Rozwiązywanie problemów z replikacją usługi Active Directory za pomocą narzędzia Repadmin.exe

Tłumaczenia artykułów Tłumaczenia artykułów
Numer ID artykułu: 229896 - Zobacz jakich produktów dotyczą zawarte w tym artykule porady.
Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

Streszczenie

Program Repadmin.exe jest narzędziem z zestawu Microsoft Windows 2000 Resource Kit, dostępnym w folderze Support Tools na dysku CD z systemem Windows 2000. Jest to interfejs wiersza polecenia służący do replikacji usługi Active Directory. Narzędzie to udostępnia zaawansowany interfejs do wewnętrznych działań związanych z replikacją usługi Active Directory i jest przydatne do rozwiązywania problemów z tą replikacją. W tym artykule przedstawiono podstawowe informacje dotyczące korzystania z narzędzia Repadmin.exe.

Więcej informacji

Wpisanie polecenia repadmin w wierszu polecenia powoduje wyświetlenie następującej listy przełączników:
Usage: repadmin <cmd> <args> [/u:{domain\\user}] [/pw:{password|*}]

Supported <cmd>s & args:
   /sync <Naming Context> <Dest DSA> <Source DSA UUID> [/force] [/async
      [/full] [/addref] [/allsources]
   /syncall <Dest DSA> [<Naming Context>] [<flags>]
   /kcc [DSA] [/async]
   /bind [DSA]
   /propcheck <Naming Context> <Originating DSA Invocation ID>
     <Originating USN> [DSA from which to enumerate host DSAs]
   /getchanges NamingContext [SourceDSA] [/cookie:<file>]
   /getchanges NamingContext [DestDSA] SourceDSAObjectGuid
     [/verbose] [/statistics]

   /showreps [Naming Context] [DSA [Source DSA objectGuid]] [/verbose]
     [/unreplicated] [/nocache]
   /showvector <Naming Context> [DSA] [/nocache]
   /showmeta <Object DN> [DSA] [/nocache]
   /showtime <DS time value>
   /showmsg <Win32 error>
   /showism [<Transport DN>] [/verbose] (must be executed locally)
   /showsig [DSA]
   /showconn [DSA] [Container DN | <DSA guid>] (default is local site)
   /showcert [DSA]

   /queue [DSA]
   /failcache [DSA]
   /showctx [DSA] [/nocache]

Note:- <Dest DSA>, <Source DSA>, <DSA> : Names of the appropriate servers
    <Naming Context> is the Distinguished Name of the root of the NC
       Example: DC=My-Domain,DC=Microsoft,DC=Com
					
Na przykład, aby ustalić, na którym kontrolerze domeny została zreplikowana określona zmiana, wpisz następujący wiersz:
repadmin /showmeta "CN=larryli,OU=DesignTeam,OU=Development,DC=ntbeta,DC=microsoft,DC=com" nazwa_kontrolera_domeny
gdzie nazwa_kontrolera_domeny jest nazwą hosta kontrolera domeny, na którym chcesz sprawdzić zreplikowane parametry.

