กำหนดว่า Windows 2000 ให้ ทุนสำรอง และตัวอักษรไดรฟ์ร้านค้า

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 234048 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
หมายเหตุ
บทความนี้สามารถใช้ได้กับ Windows 2000การสนับสนุนสำหรับสิ้นสุดของ Windows 2000 ในเดือน 13 กรกฎาคม 2010กระบวนการศูนย์โซลูชัน windows 2000 สิ้นสุดของบริการเป็นจุดเริ่มต้นสำหรับการวางแผนเชิงกลยุทธ์การย้ายข้อมูลระบบของคุณจาก Windows 2000 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมให้ดูนโยบาย Lifecycle ฝ่ายสนับสนุนของ Microsoft.
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

ใน Windows 2000 อักษรชื่อไดรฟ์ทั้งหมดที่กำหนดให้กับไดรฟ์ข้อมูลถูกกำหนด โดยโปรแกรม Mount Manager (MountMgr) หลังจากการกำหนดอักษรระบุไดรฟ์ให้กับไดรฟ์ข้อมูล โดย MountMgr อักษรชื่อไดรฟ์ถูกสงวนไว้สำหรับไดรฟ์ข้อมูลในฐานข้อมูล MountMgr ที่อยู่ในรีจิสทรีของระบบ การติดตั้ง windows 2000 ยังใช้ MountMgr จัดการพื้นฐาน ต่ำ และดั้งเดิมกำหนดอักษรระบุชุด FT ไดรฟ์ในระหว่างการติดตั้งใหม่ทั้งหมด และจะแสดงขึ้น และกำหนดในใบสั่งเฉพาะ ในบางครั้งขึ้นอยู่กับการกำหนดอักษรระบุไดรฟ์ในอดีต

ข้อมูลเพิ่มเติม

ส่งเมื่อคุณทำการปรับรุ่นเป็น Windows 2000 จาก Windows NT กำหนดตัวอักษรของไดรฟ์ออกไปยังแฟ้ม $Win_nt$.~bt\Migrate.inf เพื่อให้โปรแกรมการติดตั้งโหมดข้อความสามารถอ้างอิง และนำเข้าลงในฐานข้อมูล MountMgr เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการปรับรุ่น กระบวนการนี้เกิดขึ้น แม้ว่าคุณได้ติดตั้ง Windows 2000 ลงในโฟลเดอร์ใหม่ แต่ ถ้าทั้งสองอย่างมีเงื่อนไขใด ๆ ต่อไปนี้เป็นจริง:
 • คุณเริ่มการติดตั้งใหม่ในขณะที่คุณกำลังเรียกใช้ Windows NT หรือ Windows 2000
 • คุณสามารถใช้โปรแกรม Winnt32.exe เพื่อเริ่มการติดตั้ง

  คุณสามารถเริ่มการติดตั้งจากกล่องโต้ตอบ autorun ที่จะเปิดขึ้นเมื่อเมื่อคุณใส่แผ่นซีดีรอมการติดตั้ง หรือคุณสามารถเปิดพร้อมท์คำสั่ง การเปลี่ยนแปลงไปยังโฟลเดอร์ i386 และเรียกใช้ Winnt32 คำสั่งได้
หมายเหตุ:: ถ้าคุณทำการปรับรุ่นแบบอัตโนมัติ ไม่มีสร้างแฟ้ม Migrate.inf และกำหนดอักษรระบุไดรฟ์จะไม่เก็บถ้ามีแฟ้มคำตอบ " oempreinstall =ใช่" พารามิเตอร์ นี่คือ โดยการออกแบบwindows 2000 MountMgr กำหนดอักษรชื่อไดรฟ์ให้พาร์ติชันของดิสก์พื้นฐานตามการกฎต่อไปนี้

หมายเหตุ::ตารางนี้ถูกใช้สำหรับไดรฟ์ข้อมูลที่ไม่ได้กำหนดอักษรชื่อไดรฟ์ที่สงวนไว้ในฐานข้อมูล MountMgr ตารางนี้จะถูกใช้ระหว่างการติดตั้ง Windows 2000 fresh เป็นหลัก มิฉะนั้น หลังจากติดตั้งเสร็จสมบูรณ์ ถ้าคุณเพิ่มกลุ่มของไดรฟ์ กฎด้านล่างนี้จะใช้กับไดรฟ์ข้อมูลเหล่านั้นซึ่งไม่มีการกำหนดอักษรชื่อไดรฟ์

