วิธีการเตรียมใช้งานการแคชของแฟ้มออฟไลน์และฐานข้อมูลใน Windows XP อีกครั้ง

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 230738
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

แคชของแฟ้มออฟไลน์ (CSC รถแคฝั่งไคลเอนต์และฐานข้อมูลมีความสามารถแบบภายในเพื่อเริ่มการทำงานถ้ามีที่สงสัยเนื้อหาของการเสียหาย หากความเสียหายที่สงสัย ตัวช่วยสร้างการซิงโครไนส์อาจส่งคืนข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
ไม่สามารถผสานการเปลี่ยนแปลงแบบออฟไลน์บน \\server_name\share_name. พารามิเตอร์ไม่ถูกต้อง

ข้อมูลเพิ่มเติม

วิธีที่ 1

แคชของแฟ้มออฟไลน์มีโครงสร้างโฟลเดอร์ที่อยู่ใน %SystemRoot%\CSC โฟลเดอร์ ซึ่งถูกซ่อนไว้ โดยค่าเริ่มต้น โฟลเดอร์ CSC และ ไฟล์ และโฟลเดอร์ย่อยใด ๆ จะประกอบด้วย ควรไม่สามารถแก้ไขได้โดยตรง วิธีการดังกล่าวดังนั้นอาจทำให้ข้อมูลสูญหายและการแบ่งหน้าที่การใช้งานแฟ้มออฟไลน์เสร็จสมบูรณ์

หากคุณสงสัยว่าความเสียหายในฐานข้อมูล ควรลบแฟ้มโดยใช้ตัวแสดงแฟ้มแบบออฟไลน์ หลังจากที่แฟ้มจะถูกลบออกจากตัวแสดงแฟ้มแบบออฟไลน์ การซิงโครไนส์ของแฟ้มอาจแล้วถูกบังคับให้ใช้ตัวจัดการทำข้อมูลให้ตรงกัน ถ้าแคยังคงดูเหมือนจะไม่ ทำงานอย่างถูกต้อง ตั้งแฟ้มออฟไลน์สามารถกระทำโดยใช้ขั้นตอนต่อไปนี้:
 1. ใน ตัวเลือกโฟลเดอร์ในการ แฟ้มออฟไลน์ แท็บ กด CTRL + SHIFT และจากนั้น คลิก ลบแฟ้ม. ข้อความต่อไปนี้ปรากฏขึ้น:
  แคชของแฟ้ม TheOffline บนคอมพิวเตอร์เครื่องนี้จะเตรียมใช้งาน Changesthat ใด ๆ ไม่มีการซิงโครไนส์กับคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายอาจสูญหาย Anyfiles หรือโฟลเดอร์ทำงานแบบออฟไลน์ไม่ได้อีกต่อไปจะพร้อมใช้งานแบบออฟไลน์ จำเป็นต้องเริ่มการทำงานของ Acomputer

  คุณต้องการเตรียมใช้งาน thecache ได้อีกครั้งหรือไม่
 2. คลิก ใช่ สองครั้งเพื่อรีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์

วิธีที่ 2

ใช้ Registry Editor

เมื่อต้องการให้เราอีกครั้งเริ่มต้นการแคชของแฟ้มออฟไลน์และฐานข้อมูลของคุณ ไป "แก้ไขให้ฉัน"ส่วน ถ้าคุณต้องการแก้ปัญหานี้ด้วยตนเอง ไป "ให้ฉันแก้ไขด้วยตนเอง"ส่วน

แก้ไขให้ฉันเมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้โดยอัตโนมัติ คลิกแก้ไขปุ่มหรือการเชื่อมโยง คลิกเรียกใช้ในกล่องโต้ตอบดาวน์โหลดแฟ้มและทำตามขั้นตอนในตัวช่วยสร้าง

