ใช้วัตถุนโยบายกลุ่มเพื่อซ่อนไดรฟ์ที่ระบุ

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 231289 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

สรุป

มีวัตถุนโยบายกลุ่มใน Windows ไม่มีตัวเลือกที่ "ซ่อนไดรฟ์เหล่านี้ระบุไว้ในคอมพิวเตอร์ของฉัน" ที่ช่วยให้คุณซ่อนไดรฟ์ที่ระบุ อย่างไรก็ตาม คุณอาจจำเป็นเพื่อซ่อนเฉพาะไดรฟ์บางอย่าง แต่คงการเข้าถึงที่ผู้อื่น

เจ็ดตัวเลือกเริ่มต้นสำหรับการจำกัดการเข้าถึงไดรฟ์ได้ คุณสามารถเพิ่มข้อจำกัดอื่น ๆ ได้ โดยการปรับเปลี่ยนแฟ้ม System.adm สำหรับนโยบายเริ่มต้นของโดเมนหรือใด ๆ แบบกำหนดเอง Group Policy Object (GPO) การเลือกการเริ่มต้นเจ็ดได้แก่:
  • จำกัด A, B, C และ D ไดรฟ์เท่านั้น
  • จำกัด A, B และ C ไดรฟ์เท่านั้น
  • จำกัด A และ B ไดรฟ์เท่านั้น
  • จำกัดไดรฟ์ทั้งหมด
  • จำกัดไดรฟ์ C เท่านั้น
  • จำกัดไดรฟ์ D เท่านั้น
  • ไม่จำกัดไดรฟ์
Microsoft ไม่แนะนำการเปลี่ยนแปลงแฟ้ม System.adm แต่แทนการสร้างไฟล์.adm ใหม่ และการนำเข้า.adm นี้ไปยังวัตถุนโยบายกลุ่ม เหตุผลคือ ว่า ถ้าคุณใช้การเปลี่ยนแปลงไปยังแฟ้ม system.adm เปลี่ยนแปลงเหล่านี้อาจได้รับแทนถ้า Microsoft ออกแฟ้ม system.adm ใน Service Pack รุ่นใหม่

whitepaper "ใช้รีจิสทรีโดยใช้นโยบายกลุ่มสำหรับแอปพลิเคชัน" อธิบายถึงวิธีการเขียนแฟ้ม.ADM แบบกำหนดเอง เมื่อต้องการดู whitepaper นี้ โปรดดูเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://download.microsoft.com/download/1/7/2/1725520f-1228-4dff-9c5d-594042475844/rbppaper.doc

ข้อมูลเพิ่มเติม

ตำแหน่งที่ตั้งเริ่มต้นของแฟ้ม System.adm สำหรับนโยบายโดเมนเป็นค่าเริ่มต้นคือ:
%SystemRoot%\Sysvol\Sysvol\YourDomainName\Policies\{31B2F340-016D-11D2-945F-00C04FB984F9}\Adm\System.adm
เนื้อหาของโฟลเดอร์เหล่านี้ถูกจำลองแบบทั่วทั้งโดเมน โดยบริการการจำลองแบบแฟ้ม (FRS) โปรดสังเกตว่า โฟลเดอร์ Adm และเนื้อหาจะไม่บรรจุจนกว่านโยบายเริ่มต้นของโดเมนถูกโหลดเป็นครั้งแรก