ดิสก์พื้นฐาน - การกำหนดอักษรไดรฟ์กฎ

ต่อไปนี้คือ กฎการกำหนดอักษรชื่อไดรฟ์ดิสก์พื้นฐานสำหรับ Windows 2000:
 • สแกนฮาร์ดิสก์ถาวรทั้งหมด ตามที่ระบุ กำหนดอักษรชื่อไดรฟ์ที่เริ่มการทำงานกับพาร์ติใช้งานอยู่ชันหลัก (ถ้ามีหนึ่ง), มิฉะนั้น สแกนพาร์ติชันหลักแรกในแต่ละไดรฟ์ กำหนดอักษรพร้อมใช้งานถัดไปที่ขึ้นต้น ด้วย c:
 • ทำซ้ำการตรวจสอบสำหรับฮาร์ดดิสก์ถาวรทั้งหมดและดิสก์ (JAZ, MO) ที่ถอดออกได้ และกำหนดอักษรชื่อไดรฟ์ให้กับไดรฟ์แบบลอจิคัลทั้งหมดในพาร์ติชันเสริม หรือดิสก์ที่ถอดออกได้ตามที่ระบุ กำหนดอักษรพร้อมใช้งานถัดไปที่ขึ้นต้น ด้วย c:
 • และสุดท้าย ให้ทำการสแกนซ้ำสำหรับทั้งหมดถาวรไดรฟ์ฮาร์ดดิสก์ และกำหนดอักษรชื่อไดรฟ์ให้กับพาร์ติทั้งหมดที่เหลือชันหลัก กำหนดอักษรพร้อมใช้งานถัดไปที่ขึ้นต้น ด้วย c:
 • ไดรฟ์ฟล็อปปี้ดิสก์ กำหนดอักษรขึ้นต้น ด้วย a:
 • ไดรฟ์ซีดีรอม กำหนดอักษรพร้อมใช้งานถัดไปที่ขึ้นต้น ด้วย d:
หมายเหตุ::ใน Windows 2000 ทั้งหมดดั้งเดิม FT-ชุดบนดิสก์พื้นฐานบันทึกอักษรชื่อไดรฟ์ที่ใช้ล่าสุดของตนเองในภูมิภาคส่วนตัวบนดิสก์ที่มีอยู่จริง ในระหว่างการติดตั้งใหม่ ตัวอักษรชื่อไดรฟ์เหล่านี้แยก และ favored เมื่อ re-assigning อักษรชื่อไดรฟ์ ซึ่งหมายความว่า ชุด FT ดั้งเดิมได้รับการกำหนดอักษรชื่อไดรฟ์ก่อนที่จะกำหนดอักษรไดรฟ์อื่นใด ๆ ไปยังพาร์ติชันดิสก์พื้นฐานอื่น ๆ ตามที่ระบุข้างต้น

ตัวอักษรไดรฟ์ที่กำหนดทั้งหมดเป็น "ถาวร" หลังจากที่ได้รับการกำหนด ซึ่งหมายความว่า พวกเขาจะยังคงถูกกำหนดให้ไดรฟ์ข้อมูลที่จนกว่าจะถูกลบออกอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือเปลี่ยนแปลงด้วยตนเองโดยใช้ Disk Management This should hold true for all online volumes as you add and remove disks to the system.

The exception to this rule is that if a volume (disk) is offline, and a different new volume comes online, it may get the offline volume's drive letter. To ensure you keep your drive letter assignments intact, you must keep existing volumes online when introducing new volumes.

หมายเหตุ::Disk Management Console prohibits changing the Windows 2000 System/Boot partition drive letter.
นี่คือ โดยการออกแบบ

For additional information about how to change the System/Boot drive letter in Windows 2000, click the article number below to view the article in the Microsoft Knowledge Base:
223188How to Change the System/Boot Drive Letter in Windows 2000

Dynamic Disk Considerations

Logical Disk Manager (LDM) keeps track of the last drive letter assigned to a dynamic volume by recording it in its configuration database. The LDM configuration database is located in a 1 MB private region on the end of each dynamic disk. This drive letter is then passed to MountMgr when MountMgr asks LDM for a "suggested" drive letter before assigning one to the volume.

DYNAMIC Disk - Drive Letter Assignment Rules

MountMgr assigns a drive letter to dynamic volumes according to the following rule:
 1. If the MountMgr database in the system registry has a drive letter recorded for this volume, the volume gets the drive letter from the database. MountMgr makes sure that only one volume owns a drive letter in the database.
 2. If the MountMgr database does not have a drive letter for this volume, MountMgr asks LDM for a "suggested" drive letter for this volume. LDM looks for a recorded letter in its configuration database and suggests it to MountMgr. If this drive letter is free, the volume gets that suggested drive letter and also puts that drive letter into the MountMgr database to be used during the next mount.
 3. Finally, if the suggested drive letter is already used or there is no suggested drive letter from LDM, the volume gets assigned the next available drive letter.

Importing Foreign Dynamic Disks

After you import foreign dynamic disks, more than likely the MountMgr database on the local system does not have records for those volumes when they are brought online. However, those same volumes may have had drive letters assigned to them when they were used on the other system and LDM recorded those drive letters in its configuration database at the end of the physical disk. When the volume is mounted for the first time, LDM "suggests" the old drive letter used by that volume to MountMgr. If the suggested drive letter is not used, the volume gets the drive letter suggested, otherwise it gets the next available drive letter.

