ระบุ (และเงื่อนไขการค้นหาอื่น ๆ) เพื่อค้นหาเครื่องพิมพ์ผู้ นอกจากนี้คุณยังสามารถใช้การตั้งค่านี้ได้โดยตรงของผู้ใช้ไปยังเครื่องพิมพ์เฉพาะหรือกลุ่มของเครื่องพิมพ์ที่คุณต้องการใช้
 • ช่วงระยะเวลาการตัดการไดเรกทอรี: ช่วงเวลาการตัดกำหนดรอบระยะเวลาที่การ pruner สลีระหว่างการตรวจสอบวัตถุPrintQueue abandoned Pruner ที่อ่านค่าช่วงเวลาการตัดทุกชั่วโมง
 • ลองตัดไดเรกทอรี: ตัวอย่างเช่นจำนวนครั้งที่พยายามติดต่อเซิร์ฟเวอร์ของเครื่องพิมพ์ก่อนที่จะลบวัตถุPrintQueue abandoned ที่ pruner PrintQueue
 • ระดับความสำคัญของการตัดไดเรกทอรี: ตัวอย่างเช่นเธรดระดับความสำคัญของเธรดการตัด เธรดการตัดการทำงานบนตัวควบคุมโดเมนเท่านั้น และรับผิดชอบสำหรับการลบเครื่องพิมพ์ที่เก่าแล้วจากไดเรกทอรี ค่าที่ถูกต้องคือ -2, -1, 0, 1 และ 2 ที่สอดคล้องกับ THREAD_PRIORITY_LOWEST ถึง THREAD_PRIORITY_HIGHEST ค่าเริ่มต้นคือ 0
 • ไม่อนุญาตให้มีการติดตั้งเครื่องพิมพ์โดยใช้โปรแกรมควบคุมโหมดเคอร์เนล: กำหนดว่า เครื่องพิมพ์ที่ใช้โปรแกรมควบคุมโหมดเคอร์เนลอาจถูกติดตั้งบนเครื่องคอมพิวเตอร์ โปรแกรมควบคุมโหมดเคอร์เนลสามารถเข้าถึงหน่วยความจำของระบบ ดังนั้น โปรแกรมควบคุมโหมดเคอร์เนลงานเป็นลายลักษณ์อักษรสามารถทำให้เกิดข้อผิดพลาด stop
 • ไดเรกทอรีการตัดลองเหตุการณ์ล็อก:ระบุว่า ต้องบันทึกเหตุการณ์เมื่อการบริการตัดบนตัวควบคุมโดเมนที่พยายามติดต่อเครื่องคอมพิวเตอร์ก่อนที่จะ prunes เครื่องพิมพ์ของคอมพิวเตอร์

  บริการการตัดที่ติดต่อเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ได้รับการเผยแพร่เครื่องพิมพ์เพื่อตรวจสอบว่า เครื่องพิมพ์ดังกล่าวจะยังคงพร้อมสำหรับการใช้งาน เป็นระยะ ๆ
  ถ้าคอมพิวเตอร์ไม่ตอบสนองต่อความพยายามในการติดต่อ ความพยายามจะดำเนินใหม่ที่ระบุจำนวนครั้ง ในช่วงเวลาที่ระบุ ที่ ลองตัดไดเรกทอรีการตั้งค่าเป็นตัวกำหนดจำนวนครั้งที่ความพยายามจะดำเนินใหม่ ค่าเริ่มต้นถูกลองใหม่สอง ที่ ช่วงเวลาการตัดไดเรกทอรีการตั้งค่าเป็นตัวกำหนดช่วงเวลาระหว่างการลองใหม่ ค่าเริ่มต้นคือ 8 ชั่วโมง ถ้าคอมพิวเตอร์ไม่ตอบสนอง โดยความพยายามติดต่อล่าสุด เครื่องพิมพ์นั้นจะถูกตัดออกจากไดเรกทอรี
 • ใส่ข้อความตำแหน่งการค้นหาเครื่องพิมพ์: ทำให้การมีอยู่จริงตั้งติดตามตำแหน่งที่ตั้งค่าสำหรับเครื่องพิมพ์ของ Windows

