วิธีการใช้เดสก์ท็อประยะไกลที่ใช้ร่วมกันใน NetMeeting

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 233175 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

บทความนี้อธิบายวิธีการใช้คุณลักษณะ'เดสก์ท็อประยะไกลที่ใช้ร่วมกัน'ใน NetMeeting คุณสามารถใช้เดสก์ท็อประยะไกลที่ใช้ร่วมกันเพื่อขอรับการเข้าถึงจากคอมพิวเตอร์ไปยังคอมพิวเตอร์ระยะไกล

หัวข้อต่อไปนี้จะกล่าวถึงในบทความนี้:
 • วิธีการเริ่มการใช้ร่วมกันการเดสก์ท็อประยะไกล
 • วิธีการใช้คอมพิวเตอร์ในอีกตำแหน่งที่ตั้งที่ใช้ในการใช้ร่วมกันการเดสก์ท็อประยะไกล
 • วิธีการเปลี่ยนแปลงเดสก์ท็อประยะไกลที่รหัสผ่านที่ใช้ร่วมกัน
 • วิธีการปิดการใช้ร่วมกันการเดสก์ท็อประยะไกล

ข้อมูลเพิ่มเติม

วิธีการเริ่มการใช้ร่วมกันการเดสก์ท็อประยะไกล

เมื่อต้องการเริ่มต้นเดสก์ท็อประยะไกลที่ใช้ร่วมกัน:
 1. เริ่ม NetMeeting
 2. ในการเครื่องมือเมนู คลิกใช้ร่วมกันการเดสก์ท็อประยะไกลการเริ่มตัวระยะไกลเดสก์ท็อปที่ใช้ร่วมกันช่วย แล้ว คลิกถัดไป.
 3. ในการตัวช่วยระยะไกลใช้ร่วมกันสร้างเดสก์ท็อป--ตั้งค่ารหัสผ่านกล่องโต้ตอบ ชนิดใดรหัสผ่านในการรหัสผ่านใหม่และยืนยันรหัสผ่านใหม่กล่อง แล้วคลิกถัดไป.

  หมายเหตุ:: รหัสผ่านจะใช้เมื่อคุณควบคุมเดสก์ท็อปของคอมพิวเตอร์ของคุณจากระยะไกลจากคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น
 4. คลิกใช่ เปิดการใช้งานโปรแกรมรักษาหน้าจอที่มีการป้องกันด้วยรหัสผ่านเมื่อต้องการเปิดใช้งานตัวรักษาหน้าจอที่มีการป้องกันด้วยรหัสผ่านเพื่อที่สามารถเริ่มต้น โดย Windows ถ้ามีการขัดจังหวะเซสชันเดสก์ท็อประยะไกลที่ใช้ร่วมกัน แล้วคลิกถัดไป.

  หมายเหตุ:: ถ้าคุณเปิดใช้งานตัวเลือกนี้ มันจะมั่นใจได้ไม่มีผู้ใดอื่นที่สามารถทำงานบนคอมพิวเตอร์ของคุณในขณะที่คุณมีการควบคุมจากคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น ถ้าคุณไม่ต้องการเปิดใช้งานตัวเลือกนี้ คลิกไม่มี ฉันจะดำเนินการนี้ในภายหลังแล้ว คลิกถัดไป. ถ้าคุณเลือกที่ไม่เปิดใช้งานตัวรักษาหน้าจอที่มีการป้องกันด้วยรหัสผ่าน ข้ามขั้นตอนที่ 4
 5. ในการแสดงคุณสมบัติกล่องโต้ตอบกล่อง เลือกตัวรักษาหน้าจอ คลิกการรหัสผ่านป้องกันกล่องกาเครื่องหมาย เพื่อเลือก แล้ว คลิกตกลง. ถ้าคุณต้องระบุรหัสผ่านโปรแกรมรักษาหน้าจอ หรือถ้าคุณต้องการเปลี่ยนรหัสผ่านที่มีอยู่ คลิกเปลี่ยนแปลง.
 6. คลิกเสร็จสิ้น.
 7. ในการการเรียกคลิกที่เมนูใน NetMeetingจบการทำงาน และเปิดใช้งานการใช้ร่วมกันการเดสก์ท็อประยะไกล.

