จะยังคงมีดาวน์โหลดภาพถ่ายหลังจากที่คุณเปิดใช้งานนโยบาย "ไม่ดาวน์โหลดรูปถ่ายจาก Active Directory" สำหรับ Outlook 2010

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2313002 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

อาการ

คุณเปิดใช้งานนโยบายการดาวน์โหลดรูปถ่ายจาก Active Directoryสำหรับ Microsoft Outlook 2010 อย่างไรก็ตาม รูปถ่ายสำหรับผู้ใช้ในองค์กรของคุณจะยังคงถูกดาวน์โหลด โดยตัวเชื่อมต่อ Outlook สังคม และรูปถ่ายจะแสดงในบานหน้าต่างบุคคล

นโยบายไม่ถูกดาวน์โหลดรูปถ่ายจาก Active Directoryจะแสดงในภาพประกอบต่อไปนี้

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลดรูปถ่ายจาก Active Directory นโยบาย


ภาพประกอบต่อไปนี้แสดงบานหน้าต่างบุคคลที่แสดงรูปถ่ายของผู้ใช้สมุดรายชื่อส่วนกลาง (GAL)

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
บานหน้าต่างบุคคลพร้อมรูปถ่าย

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากค่ารีจิสทรีสำหรับนโยบายไม่ต้องดาวน์โหลดรูปถ่ายจาก Active Directoryในต้นแบบ Outlk14.adm และ Outlk14.admx Group Policy ไม่ถูกต้อง แม่แบบเหล่านี้กำหนดค่า DWORD ของรายการรีจิสทรี DownloadPhotosFromAD ภายใต้คีย์ย่อยของรีจิสทรีต่อไปนี้บนไคลเอ็นต์ของโปรแกรม Outlook 2010:

HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Office\Outlook\Socialconnector

อย่างไรก็ตาม ค่า DWORD ถูกต้องในการควบคุมการดาวน์โหลดภาพถ่ายจากบริการระบบโดเมนไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่ (AD DS) มีชื่อว่า DownloadDetailsFromAD

การแก้ไข

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ปรับเปลี่ยนแม่แบบของนโยบายกลุ่มที่คุณใช้ในการจัดการ Outlook 2010 เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้

หมายเหตุ คุณต้องเอาแม่แบบของนโยบายกลุ่มสำหรับ Outlook 2010 จากตัวภายในเครื่องแก้ไขนโยบายกลุ่มก่อนที่จะทำการเปลี่ยนแปลงนี้ ซึ่งหมายความ ว่า คุณจำเป็นต้องกำหนดค่า Outlook 2010 การตั้งค่านโยบายที่คุณได้กำหนดไว้ก่อนหน้านี้ก่อนที่คุณลบแม่แบบจาก'ตัวแก้ไขนโยบายกลุ่มของท้องถิ่น
 1. เปิดแม่แบบ'นโยบายกลุ่ม' (Outlk14.adm หรือ Outlk14.admx) ในตัวแก้ไขข้อความเช่น Notepad
 2. ค้นหาข้อความต่อไปนี้
  หมายเหตุมีอินสแตนซ์ที่สองของ DownloadPhotosFromAD ในแม่แบบของนโยบายกลุ่ม ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณค้นหาข้อความที่แน่นอนที่ให้ไว้ในขั้นตอนนี้และข้อความสำหรับอินสแตนซ์อื่น และถูกต้องของ DownloadPhotosFromAD สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอินสแตนซ์ที่ถูกต้อง ดูส่วน "ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอินสแตนซ์ที่สองของการตั้งค่า DownloadPhotosFromAD ในแม่แบบของนโยบายกลุ่ม"

  • Outlk14.adm
   นโยบาย!!L_DoNotDownloadPhotosFromActiveDirectory

   ชื่อคีย์ "software\policies\microsoft\office\outlook\socialconnector"
   อธิบาย!!L_DoNotDownloadPhotosFromActiveDirectoryExplain
   VALUENAME "DownloadPhotosFromAD"
   VALUEON 0 ตัวเลข
   VALUEOFF เป็นตัวเลข 1

   สิ้นสุดนโยบาย
   DownloadPhotosFromAD
  • Outlk14.admx
   <policy name="L_DoNotDownloadPhotosFromActiveDirectory" class="User" displayname="$(string.L_DoNotDownloadPhotosFromActiveDirectory)" explaintext="$(string.L_DoNotDownloadPhotosFromActiveDirectoryExplain)" key="software\policies\microsoft\office\outlook\socialconnector" valuename="downloadphotosfromad"></policy>
   <parentCategory ref="L_OutlookSocialConnector"></parentCategory>
   <supportedOn ref="windows:SUPPORTED_WindowsVista"></supportedOn>
   <enabledValue></enabledValue>
   <decimal value="0"></decimal>