  ใช้การติดตามตำแหน่งที่ตั้งเมื่อต้องการออกแบบโครงร่างรูปแบบตำแหน่งที่ตั้งสำหรับเว็บไซต์องค์กรของคุณ และกำหนดให้คอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ไปยังตำแหน่งในโครงร่าง ตำแหน่งที่ตั้งในการติดตามแทนวิธีการมาตรฐานที่ใช้ในการค้นหา และการเชื่อมโยงคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ วิธีการมาตรฐานใช้เครื่องพิมพ์ที่อยู่ IP และซับเน็ตมาสก์ในการประเมินของตำแหน่งที่ตั้งทางกายภาพและความใกล้เคียงกับคอมพิวเตอร์ถ้าคุณเปิดใช้งานการตั้งค่านี้ ผู้ใช้สามารถเรียกดูสำหรับเครื่องพิมพ์ตามตำแหน่งที่ตั้งโดยที่ไม่ทราบตำแหน่งที่ตั้งหรือตำแหน่งที่ตั้งในการตั้งชื่อชุดรูปแบบของเครื่องพิมพ์

  การเปิดใช้งานการติดตามตำแหน่งที่ตั้งเพิ่มคำ เรียกดู ปุ่มของตัวช่วยสร้างเพิ่มเครื่องพิมพ์ พิมพ์ชื่อและตำแหน่งที่ตั้งที่ใช้ร่วมกัน หน้าจอ และในการ ทั่วไป ในการ คุณสมบัติเครื่องพิมพ์กล่องโต้ตอบ โดยค่าเริ่มต้น ถ้าคุณเปิดใช้งานการตั้งค่าตำแหน่งที่ตั้งของคอมพิวเตอร์ในนโยบายกลุ่ม ตำแหน่งเริ่มต้นที่คุณได้ป้อนปรากฏในการตำแหน่งที่ตั้งในฟิลด์
 • เรียกดูเครื่องพิมพ์: ถ้าคุณเปิดใช้งานการตั้งค่านี้ ระบบย่อยการพิมพ์เพื่อพิมพ์ที่ใช้ร่วมกันสำหรับการเรียกดูเครื่องพิมพ์ คุณควรปิดใช้งานการตั้งค่านี้ถ้าคุณไม่ต้องการให้ระบบย่อยการพิมพ์เมื่อต้องเพิ่มเครื่องพิมพ์ที่ใช้ร่วมกันในรายการการเรียกดู ถ้าไม่ได้รับการกำหนดค่าการตั้งค่านี้ เครื่องพิมพ์ที่ใช้ร่วมกันจะไม่เพิ่มลงในรายการการเรียกดูถ้าบริการไดเรกทอรีที่มีอยู่ แต่จะถูกเพิ่มถ้าบริการไดเรกทอรีไม่พร้อมใช้งาน
 • Prune เครื่องพิมพ์ที่มีการประกาศใหม่ที่ไม่อัตโนมัติ: การตั้งค่านี้เป็นตัวกำหนดว่า เครื่องพิมพ์สามารถถูกตัดออกจากไดเรกทอรี ได้ดีที่สุดโดยปกติแล้วจะปล่อยให้การตั้งค่านี้ที่อุปกรณ์ อย่างไรก็ตาม ถ้าคุณพบว่า กำลังถูกล้างเครื่องพิมพ์ แม้ว่าการทำงานคอมพิวเตอร์ซึ่งจะมีการเผยแพร่ และอยู่ บนเครือข่าย คุณสามารถเปิดใช้งานนโยบายนี้เพื่อป้องกันไม่ให้บริการการตัดลบเครื่องพิมพ์ที่ถูกประกาศในระหว่างเครือข่ายหรือสถานการณ์ที่จะใช้เชื่อมโยงการเรียกผ่านสายโทรศัพท์ที่มีขึ้นเป็นระยะ ๆ เท่านั้น เมื่อต้องป้องกันไม่ให้เครื่องพิมพ์ถูกเอาออกจากไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่ เปิดใช้งานนโยบายนี้ และเลือกการเริ่มต้นของรักษา ไม่เคย ในการ Prune ประกาศที่ไม่ใช่เครื่องพิมพ์รายการ
 • พิมพ์แบบเว็บ: บิตนโยบายนี้ถูกออกแบบมาสำหรับผู้ดูแลเมื่อต้องการปิดการใช้งานอินเทอร์เน็ตพิมพ์ทั้งหมด เมื่อมีเลือกบิตนโยบายนี้ ไม่มีเครื่องพิมพ์ที่ใช้ร่วมกันบนเซิร์ฟเวอร์ที่มีการเผยแพร่ไปยังเว็บ และไม่มีเครื่องพิมพ์ที่ใช้ร่วมกันที่จะยอมรับงานที่เข้ามาจากไคลเอนต์อื่น โดยใช้ HTTP ไม่มีเลือกค่าเริ่มต้น

