การใช้ Repadmin.exe การแก้ไขปัญหาการจำลองแบบไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 229896 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

สรุป

Repadmin.exe คือ เครื่องมือของ Microsoft Windows 2000 Kit ทรัพยากรที่พร้อมใช้งานในโฟลเดอร์'เครื่องมือสนับสนุน'บนซีดีรอม Windows 2000 command-line อินเทอร์เฟซสำหรับการจำลองแบบ Active Directory ได้ เครื่องมือนี้ให้อินเทอร์เฟซที่มีประสิทธิภาพใน workings inner การจำลองแบบ Active Directory และเป็นประโยชน์สำหรับการแก้ไขปัญหาการจำลองแบบไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่ บทความนี้อธิบายการใช้เครื่องมือ Repadmin.exe พื้นฐาน

ข้อมูลเพิ่มเติม

พิมพ์repadminที่พรอมต์คำสั่งแสดงรายการสวิตช์ดังต่อไปนี้:
Usage: repadmin <cmd> <args> [/u:{domain\\user}] [/pw:{password|*}]

Supported <cmd>s & args:
   /sync <Naming Context> <Dest DSA> <Source DSA UUID> [/force] [/async
      [/full] [/addref] [/allsources]
   /syncall <Dest DSA> [<Naming Context>] [<flags>]
   /kcc [DSA] [/async]
   /bind [DSA]
   /propcheck <Naming Context> <Originating DSA Invocation ID>
     <Originating USN> [DSA from which to enumerate host DSAs]
   /getchanges NamingContext [SourceDSA] [/cookie:<file>]
   /getchanges NamingContext [DestDSA] SourceDSAObjectGuid
     [/verbose] [/statistics]

   /showreps [Naming Context] [DSA [Source DSA objectGuid]] [/verbose]
     [/unreplicated] [/nocache]
   /showvector <Naming Context> [DSA] [/nocache]
   /showmeta <Object DN> [DSA] [/nocache]
   /showtime <DS time value>
   /showmsg <Win32 error>
   /showism [<Transport DN>] [/verbose] (must be executed locally)
   /showsig [DSA]
   /showconn [DSA] [Container DN | <DSA guid>] (default is local site)
   /showcert [DSA]

   /queue [DSA]
   /failcache [DSA]
   /showctx [DSA] [/nocache]

Note:- <Dest DSA>, <Source DSA>, <DSA> : Names of the appropriate servers
    <Naming Context> is the Distinguished Name of the root of the NC
       Example: DC=My-Domain,DC=Microsoft,DC=Com
					
ตัวอย่างเช่น การกำหนดตัวควบคุมโดเมนที่มีการจำลองแบบมีการเปลี่ยนแปลงเฉพาะ พิมพ์บรรทัดต่อไปนี้
repadmin /showmeta " CN = larryli, OU = DesignTeam, OU =พัฒนา DC = ntbeta, DC = microsoft, DC = com"ชื่อของ DC
โดย:ชื่อของ DCชื่อโฮสต์ของตัวควบคุมโดเมนที่คุณต้องการตรวจสอบพารามิเตอร์การจำลองแบบแล้ว

