วิธีการเปิดใช้งานคุณลักษณะฐานข้อมูล ASP โดยไม่มีส่วนขยายเซิร์ฟเวอร์ของ FrontPage

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 233018 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

บทความนี้อธิบายวิธีการเปิดใช้งานคุณลักษณะ Active Server หน้า (ASP) บนเว็บเซิร์ฟเวอร์ที่ไม่ใช้ส่วนขยายเซิร์ฟเวอร์ของ FrontPage จาก Microsoft

คุณสามารถรันใน FrontPageบันทึกไปยังฐานข้อมูลลักษณะการทำงานและเพจที่สร้างขึ้น โดยตัวช่วยสร้างผลลัพธ์ฐานข้อมูลบนเซิร์ฟเวอร์ที่สนับสนุน ASP และมีการสนับสนุนฐานข้อมูลเพียงพอสำหรับระบบฐานข้อมูลที่คุณกำลังใช้อยู่

แม้ว่าส่วนขยายของ FrontPage 2000 Server ของจาก Microsoft หรือของ FrontPage 2002 เซิร์ฟเวอร์ส่วนขยายจาก Microsoft จำเป็น ในการสร้างเพจที่ใช้ ASP คุณลักษณะ ส่วนขยายเซิร์ฟเวอร์ของ FrontPage ไม่จำเป็นต้องเรียกใช้เพจที่สร้างขึ้น โดยลักษณะการทำงานของ ASP

หมายเหตุ:เราขอแนะนำให้ คุณติดตั้ง Microsoft Data Access คอมโพเนนต์ (MDAC) 2.1 สำหรับการสนับสนุนทั้งหมดบนเซิร์ฟเวอร์เว็บทั้งหมดที่กำลังใช้ Microsoft Windows, Microsoft Windows NT หรือ Microsoft Windows 2000

ข้อมูลเพิ่มเติม

การเรียกพร้อมสำหรับการใช้คุณลักษณะ ASP ใน FrontPage

ก่อนที่คุณสามารถใช้ลักษณะการทำงานของ ASP ใน FrontPage คุณต้องติดตั้งคอมโพเนนต์ที่ระบุไว้ในบทความฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้ บทความสำหรับรุ่นของ FrontPage ที่คุณกำลังใช้ที่เลือก:
312638fp: อะไรคุณต้องการใช้หน้าเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้งานอยู่ (ASP) ใน FrontPage 2000
318287FP2002: อะไรคุณต้องการใช้หน้าเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้งานอยู่ (ASP) ใน FrontPage 2002

สร้าง และเผยแพร่เว็บฐานข้อมูลของคุณ

 1. ถ้าคุณกำลังใช้การเชื่อมต่อกับข้อมูลที่ขึ้นอยู่กับเครือข่าย เช่นการเชื่อมต่อ Microsoft SQL Server หรือ Oracle เซิร์ฟเวอร์เชื่อม คุณต้องยืนยันได้ว่าตำแหน่งที่ตั้งเครือข่ายสามารถเข้าถึงได้จากเว็บไซต์ปลายทาง ถ้า คุณกำลังใช้กับระบบชื่อแหล่งข้อมูล (DSN), คุณต้องยืนยันที่ DSN ของระบบให้ไม่ถูกต้องสำหรับระบบที่ใช้งานปลายทางเว็บเซิร์ฟเวอร์
 2. สร้างฐานข้อมูลของเว็บ หมายเหตุที่ต่อไปนี้:
  • ถ้าคุณใช้เว็บเซิร์ฟเวอร์ เว็บเซิร์ฟเวอร์ต้องเป็นเซิร์ฟเวอร์บริการข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตของ Microsoft (IIS) Microsoft NT เพียร์เว็บ Server (NTPWS), หรือเป็น Microsoft ส่วนบุคคลเว็บ Server (MSPWS) ที่ตรงตามข้อกำหนดต่อไปนี้:
   • สนับสนุน Active Server หน้า
   • มี Microsoft Data Access คอมโพเนนต์ (MDAC) 2.1 หรือติดตั้งในภายหลัง
   • มีการติดตั้งสำหรับส่วนขยายเซิร์ฟเวอร์ของ FrontPage
   สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูบทความฐานความรู้ที่ระบุไว้ในส่วน "การพร้อมสำหรับการใช้ใน ASP คุณลักษณะใน FrontPage" ของบทความนี้
  • ถ้าคุณใช้เว็บที่ขึ้นอยู่กับดิสก์ คุณไม่สามารถยืนยันได้ว่า หน้าที่ต้องการทำงานก่อนที่คุณเผยแพร่หน้าที่
  • ถ้าคุณใช้เว็บเซิร์ฟเวอร์เพื่อเขียนแก้หน้าที่ ยืนยันว่า หน้าที่ต้องการทำงานก่อนที่คุณเผยแพร่หน้าที่ไปยังเซิร์ฟเวอร์ unextended
 3. เมื่อเว็บเสร็จสมบูรณ์แล้ว คุณสามารถเผยแพร่เว็บ โดยใช้ FTP หรือคุณสามารถคัดลอกเว็บ โดยใช้ Windows Explorer หรือบรรทัดคำสั่ง
  • ถ้าคุณกำลังเผยแพร่ โดยใช้ FTP ทำตามขั้นตอนเหล่านี้ใน FrontPage 2000:
   1. ในการแฟ้ม:เมนู คลิกการเผยแพร่เว็บ.
   2. พิมพ์ URL FTP สำหรับปลายทางในการระบุตำแหน่งที่ตั้งในการเผยแพร่เว็บของคุณไปยังส่วนนี้การเผยแพร่เว็บกล่องโต้ตอบ
  • ถ้าคุณกำลังคัดลอกผ่าน Windows Explorer หรือบรรทัดคำสั่ง ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณคัดลอกแฟ้มทั้งหมดจากสำเนาของเว็บไปยังปลายทาง
 4. บนเซิร์ฟเวอร์ปลายทาง ค้นหารายการในเว็บของเซิร์ฟเวอร์ไฟล์การตั้งค่าคอนฟิกหรือแฟ้ม ตรวจสอบให้แน่ใจว่า มีการกำหนดค่า URL สำหรับโฟลเดอร์ที่คุณคัดลอกเฉพาะ หรือเผยแพร่ โดยใช้ FTP ตามหลักการแอพลิเคชัน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระบวนการนี้ ดูเอกสารประกอบของเซิร์ฟเวอร์เว็บหรือเอกสารการให้บริการของ ISP ของคุณ คุณต้องเป็นค่าที่แน่นอนว่า การตั้งค่าถูกสร้างใน URL HTTP สำหรับแฟ้มที่มีการเผยแพร่