ใหม่เพิ่มเติมวัตถุนโยบายกลุ่มใน Windows Server 2008 R2


 1. บนตัวควบคุมโดเมน คลิก รีสตาร์ทคลิก เครื่องมือการจัดการแล้ว คลิกการจัดการนโยบายกลุ่ม หรือ คลิก รีสตาร์ทคลิก เรียกใช้ชนิด GPMCMSCจากนั้น กด ป้อน.
 2. ขยายในฟอเรสต์ และโดเมน
 3. ภายใต้โดเมนของคุณ เลือก OU ที่คุณต้องการสร้างนโยบายนี้
 4. คลิกขวา OU จากนั้นสร้าง GPO และ ในโด เมนนี้ การเชื่อมโยงที่นี่และ
 5. ตั้งชื่อให้กับ GPO และจากนั้น คลิก ตกลง. คลิกขวาวัตถุของนโยบายกลุ่มสร้างขึ้นใหม่ และจากนั้น คลิก แก้ไข. ตัวแก้ไขการจัดการนโยบายกลุ่มเปิดขึ้น
 6. ในกลุ่มนโยบาย Management Editor ขยายโฟลเดอร์ต่อไปนี้:
  • ตั้งค่าคอนฟิกของคอมพิวเตอร์
  • นโยบาย
  • แม่แบบการดูแล
  • 'แผงควบคุม'
  • เครื่องพิมพ์


