Seznam kod napak in sporočil o napakah za postopke namestitvenega programa za Windows

Prevodi člankov Prevodi člankov
ID članka: 229683 - Oglejte si izdelke, na katere se nanaša ta članek.
Članek o enakem postopku v sistemih Microsoft Office 2000 in Office XP: 290158 (Ta povezava lahko vodi k besedilu, ki je delno ali v celoti v angleščini).
Razširi vse | Zmanjšaj

POVZETEK

V članku je seznam kod napak in besedilo sporočil o napakah, ki se lahko pojavijo, ko je namestitveni program za Windows (Msiexec.exe) poklican, da izvede splošni proces.

OPOMBA: Informacije o kodah napak v tem članku vam lahko pomagajo diagnosticirati namestitev, vendar pa se lahko za več težav prikaže samo eno sporočilo o napaki. Zato so informacije v tem članku samo prvi korak do odpravljanja mogočega vzroka težave. Če želite več informacij o odpravljanju težav, glejte razdelek »Viri« na koncu tega članka.

DODATNE INFORMACIJE

Tukaj je nekaj primerov procesov namestitvenega programa za Windows:
 • Nameščanje Microsoftovega namestitvenega programa za Windows (Instmsi.exe v sistemu Microsoft Windows 95 ali poznejšem in Instmsiw.exe v sistemu Microsoft Windows NT 4.0)
 • Nameščanje sistema Microsoft Office
 • Uporaba posodobitve za namestitveni program za Windows (paket)
Kode napak v spodnji tabeli so lahko »Izhodne kode« ali »Povratne kode«. Uporabljate jih lahko za lovljenje ravni napak v paketni datoteki MS-DOS ali s strežnikom Microsoft Systems Management Server (SMS), če želite ugotoviti končni rezultat procesa.

OPOMBA: Kode napake ne boste videli v dnevniški datoteki namestitvenega programa za Windows, ki jo ustvari namestitveni program sistema Office, razen če ustvarite podrobno dnevniško datoteko. Na koncu podrobne dnevniške datoteke je prikazana koda napake, podobna tej:
MSI (c) (33:8D): MainEngineThread is returning 1603 (GlavnaNitMehanizma vrača 1603)
Če želite več informacij o ustvarjanju podrobne dnevniške datoteke, kliknite to številko članka iz Microsoftove zbirke znanja:
237957 Uporaba dnevniške datoteke namestitvenega programa sistema Office 2000 za odpravljanje težav z namestitvenim programom za Office (Ta povezava lahko vodi k besedilu, ki je delno ali v celoti v angleščini)
Koda napake      Vrednost Opis
---------------------------------------------------------------------------