Dane wyjściowe tego polecenia są podobne do następujących:
Loc.USN Originating DSA Org.USN Org.Date/Time  Ver Attribute
--------------------------------------------------------------------------
1639   Luxembourg\EMBY 1639 1999-04-23 15:29.37 1 objectClass
1639   Luxembourg\EMBY 1639 1999-04-23 15:29.37 1 cn
1639   Luxembourg\EMBY 1639 1999-04-23 15:29.37 1 sn
1668   Luxembourg\EMBY 1668 1999-04-23 15:37.12 1 c
1668   Luxembourg\EMBY 1668 1999-04-23 15:37.12 1 l
1668   Luxembourg\EMBY 1668 1999-04-23 15:37.12 1 st
1706   Luxembourg\EMBY 1706 1999-04-23 15:38.39 1 title
1667   Luxembourg\EMBY 1667 1999-04-23 15:37.12 2 description
1668   Luxembourg\EMBY 1668 1999-04-23 15:37.12 1 postalCode
1667   Luxembourg\EMBY 1667 1999-04-23 15:37.12 1 physDevOffName
1667   Luxembourg\EMBY 1667 1999-04-23 15:37.12 1 telephoneNumber
1639   Luxembourg\EMBY 1639 1999-04-23 15:29.37 1 givenName
1639   Luxembourg\EMBY 1639 1999-04-23 15:29.37 1 instanceType
1639   Luxembourg\EMBY 1639 1999-04-23 15:29.37 1 whenCreated
1640   Luxembourg\EMBY 1640 1999-04-23 15:29.37 1 displayName
1668   Luxembourg\EMBY 1668 1999-04-23 15:37.12 1 streetAddress
1776   Luxembourg\EMBY 1776 1999-04-23 16:32.44 2 NTSecurityDescriptor
1851   Luxembourg\EMBY 1851 1999-04-23 17:06.09 2 wWWHomePage
1639   Luxembourg\EMBY 1639 1999-04-23 15:29.37 1 name
1649   Luxembourg\EMBY 1649 1999-04-23 15:29.38 3 userAccountControl
1640   Luxembourg\EMBY 1640 1999-04-23 15:29.37 1 codePage
1668   Luxembourg\EMBY 1668 1999-04-23 15:37.12 2 countryCode
1704   Luxembourg\EMBY 1704 1999-04-23 15:38.19 2 homeDirectory
1704   Luxembourg\EMBY 1704 1999-04-23 15:38.19 2 homeDrive
1641   Luxembourg\EMBY 1641 1999-04-23 15:29.37 2 dBCSPwd
1640   Luxembourg\EMBY 1640 1999-04-23 15:29.37 1 scriptPath
1640   Luxembourg\EMBY 1640 1999-04-23 15:29.37 1 logonHours
1640   Luxembourg\EMBY 1640 1999-04-23 15:29.37 1 userWorkstations
1641   Luxembourg\EMBY 1641 1999-04-23 15:29.37 2 unicodePwd
1641   Luxembourg\EMBY 1641 1999-04-23 15:29.37 2 ntPwdHistory
1641   Luxembourg\EMBY 1641 1999-04-23 15:29.37 2 pwdLastSet
1640   Luxembourg\EMBY 1640 1999-04-23 15:29.37 1 primaryGroupID
1643   Luxembourg\EMBY 1643 1999-04-23 15:29.37 1 supplmntlCredentials
1640   Luxembourg\EMBY 1640 1999-04-23 15:29.37 1 userParameters
1669   Luxembourg\EMBY 1669 1999-04-23 15:37.12 2 profilePath
1639   Luxembourg\EMBY 1639 1999-04-23 15:29.37 1 objectSid
1776   Luxembourg\EMBY 1776 1999-04-23 16:32.44 1 adminCount
1640   Luxembourg\EMBY 1640 1999-04-23 15:29.37 1 comment
1640   Luxembourg\EMBY 1640 1999-04-23 15:29.37 1 accountExpires
1641   Luxembourg\EMBY 1641 1999-04-23 15:29.37 2 lmPwdHistory
1639   Luxembourg\EMBY 1639 1999-04-23 15:29.37 1 sAMAccountName
1639   Luxembourg\EMBY 1639 1999-04-23 15:29.37 1 sAMAccountType
1639   Luxembourg\EMBY 1639 1999-04-23 15:29.37 1 userPrincipalName
1704   Luxembourg\EMBY 1704 1999-04-23 15:38.19 1 userSharedFolder
1639   Luxembourg\EMBY 1639 1999-04-23 15:29.37 1 objectCategory
1667   Luxembourg\EMBY 1667 1999-04-23 15:37.12 1 mail
1705   Luxembourg\EMBY 1705 1999-04-23 15:38.39 1 homePhone
					
Uruchamiając to polecenie dla każdego kontrolera domeny, administrator może ustalić, czy na wszystkich kontrolerach domeny są zreplikowane te same wartości. Jeśli na którymś z kontrolerów domeny jest inna wartość i zmiana została wprowadzona jakiś czas temu, można rozpocząć badanie, dlaczego komputer jeszcze nie odebrał zmiany.

Właściwości

Numer ID artykułu: 229896 - Ostatnia weryfikacja: 13 czerwca 2007 - Weryfikacja: 2.4
Informacje zawarte w tym artykule dotyczą:
 • Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Datacenter Server
Słowa kluczowe: 
kbhowto kbtshoot kbenv KB229896

Przekaż opinię

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com