ไม่สนับสนุนฐานข้อมูล SQL Server บนไดรฟ์ข้อมูลที่บีบอัด

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 231347 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

สรุป

Microsoft ฐานข้อมูล SQL Server ไม่สนับสนุน NTFS หรือ FAT ในการบีบอัดไดรฟ์ข้อมูล ไดรฟ์ข้อมูลที่มีการบีบอัดแบบไม่รับประกันตำแหน่งเซกเตอร์เขียนซึ่งจำเป็นต่อการรับประกันการกู้คืนของทรานแซคชันในบางสถานการณ์

ข้อมูลเพิ่มเติม

ถึงแม้ว่าจะเป็นไปได้ทางกายภาพเมื่อต้องเพิ่มฐานข้อมูล SQL Server บนไดรฟ์ข้อมูลที่มีการบีบอัด เราไม่แนะนำได้ และเราไม่สนับสนุน ขีดเส้นใต้สาเหตุนี้รวมถึงต่อไปนี้:
 • ประสิทธิภาพการทำงาน

  ฐานข้อมูลบนไดรฟ์ข้อมูลที่มีการบีบอัดอาจทำให้เกิดค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพได้มากขึ้น ยอดเงินจะแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับระดับเสียง ของ I/O และ ในอัตราส่วนของการอ่านการเขียน อย่างไรก็ตาม ผ่านการลดประสิทธิภาพของ 500 เปอร์เซ็นต์ถูกตรวจสอบภายใต้เงื่อนไขบางอย่าง
 • การกู้คืนฐานข้อมูล

  กู้คืนของทรานแซคชันที่น่าเชื่อถือของฐานข้อมูลจำเป็นต้องเขียนเซกเตอร์ชิด และไดรฟ์ข้อมูลที่บีบอัดไม่สนับสนุนสถานการณ์สมมตินี้ ประเด็นที่สองเกี่ยวข้องกับการจัดการพื้นที่ภายในการกู้คืน นอกจากนี้ SQL Server ภายในทุนสำรองเนื้อที่จัดสรรล่วงหน้าในแฟ้มฐานข้อมูลสำหรับ rollbacks สามารถใช้บนไดรฟ์ข้อมูลที่มีการบีบอัดเพื่อที่ได้รับข้อผิดพลาด "ของพื้นที่" บนแฟ้มที่มีการจัดสรรล่วงหน้า และ interfers นี้ ด้วยการกู้คืนสำเร็จได้
ในบางสถานการณ์ การสำรองข้อมูลของ SQL Server จะไม่ประสบความสำเร็จในการบีบอัดไดรฟ์ข้อมูลหรือโฟลเดอร์ที่บีบอัด เมื่อปัญหานี้เกิดขึ้น คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้

บน Windows Vista และ Windows รุ่นที่ใหม่กว่า

STATUS_FILE_SYSTEM_LIMITATION การดำเนินการที่ร้องขอไม่สมบูรณ์เนื่องจากมีข้อจำกัดของระบบแฟ้ม

(การดำเนินการที่ร้องขอไม่สมบูรณ์เนื่องจากมีข้อจำกัดของระบบไฟล์) ระบบปฏิบัติการผิดพลาด 665
ใน Windows รุ่นก่อนหน้านี้

ทรัพยากรระบบไม่เพียงพอ STATUS_INSUFFICIENT_RESOURCES ที่มีอยู่เพื่อให้การบริการร้องขอเสร็จสมบูรณ์