ERROR_INSTALL_SERVICE_
 FAILURE         1601  Do storitve namestitvenega programa za Windows Installer ni bilo mogoče 
                dostopati. Obrnite se na osebje za podporo, 
                če želite preveriti, ali je storitev namestitvenega programa za Windows 
                pravilno registrirana.
ERROR_INSTALL_USEREXIT  1602  Uporabnik je preklical namestitev.
ERROR_INSTALL_FAILURE  1603  Med namestitvijo je prišlo do usodne napake.
ERROR_INSTALL_SUSPEND  1604  Namestitev se je ustavila, ni dokončana.
ERROR_UNKNOWN_PRODUCT  1605  To dejanje je veljavno samo za izdelke, ki
                so trenutno nameščeni.
ERROR_UNKNOWN_FEATURE  1606  ID funkcije ni registriran.
ERROR_UNKNOWN_COMPONENT 1607  ID komponente ni registriran.
ERROR_UNKNOWN_PROPERTY  1608  Neznana lastnost.
ERROR_INVALID_HANDLE_
 STATE          1609  Koda za dostop je v neveljavnem stanju.
ERROR_BAD_CONFIGURATION 1610  Podatki konfiguracije za ta izdelek so 
                poškodovani. Obrnite se na osebje za podporo.
ERROR_INDEX_ABSENT    1611  Kvalifikator komponente ni prisoten.
ERROR_INSTALL_SOURCE_
 ABSENT         1612  Vir namestitve tega izdelka 
                ni na voljo. Preverite, ali vir 
                obstaja in ali lahko dostopate do njega.
ERROR_INSTALL_PACKAGE_
 VERSION         1613  Tega namestitvenega paketa ne more 
                namestiti storitev namestitvenega programa sistema Windows
                . Namestiti morate servisni paket za Windows, 
                ki vsebuje novejšo različico 
                storitve namestitvenega programa za Windows.
ERROR_PRODUCT_
 UNINSTALLED       1614  Izdelek je odstranjen.
ERROR_BAD_QUERY_SYNTAX  1615  Skladnja poizvedbe SQL ni veljavna ali ni podprta.
ERROR_INVALID_FIELD   1616  Polje zapisa ne obstaja.
ERROR_INSTALL_ALREADY_
 RUNNING         1618  Druga namestitev se že 
                izvaja. Dokončajte tisto namestitev, 
                preden nadaljujete to.
ERROR_INSTALL_PACKAGE_
 OPEN_FAILED       1619  Tega namestitvenega paketa ni bilo mogoče 
                odpreti. Preverite, ali paket obstaja in 
                da lahko dostopate do njega, ali se obrnite na 
                prodajalca programa in preverite, ali je to 
                veljaven paket storitve Windows Installer.
ERROR_INSTALL_PACKAGE_
 INVALID         1620  Tega namestitvenega paketa ni bilo mogoče 
                odpreti. Obrnite se na prodajalca programa in 
                se prepričajte, da je to veljaven 
                paket storitve Windows Installer.
ERROR_INSTALL_UI_
 FAILURE         1621  Prišlo je do napake pri zagonu 
                uporabniškega vmesnika storitve Windows Installer. Obrnite se na 
                osebje za podporo.
ERROR_INSTALL_LOG_
 FAILURE         1622  Napaka pri odpiranju dnevniške datoteke namestitve. 
                Prepričajte se, da navedeno 
                mesto dnevniške datoteke obstaja in da je nanj mogoče zapisovati.
ERROR_INSTALL_LANGUAGE_