   <disabledValue></disabledValue>
   <decimal value="1"></decimal>


 3. ในข้อความนี้ ค้นหา "DownloadPhotosFromAD" (Outlk14.adm) หรือ "downloadphotosfromad" (Outlk14.admx), และทำการเปลี่ยนแปลงต่อไปนี้
  ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
  Outlk14.admOutlk14.admx
  ข้อความต้นฉบับ"DownloadPhotosFromAD""downloadphotosfromad"
  ข้อความใหม่"DownloadDetailsFromAD""downloaddetailsfromad"
 4. บันทึกแฟ้มแม่แบบของคุณ และเพิ่มแฟ้มถูกปรับเปลี่ยนกลับเข้าไปในตัวภายในเครื่องแก้ไขนโยบายกลุ่ม

ข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่านโยบาย DownloadDetailsFromAD

การตั้งค่านโยบายDownloadDetailsFromADควบคุมมากกว่าเพียงแค่การแสดงรูปถ่ายจาก DS โฆษณาในบานหน้าต่างบุคคล นอกจากนี้การตั้งค่านโยบายนี้ยังควบคุมการแสดงชื่อของผู้ติดต่อและชื่อบริษัท ถ้าคุณเปิดใช้งานการตั้งค่านี้นโยบายDownloadDetailsFromAD= 0, DS โฆษณารายละเอียดผู้ติดต่อ (ภาพถ่าย ชื่อเรื่อง และบริษัท) ไม่ได้ถูกดาวน์โหลด ถ้าคุณปิดใช้งานการตั้งค่านโยบายนี้ หรือคุณไม่กำหนดค่านโยบายนี้ รายละเอียดผู้ติดต่อถูกดาวน์โหลด และแสดงอยู่ในบานหน้าต่างบุคคล

หมายเหตุ เมื่อDownloadDetailsFromAD= 0 ข้อมูลที่จะแสดงในบานหน้าต่างบุคคลขึ้นอยู่กับว่าคุณกำลังใช้โพรไฟล์โหมดแคช หรือออนไลน์และตำแหน่งของข้อมูลการติดต่อ
 • โหมดแคช
  เมื่อคุณอยู่ในโหมดแคช และDownloadDetailsFromAD= 0 คุณสามารถดูรายละเอียด (รูปถ่าย ชื่อบริษัท หรือชื่อเรื่อง) ติดต่อถ้ารายละเอียดที่มาจากแหล่งต่อไปนี้:
  • สมุดรายชื่อแบบออฟไลน์ (OAB)
  • โฟลเดอร์ที่ติดต่อในกล่องจดหมายของคุณ
  • ผู้ติดต่อของเครือข่ายการเชื่อมต่อทางสังคม
  หากจัดเก็บรายละเอียดผู้ติดต่อเฉพาะใน AD DS เช่นภาพถ่าย บานหน้าต่างบุคคลไม่แสดงรายละเอียดเหล่านั้น ตัวอย่างเช่น ภาพประกอบต่อไปนี้แสดงว่า รูปถ่ายของผู้ติดต่อมีอยู่เฉพาะใน AD DS แต่ชื่อบริษัทของผู้ติดต่อ (Wingtiptoys) และชื่อเรื่อง (Tester) จะพร้อมใช้งานจาก OAB

  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  2892241

 • โหมดออนไลน์
  เมื่อคุณอยู่ในโหมดออนไลน์ และDownloadDetailsFromAD= 0 คุณสามารถดูรายละเอียด (รูปถ่าย ชื่อบริษัท หรือชื่อเรื่อง) ติดต่อถ้ารายละเอียดที่มาจากแหล่งต่อไปนี้:
  • โฟลเดอร์ที่ติดต่อในกล่องจดหมายของคุณ
  • ผู้ติดต่อของเครือข่ายการเชื่อมต่อทางสังคม

  ถ้ารายละเอียดผู้ติดต่อถูกเก็บไว้เฉพาะใน AD DS บานหน้าต่างบุคคลไม่แสดงรายละเอียดผู้ติดต่อ ถ้ารายละเอียดผู้ติดต่อมีอยู่ในโฟลเดอร์ที่ติดต่อท้องถิ่น รายละเอียดจะแสดงในบานหน้าต่างบุคคล มียืนยันแหล่งมาของรายละเอียดผู้ติดต่อถ้าคุณวางตัวชี้ไว้เหนือรูปถ่ายที่ติดต่อต้นคริสต์มาส Holt ในตัวอย่างนี้ ชื่อบริษัทและชื่อเรื่องสำหรับ Holt ต้นคริสต์มาสจะไม่แสดงขึ้น

  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  2892242


  ในภาพต่อไปนี้นี้เหมือนกัน forMarcelo รายละเอียดผู้ติดต่อ Santos จะพร้อมใช้งานในโฟลเดอร์ที่ติดต่อภายในเครื่อง ดังนั้น รายละเอียดจะแสดงในบานหน้าต่างบุคคล ในตัวอย่างนี้ มียืนยันแหล่งมาของรายละเอียดผู้ติดต่อถ้าคุณวางตัวชี้ของคุณไว้เหนือรูปถ่ายที่ติดต่อสำหรับ Marcelo Santos

  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  2892243
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการจัดการกับตัวเชื่อมต่อสังคมของ Outlook โดยใช้'นโยบายกลุ่ม' คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
2020103 วิธีการจัดการกับตัวเชื่อมต่อสังคมของ Outlook โดยใช้'นโยบายกลุ่ม'


รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับอินสแตนซ์ที่สองของการตั้งค่า DownloadPhotosFromAD ในแม่แบบของนโยบายกลุ่ม

ตามที่กล่าวถึงก่อนหน้าในบทความนี้ แม่แบบของนโยบายกลุ่มสำหรับ Outlook 2010 ประกอบด้วยอินสแตนซ์ที่สองของค่า DownloadPhotosFromAD อินสแตนซ์ดังต่อไปนี้ถูกต้อง และไม่ควรปรับเปลี่ยน:
 • Outlk14.adm
  นโยบาย!!L_DoNotDownloadPhotosFromTheActiveDirectory
  ชื่อคีย์ "software\policies\microsoft\office\14.0\outlook\contact"
  อธิบาย!!L_DoNotDownloadPhotosFromTheActiveDirectoryExplain
  VALUENAME "DownloadPhotosFromAD"
  VALUEON 0 ตัวเลข
  VALUEOFF เป็นตัวเลข 1
  สิ้นสุดนโยบาย
 • Outlk14.admx
  <policy name="L_DoNotDownloadPhotosFromTheActiveDirectory" class="User" displayname="$(string.L_DoNotDownloadPhotosFromTheActiveDirectory)" explaintext="$(string.L_DoNotDownloadPhotosFromTheActiveDirectoryExplain)" key="software\policies\microsoft\office\14.0\outlook\contact" valuename="downloadphotosfromad">
  </policy>
  <parentCategory ref="L_Other"></parentCategory>
  <supportedOn ref="windows:SUPPORTED_WindowsVista"></supportedOn>
  <enabledValue>
  <decimal value="0"></decimal>
  </enabledValue>
  <disabledValue>
  <decimal value="1"></decimal>
  </disabledValue>

หมายเหตุ เส้นทางรีจิสทรีสำหรับอินสแตนซ์นี้ของDownloadPhotosFromADในแม่แบบของนโยบายกลุ่มแตกต่างจากเส้นทางรีจิสทรีสำหรับอินสแตนซ์ไม่ถูกต้องซึ่งต้องถูกแทนที่ด้วยDownloadDetailsFromAD
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
อินสแตนซ์ของ DownloadPhotosFromADเส้นทางรีจิสทรีที่ระบุไว้ในแม่แบบของนโยบายกลุ่ม
อินสแตนซ์ไม่ถูกต้องsoftware\policies\microsoft\office\Outlook\SocialConnector
อินสแตนซ์ที่ถูกต้องsoftware\policies\microsoft\office\14.0\outlook\contact

การตั้งค่าสำหรับอินสแตนซ์นี้ถูกต้องของDownloadPhotosFromADถูกพบในโหนดอื่น ๆภายใต้ตัวเลือก Outlookในตัวภายในเครื่องแก้ไขนโยบายกลุ่ม ดังที่แสดงในภาพประกอบต่อไปนี้

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลดภาพถ่ายจากโฆษณา


หลังจากที่คุณเปิดใช้งานอินสแตนซ์นี้ถูกต้องของนโยบายไม่ต้องดาวน์โหลดรูปถ่ายจาก Active Directoryนโยบายการหยุดการแสดงรูปถ่ายของคุณในการข้อมูล ส่วนของแท็บแฟ้มOutlook 2010 แสดงในภาพประกอบต่อไปนี้

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
2892244


ถ้าคุณเปิดใช้งานอินสแตนซ์นี้ของนโยบายไม่ดาวน์โหลดรูปภาพจากไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่คุณอาจยังพิจารณาการเอาการเชื่อมโยงการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ภายใต้รูปถ่ายนี้ ถ้าคุณปิดใช้งานการแสดงรูปถ่ายในส่วนรายละเอียดของแท็บแฟ้มนั้นไม่ถูกต้องเพื่อให้มีการเชื่อมโยงเพื่อให้ userschange รูปถ่ายของตนเอง เมื่อต้องการเอาการเชื่อมโยงเปลี่ยนแปลงเปิดใช้งานนโยบายการซ่อนการเชื่อมโยงรูปถ่าย นโยบายนี้จะพร้อมใช้งานภายใต้โหนในทรีนโยบายดังที่แสดงในภาพประกอบต่อไปนี้

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ซ่อนการเชื่อมโยงรูปถ่าย


หลังจากที่คุณเปิดใช้งานนโยบายการซ่อนการเชื่อมโยงรูปถ่ายเปลี่ยนการเชื่อมโยงจะถูกเอาออก from under รูปถ่าย หรือ from under รูป silhouette ในส่วนรายละเอียดของแท็บแฟ้มดังที่แสดงในภาพประกอบต่อไปนี้

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
2892245


สถานะ

Microsoft ยืนยันว่า ปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ที่ระบุไว้ในส่วน "นำไปใช้งาน"

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2313002 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 23 กันยายน 2556 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Microsoft Outlook 2010
Keywords: 
kbprb kbsurveynew kbexpertiseinter kbmt KB2313002 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2313002

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com