Liste over feilkoder og feilmeldinger for Windows Installer-prosesser

Artikkeloversettelser Artikkeloversettelser
Artikkel-ID: 229683 - Vis produkter som denne artikkelen gjelder for.
Hvis du vil ha en Microsoft Office 2003 og Office XP-versjon av denne artikkelen, kan du se 290158.
Vis alt | Skjul alt

Sammendrag

Denne artikkelen inneholder en liste over feilkodene og feilmeldingstekstene som kan vises når Windows Installer (Msiexec.exe) blir bedt om å utføre en samlet prosess.

Obs!  Selv om feilkodeinformasjonen i denne artikkelen kan hjelpe deg med å diagnostisere installasjonen, kan en rekke problemer forårsake én enkelt feilmelding. Derfor er informasjonen i denne artikkelen bare det første trinnet i feilsøking av den mulige årsaken til problemet. Hvis du vil ha mer informasjon om feilsøking, kan du lese delen Referanser på slutten av denne artikkelen.

Mer informasjon

Nedenfor finner du noen eksempler på Windows Installer-prosesser:
 • Installere Microsoft Windows Installer (Instmsi.exe på Microsoft Windows 95 eller senere og Instmsiw.exe på Microsoft Windows NT 4.0)
 • Installere Microsoft Office
 • Bruke en Windows Installer-oppdatering (sikkerhetsoppdatering)
Feilkodene i tabellen nedenfor kan regnes som "avslutningskoder" eller "returkoder". De kan brukes til feiloppfanging i en satsvis MS-DOS-fil eller med Microsoft Systems Management Server (SMS) for å finne sluttresultatet av prosessen.

Obs!  Du ser ikke feilkoden i Windows Installer-loggfilen som opprettes av installasjonsprogrammet for Office, hvis du ikke oppretter en detaljert loggfil. Feilkoden ligner på følgende på slutten av den detaljerte loggfilen:
MSI (c) (33:8D): MainEngineThread returnerer 1603
Hvis du vil ha mer informasjon om en detaljert loggfil, klikker du artikkelnummeret nedenfor for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base.
237957 Bruke en loggfil for installasjonsprogrammet for Office 2000 til feilsøking av problemer i installasjonsprogrammet for Office (denne artikkelen kan være på engelsk)
Feilkode        Verdi Beskrivelse
---------------------------------------------------------------------------