การแก้ไขปัญหา

ถ้ามีการเผยแพร่เว็บจะไม่มีหลักการแอพลิเคชัน คุณอาจได้รับข้อความข้อผิดพลาดคล้ายกับต่อไปนี้เมื่อคุณเรียกดูไปยังเพจที่ใช้การเชื่อมต่อฐานข้อมูล:
การเชื่อมต่อฐานข้อมูลที่ชื่อว่า 'ตัวอย่าง' จะไม่ได้กำหนดไว้

ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นถ้า:
 • การเชื่อมต่อถูกเอาออกจากเว็บ
 • แฟ้ม 'global.asa' หายไป หรือประกอบด้วยข้อผิดพลาด
 • โฟลเดอร์รากไม่มีสิทธิ์ Scripting ที่เปิดใช้งาน
 • เว็บจะไม่ทำเครื่องหมายเป็นรากในแอพลิเคชัน
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อความแสดงข้อผิดพลาดนี้ ให้คลิกหมายเลขบทความด้านล่างนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
219170FP2000: ข้อผิดพลาดเรียกดูเพจที่ผลลัพธ์ฐานข้อมูลหลังการประกาศจากเว็บโดยใช้ดิสก์
265174FP2000: "การเชื่อมต่อ Undefined" พลาดเมื่อคุณดูหน้าเซิร์ฟเวอร์ใช้งานอยู่ในเว็บเบราว์เซอร์
265323FP2000: รายชื่อการเชื่อมต่อฐานข้อมูลเป็นว่างเปล่าเมื่อคุณคุณสมบัติของผลลัพธ์ฐานข้อมูลของมุมมอง
292628FP2002: การเชื่อมต่อฐานข้อมูล Undefined หลังการประกาศบนเว็บ
ถ้าเว็บที่เผยแพร่ที่ตรงตามข้อกำหนดทั้งหมดอื่น ๆ อธิบายไว้ก่อนหน้าในบทความนี้ และคุณไม่ได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อคุณส่งฟอร์มฐานข้อมูล แต่ไม่มีข้อมูลที่ถูกเพิ่มเข้าไปยังฐานข้อมูลบนเว็บ เซิร์ฟเวอร์อาจถูกยับยั้งข้อผิดพลาดในโค้ด ASP ได้สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อผิดพลาดนี้ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
314440ใน FrontPage 2003 และ ใน FrontPage 2002 แบบฟอร์มการยืนยันปรากฏ แต่ไม่มีข้อมูลถูกเขียนไปยังฐานข้อมูล

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำสั่งฐานข้อมูลที่มีพร้อมใช้งานใน FrontPage 2000 คลิกหมายเลขบทความด้านล่างนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
232532FP2000: คำสั่งฐานข้อมูลบนเมนูแทรกไม่พร้อมใช้งาน
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำงานร่วมกันระหว่างคุณลักษณะต่าง ๆ ของฐานข้อมูลของ FrontPage 2000 และ Sun Chili ! ASP หน้าจอ คลิกหมายเลขบทความด้านล่างนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
225204FP2000: การใช้คุณลักษณะของฐานข้อมูลของ FrontPage บนเซิร์ฟเวอร์ที่เรียกใช้ Chili Sun ! ASP หน้าจอ

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 233018 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 16 ตุลาคม 2553 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Microsoft FrontPage 2002 Standard Edition
 • Microsoft FrontPage 2000 Standard Edition
Keywords: 
kbasp kbwebserver kbwebpublishing kbhowto kbinfo kbmt KB233018 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:233018

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com