แก้ไขปัญหานี้
Microsoft Fix it 50561หมายเหตุ
 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่า แฟ้มมีการซิงโครไนส์ก่อนที่คุณเรียกใช้การแก้ไขอัตโนมัติ มิฉะนั้น เปลี่ยนแปลงหมู่จะหายไป
 • ความสัมพันธ์ที่ตรงกันสำหรับโฟลเดอร์ที่เปลี่ยนเส้นทางจะถูกสร้างใหม่ในครั้งถัดไปที่ใช้นโยบายกลุ่ม อีกวิธีหนึ่งคือ เรียกใช้ gpupdate /force
 • ตัวช่วยสร้างนี้อาจเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น อย่างไรก็ตาม การแก้ไขอัตโนมัติยังสามารถใช้ได้กับ Windows รุ่นภาษาอื่น
 • ถ้าคุณไม่ได้กำลังใช้งานคอมพิวเตอร์ที่มีปัญหา ให้บันทึกโซลูชัน Fix it ลงในแฟลชไดรฟ์หรือซีดี แล้วเรียกใช้โซลูชันนี้บนคอมพิวเตอร์ที่มีปัญหา

แล้ว ไป "วิธีนี้แก้ไขปัญหาหรือไม่"ส่วนให้ฉันแก้ไขด้วยตนเอง

ถ้าคุณไม่สามารถเข้าถึงแฟ้มออฟไลน์แท็บ ใช้วิธีการนี้สามารถเตรียมใช้งานแคแบบออฟไลน์แฟ้ม (CSC) บนระบบอีกครั้ง ด้วยการปรับเปลี่ยนรีจิสทรี ใช้วิธีการนี้ยังสามารถเตรียมใช้งานการออฟไลน์แฟ้มฐานข้อมูล/ฝั่งไคลเอ็นต์แคบนหลายระบบได้อีกครั้ง เพิ่มคีย์ย่อยรีจิสทรีต่อไปนี้:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\NetCache

ชื่อคีย์: FormatDatabase
คีย์ชนิด: DWORD
ค่าของคีย์: 1
หมายเหตุค่าจริงของคีย์รีจิสทรีจะถูกละเว้นไป การเปลี่ยนแปลงรีจิสทรีนี้จำเป็นต้องเริ่มการทำงาน เมื่อคอมพิวเตอร์จะเริ่มการทำงาน shell จะแค CSC ที่เตรียมใช้งานอีกครั้ง และลบคีย์รีจิสทรีถ้ารายการรีจิสทรีที่มีอยู่แล้ว

คำเตือน แฟ้มแคชทั้งหมดจะถูกลบ และหมู่ข้อมูลหายไป

ใช้ Reg.exe

คุณสามารถดำเนินการขั้นตอนการตั้งค่ารีจิสทรีนี้โดยใช้ตัวแก้ไขบรรทัดคำสั่ง Reg.exe นอกจากนี้โดยอัตโนมัติ เมื่อต้องการทำเช่นนี้ พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ในหน้าต่าง Reg.exe:
ลงทะเบียนEXEREG เพิ่ม /f /d 1 REG_DWORD การ /t FormatDatabase ของ /v "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\NetCache"
หมายเหตุ สำหรับขั้นตอนการเตรียมใช้งานการแคชของแฟ้มออฟไลน์และฐานข้อมูลใน Windows Vista หรือ Windows 7 ใหม่เฉพาะ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
942974 บนคอมพิวเตอร์ไคลเอ็นต์ที่ใช้ Windows 7 หรือ Windows Vista คุณยังคงสามารถเข้าถึงแฟ้มออฟไลน์แม้ว่าไฟล์เซิร์ฟเวอร์จะถูกเอาออกจากเครือข่าย

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
230739 โครงสร้างของโฟลเดอร์แคชของแฟ้มออฟไลน์
328284 แคชบางแฟ้มและโฟลเดอร์ที่ไม่ได้ถูกกำหนดค่าเพื่อให้สามารถทำงานแบบออฟไลน์

วิธีนี้แก้ไขปัญหาหรือไม่

 • ตรวจสอบว่าปัญหาได้รับการแก้ไขแล้ว ถ้าปัญหาได้รับการแก้ไข แสดงว่าคุณเสร็จสิ้นส่วนนี้แล้ว ถ้าไม่มีแก้ไขปัญหานี้ คุณสามารถ โปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุน.
 • เรายินดีรับทราบคำติชมของคุณ เมื่อต้อง การแสดงคำติชม หรือรายงานปัญหาใด ๆ เกี่ยวกับการแก้ไขนี้ โปรดทิ้งข้อคิดเห็น "แก้ไขให้ฉัน"บล็อก หรือส่งถึงเราผิด อีเมล.

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 230738 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 18 ตุลาคม 2556 - Revision: 8.0
Keywords: 
kbhowto kbmsifixme kbfixme kbmt KB230738 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:230738

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com