Dynamic Disks During Setup

Windows 2000 currently does not fully support pure dynamic disk volumes during Setup. Setup only understands dynamic disk partitions that are hard-linked. Hard-linked dynamic partitions are created when you upgrade a BASIC disk to dynamic, and the basic disk had pre-existing primary and or logical drives configured. Each of the these pre-existing partitions retain a legacy-style partition table entry (type-42 for primary and type-05 for extended) even after you upgrade the disk to dynamic. These special hard-linked partition table entries allow Setup to recognize them as valid partitions in which the operating system can be installed.

Pure dynamic disks (those not containing any hard-linked partitions) only have a single partition table entry (type 42) to define the entire disk. Volumes contained on a pure dynamic disk are called soft-linked, and do not display drive letters for them until Setup is complete. Windows 2000 Setup displays a single drive letter for the whole drive (usually the drive letter assigned to the first soft-linked partition) even if it had multiple volumes configured. You cannot perform a new installation to this type of dynamic disk without destroying underlying volumes.

considering ข้างต้น สำหรับการติดตั้งใหม่ของ Windows 2000 ฐานข้อมูล MountMgr ในรีจิสทรีของระบบใหม่สร้าง ตัวอักษรชื่อไดรฟ์สำหรับไดรฟ์ข้อมูลแบบไดนามิกระบุเป็นอันดับแรก และทำงานเหมือนกับการนำเข้าไดนามิกดิสก์ภายนอก ซึ่งหมายความว่า ตัวอักษรไดรฟ์ที่ถูกแนะนำจาก LDM กำหนดให้กับไดรฟ์ข้อมูลแบบไดนามิกก่อนที่จะทำการสแกน และตัวอักษรชื่อไดรฟ์ที่กำหนดให้ กับดิสก์พื้นฐาน แต่หลัง จากที่มีกำหนดชุด FT ดั้งเดิม สำหรับพาร์ทิเหลือไดนามิกชันที่ไม่สามารถกำหนดอักษรชื่อไดรฟ์ที่ถูกแนะนำของตนเอง เหล่านั้นได้รับการกำหนดตัวอักษรโดยยึดตามกฎเดียวกันสำหรับดิสก์พื้นฐาน พาร์ติชันฮาร์ดดิสก์ได้เชื่อมโยงแบบไดนามิกจะเท่ากับหลักพื้นฐาน และ dynamic ลิงค์ soft จะเท่ากับไดรฟ์แบบลอจิคัลพื้นฐาน

คัดในกรณีของการปรับรุ่น การเซ็ตอัพ Winnt32 ลอกฐานข้อมูล MountMgr pre-upgrade ไปยังแฟ้ม $Win_nt$.~bt\Migrate.inf สำหรับการตั้งค่าโหมดข้อความที่ใช้ ดังนั้นตัวอักษรไดรฟ์จะถูกรักษาไว้สำหรับไดรฟ์ข้อมูลแบบไดนามิก

โปรดระวังปัญหาต่อไปนี้:
221799ไดรฟ์ตัวอักษรที่กำหนดให้กับชนิดพาร์ติชันที่ไม่สนับสนุน
227364ไดรฟ์ข้อมูลแบบไดนามิกแสดงไม่ถูกต้องในระหว่างการติดตั้ง Textmode หรือคอนโซลการกู้คืน
227605ตัวอักษรไดรฟ์ที่ windows 95 อาจไม่โยกย้ายไปยัง Windows 2000 ระหว่างการปรับรุ่น
225025การตั้งค่าตัวอักษรไดรฟ์ที่เปลี่ยนแปลงหลังจากที่พาร์ติชันถูกลบ
หมายเหตุ:: หากคุณเริ่มระบบระหว่าง Windows 2000 และ MS-DOS หรือรุ่นอื่น ๆ ของ Windows ที่สอง อักษรชื่อไดรฟ์ที่กำหนดให้กับพาร์ติชันอาจไม่ตรงกัน

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีระบบปฏิบัติการอื่นกำหนดอักษรชื่อไดรฟ์โปรดอ้างอิงบทความต่อไปนี้:
51978ใบสั่งใน MS-DOS และตัวอักษรไดรฟ์การกำหนด Windows ใด
ตามข้อมูลข้างต้นทั้งหมด อักษรชื่อไดรฟ์ทั้งหมดถูกแสดงขึ้น และกำหนดลำดับต่อไปนี้ในระหว่างการติดตั้งใหม่ของ Windows 2000 หรือการเริ่มระบบไปยังคอนโซลการกู้คืน
 1. ดั้งเดิม FT-ชุดบนดิสก์พื้นฐาน
 2. dynamic ฮาร์ลิงค์ partitions ตามที่แนะนำ (ถ้าว่าง)
 3. dynamic ลิงค์ soft partitions ตามที่แนะนำ (ถ้าว่าง) แม้ (ว่าไม่ปรากฏในระหว่างการติดตั้งโหมดข้อความ)
 4. ดิสก์พื้นฐาน ดิสก์แบบถอดได้ และอื่น ๆ พาร์ติชันดิสก์ไดนามิกที่อาจไม่ถูกกำหนดไว้ก่อนหน้านี้
 5. ไดรฟ์ซีดีรอม

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 234048 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 8 มกราคม 2554 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
Keywords: 
kbinfo kbmt KB234048 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:234048

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com