 UNSUPPORTED       1623  Tega jezika v tem namestitvenem paketu 
                sistem ne podpira.
ERROR_INSTALL_PACKAGE_
 REJECTED        1625  To namestitev prepoveduje 
                pravilnik sistema. Obrnite se na skrbnika sistema.
ERROR_FUNCTION_NOT_
 CALLED         1626  Funkcije ni bilo mogoče izvesti.
ERROR_FUNCTION_FAILED  1627  Funkcija ni uspela med izvajanjem.
ERROR_INVALID_TABLE   1628  Navedena je bila neveljavna ali neznana tabela.
ERROR_DATATYPE_MISMATCH 1629  Navedeni podatki niso pravilne vrste.
ERROR_UNSUPPORTED_TYPE  1630  Podatki te vrste niso podprti.
ERROR_CREATE_FAILED   1631  Storitev Windows Installer se ni uspela 
                zagnati. Obrnite se na osebje za podporo.
ERROR_INSTALL_TEMP_
 UNWRITABLE       1632  Začasna mapa je polna ali 
                ni dostopna. Prepričajte se, da začasna mapa 
                obstaja in ali lahko vanjo zapisujete.
ERROR_INSTALL_PLATFORM_
 UNSUPPORTED       1633  Ta namestitveni paket ni podprt 
                na tej platformi. Obrnite se na 
                prodajalca programa.
ERROR_INSTALL_NOTUSED  1634  Komponenta se v tem računalniku ne uporablja.
ERROR_INSTALL_TRANSFORM_
 FAILURE         1624  Napaka pri uporabi sprememb. Prepričajte se, da so 
                navedene poti do sprememb veljavne.
ERROR_PATCH_PACKAGE_
 OPEN_FAILED       1635  Tega paketa s popravkom ni mogoče odpreti. 
                Preverite, ali paket s popravkom obstaja in 
                da lahko dostopate do njega, ali se obrnite 
                prodajalca programa in preverite, ali je to 
                veljaven paket s popravkom za Windows Installer.
ERROR_PATCH_PACKAGE_
 INVALID         1636  Tega paketa s popravkom ni mogoče odpreti. 
                Obrnite se na prodajalca programa in preverite, 
                ali je to veljaven paket s popravkom 
                za storitev Windows Installer.
ERROR_PATCH_PACKAGE_
 UNSUPPORTED       1637  Storitev Windows Installer ne more obdelati 
                tega paketa s popravkom. Namestiti morate 
                servisni paket za Windows, ki 
                vsebuje novejšo različico 
                storitve Windows Installer.
ERROR_PRODUCT_VERSION  1638  Še ena različica tega izdelka je že 
                nameščena. Namestitev te različice 
                se ne more nadaljevati. Če želite konfigurirati ali odstraniti 
                obstoječo različico izdelka, uporabite možnost 
                »Dodaj/Odstrani programe« na nadzorni plošči.
ERROR_INVALID_COMMAND_
 LINE          1639  Neveljaven argument v ukazni vrstici. Preverite 
                SDK storitve Windows Installer, če želite podrobno pomoč za 
                ukazno vrstico.
ERROR_SUCCESS_REBOOT_
 REQUIRED        3010  Za dokončanje namestitve je zahtevan vnovičen 
                zagon. Sem niso vključene namestitve, 
                kjer se zažene dejanje ForceReboot. Ta
                napaka ne bo na voljo do 
                naslednje različice namestitvenega programa. 
				