ERROR_INSTALL_SERVICE_
 FAILURE         1601  Får ikke tilgang til Windows 
                Installer-tjenesten. Kontakt støttepersonell 
                for å bekrefte at Windows Installer-tjenesten 
                er registrert på riktig måte.
ERROR_INSTALL_USEREXIT  1602  Bruker avbrøt installasjon.
ERROR_INSTALL_FAILURE  1603  Alvorlig feil under installasjonen.
ERROR_INSTALL_SUSPEND  1604  Installasjonen deaktivert, ikke fullstendig.
ERROR_UNKNOWN_PRODUCT  1605  Denne handlingen er bare gyldig for produkter
                som er installert.
ERROR_UNKNOWN_FEATURE  1606  Funksjons-ID er ikke registrert.
ERROR_UNKNOWN_COMPONENT 1607  Komponent-ID ikke registrert.
ERROR_UNKNOWN_PROPERTY  1608  Ukjent egenskap.
ERROR_INVALID_HANDLE_
 STATE          1609  Referanse er i en ugyldig tilstand.
ERROR_BAD_CONFIGURATION 1610  Konfigurasjonsdataene for dette produktet er 
                skadet. Kontakt brukerstøtte.
ERROR_INDEX_ABSENT    1611  Komponentkvalifikatoren finnes ikke.
ERROR_INSTALL_SOURCE_
 ABSENT         1612  Installasjonskilden for dette produktet 
                er ikke tilgjengelig. Bekreft at kilden 
                finnes, og at du har tilgang til den.
ERROR_INSTALL_PACKAGE_
 VERSION         1613  Installasjonspakken kan ikke 
                installeres av Windows Installer
                -tjenesten. Du må installere en Windows-oppdateringspakke 
                (Service Pack) som inneholder en nyere versjon 
                av Windows Installer-tjenesten.
ERROR_PRODUCT_
 UNINSTALLED       1614  Produktet er avinstallert.
ERROR_BAD_QUERY_SYNTAX  1615  Syntaks for SQL-spørring er ugyldig eller støttes ikke.
ERROR_INVALID_FIELD   1616  Postfelt finnes ikke.
ERROR_INSTALL_ALREADY_
 RUNNING         1618  En annen installasjon pågår 
                allerede. Fullfør den installasjonen 
                før du fortsetter med denne.
ERROR_INSTALL_PACKAGE_
 OPEN_FAILED       1619  Kan ikke åpne installasjonspakken.
                Kontroller at pakken finnes og 
                at du har tilgang til den, eller kontakt 
                for å bekrefte at dette er en 
                gyldig Windows Installer-pakke.
ERROR_INSTALL_PACKAGE_
 INVALID         1620  Kan ikke åpne installasjonspakken. 
                Kontakt programvareleverandøren 
                for å kontrollere at dette er en gyldig Windows 
                Installer-pakke.
ERROR_INSTALL_UI_
 FAILURE         1621  Det oppstod en feil under start av brukergrensesnittet for Windows 
                Installer-tjenesten. Kontakt 
                brukerstøtte.
ERROR_INSTALL_LOG_
 FAILURE         1622  Det oppstod en feil under åpning av loggfilen for installasjonen. 
                Kontroller at det angitte stedet for loggfilen 
                finnes, og at det kan skrives til.
ERROR_INSTALL_LANGUAGE_
 UNSUPPORTED       1623  Språket til denne installasjonspakken 
                støttes ikke av systemet.
ERROR_INSTALL_PACKAGE_
 REJECTED        1625  Denne installasjonen er ikke tillatt av 
                systempolicy. Kontakt systemansvarlig.
ERROR_FUNCTION_NOT_
 CALLED         1626  Funksjon kan ikke utføres.
ERROR_FUNCTION_FAILED  1627  Funksjon mislyktes under utføring.
ERROR_INVALID_TABLE   1628  Ugyldig eller ukjent tabell angitt.
ERROR_DATATYPE_MISMATCH 1629  Angitte data har feil type.
ERROR_UNSUPPORTED_TYPE  1630  Data av denne typen støttes ikke.
ERROR_CREATE_FAILED   1631  Kan ikke starte Windows Installer. 
                Kontakt brukerstøtte.
ERROR_INSTALL_TEMP_
 UNWRITABLE       1632  Temp-mappen er enten full eller 
                utilgjengelig. Kontroller at Temp-mappen 
                finnes, og at du kan skrive til den.
ERROR_INSTALL_PLATFORM_
 UNSUPPORTED       1633  Denne installasjonspakken støttes ikke 
                på denne plattformen. Kontakt 
                programvareleverandøren.
ERROR_INSTALL_NOTUSED  1634  Komponentene brukes ikke på denne maskinen.
ERROR_INSTALL_TRANSFORM_
 FAILURE         1624  Feil under bruk av transformeringer. Kontroller at de 
                angitte transformeringsbanene er gyldige.
ERROR_PATCH_PACKAGE_
 OPEN_FAILED       1635  Kan ikke åpne denne oppdateringspakken. 
                Kontroller at oppdateringspakken finnes, og 
                at du har tilgang til den, eller kontakt 
                for å bekrefte at dette er en 
                gyldig Windows Installer-oppdateringspakke.
ERROR_PATCH_PACKAGE_
 INVALID         1636  Kan ikke åpne denne oppdateringspakken. 
                Kontakt programvareleverandøren for å kontrollere 
                at dette er en gyldig Windows Installer- 
                oppdateringspakke.
ERROR_PATCH_PACKAGE_
 UNSUPPORTED       1637  Denne oppdateringspakken kan ikke behandles av 
                Windows Installer-tjenesten. Du må 
                installere en Windows-oppdateringspakke som 
                som inneholder en nyere versjon av Windows 
                Installer-tjenesten.
ERROR_PRODUCT_VERSION  1638  En annen versjon av dette produktet er allerede 
                installert. Installasjonen av denne versjonen 
                kan ikke fortsette. For å konfigurere eller fjerne 
                den eksisterende versjonen av produktet, kan du bruke 
                Legg til / fjern programmer i Kontrollpanel.
ERROR_INVALID_COMMAND_
 LINE          1639  Ugyldig kommandolinjeargument. Se i 
                Windows Installer SDK for for detaljert 
                kommandolinjehjelp.
ERROR_SUCCESS_REBOOT_
 REQUIRED        3010  En omstart er nødvendig for å fullføre 
                installasjonen. Dette inkluderer ikke installasjoner 
                hvor ForceReboot-handlingen er kjørt. Legg merke til 
                denne feilen ikke vil være tilgjengelig før i en 
                senere versjon av installasjonsprogrammet. 
				