ข้อผิดพลาด 1450 (ระบบไม่เพียงพอมีทรัพยากรในการดำเนินการที่ร้องขอหรือ 33 ไม่ (กระบวนการสามารถเข้าถึงแฟ้มได้เนื่องจากการดำเนินการอื่นได้ล็อกส่วนของแฟ้ม) ของระบบปฏิบัติการ
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหานี้ ดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้:
967351 แฟ้มอยู่อย่างกระจัดกระจายมากในวอลุ่ม NTFS อาจไม่เกินขนาดที่กำหนด
บันทึกย่อ
 • โปรแกรมแก้ไขด่วน สำหรับ Windows Vista และรุ่นที่ใหม่กว่าของ Windows ที่ระบุไว้ในบทความ KB 967351 อาจไม่สามารถแก้ปัญหาของการสำรองข้อมูลของ SQL Server ที่ไม่ประสบความสำเร็จเมื่อ ต้องการไดรฟ์ข้อมูลแบบบีบอัด หรือโฟลเดอร์ที่บีบอัด อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้จะช่วย mediate ปัญหา
 • หลังจากที่คุณใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนที่ระบุไว้ในบทความ KB 967351 คุณต้องฟอร์แมตไดรฟ์ที่บีบอัดถูกเปิดใช้งาน โดยใช้พารามิเตอร์/L เมื่อคุณฟอร์แมตไดรฟ์ที่บีบอัดถูกเปิดใช้งาน โดยใช้พารามิเตอร์/Lไบต์สำหรับแต่ละแฟ้มระเบียนเมนต์เพิ่มจากเหลือ 1024 ไบต์ 4096 ไบต์
ทำสำเนาสำรองของ SQL Server เมื่อต้องการไดรฟ์ข้อมูลที่มีการบีบอัดสามารถประหยัดเนื้อที่ดิสก์ อย่างไรก็ตาม พวกเขาอาจเพิ่มการใช้งาน CPU ในระหว่างการดำเนินการสำรองข้อมูล นอกจากนี้เราเสมอแนะนำให้ คุณใช้สิ่งอำนวยความสะดวกการสำรองข้อมูล checksum ที่จะช่วยรับประกันความสมบูรณ์ของข้อมูล

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับส่วนขยายการทำงาน สำหรับฐานข้อมูลแบบอ่านอย่างเดียว และ สำหรับกลุ่มของแฟ้มแบบอ่านอย่างเดียวใน SQL Server 2005 แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft สำหรับนักพัฒนาเครือข่าย (MSDN):
.aspx http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms190257 (SQL.90)
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับส่วนขยายการทำงาน สำหรับฐานข้อมูลแบบอ่านอย่างเดียว และ สำหรับกลุ่มของแฟ้มแบบอ่านอย่างเดียวใน SQL Server 2008 แวะไปที่ MSDN เว็บไซต์ต่อไปนี้:
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms190257.aspx
SQL Server จำเป็นต้องมีระบบการสนับสนุน 'รับประกันจัดส่งไปยังสื่อเสถียรภาพ' ตามคำแนะนำภายใต้โปรแกรม Microsoft SQL Server Always-On เก็บโซลูชันทบทวน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความต้องการอินพุต และเอาท์พุตสำหรับ SQL Server database engine คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
967576ความต้องการอินพุต/เอาท์พุตของกลไกจัดการฐานข้อมูลเซิร์ฟเวอร์ Microsoft SQL

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 231347 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 20 กรกฎาคม 2555 - Revision: 3.0
ใช้กับ
 • Microsoft SQL Server 2005 Standard Edition
 • Microsoft SQL Server 2005 Standard X64 Edition
 • Microsoft SQL Server 2005 Standard Edition for Itanium Based Systems
 • Microsoft SQL 2005 Server Enterprise
 • Microsoft SQL Server 2005 Enterprise X64 Edition
 • Microsoft SQL Server 2005 Enterprise Edition for Itanium Based Systems
 • Microsoft SQL Server 2005 Developer Edition
 • Microsoft SQL Server 2005 Express Edition
 • Microsoft SQL Server 2000 Standard Edition
 • Microsoft SQL Server 2000 Developer Edition
 • Microsoft SQL Server 2000 Enterprise Edition
 • Microsoft SQL Server 2000 Personal Edition
 • Microsoft SQL Server 2000 Workgroup Edition
 • Microsoft SQL Server 7.0 Standard Edition
 • Microsoft SQL Server 6.5 Standard Edition
 • Microsoft SQL Server 2008 Developer
 • Microsoft SQL Server 2008 Enterprise
 • Microsoft SQL Server 2008 Express
 • Microsoft SQL Server 2008 Standard
Keywords: 
kbsurveynew kbexpertiseadvanced kbsql2005setup kbinfo kbmt KB231347 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:231347

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com