การเปลี่ยนแปลงนโยบายนี้สำหรับค่าเริ่มต้นเจ็ดอย่างใดอย่างหนึ่ง:
  1. เริ่มการทำงาน'คอนโซลการจัดการของ Microsoft ' ในการส่วนควบคุมเมนู คลิกเพิ่ม/เอาออกสแนปอิน.
  2. เพิ่มนโยบายกลุ่มสแน็ปอินสำหรับนโยบายเริ่มต้นของโดเมน เมื่อต้องการทำเช่นนี้ คลิกเรียกดูเมื่อคุณได้รับพร้อมท์ให้เลือกกลุ่ม Policy Object (GPO) ค่าเริ่มต้นวัตถุนโยบายกลุ่มคือ ภายในเครื่องคอมพิวเตอร์ คุณยังสามารถเพิ่ม gpo สำหรับพาร์ติชันโดเมนอื่น (โดยเฉพาะอย่างยิ่ง องค์กรหน่วย)
  3. เปิดในหัวข้อต่อไปนี้:การกำหนดค่าผู้ใช้,แม่แบบการดูแลระบบ,คอมโพเนนต์ของ windowsและwindows Explorer.
  4. คลิกซ่อนไดรฟ์เหล่านี้ระบุไว้ในคอมพิวเตอร์ของฉัน.
  5. คลิกเพื่อเลือกนั้นซ่อนไดรฟ์เหล่านี้ระบุไว้ในคอมพิวเตอร์ของฉันกล่องกาเครื่องหมาย
  6. คลิกตัวเลือกที่เหมาะสมในกล่องแบบหล่นลง
การตั้งค่าเหล่านี้เอาไอคอนแสดงฮาร์ดดิสก์ที่เลือกจาก คอมพิวเตอร์ของฉัน Windows Explorer และ ตำแหน่งของเครือข่ายของฉัน นอกจากนี้ ไดรฟ์เหล่านี้ไม่ปรากฏในกล่องโต้ตอบที่เปิดของโปรแกรมใด ๆ

นโยบายนี้ถูกออกแบบมาเพื่อป้องกันบางไดรฟ์ รวมทั้งฟลอปปีดิสก์ไดรฟ์ จาก misuse คุณยังสามารถใช้การโดยตรงให้บันทึกงานของพวกเขาไปยังไดรฟ์ที่กำหนดผู้ใช้

เมื่อต้องการใช้นโยบายนี้ เลือกไดรฟ์หรือชุดของไดรฟ์ในกล่องแบบหล่นลง เมื่อต้องการแสดงไดรฟ์ทั้งหมด (ซ่อน none), การปิดการใช้งานนโยบายนี้ หรือคลิกการไม่จำกัดไดรฟ์ตัวเลือก

ไม่นโยบายนี้ป้องกันผู้ใช้จากการใช้โปรแกรมอื่น ๆ สามารถเข้าถึงภายในเครื่องและไดรฟ์เครือข่าย หรือป้องกันไม่ให้ออกจากการดู และเปลี่ยนแปลงลักษณะของไดรฟ์ โดยใช้สแนปอินการจัดการดิสก์

ค่าเริ่มต้นจะไม่เฉพาะค่าที่คุณสามารถใช้ ด้วยการแก้ไขแฟ้ม System.adm คุณสามารถเพิ่มค่าที่กำหนดเองของคุณเอง นี้คือส่วนของ System.adm การแก้ไข:
POLICY !!NoDrives 
   EXPLAIN !!NoDrives_Help
      PART !!NoDrivesDropdown          DROPDOWNLIST NOSORT REQUIRED
         VALUENAME "NoDrives"
          ITEMLIST
                NAME !!ABOnly           VALUE NUMERIC 3
                NAME !!COnly            VALUE NUMERIC 4
                NAME !!DOnly            VALUE NUMERIC 8
                NAME !!ABConly          VALUE NUMERIC 7
                NAME !!ABCDOnly         VALUE NUMERIC 15
                NAME !!ALLDrives        VALUE NUMERIC 67108863                                                  
                ;low 26 bits on (1 bit per drive)
                NAME !!RestNoDrives     VALUE NUMERIC 0 (Default)
          END ITEMLIST
     END PART               
   END POLICY

[strings]
ABCDOnly="Restrict A, B, C and D drives only"
ABConly="Restrict A, B and C drives only"
ABOnly="Restrict A and B drives only"
ALLDrives="Restrict all drives"
COnly="Restrict C drive only"
DOnly="Restrict D drive only"
RestNoDrives="Do not restrict drives"
				
ส่วน [สตริงการ] เป็นตัวแทนการแทนค่าที่แท้จริงในกล่องแบบหล่นลง

นโยบายนี้แสดงเฉพาะไดรฟ์ที่ระบุไว้ในคอมพิวเตอร์ไคลเอนต์ คีย์รีจิสทรีที่ส่งผลกระทบต่อนโยบายนี้ใช้เลขฐานสิบที่สอดคล้องกับบิต 26 ไบนารีสาย ด้วยบิตแต่ละแทนตัวอักษรไดรฟ์:
11111111111111111111111111
ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
				