Referanser

Denne artikkelen er bare regnet som en generell feilreferanse. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du feilsøker spesifikke feil i installasjonsprogrammet for Office, klikker du artikkelnumrene nedenfor for å vise artiklene i Microsoft Knowledge Base:
228658 Du mottar feilmeldingen "Feil 1303. Installasjonsprogrammet har ikke tilgang til denne mappen" når du kjører installasjonsprogrammet for Office 2000 (denne artikkelen kan være på engelsk)
228592 Feilmelding: Feil 1316 ved kjøring av installasjonsprogrammet for administrativ installasjon (denne artikkelen kan være på engelsk)
217666 OFF2000: Feil 1327 Ugyldig stasjon under Office 2000-installasjon
236427 Du får feilmeldingen "Feil 1402. Kan ikke åpne nøkkel" når du kjører installasjonsprogrammet for Office 2000 (denne artikkelen kan være på engelsk)
228655 Du får feilmeldingen "Feil 1704. En installasjon av <Office-produkt> er stoppet" når du installerer Office 2000 (denne artikkelen kan være på engelsk)
237294 Du får feilmeldingen "Feil 1904. Kan ikke registrere modulen <bane & filnavn>" når du kjører installasjonsprogrammet for Office 2000 (denne artikkelen kan være på engelsk)
217648 "Advarsel 1909. Kan ikke opprette snarveien" under installasjonen (denne artikkelen kan være på engelsk)
217662 Feil 1925 når du kjører installasjonsprogrammet med /J-bryteren (denne artikkelen kan være på engelsk)
240335 Du får feilmeldingen "Intern feil 2336" som er forårsaket av mulig skade på fil når du installerer Office 2000 (denne artikkelen kan være på engelsk)
217714 Feilmelding om feil 2336 eller 2755 ved installering av Microsoft Office 2000
228668 OFF2000: Intern feil 2343 ved installasjon
235662 OFF2000: Intern feil 2344 når du kjører installasjonsprogrammet for Office 2000
236437 Feilmeldingen "Intern feil 2351" eller "Intern feil 2355" vises når du kjører installasjonsprogrammet for Office 2000
220780 Du får feilmeldingen "Intern feil 2755" eller "Unntakskode: C0000005 ACCESS_VIOLATION" når du installerer Office 2000 eller viser loggfilen for installasjonsprogrammet for en tidligere installasjon av Office (denne artikkelen kan være på engelsk)
221374 Intern feil 2893 ved angivelse av langt firmanavn (denne artikkelen kan være på engelsk)
236053 OFF2000: Intern feil 2894 under installasjon av Office eller Works
230879 Feilmeldingsloggfilen inneholder alltid "Intern feil 2898: Kontakt Kundestøtte hvis du trenger hjelp" (denne artikkelen kan være på engelsk)
Hvis du vil ha generell informasjon om hvordan du feilsøker Office-feil, klikker du artikkelnumrene nedenfor for å vise artiklene i Microsoft Knowledge Base:
238259 Office stopper under installasjonen: Feilsøkingstrinn for Windows 95 (denne artikkelen kan være på engelsk)
245226 Slik feilsøker du problemer med Office 2000-installasjonen fra en CD
200116 Feilsøke Office-programmer under Windows NT 4.0 (denne artikkelen kan være på engelsk)
218853 Feilsøke Office Kernel32.dll-feil i Windows 98 (denne artikkelen kan være på engelsk)
218873 Feilsøke Office 2000 Kernel32.dll-feil i Windows 95 (denne artikkelen kan være på engelsk)
238012 Office 2000 slutter å svare under installasjon av Windows 98 (denne artikkelen kan være på engelsk)
237957 Bruke en loggfil for installasjonsprogrammet for Office 2000 til feilsøking av problemer i installasjonsprogrammet for Office (denne artikkelen kan være på engelsk)
200375 Installere Windows 95 i en ny mappe for å feilsøke Office (denne artikkelen kan være på engelsk)

Egenskaper

Artikkel-ID: 229683 - Forrige gjennomgang: 5. juni 2008 - Gjennomgang: 2.3
Informasjonen i denne artikkelen gjelder:
 • Microsoft Office 2000 Premium Edition
 • Microsoft Office 2000 Professional Edition
 • Microsoft Office 2000 Standard Edition
 • Microsoft Office 2000 Small Business Edition
 • Microsoft Office 2000 Developer Edition
 • Microsoft Access 2000 Standard Edition
 • Microsoft Excel 2000 Standard Edition
 • Microsoft FrontPage 2000 Standard Edition
 • Microsoft Outlook 2000 Standard Edition
 • Microsoft PowerPoint 2000 Standard Edition
 • Microsoft Word 2000 Standard Edition
Nøkkelord: 
kbhowto kberrmsg kbinfo KB229683

Gi tilbakemelding

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com