ผลลัพธ์ของคำสั่งนี้จะเหมือนกับข้อความ:
Loc.USN Originating DSA Org.USN Org.Date/Time  Ver Attribute
--------------------------------------------------------------------------
1639   Luxembourg\EMBY 1639 1999-04-23 15:29.37 1 objectClass
1639   Luxembourg\EMBY 1639 1999-04-23 15:29.37 1 cn
1639   Luxembourg\EMBY 1639 1999-04-23 15:29.37 1 sn
1668   Luxembourg\EMBY 1668 1999-04-23 15:37.12 1 c
1668   Luxembourg\EMBY 1668 1999-04-23 15:37.12 1 l
1668   Luxembourg\EMBY 1668 1999-04-23 15:37.12 1 st
1706   Luxembourg\EMBY 1706 1999-04-23 15:38.39 1 title
1667   Luxembourg\EMBY 1667 1999-04-23 15:37.12 2 description
1668   Luxembourg\EMBY 1668 1999-04-23 15:37.12 1 postalCode
1667   Luxembourg\EMBY 1667 1999-04-23 15:37.12 1 physDevOffName
1667   Luxembourg\EMBY 1667 1999-04-23 15:37.12 1 telephoneNumber
1639   Luxembourg\EMBY 1639 1999-04-23 15:29.37 1 givenName
1639   Luxembourg\EMBY 1639 1999-04-23 15:29.37 1 instanceType
1639   Luxembourg\EMBY 1639 1999-04-23 15:29.37 1 whenCreated
1640   Luxembourg\EMBY 1640 1999-04-23 15:29.37 1 displayName
1668   Luxembourg\EMBY 1668 1999-04-23 15:37.12 1 streetAddress
1776   Luxembourg\EMBY 1776 1999-04-23 16:32.44 2 NTSecurityDescriptor
1851   Luxembourg\EMBY 1851 1999-04-23 17:06.09 2 wWWHomePage
1639   Luxembourg\EMBY 1639 1999-04-23 15:29.37 1 name
1649   Luxembourg\EMBY 1649 1999-04-23 15:29.38 3 userAccountControl
1640   Luxembourg\EMBY 1640 1999-04-23 15:29.37 1 codePage
1668   Luxembourg\EMBY 1668 1999-04-23 15:37.12 2 countryCode
1704   Luxembourg\EMBY 1704 1999-04-23 15:38.19 2 homeDirectory
1704   Luxembourg\EMBY 1704 1999-04-23 15:38.19 2 homeDrive
1641   Luxembourg\EMBY 1641 1999-04-23 15:29.37 2 dBCSPwd
1640   Luxembourg\EMBY 1640 1999-04-23 15:29.37 1 scriptPath
1640   Luxembourg\EMBY 1640 1999-04-23 15:29.37 1 logonHours
1640   Luxembourg\EMBY 1640 1999-04-23 15:29.37 1 userWorkstations
1641   Luxembourg\EMBY 1641 1999-04-23 15:29.37 2 unicodePwd
1641   Luxembourg\EMBY 1641 1999-04-23 15:29.37 2 ntPwdHistory
1641   Luxembourg\EMBY 1641 1999-04-23 15:29.37 2 pwdLastSet
1640   Luxembourg\EMBY 1640 1999-04-23 15:29.37 1 primaryGroupID
1643   Luxembourg\EMBY 1643 1999-04-23 15:29.37 1 supplmntlCredentials
1640   Luxembourg\EMBY 1640 1999-04-23 15:29.37 1 userParameters
1669   Luxembourg\EMBY 1669 1999-04-23 15:37.12 2 profilePath
1639   Luxembourg\EMBY 1639 1999-04-23 15:29.37 1 objectSid
1776   Luxembourg\EMBY 1776 1999-04-23 16:32.44 1 adminCount
1640   Luxembourg\EMBY 1640 1999-04-23 15:29.37 1 comment
1640   Luxembourg\EMBY 1640 1999-04-23 15:29.37 1 accountExpires
1641   Luxembourg\EMBY 1641 1999-04-23 15:29.37 2 lmPwdHistory
1639   Luxembourg\EMBY 1639 1999-04-23 15:29.37 1 sAMAccountName
1639   Luxembourg\EMBY 1639 1999-04-23 15:29.37 1 sAMAccountType
1639   Luxembourg\EMBY 1639 1999-04-23 15:29.37 1 userPrincipalName
1704   Luxembourg\EMBY 1704 1999-04-23 15:38.19 1 userSharedFolder
1639   Luxembourg\EMBY 1639 1999-04-23 15:29.37 1 objectCategory
1667   Luxembourg\EMBY 1667 1999-04-23 15:37.12 1 mail
1705   Luxembourg\EMBY 1705 1999-04-23 15:38.39 1 homePhone
					
โดยการเรียกใช้คำสั่งนี้ให้กับแต่ละตัวควบคุมโดเมน ผู้ดูแลระบบสามารถกำหนดตัวควบคุมโดเมนทั้งหมดมีค่าการจำลองแบบแล้วเดียวกันหรือไม่ ถ้าตัวควบคุมโดเมนที่ระบุไม่มีค่าเดียวกัน และการเปลี่ยนแปลงที่ทำบางครั้งที่แล้ว คุณสามารถเริ่มการ investigating ทำไมคอมพิวเตอร์ยังไม่ได้รับการเปลี่ยนแปลง

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 229896 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 8 มกราคม 2554 - Revision: 4.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
Keywords: 
kbenv kbhowto kbtshoot kbmt KB229896 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:229896

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com