การตั้งค่าเพิ่มเติมดังต่อไปนี้สามารถเปิดใช้งานภายใต้ ตั้งค่าคอนฟิกของคอมพิวเตอร์:
 • ตัวช่วยสร้างเพิ่มเครื่องพิมพ์ - หน้าการสแกนเครือข่าย (เครือข่าย Managed):นโยบายนี้ตั้งค่าจำนวนสูงสุดของเครื่องพิมพ์ (ของแต่ละชนิด) ที่ตัวช่วยสร้างเพิ่มเครื่องพิมพ์จะแสดงบนคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายได้รับการจัดการเมื่อคอมพิวเตอร์ไม่สามารถเข้าถึงตัวควบคุมโดเมน (ตัวอย่างเช่น -การเข้าร่วมโดเมนแล็ปท็อปในเครือข่ายขององค์กร)
 • ตัวช่วยสร้างเพิ่มเครื่องพิมพ์ - หน้าการสแกนเครือข่าย (การจัดการเครือข่าย):นโยบายนี้ตั้งค่าจำนวนสูงสุดของเครื่องพิมพ์ (ของแต่ละชนิด) ที่ตัวช่วยสร้างเพิ่มเครื่องพิมพ์จะแสดงบนคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายที่มีการจัดการเมื่อคอมพิวเตอร์ไม่สามารถเข้าถึงตัวควบคุมโดเมน (ตัวอย่างเช่น -การเข้าร่วมโดเมนแล็ปท็อปบนเครือข่ายภายในบ้าน)
 • เสมอ render พิมพ์งานบนเซิร์ฟเวอร์:เมื่อพิมพ์ผ่านเซิร์ฟเวอร์ของเครื่องพิมพ์ กำหนดว่า ตัวจัดคิวงานพิมพ์บนไคลเอนต์จะประมวลผลงานพิมพ์เอง หรือส่งต่อผู้ที่เข้าสู่เซิร์ฟเวอร์ทำงานได้ การตั้งค่านโยบายนี้มีผลต่อการพิมพ์ไป Windows เซิร์ฟเวอร์ของเครื่องพิมพ์เท่านั้น
 • การเรียกใช้โปรแกรมควบคุมการพิมพ์ในกระบวนการหนึ่ง ๆ:การตั้งค่านโยบายนี้เป็นตัวกำหนดว่า ตัวจัดคิวงานพิมพ์ที่จะเรียกใช้โปรแกรมควบคุมการพิมพ์ในกระบวนการหนึ่ง ๆ หรือแยกต่างหาก เมื่อมีการโหลดโปรแกรมควบคุมการพิมพ์ในกระบวนการหนึ่ง ๆ (หรือกระบวนการหนึ่ง ๆ), ความล้มเหลวของโปรแกรมควบคุมการพิมพ์จะไม่ทำให้การบริการตัวจัดคิวงานพิมพ์ล้มเหลว
 • ขยายจุดและพิมพ์การเชื่อมต่อการค้นหาการปรับปรุงของ Windows: การตั้งค่านโยบายนี้ช่วยให้คุณสามารถจัดการได้ซึ่งคอมพิวเตอร์ไคลเอนต์ค้นหาโปรแกรมควบคุมจุดและพิมพ์ ถ้าคุณเปิดใช้งานการตั้งค่านโยบายนี้ คอมพิวเตอร์ไคลเอนต์จะดำเนินต่อเพื่อค้นหาโปรแกรมเข้ากันได้กับจุดและพิมพ์ควบคุมจาก Windows Update หลังจากนั้นล้มเหลวในการค้นหาโปรแกรมควบคุมที่เข้ากันได้จากเก็บภายในของโปรแกรมควบคุมและโปรแกรมควบคุมเซิร์ฟเวอร์แคช
 • ใช้แพคเกจจุดเท่านั้น และพิมพ์:นโยบายนี้จำกัดคอมพิวเตอร์ไคลเอนต์เพื่อใช้แพคเกจจุด และพิมพ์เท่านั้น ถ้าการตั้งค่านี้ถูกเปิดใช้งาน ผู้ใช้จะสามารถชี้ และพิมพ์ไปยังเครื่องพิมพ์ที่ใช้ไดรเวอร์แพคเกจทราบเท่านั้น เมื่อใช้แพคเกจจุดและพิมพ์ คอมพิวเตอร์ไคลเอนต์จะตรวจสอบลายเซ็นของโปรแกรมควบคุมของไดรเวอร์ทั้งหมดที่ถูกดาวน์โหลดจากเซิร์ฟเวอร์ของเครื่องพิมพ์
 • แทนโปรแกรมควบคุมการตั้งค่าความเข้ากันได้การดำเนินการรายงาน โดยโปรแกรมควบคุมการพิมพ์ที่พิมพ์:การตั้งค่านโยบายนี้เป็นตัวกำหนดว่า ตัวจัดคิวงานพิมพ์ที่จะแทนความเข้ากันได้ที่แยกต่างหากของโปรแกรมควบคุมที่มีรายงาน โดยโปรแกรมควบคุมสำหรับพิมพ์ ซึ่งช่วยให้การควบคุมการพิมพ์ที่กำลังใช้ในกระบวนการหนึ่ง ๆ แม้ว่าโปรแกรมควบคุมที่มีรายงานความเข้ากันได้