การกำหนดค่านี้สอดคล้องกับ 67108863 ในจุดทศนิยม และซ่อนทุกไดรฟ์ ถ้าคุณต้องการซ่อนไดรฟ์ C บิตที่ต่ำสุดอื่นที่ทำให้เป็น 1 และจากนั้น แปลงสายอักขระแบบไบนารีฐานสิบ

คุณไม่จำเป็นในการสร้างตัวเลือกที่จะแสดงไดรฟ์ทั้งหมด เนื่องจากการล้างข้อมูลกล่องกาเครื่องหมายลบ "NoDrives" รายการทั้งหมด และไดรฟ์ทั้งหมดจะแสดงโดยอัตโนมัติ

ถ้าคุณต้องการกำหนดค่านโยบายนี้จะแสดงชุดของไดรฟ์ที่ต่างกัน สร้างสตริงที่ไบนารีที่เหมาะสม แปลงเป็นจุดทศนิยม และเพิ่มรายการใหม่ไปยังส่วน ITEMLIST กับรายการ [สตริงการ] ที่สอดคล้องกัน ตัวอย่างเช่น เมื่อต้องการซ่อนไดรฟ์ L, M, N และ O สร้างสายอักขระต่อไปนี้
00000000000111100000000000
ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
				
และแปลงเป็นเลขฐานสิบ สายอักขระนี้ไบนารีแปลง 30720 ในเลขฐานสิบ เพิ่มบรรทัดนี้ไปยังส่วน [สตริงการ] ในแฟ้ม System.adm:
LMNO_Only="Restrict L, M, N and O drives only"
				
Add this entry in the ITEMLIST section above and save the System.adm file.
NAME !!LMNO_Only         VALUE NUMERIC 30720
				
This creates an eighth entry in the drop-down box to hide drives L, M, N, and O only. Use this method to include more values in the drop-down box. The modified section of the System.adm file appears as follows:
POLICY !!NoDrives 
   EXPLAIN !!NoDrives_Help
      PART !!NoDrivesDropdown          DROPDOWNLIST NOSORT REQUIRED
         VALUENAME "NoDrives"
          ITEMLIST
                NAME !!ABOnly           VALUE NUMERIC 3
                NAME !!COnly            VALUE NUMERIC 4
                NAME !!DOnly            VALUE NUMERIC 8
                NAME !!ABConly          VALUE NUMERIC 7
                NAME !!ABCDOnly         VALUE NUMERIC 15
                NAME !!ALLDrives        VALUE NUMERIC 67108863                                                  
                ;low 26 bits on (1 bit per drive)
                NAME !!RestNoDrives     VALUE NUMERIC 0 (Default)
                            NAME !!LMNO_Only        VALUE NUMERIC 30720
          END ITEMLIST
     END PART               
   END POLICY

[strings]
ABCDOnly="Restrict A, B, C and D drives only"
ABConly="Restrict A, B and C drives only"
ABOnly="Restrict A and B drives only"
ALLDrives="Restrict all drives"
COnly="Restrict C drive only"
DOnly="Restrict D drive only"
RestNoDrives="Do not restrict drives"
LMNO_Only="Restrict L, M, N and O drives only"
				
This [strings] section represents substitutions of the actual values in the drop-down box.

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
230263HOW TO: Create custom MMC snap-in tools using Microsoft Management Console

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 231289 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 8 มกราคม 2554 - Revision: 3.0
ใช้กับ
  • Windows Server 2008 R2 Datacenter
  • Windows Server 2008 R2 Enterprise
  • Windows Server 2008 R2 Standard
  • Windows Server 2008 Datacenter
  • Windows Server 2008 Enterprise
  • Windows Server 2008 Standard
  • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
  • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
  • Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition (32-Bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
  • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
  • Microsoft Windows 2000 Server
Keywords: 
kbenv kbinfo kbmt KB231289 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:231289

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com