JAK: Publikowanie programów, których nie instaluje Instalator Microsoft, za pomocą plików .zap

Tłumaczenia artykułów Tłumaczenia artykułów
Numer ID artykułu: 231747 - Zobacz jakich produktów dotyczą zawarte w tym artykule porady.
Ten artykuł został opublikowany wcześniej pod numerem PL231747
Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

Na tej stronie

Streszczenie

W tym artykule opisano „krok po kroku”, jak publikować programy, które nie są instalowane przez Instalatora Microsoft (MSI). Programy inne niż MSI mogą być publikowane tylko dla użytkowników i są instalowane przy użyciu ich istniejących Instalatorów. Ponieważ te programy używają swoich istniejących Instalatorów, nie mogą one:
 • Korzystać z podwyższonych przywilejów dla instalacji.
 • Być instalowane przy pierwszym użyciu.
 • Instalować funkcji przy jej pierwszym użyciu.
 • Wycofywać niepomyślnej operacji (instalacji, modyfikacji, naprawy lub usunięcia) ani korzystać z innych funkcji Instalatora Microsoft.
Aby opublikować program inny niż MSI, najpierw trzeba utworzyć plik .zap dla tego programu.

Tworzenie pliku .zap

Utwórz plik .zap dla programu na podstawie następującego pliku przykładowego:
[Application]
; Tylko parametry FriendlyName i SetupCommand są wymagane,
; inne są opcjonalne.

; Parametr FriendlyName jest nazwą programu, która
; będzie się pojawiać w przystawce Instalacja oprogramowania
; i w narzędziu Dodaj/Usuń programy.
; WYMAGANY
FriendlyName = "Microsoft Excel 97"

; Parametr SetupCommand jest wierszem polecenia używanym
; do uruchomienia Instalatora programu. Jeśli jest to ścieżka
; względna, zakłada się, że jest ona względna w stosunku
; do lokalizacji pliku .zap.
; Ścieżki zawierające długie nazwy plików muszą być ujęte w cudzysłów.
; Na przykład: SetupCommand = "długi folder\setup.exe" /unattend
; lub
; SetupCommand = "\\serwer\udział\długi _
; folder\setup.exe" /unattend
; WYMAGANY

SetupCommand = "setup.exe"

; Wersja programu, która będzie się pojawiać
; w przystawce Instalacja oprogramowania
; i w narzędziu Dodaj/Usuń programy. 
; OPCJONALNY
DisplayVersion = 8.0

; Wersja programu, która będzie się pojawiać
; w przystawce Instalacja oprogramowania
; i w narzędziu Dodaj/Usuń programy. 
; OPCJONALNY 
Publisher = Microsoft

Publikowanie programu

 1. W folderze Konfiguracja użytkownika kliknij prawym przyciskiem myszy węzeł Instalacja oprogramowania, a następnie kliknij polecenie Nowy.
 2. Kliknij pozycję Pakiet.
 3. Wpisz ścieżkę do folderu zawierającego plik .zap.
 4. Kliknij przycisk Otwórz.
 5. W polu Pliki typu kliknij pozycję Pakiety aplikacji niskopoziomowych ZAW (*.zap).
 6. Kliknij plik .zap, a następnie kliknij przycisk Otwórz.
 7. Kliknij przycisk Opublikuj, a następnie kliknij przycisk OK.

Materiały referencyjne

Właściwości

Numer ID artykułu: 231747 - Ostatnia weryfikacja: 19 września 2003 - Weryfikacja: 1.1
Informacje zawarte w tym artykule dotyczą:
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
Słowa kluczowe: 
kbhowto kbhowtomaster kbtool kbsetup KB231747

Przekaż opinię

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com