วิธีการใช้คอมพิวเตอร์ในอีกตำแหน่งที่ตั้งที่ใช้ในการใช้ร่วมกันการเดสก์ท็อประยะไกล

เมื่อต้องการใช้คอมพิวเตอร์ที่ตั้งอื่นที่ใช้เดสก์ท็อประยะไกลที่ใช้ร่วมกัน:
 1. เริ่ม NetMeeting
 2. ในการการเรียกเมนู คลิกการเรียกใหม่.
 3. พิมพ์ชื่อคอมพิวเตอร์หรือที่อยู่อินเทอร์เน็ตโพรโทคอล (IP) ของคอมพิวเตอร์ระยะไกลในการเมื่อต้องการกล่อง คลิกการจำเป็นต้องมีความปลอดภัยสำหรับการเรียกนี้กล่องกาเครื่องหมาย เพื่อเลือก แล้ว คลิกถัดไป. โปรดสังเกตว่า คุณต้องเปิดใช้คุณลักษณะ "ต้องใช้ความปลอดภัยสำหรับการเรียกนี้" การใช้เดสก์ท็อประยะไกลที่ใช้ร่วมกัน
 4. พิมพ์รหัสผ่านสำหรับ Remote Desktop ร่วมในการรหัสผ่าน:กล่อง แล้วคลิกตกลง.

วิธีการเปลี่ยนแปลงเดสก์ท็อประยะไกลที่รหัสผ่านที่ใช้ร่วมกัน

หมายเหตุ:: นี้ไม่ประยุกต์ใช้กับ Windows 2000

เมื่อต้องการเปลี่ยนรหัสผ่านเดสก์ท็อประยะไกลที่ใช้ร่วมกัน:
 1. เริ่ม NetMeeting
 2. ในการเครื่องมือเมนู คลิกใช้ร่วมกันการเดสก์ท็อประยะไกล.
 3. ในการการตั้งระยะไกลเดสก์ท็อปร่วมกันค่ากล่องโต้ตอบ คลิกเปลี่ยนรหัสผ่าน.
 4. พิมพ์รหัสผ่านเก่าในนั้นรหัสผ่านเดิมกล่อง พิมพ์รหัสผ่านใหม่ในการรหัสผ่านใหม่และยืนยันรหัสผ่านใหม่กล่อง

  หมายเหตุ:: รหัสผ่านคุณต้องมีความยาวอย่างน้อย 7 ตัว
 5. คลิกตกลง.

วิธีการปิดการใช้ร่วมกันการเดสก์ท็อประยะไกล

เมื่อต้องการปิดเซสชันเดสก์ท็อประยะไกลที่ใช้ร่วมกัน ใช้อย่างใดอย่างหนึ่งในวิธีการต่อไปนี้:

วิธีที่ 1:

ในการการเรียกเมนู คลิกยกขึ้น.

วิธีที่ 2

บนคอมพิวเตอร์ที่คุณมีการควบคุมระยะไกล คลิกขวารีโมท netmeeting เดสก์ท็อปการใช้ร่วมกันไอคอนบนแถบงาน แล้วคลิกปิดการใช้ร่วมกันการเดสก์ท็อประยะไกลหรือexit.

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 233175 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 8 มกราคม 2554 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Microsoft NetMeeting 3.01 Standard Edition
Keywords: 
kbhowto kbmt KB233175 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:233175
การปฏิเสธความรับผิดชอบในเนื้อหาของ KB ที่จะไม่มีการปรับปรุงอีกต่อไป
บทความนี้กล่าวถึงผลิตภัณฑ์ที่ Microsoft ไม่มีการสนับสนุนอีกต่อไป เนื้อหาของบทความจึงมีการนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com