  ถ้าคุณเปิดใช้งานการตั้งค่านโยบายนี้ ตัวจัดคิวงานพิมพ์ที่จะละเว้นค่าค่าสถานะความเข้ากันได้แยกต่างหากของโปรแกรมควบคุมที่มีรายงาน โดยโปรแกรมควบคุมสำหรับพิมพ์
 • จุดแพคเกจและการพิมพ์ - เซิร์ฟเวอร์ที่ได้รับการอนุมัติ:จำกัดจุดแพคเกจและการพิมพ์ไปยังเซิร์ฟเวอร์ที่ได้รับการอนุมัติ การตั้งค่านโยบายนี้จำกัดการแพคเกจจุดและพิมพ์การเชื่อมต่อไปยังเซิร์ฟเวอร์ที่ได้รับการอนุมัติ การตั้งค่านี้ใช้เฉพาะกับแพคเกจจุดและพิมพ์การเชื่อมต่อ และเป็นอิสระจากนโยบาย "ชี้และการพิมพ์จำกัด" ที่ควบคุมลักษณะการทำงานของ'การเชื่อมต่อการพิมพ์และจุดที่ไม่อยู่ในแพคเกจ เรียบร้อยแล้ว

  Clinet ที่กำลังเรียกใช้ Windows Vista หรือรุ่นที่ใหม่กว่าของ Windows จะพยายามทำให้เป็นจุดที่ไม่อยู่ในแพคเกจและเชื่อมต่อทุกครั้งที่พิมพ์ว่า เป็นแพคเกจจุดและพิมพ์การเชื่อมต่อล้ม ข้อมูลนี้รวมถึงความพยายามที่จะถูกบล็อก โดยนโยบายนี้ ผู้ดูแลอาจมีการตั้งค่านโยบายทั้งสองเพื่อบล็อกการเชื่อมต่อการพิมพ์ทั้งหมดไปยังเซิร์ฟเวอร์การพิมพ์เฉพาะ

  ถ้าการตั้งค่านี้ถูกเปิดใช้งาน ผู้ใช้จะสามารถทำแพคเกจจุด และพิมพ์เท่านั้นไปยังเซิร์ฟเวอร์ที่ผ่านการอนุมัติ โดยผู้ดูแลเครือข่ายพิมพ์ เมื่อใช้แพคเกจจุดและพิมพ์ คอมพิวเตอร์ไคลเอนต์จะตรวจสอบลายเซ็นของโปรแกรมควบคุมของไดรเวอร์ทั้งหมดที่ถูกดาวน์โหลดจากเซิร์ฟเวอร์ของเครื่องพิมพ์
 • จุดและข้อจำกัดของการพิมพ์:การตั้งค่านโยบายนี้ควบคุมการไคลเอ็นต์จุด และลักษณะการพิมพ์ รวมถึงการรักษาความปลอดภัยที่แสดงพร้อมท์สำหรับคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Vista ตั้งค่านโยบายที่นำไปใช้ กับไคลเอนต์ที่ไม่ใช่พิมพ์ผู้ดูแลระบบเท่านั้น และไป ยังคอมพิวเตอร์ที่เป็นสมาชิกของโดเมนเท่านั้น

  เมื่อมีการตั้งค่านโยบายที่เปิดใช้งาน ขอรับมีเงื่อนไขใด ๆ ต่อไปนี้:
  • Windows XP และรุ่นที่ใหม่กว่าของไคลเอนต์จะเฉพาะดาวน์โหลดคอมโพเนนต์ของโปรแกรมควบคุมการพิมพ์จากรายชื่อของเซิร์ฟเวอร์ที่มีการตั้งชื่ออย่างชัดเจน ถ้าโปรแกรมควบคุมเครื่องพิมพ์ที่เข้ากันได้มีอยู่บนไคลเอนต์ การเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์จะสามารถทำ หากไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ที่เข้ากันไม่พร้อมใช้งานบนไคลเอนต์ ไม่มีการเชื่อมต่อจะทำ
  • คุณสามารถกำหนดค่า Windows Vista ที่เครื่องไคลเอนต์เพื่อให้แสดงพร้อมท์เตือนเกี่ยวกับความปลอดภัยและคำสั่งของผู้ดูแลไม่ปรากฏขึ้นเมื่อผู้ใช้ชี้และพิมพ์ หรือเมื่อต้องการปรับปรุงโปรแกรมควบคุมการเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์ได้