SKLICI

Ta članek je uporabljajte le kot splošno referenco za napake. Če želite več informacij o tem, kako odpraviti določene težave v namestitvenem programu za Office, kliknite te številke člankov iz Microsoftove zbirke znanja:
228658 Ob zagonu namestitve sistema Office 2000 prejmete sporočilo o napaki »Napaka 1303. Namestitveni program nima zadostnih dovoljenj za dostopanje do tega imenika« (Ta povezava lahko vodi k besedilu, ki je delno ali v celoti v angleščini)
228592 Sporočilo o napaki: Napaka 1316: zagon namestitvenega programa za skrbniško namestitev (Ta povezava lahko vodi k besedilu, ki je delno ali v celoti v angleščini)
217666 Ob namestitvi sistema Office 2000 prejmete sporočilo o napaki »Napaka 1327. Neveljaven pogon: C:\« (Ta povezava lahko vodi k besedilu, ki je delno ali v celoti v angleščini)
236427 Ob zagonu namestitve za Office 2000 prejmete sporočilo o napaki »Napaka 1402. Ni bilo mogoče odpreti ključa« (Ta povezava lahko vodi k besedilu, ki je delno ali v celoti v angleščini)
228655 Ob namestitvi sistema Office 2000 prejmete sporočilo o napaki »Napaka 1704. Namestitev za <izdelek sistema Office> je trenutno ustavljena« (Ta povezava lahko vodi k besedilu, ki je delno ali v celoti v angleščini)
237294 Ob zagonu namestitvenega programa za Office 2000 prejmete sporočilo o napaki »Napaka 1904. Modula <pot & ime datoteke> ni bilo mogoče registrirati« (Ta povezava lahko vodi k besedilu, ki je delno ali v celoti v angleščini)
217648 Med namestitvijo prejmete sporočilo: »Opozorilo 1909. Ni bilo mogoče ustvariti bližnjice« (Ta povezava lahko vodi k besedilu, ki je delno ali v celoti v angleščini)
217662 Napaka 1925, ko zaženete namestitveni program s stikalom /J (Ta povezava lahko vodi k besedilu, ki je delno ali v celoti v angleščini)
240335 Prejmete sporočilo o napaki »Notranja napaka 2336«, ki ga povzroči morebitna poškodba datotek, ko namestite Office 2000 (Ta povezava lahko vodi k besedilu, ki je delno ali v celoti v angleščini)
217714 Namestitveni program se preneha odzivati in ko namestite Office 2000, prejmete sporočilo o napaki »Notranja napaka 2336« ali »Notranja napaka 2755« (Ta povezava lahko vodi k besedilu, ki je delno ali v celoti v angleščini)
228668 Ko odstranite program Lotus Notes in nato namestite Office 2000, prejmete sporočilo o napaki »Notranja napaka 2343« (Ta povezava lahko vodi k besedilu, ki je delno ali v celoti v angleščini)
235662 Ko zaženete namestitveni program za Office 2000, prejmete sporočili o napaki »Notranja napaka 2344« in »Namestitveni program se je zaradi napake prehitro končal« (Ta povezava lahko vodi k besedilu, ki je delno ali v celoti v angleščini)
236437 Ko zaženete namestitveni program za Office 2000, prejmete sporočilo o napaki »Notranja napaka 2351« ali »Notranja napaka 2355« (Ta povezava lahko vodi k besedilu, ki je delno ali v celoti v angleščini)
220780 Ko namestite Office 2000 ali si ogledate dnevniško datoteko namestitvenega programa za starejšo namestitev Officea, prejmete sporočilo o napaki »Notranja napaka 2755« ali »Koda izjeme: C0000005 ACCESS_VIOLATION« (Ta povezava lahko vodi k besedilu, ki je delno ali v celoti v angleščini)
221374 Notranja napaka 2893 pri navajanju dolgega imena podjetja (Ta povezava lahko vodi k besedilu, ki je delno ali v celoti v angleščini)
236053 Notranja napaka 2894 med namestitvijo Officea ali programa Works (Ta povezava lahko vodi k besedilu, ki je delno ali v celoti v angleščini)
230879 Sporočilo o napaki dnevniške datoteke vedno vsebuje napako »Notranja napaka 2898: Če želite pomoč, se obrnite na podporo izdelkom« (Ta povezava lahko vodi k besedilu, ki je delno ali v celoti v angleščini)
Če želite splošne informacije o odpravljanju napak v Officeu, kliknite spodnje številke člankov iz Microsoftove zbirke znanja:
238259 Office se med namestitvijo ustavi: Koraki za odpravljanje težav v sistemu Windows 95 (Ta povezava lahko vodi k besedilu, ki je delno ali v celoti v angleščini)
245226 Odpravljanje težav z namestitvijo Officea 2000 s CD-ja (Ta povezava lahko vodi k besedilu, ki je delno ali v celoti v angleščini)
200116 Odpravljanje težav s programi Officea v sistemu Windows NT 4.0 (Ta povezava lahko vodi k besedilu, ki je delno ali v celoti v angleščini)
218853 Odpravljanje napak Officeove knjižnice Kernel32.dll v sistemu Windows 98 (Ta povezava lahko vodi k besedilu, ki je delno ali v celoti v angleščini)
218873 Odpravljanje napak knjižnice Kernel32.dll v Officeu 2000 v sistemu Windows 95 (Ta povezava lahko vodi k besedilu, ki je delno ali v celoti v angleščini)
238012 Office 2000 se neha odzivati med namestitvijo v sistemu Windows 98 (Ta povezava lahko vodi k besedilu, ki je delno ali v celoti v angleščini)
237957 Uporaba dnevniške datoteke namestitvenega programa sistema Office 2000 za odpravljanje težav z namestitvenim programom za Office (Ta povezava lahko vodi k besedilu, ki je delno ali v celoti v angleščini)
200375 Namestitev sistema Windows 95 v novo mapo za odpravljanje težav z Officeom (Ta povezava lahko vodi k besedilu, ki je delno ali v celoti v angleščini)

Lastnosti

ID članka: 229683 - Zadnji pregled: 5. november 2006 - Revizija: 2.2
VELJA ZA
 • Microsoft Office 2000 Premium Edition
 • Microsoft Office 2000 Professional Edition
 • Microsoft Office 2000 Standard Edition
 • Microsoft Office 2000 Small Business Edition
 • Microsoft Office 2000 Developer Edition
 • Microsoft Access 2000 Standard Edition
 • Microsoft Excel 2000 Standard Edition
 • Microsoft FrontPage 2000 Standard Edition
 • Microsoft Outlook 2000 Standard Edition
 • Microsoft PowerPoint 2000 Standard Edition
 • Microsoft Word 2000 Standard Edition
Ključne besede: 
kbhowto kberrmsg kbinfo KB229683

Pošlji povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com