วิธีการตั้งค่าโหมด XP ใน Windows 7 เพื่อเรียกดูเครือข่ายผ่านแบบเครือข่ายของฉัน

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2293558 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

อาการ

ฉันต้องใช้โหมด XP ใน Windows 7 เพื่อเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นบนเครือข่ายของฉัน แต่ฉันไม่สามารถค้นหาคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นๆ ใน แบบเครือข่ายของฉัน

การแก้ไข

1. ในหน้าต่าง Windows Virtual PC คลิก การตั้งค่า บนเมนู เครื่องมือ

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
2687049


2. คลิก ระบบเครือข่าย ในบานหน้าต่างนำทาง แล้วเลือกอะแดปเตอร์เครือข่ายทางกายภาพ จากนั้นคลิก ตกลง

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
2687051


3. ตรวจสอบว่า คุณใช้ชื่อเวิร์กกรุ๊ปที่ถูกต้อง ในสภาพแวดล้อมของ XP แบบเสมือน คลิก เริ่ม แล้วคลิก แผงควบคุม

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
2687052


คลิก ระบบ

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
2687053


บนแท็บ ชื่อคอมพิวเตอร์ คลิก เปลี่ยน

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
2687054


ตรวจสอบให้แน่ใจว่าชื่อเวิร์กกรุ๊ปตรงกับชื่อเวิร์กกรุ๊ปของคอมพิวเตอร์ทั้งหมดในเครือข่ายของคุณ ถ้าไม่มี ให้เปลี่ยนชื่อเวิร์กกรุ๊ป

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
2687055


4. จากนั้นตรวจสอบว่าที่อยู่ IP อยู่ในส่วนของเครือข่ายเดียวกัน ถ้าคุณไม่ได้ใช้ DHCP ในการรับที่อยู่ IP โดยอัตโนมัติ กรุณากำหนดด้วยตนเอง

คลิก เริ่ม และคลิก แผงควบคุม

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
2687056คลิก การเชื่อมต่อเครือข่าย

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
2687057


คลิกขวาที่ การเชื่อมต่อเครือข่ายท้องถิ่น จากนั้นคลิก คุณสมบัติ

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
2687058


คลิก Internet Protocol (TCP/IP) แล้วคลิก คุณสมบัติ

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
2687059


คลิก ใช้ที่อยู่เซิร์ฟเวอร์ DNS ต่อไปนี้ กำหนดที่อยู่ IP ด้วยตนเองจากเซ็กเมนต์ของเครือข่ายเดียวกัน และจากนั้น คลิก ตกลง

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
2687060


ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
KBTip male

เคล็ดลับ:
1. ขอแนะนำว่า คุณสามารถใช้ IP ที่ใช้ร่วมกัน และเริ่มต้น DHCP เพื่อตั้งค่าคอมพิวเตอร์อื่นๆ บนเครือข่าย


2. หากต้องการสอบถามที่อยู่ IP ของเครือข่าย ให้เปิดพร้อมท์คำสั่ง แล้วป้อนคำสั่ง ipconfig


คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2293558 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 2 มิถุนายน 2557 - Revision: 1.1
ใช้กับ
  • Windows 7 Home Premium
  • Windows 7 Professional
  • Windows 7 Ultimate
Keywords: 
kbprb kbtshoot kbexpertisebeginner kbstepbystep kbgraphxlink KB2293558

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com