  เมื่อไม่ได้รับการกำหนดค่าการตั้งค่านโยบาย ขอรับมีเงื่อนไขใด ๆ ต่อไปนี้:
  • คอมพิวเตอร์ไคลเอนต์ Windows Vista สามารถชี้ และพิมพ์ไปยังเซิร์ฟเวอร์ใด ๆ
  • คอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Vista จะแสดงคำเตือนและพร้อมท์คำสั่งเมื่อผู้ใช้สร้างการเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์ไปยังเซิร์ฟเวอร์ใด ๆ โดยใช้จุดและพิมพ์
  • คอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Vista จะแสดงคำเตือนและพร้อมท์คำสั่งเมื่อโปรแกรมควบคุมการเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์ที่มีอยู่แล้วจำเป็นต้องปรับปรุง
  • คอมพิวเตอร์ไคลเอนต์ Windows Server 2003 และ Windows XP สามารถสร้างการเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์ไปยังเซิร์ฟเวอร์ใด ๆ ในฟอเรสต์ของตนเองโดยใช้จุดและพิมพ์

  เมื่อมีการตั้งค่านโยบายที่ถูกปิดการใช้งาน ขอรับมีเงื่อนไขใด ๆ ต่อไปนี้:
  • คอมพิวเตอร์ไคลเอนต์ Windows Vista สามารถสร้างการเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์ไปยังเซิร์ฟเวอร์ใด ๆ โดยใช้จุดและพิมพ์
  • คอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Vista จะไม่แสดงคำเตือนหรือพร้อมท์คำสั่งเมื่อผู้ใช้สร้างการเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์ไปยังเซิร์ฟเวอร์ใด ๆ โดยใช้จุดและพิมพ์
  • คอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Vista จะไม่แสดงคำเตือนหรือพร้อมท์คำสั่งเมื่อโปรแกรมควบคุมการเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์ที่มีอยู่มีการปรับปรุง
  • คอมพิวเตอร์ไคลเอนต์ Windows Server 2003 และ Windows XP สามารถสร้างการเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์ไปยังเซิร์ฟเวอร์ใด ๆ โดยใช้จุดและพิมพ์
  • ที่ ผู้ใช้สามารถเพียงจุดและการพิมพ์ไปยังคอมพิวเตอร์ที่อยู่ในฟอเรสต์ของตนเองการตั้งค่าที่ใช้กับ Windows Server 2003 และ Windows XP SP1 (และรุ่นที่ใหม่กว่าเซอร์วิสแพ็ค) เท่านั้น

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับจุดและพิมพ์ ไปที่เว็บไซต์ Microsoft ต่อไปนี้:

วิธีการตั้งค่าคอนฟิกการตั้งค่าเครื่องพิมพ์โดยเฉพาะสำหรับผู้ใช้ใน Active Directory

