Způsob volání Run() metody ovládacího prvku Microsoft Script v jazyce C++

Překlady článku Překlady článku
ID článku: 229669
Rozbalit všechny záložky | Minimalizovat všechny záložky

Souhrn

Tento článek demonstruje použití ovládacího prvku Microsoft Script pro volání funkce a podrutiny definované v jazyce JavaScript nebo VBScript.

Další informace

Ovládací prvek skript obsahuje čtyři metody. Jedním z nich je Run(), který spustí podprogram nebo funkce. Před voláním této metody zadat jazyk skriptu, nastavte AllowUI a přidejte následující skript do ovládacího prvku skriptu:
//---------------------- Begin ---------------------------

#include <stdio.h>
#import "C:\winnt\system32\msscript.ocx"  // msscript.ocx 
using namespace MSScriptControl;

int main(void)
{
	HRESULT hr = CoInitialize(NULL);

	IScriptControlPtr pScriptControl(__uuidof(ScriptControl));

	// Create a VARIANT array of VARIANTs which hold BSTRs
	LPSAFEARRAY psa;
	SAFEARRAYBOUND rgsabound[]  = { 3, 0 }; // 3 elements, 0-based
	int i;

	psa = SafeArrayCreate(VT_VARIANT, 1, rgsabound);
	if (!psa)
	{
		return E_OUTOFMEMORY;
	}

	VARIANT vFlavors[3];
	for (i = 0; i < 3; i++)
	{
		VariantInit(&vFlavors[i]);
		V_VT(&vFlavors[i]) = VT_BSTR;
	}

	V_BSTR(&vFlavors[0]) = SysAllocString(OLESTR("Vanilla"));
	V_BSTR(&vFlavors[1]) = SysAllocString(OLESTR("Chocolate"));
	V_BSTR(&vFlavors[2]) = SysAllocString(OLESTR("Espresso Chip"));

	long lZero = 0;
	long lOne = 1;
	long lTwo = 2;

	// Put Elements to the SafeArray:
	hr = SafeArrayPutElement(psa, &lZero,&vFlavors[0]);
	hr = SafeArrayPutElement(psa, &lOne,&vFlavors[1]);
	hr = SafeArrayPutElement(psa, &lTwo,&vFlavors[2]);

	// Free Elements from the SafeArray:
	for(i=0;i<3;i++)
	{
		SysFreeString(vFlavors[i].bstrVal);
	}

	// Set up Script control properties
	pScriptControl->Language = "JScript";
	pScriptControl->AllowUI = TRUE;
	pScriptControl->AddCode(
		"function MyStringFunction(Argu1,Argu2,Argu3)\ 
		{  return \"hi there\" ;}" );

	//  Call MyStringFunction with the two args:
	_variant_t outpar = pScriptControl->Run("MyStringFunction", &psa);
	

	// Convert VARIANT to C string:
	_bstr_t bstrReturn = (_bstr_t)outpar;
	char *pResult = (char *)bstrReturn;


	// Print the result out:
	printf("func=%s\n",pResult);
	
	//  Clean up:
	SafeArrayDestroy(psa);

	CoUninitialize();
	return(0);
}

// --------------- End -----------------------
				

Odkazy

Informace o skriptu ovládacího prvku můžete najít na Skriptování web MSDN.

Další informace lze najít v následujících článcích znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
184977 Oprava: ScriptControl zprávy neplatný jazyk VBScript v knihovně MFC

165967 PRB: Chyba skriptu při odkazování na jiné varianty matice

Vlastnosti

ID článku: 229669 - Poslední aktualizace: 20. července 2013 - Revize: 3.0
Klíčová slova: 
kbautomation kbhowto kbscript kbmt KB229669 KbMtcs
Strojově přeložený článek
DŮLEŽITÉ: Tento článek je přeložen pomocí softwaru na strojový překlad Microsoft. Nepřesný či chybný překlad lze opravit prostřednictvím technologie Community Translation Framework (CTF). Microsoft nabízí strojově přeložené, komunitou dodatečně upravované články, a články přeložené lidmi s cílem zajistit přístup ke všem článkům v naší znalostní bázi ve více jazycích. Strojově přeložené a dodatečně upravované články mohou obsahovat chyby ve slovníku, syntaxi a gramatice. Společnost Microsoft není odpovědná za jakékoliv nepřesnosti, chyby nebo škody způsobené nesprávným překladem obsahu nebo jeho použitím našimi zákazníky. Více o CTF naleznete na http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/cs.
Projděte si také anglickou verzi článku: 229669

Dejte nám zpětnou vazbu

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com