 1. คลิกเริ่มชี้ไปที่โปรแกรมชี้ไปที่เครื่องมือการจัดการและจากนั้น คลิก ผู้ใช้ของไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่และคอมพิวเตอร์.
 2. คลิคอนเทนเนอร์ Active Directory ของโดเมนคุณต้องการจัดการ (หน่วยองค์กรหรือโดเมน) คลิกขวาที่คอนเทนเนอร์ และจากนั้น คลิกคุณสมบัติ
 3. คลิกสร้างเพื่อสร้างนโยบายกลุ่ม "ใหม่"
 4. ในโปรแกรมแก้ไข Group Policy ขยายโฟลเดอร์ต่อไปนี้: ผู้ใช้แม่แบบการดูแลControl Panelและการกำหนดค่าเครื่องพิมพ์
คุณสามารถกำหนดค่าการตั้งค่าต่อไปนี้ภายใต้ ผู้ใช้Configuration:
 • ปิดใช้งานการลบเครื่องพิมพ์:ป้องกันไม่ให้ผู้ใช้จากการลบภายในเครื่องและเครื่องพิมพ์เครือข่าย ถ้าผู้ใช้พยายามที่ลบเครื่องพิมพ์ เช่น โดยการใช้คำสั่ง Delete ในเครื่องพิมพ์เครื่องมือใน'แผงควบคุม' Windows แสดงข้อความที่อธิบายว่า การดำเนินการป้องกัน โดยนโยบาย อย่างไรก็ตาม นโยบายนี้ไม่ป้องกันผู้ใช้เรียกใช้โปรแกรมเมื่อต้องลบเครื่องพิมพ์
 • ปิดใช้งานการเพิ่มเครื่องพิมพ์:ป้องกันไม่ให้ผู้ใช้คุ้นเคยวิธีการเพิ่มท้องถิ่น และเครือข่ายเครื่องพิมพ์ นโยบายนี้เอาออกตัวช่วยสร้างเพิ่มเครื่องพิมพ์จากนั้น รีสตาร์ทเมนูและ จากโฟลเดอร์'เครื่องพิมพ์'ใน'แผงควบคุม' นอกจากนี้ ผู้ใช้ไม่สามารถเพิ่มเครื่องพิมพ์ โดยการลากไอคอนเครื่องพิมพ์ไปยังโฟลเดอร์เครื่องพิมพ์ ถ้าพวกเขาพยายามที่จะใช้วิธีนี้ ข้อความปรากฏขึ้นซึ่งอธิบายว่า การกระทำที่ถูกปิดใช้งาน โดยนโยบาย

  นโยบายนี้ป้องกันผู้ใช้จากการใช้ตัวช่วยสร้างการฮาร์ดแวร์เพิ่ม/เอาออกเมื่อต้องเพิ่มเครื่องพิมพ์ หรือ ไม่จะไม่ป้องกันผู้ใช้จากการเรียกใช้โปรแกรมเมื่อต้องเพิ่มเครื่องพิมพ์ นโยบายนี้ไม่ลบเครื่องพิมพ์ที่ได้เพิ่มผู้ใช้ อย่างไรก็ตาม ถ้าผู้ใช้ยังไม่ได้เพิ่มเครื่องพิมพ์เมื่อมีใช้นโยบายนี้ จะไม่สามารถพิมพ์

  โปรดสังเกตว่า คุณสามารถใช้สิทธิ์ในการพิมพ์เมื่อต้องจำกัดการใช้เครื่องพิมพ์ โดยไม่มีการตั้งค่านโยบาย ในโฟลเดอร์เครื่องพิมพ์ ให้คลิกขวาเครื่องพิมพ์ คลิก คุณสมบัติแล้ว คลิก รักษาความปลอดภัย ต่อไปนี้
 • การแสดงเพระดับลงในตัวช่วยสร้างเพิ่มเครื่องพิมพ์:อนุญาตให้ผู้ใช้สามารถเรียกดูเครือข่ายสำหรับเครื่องพิมพ์ที่ใช้ร่วมกันในตัวช่วยสร้างเพิ่มเครื่องพิมพ์ ถ้าคุณเปิดใช้งานนโยบายนี้ เมื่อผู้ใช้คลิก เพิ่มเครื่องพิมพ์เครือข่ายแต่ไม่ได้ป้อนชื่อของเครื่องพิมพ์เฉพาะ ตัวช่วยสร้างเพิ่มเครื่องพิมพ์แสดงรายการของเครื่องพิมพ์ที่ใช้ร่วมกันทั้งหมดบนเครือข่าย และพร้อมท์ให้ผู้ใช้สามารถเลือกเครื่องพิมพ์ ถ้าคุณปิดใช้งานนโยบายนี้ ผู้ใช้ไม่สามารถเรียกดูเครือข่าย แทน พวกเขาต้องใส่ชื่อเครื่องพิมพ์

  นโยบายนี้มีผลกับตัวช่วยสร้างเพิ่มเครื่องพิมพ์เท่านั้น นอกจากนี้จะไม่ป้องกันผู้ใช้จากการใช้เครื่องมืออื่น ๆ เพื่อเรียกดูเครื่องพิมพ์ที่ใช้ร่วมกัน หรือ การเชื่อมต่อกับเครื่องพิมพ์เครือข่าย
 • เมื่อทำการค้นหาเครื่องพิมพ์เส้นทางเริ่มต้นไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่:ระบุตำแหน่งที่ตั้งของไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่ที่ค้นหาเครื่องพิมพ์เริ่มต้น

  ตัวช่วยสร้างเพิ่มเครื่องพิมพ์ให้แก่ผู้ใช้ตัวเลือกการค้นหา Active Directory สำหรับเครื่องพิมพ์ที่ใช้ร่วมกัน ถ้าคุณเปิดใช้งานนโยบายนี้ ค้นหาเหล่านี้เริ่มต้นที่ตำแหน่งที่ตั้งที่คุณระบุไว้ในนั้น เส้นทางไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่เป็นค่าเริ่มต้น กล่อง มิฉะนั้น ค้นหาเริ่มต้นที่รากของไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่

  นโยบายนี้มีจุดเริ่มต้นสำหรับการค้นหา Active Directory สำหรับเครื่องพิมพ์ นอกจากนี้จะไม่จำกัดการค้นหาผู้ใช้ผ่านทางไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่
 • เปิดใช้งานการเรียกดูเครื่องพิมพ์อินเทอร์เน็ต:เพิ่มเส้นทางไปยังเว็บเพอินเทอร์เน็ตหรืออินทราเน็ตกับตัวช่วยสร้างเพิ่มเครื่องพิมพ์
  คุณสามารถใช้นโยบายนี้โดยตรงของผู้ใช้ไปยังเว็บเพซึ่งพวกเขาสามารถทำการติดตั้งเครื่องพิมพ์

  ถ้า คุณเปิดใช้งานนโยบายนี้ และใส่ที่อยู่อินเทอร์เน็ตหรืออินทราเน็ตในกล่องข้อความ Windows เพิ่มคำ Browsปุ่ม e เมื่อต้องการ ค้นหาเครื่องพิมพ์ของคุณ หน้าในตัวช่วยสร้างเพิ่มเครื่องพิมพ์ ที่ เรียกดูปุ่มปรากฏอยู่ข้างใน เชื่อมต่อกับเครื่องพิมพ์บนอินเทอร์เน็ตหรืออินทราเน็ตของบริษัทของคุณ ตัวเลือก เมื่อผู้ใช้คลิก เรียกดู, Windows เปิดเบราว์เซอร์อินเทอร์เน็ต และนำทางไปยังที่อยู่ที่ระบุเพื่อแสดงเครื่องพิมพ์ที่พร้อมใช้งาน

  นโยบายนี้ทำให้ผู้ใช้สามารถค้นหาเครื่องพิมพ์ที่คุณต้องการเพิ่ม

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่านโยบายเหล่านี้อธิบาย แท็บสำหรับแต่ละการตั้งค่านโยบาย

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 234270 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 27 กรกฎาคม 2555 - Revision: 3.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard Edition (64-Bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition (32-Bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition (64-Bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Datacenter Edition (32-Bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Datacenter Edition (64-Bit x86)
Keywords: 
kbenv kbinfo kbprint kbmt KB234270 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:234270

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com